שמות - מאמרים

סדר האירועים במתן תורה

ישנה מחלוקת בין הפרשנים לגבי סדר הפסוקים העוסקים במתן תורה: אלו קדמו לאלו. במאמר זה נשתדל להסביר את השיטות השונות.

סיון תשע"ט
שאל את הרב

שמות - שאלות ותשובות