מאמרי אוצר התורה

פעולת המצוות

כיצד פועל מעשה המצווה? 

ניסן תשע"ח

מיעקב לעם ישראל - לפרשת וישלח

יעקב אבינו נאבק עם עשיו ועם שרו. מעשה אבות סימן לבנים. גם הגויים יכולים אולי לפגוע בכף הירך של עם ישראל, אך הם אינם יכולים להכניע את העם היהודי.

כסלו תשע"ט

השמירה במקדש

מהו תפקיד הלויים בשמירה על בית המקדש? מדוע הוכפל הציווי על שמירת המקדש גם בפרשת במדבר וגם בפרשת קרח? 

תמוז תשע"ח

קידוש הארץ בימי עזרא

בימי שבי הגולה קידשו את הארץ בקדושה שניה. מהי ההגדרה של הקדושה השניה ובמה הא שונה מקדושה ראשונה?

ניסן תשע"ח

בראשית פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק ז'.

ה' אדר תשע"ח

שמות פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק ח'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק ח'.

י' אדר תשע"ח

במדבר פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק ח'.

י' אדר תשע"ח

דברים פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק ח'.

יב' אדר תשע"ח

יהושע פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר יהושע פרק ח'.

יג' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות