מאמרי אוצר התורה

שמואל א פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמואל א' פרק ט'.

טו' אדר תשע"ח

שמואל ב פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמואל ב' פרק ט'.

כא' אדר תשע"ח

מלכים א פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר מלכים א' פרק ט'.

כב' אדר תשע"ח

מלכים ב פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר מלכים ב' פרק ט'.

כד' אדר תשע"ח

ישעיהו פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ישעיהו פרק ט'.

ב' ניסן תשע"ח

ירמיהו פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ירמיהו פרק ט'.

ניסן תשע"ח

אסתר פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות למגילת אסתר פרק ח'.

אלול תשע"ח

שמחה

מהי השמחה וחשיבותה בעבודת ה'.

ניסן תשע"ח

מעשה ה' - מעשה אדם

במהלך הפרשות העוסקות בסיפורו של יוסף, אנו רואים שמתחדדת אצלו ההבנה שהכל בידי שמים, והבנה זו היא שמולכיה אותו למעמדו כמלך מצרים. גם בעניין עשיית המנורה, ישנה מחלוקת כיצד להתייחס לנס שהמנורה נעשתה על ידי האש - האם להחשיב את המנורה כמעשה אדם או כמעשה ה'.

טבת תשע"ט
שאל את הרב

שאלות ותשובות