תנ"ך - מאמרים

שאלות ותשובות בראשית

שאלות ותשובות על ספר בראשית ללימוד וחזרה בכיתה. התשובות נכתבו על פי ביאור ושננתם.

ניסן תשע"ח

שמואל א

שאלות בקיאות ותשובות על ספר שמואל א'.

אייר תשע"ח

שאלות ותשובות שמואל ב

שאלות בקיאות ותשובות לספר שמואל ב'.

אייר תשע"ח

שאלות ותשובות עזרא

שאלות ותשובות לספר עזרא על פי ביאור ושננתם.

תמוז תשע"ח
שאל את הרב

תנ"ך - שאלות ותשובות