מאמרים על ספרי הנביאים - מאמרים

כרם נבות

המאמר יעסוק בשאלה האם ומדוע היה מותר לאחאב לקחת את כרם נבות לאור משפט המלוכה.

סיון תשע"ח
שאל את הרב

מאמרים על ספרי הנביאים - שאלות ותשובות