מאמרים שאינם עדיין בספרים - מאמרים

אסתכל באורייתא וברא עלמה

הזוהר כותב שכאשר ה' יתברך ברא את העולם, הוא הסתכל התורה וברא אותו. במאמר זה ננסה להבין את משמעות הדברים, נסביר שהתורה היא המציאות, ונסביר את השיטות השונות המסבירות את החשיבות שבפעולת לימוד התורה.

סין תשע"ט
שאל את הרב

מאמרים שאינם עדיין בספרים - שאלות ותשובות