עירובין דף י

הקלטה של שיעור הדף היומי למסכת עירובין דף י

מערכת אוצר התורה - ושננתם כ"ט אב תש"פ