אוצר לדרך - אמונה - מאמרים

מעשה ה' - מעשה אדם

במהלך הפרשות העוסקות בסיפורו של יוסף, אנו רואים שמתחדדת אצלו ההבנה שהכל בידי שמים, והבנה זו היא שמולכיה אותו למעמדו כמלך מצרים. גם בעניין עשיית המנורה, ישנה מחלוקת כיצד להתייחס לנס שהמנורה נעשתה על ידי האש - האם להחשיב את המנורה כמעשה אדם או כמעשה ה'.

טבת תשע"ט

והאלקים ניסה את אברהם

מדוע יש נסיונות? מה מטרת הניסיונות שבהם ה' מנסה את בני האדם? כיצד ניתן להתמודד עם ניסיונות? מכתב של הרב הוטנר לתלמידו בעניין התמודדות עם ניסיונות וכישלונות.

ניסן תשע"ח

שכר מצוות

מהו השכר שניתן על קיום מצוות, מה כוונת חז"ל באומרם ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא" ועוד.

ניסן תשע"ח

מעשה אבות סימן לבנים

כיצד הוטמעו המידות והמעשים של האבות בעם ישראל?

ניסן תשע"ח

החמרה במצוות

האם בשעה שמקיימים מצווה יש עניין לנהוג בחומרות? עד כמה ראוי להדר ולהחמיר?

ניסן תשע"ח

אחרית דבר

עניינים נוספים לבן התורה שלא עלו בספר.

ניסן תשע"ח

התחברות למצוות

האם צריך "להתחבר" למצווה בשעת קיומה? מהם הדרכים והמעשים שיגרמו לנו להתחבר למצוות?

ניסן תשע"ח

היחס לציונות ולמדינת ישראל -נספח

במאמר נסקור את יחסם של חלק מגדולי התורה לציונות ולמדינת ישראל. מהמתנגדים כמו האדמור מסאטמר, החזון איש והרב אלחנן וסרמן, ועד לתומכים כמו הראי"ה קוק.

אייר תשע"ח

קיום מצוות על ידי עם ישראל

החשיבות בקיום מצוות כעם שלם, מצוות ציבוריות ועוד.

ניסן תשע"ח

גדול המצווה ועושה

חז"ל אמרו שמי שמצווה ועושה גדול ממי שאינו מצווה ועושה. מדוע? מה המקום לכפייה בעשיית מצוות?

ניסן תשע"ח
שאל את הרב

אוצר לדרך - אמונה - שאלות ותשובות