בית כנסת, תפילה וברכות - מאמרים

זימון לתלמידים בכיתה

האם תלמידים שאוכלים יחד בכיתה בשולחנות נפרדים צריכים או יכולים לזמן?

טבת תש"פ

שינוי שם של תורם

ראובן תרם חפץ לבית הכנסת, ובתמורה לכך כתבו את שמו כתורם החפץ. לאחר שעבר זמן, החפץ התבלה ורוצים לחדשו. התורם החדש מתנה את תרומתו בכך שיכתבו את שמו על החפץ. האם מותר לכתוב את שמו של התורם השני, והאם חובה להשאיר את שמו של התורם הראשון?

מנחם אב תש"פ
שאל את הרב

בית כנסת, תפילה וברכות - שאלות ותשובות