עירובין - מאמרים

עירובין דף י

הקלטה של שיעור הדף היומי למסכת עירובין דף י

כ"ט אב תש"פ
שאל את הרב

עירובין - שאלות ותשובות