תפילה וברכות - מאמרים

זימון לתלמידים בכיתה

האם תלמידים שאוכלים יחד בכיתה בשולחנות נפרדים צריכים או יכולים לזמן?

טבת תש"פ
שאל את הרב

תפילה וברכות - שאלות ותשובות