מאמרי אוצר התורה

שאלות ותשובות שמואל ב

שאלות בקיאות ותשובות לספר שמואל ב'.

אייר תשע"ח

מדוע יש תלמידים שלא אוהבים ללמוד גמרא

מה צריך לעשות כדי שתלמידנו יאהבו ללמוד גמרא? המאמר מנסה להבין מדוע ישנם תלמידים רבים שלא אוהבים ללמוד גמרא ולהציע פתרונות ארוכי טווח לקידום המצב.

אלול תשע"ח

גיל עבודת הלויים

מהו הגיל שבוע עבדו הלויים בבית המקדש? האם הגבלת הגיל כוללת את כל העבודות?

ניסן תשע"ח

בניית המזבח על ידי שבי הגולה

שבי הגולה בנו מזבח שישמש להקרבת קרבנות. במאמר זה ננתח את אופן בניית המזבח, קביעת מיקומו ועוד.

ניסן תשע"ח

בראשית פרק ג

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק ג

ה' אדר תשע"ח

שמות פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק ד'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק ד'.

י' אדר תשע"ח

במדבר פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק ד'.

י' אדר תשע"ח

דברים פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק ד'.

יא' אדר תשע"ח

יהושע פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר יהושע פרק ד'.

יג' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות