מאמרי אוצר התורה

אסתר פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות למגילת אסתר פרק י'.

אלול תשע"ח

והאלקים ניסה את אברהם

מדוע יש נסיונות? מה מטרת הניסיונות שבהם ה' מנסה את בני האדם? כיצד ניתן להתמודד עם ניסיונות? מכתב של הרב הוטנר לתלמידו בעניין התמודדות עם ניסיונות וכישלונות.

ניסן תשע"ח

שכר מצוות

מהו השכר שניתן על קיום מצוות, מה כוונת חז"ל באומרם ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא" ועוד.

ניסן תשע"ח

בראשית פרק יא

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק יא'

ו' אדר תשע"ח

שמות פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק יב'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק יב'.

י' אדר תשע"ח

במדבר פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק יב'.

י' אדר תשע"ח

דברים פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק יב'.

יב' אדר תשע"ח

יהושע פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר יהושע פרק יב'.

יג' אדר תשע"ח

שופטים פרק יב

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שופטים פרק יב'.

יד' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות