ויקרא - מאמרים

ישראל מקדשים את המועדות לפרשת אמר

מדוע מופיעה מצוות השבת בפתח פרשת המועדות? מה המשמעות של תקנתו של משה רבינו ללמוד הלכות חג בחג?

אייר תש"פ
שאל את הרב

ויקרא - שאלות ותשובות