אוצר לדרך - אמונה - מאמרים

תורה אלוקית במציאות אנושית

התורה האלוקית נמצאת מעל השכל האנושי. לא תמיד בני האדם יכולים להבין את רצון התורה. ישנם מקרים שבהם אדם יהיה בצרה ועם כל הכאב, לא יהיה ניתן לפתור את כאבו על פי ההלכה - גם אם איננו מבינים מדוע.

כ"ו חשון תשפ"א

בן ג' הכיר אברהם את בוראו

כיצד הגיע אברהם אבינו לידי עבודת ה'? מהו הכלי הראשון במעלה של כל עובד ה'?

ניסן תשע"ח

נתינת התורה לעם ישראל כעם

מדוע התורה ניתנה לעם ישראל ולא לאבות? מדוע התורה לא ניתנה מיד בבריאת העולם?

ניסן תשע"ח

בהר ה' יראה

מהו מקור קדושת ירושלים? מה משמעות השם ירושלים? מדוע לא הוזכרה ירושלים בתורה?

אייר תשע"ח

הידור במצוות ארבעת המינים

מה המקור לחיוב להדר במצוות ארבעת המינים על פי הראשונים השונים? יישוב שיטת הרמב"ם שסותר את עצמו לכאורה. מה ניתן ללמוד מחובת ההידור במצוות ארבעת המינים לגבי עבודת ה' בכלל?

תשרי תשע"ט

ישוב שתי תמיהות של בעל התורה תמימה

יישוב שתי תמיהות שהעלה בעל התורה תמימה במבואו לספר מקור ברוך, על פי יסודות בפרשת בראשית

תשרי תש"פ

עבודה מאהבה ועבודה מיראה - לפרשת יתרו

מדוע מצוות עשה דוחה מצוות לא תשעה? "שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו" - מה הקשר בין דברי חז"ל אלו לבין עבודה מיראה ומאהבה? מה המשמעות של הקרבת קרבנותיו של יתרו?

שבט תש"פ

המעבר דרך ארץ אדום - לפרשת חוקת

מדוע היה כל כך חשוב לעם ישראל לעבור דרך ארץ אדום ומדוע סורב לכך? מה ההבדל בין שתי הבקשות של עם ישראל לעבור דרך ארץ אדום?

תמוז תשע"ח

כי תבא

מדוע יש הבדל בין הקללות שבפרשת כי תבא לקללות שבפרשת בחוקותי?

אלול תשע"ח

שו"ת אמוני - קורונה

במאמר זה נעלה מעט מהשאלות שנשאלתי בעניין הקורונה: מדוע ה' הביא עלינו את הקורונה? מדוע יש ביטול תורה בעקבות הקורונה? האם מגיפת הקורונה תגרום חלילה לחורבן העולם?

ניסן תש"פ
שאל את הרב

אוצר לדרך - אמונה - שאלות ותשובות