אוצר לדרך - אמונה - מאמרים

עלי קללתך בני - לפרשת תולדות

חילוקי הדעות בין רבקה ליצחק בעניין עשיו משתלבות היטב בהבדל שבין השקפת האבהות לאמהות בעניין בניהם. במאמר זה נשתדל להסביר את חילוקי הדעות הללו.

כסלו תשע"ט

הקרבה של ה' לבלעם - הטעיה

מדוע שאל ה' את בלעם מיהם האנשים שבאו אליו? לכאורה יש סתירה בהסבר רש"י. נענה על כך בהבנת מהות נבואתו של בלעם ונבין בכך יסוד חשוב בנושא הקשר בין ה' לאומות העולם

תמוז תשפ"א

אברהם העברי

על האדם להשפיע על סביבתו ולא להיגרר אחריה.

ניסן תשע"ח

פעולת המצוות

כיצד פועל מעשה המצווה? 

ניסן תשע"ח

בכסה ליום חגינו

ראש השנה כתוב בתורה כחד המכוסה - מה פשר הכיסוי של ראש השנה? מדוע אין הקב"ה מטה את הבינוניים לחסד גם אם לא עשו תשובה?

(תשרי תש"פ (נכתב תשרי תשע"א

מיעקב לישראל - לפרשת וישלח

מדוע שמו של יעקב מוחלף פעמיים לשיראל? מה המשמעות של השם ישראל? מדוע מי שקורא לאברהם בשם אברם עובר על עשה ואילו אצל יעקב מותר לקרוא לו בשמו הקודם?

כסלו תשע"ט

שמחה

מהי השמחה וחשיבותה בעבודת ה'.

ניסן תשע"ח

כוונה במצוות

מה הכוונה הנצרכת בשעת עשיית המצווה? מה חשיבותה?

ניסן תשע"ח

כפרת הציבור

מדוע הצדוקים לא נמנעו מעבודת יום הכיפורים על פי שיטתם למרות שבכל שנה מת הכהן הגדול שלהם? מדוע הכהן הגדול מתוודה על שעיר המשתלח ולא על השעיר שמכניסים את דמו לקודש הקדשים? מה הערך של כפרת הציבור?

תשרי תש"פ

מיעקב לעם ישראל - לפרשת וישלח

יעקב אבינו נאבק עם עשיו ועם שרו. מעשה אבות סימן לבנים. גם הגויים יכולים אולי לפגוע בכף הירך של עם ישראל, אך הם אינם יכולים להכניע את העם היהודי.

כסלו תשע"ט
שאל את הרב

אוצר לדרך - אמונה - שאלות ותשובות