אוצר לדרך - אמונה - מאמרים

דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים

האם יש צורך בדעת תורה גם בעניינים שאינם הלכתיים? כיצד יכול להיות שרבנים גדולים טעו בעניין הקורונה ולא הנחו על סגירת בתי הכנסת ובתי המדרש בזמן? מה היחס לחברה החרדית שלא שמרה על ההוראות של משרד החינוך בעניין הקורונה?

ניסן תש"פ

מקום הארכיאולוגיה ביהדות

האם ניתן להתבסס על ממצאים ארכיאולוגיים כדי לקבוע הלכה? האם ניתן ורצוי לבסס את אמונתינו על מדע הארכיאולוגיה? מה המקום לשילוב ממצאים ארכיאולוגיים בהבנת פסוקי התנ"ך?

אור לה' טבת תשפ"א

לך לך ... אל הארץ אשר אראך

ארץ ישראל בחייו של עובד ה'. החשיבות של ארץ ישראל לשלמות של חיים רוחניים של אדם מישראל ולעם ישראל בכללו.

ניסן תשע"ח

שיטת הרמב"ם ורש"ר הירש בטעמי המצוות

נספח למאמר שעוסק בעניין טעמי המצוות. בירור בעניין שיטתם של הרמב"ם ורש"ר בעניין טעמי המצוות.

ניסן תשע"ח

מה הדליקו החשמונאים

האם החשמונאים הדליקו את המנורה או משהו אחר? במאמר זה נשתדל לענות על שאלות העולות מההנחה המקובלת שהחשמונאים הדליקו את מנורת השיפודים בהיכל ונענה עליהם.

כסלו תשע"ט

צדקותו של אברהם

מדוע לא סיפרה התורה על מעשיו הטובים של אברהם לפני שצווה ללכת לארץ ישראל? מה ההבדל בין הבחירה בנח לבין הבחירה באברהם?

חשון תשע"ט

חלוקת הציווי על הקרבנות בין פרשת ויקרא לפרשת צו

מדוע התורה חילקה את הציווי על ידי הקרבנות בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו? מה טעם הציווי על הקרבנות? איך הכל קשור להקרבת קרבן פסח?

יא ניסן תשפ"א

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

מדוע ה' שלח מלאך לבלעם שיאיים עליו במיתה לאחר שנתן לבלעם רשות ללכת עם שליחי בלק?

מדוע יש צורך ללמוד את הכלל ש"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" ממקורות נוספים שבנביאים ובכתובים, לאחר שניתן ללמוד זאת מבלעם עצמו?

תמוז תש"פ

ערי מקלט לעתיד לבא

מדוע יש צורך בהפרשת ערי מקלט לעתיד לבא ומדוע יהיו תשעה מהם? מה המיוחד במצוות הפרשת ערי מקלט? מדוע משה רבינו הפריש שלוש ערי מקלט למרות שהן לא קלטו עד הפרשת שלושת ערי המקלט הנוספים? מה היחס בין ערי המקלט לערי הלוייה?

אלול תש"פ

שמחת תורה בקורונה

הסבר כיצד ניתן לשמוח בשמחת תורה גם כאשר חלק גדול מכלל ישראל לא זכה לסיים לקרוא את ספר התורה.

כ' תשרי תשפ"א
שאל את הרב

אוצר לדרך - אמונה - שאלות ותשובות