מלכים א - מאמרים

מלכים א פרק כא

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר מלכים א' פרק כא'.

כב' אדר תשע"ח

מלכים א פרק כב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר מלכים א' פרק כב'.

כב' אדר תשע"ח