שמות - מאמרים

סיכום המשכן וכליו

סיכום אופן עשיית המשכן וכליו.

י' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שמות - שאלות ותשובות