אוצר מפרשי התנ"ך - מאמרים

אנשי כנסת הגדולה

מי היו אנשי כנסת הגדולה? מה הייתה סמכות אנשי כנסת הגדולה?

ניסן תשע"ח

שחיטת הפרה האדומה - על ידי מי

בציווי על הפרה האדומה, כתוב שאלעזר הוא ששוחט אותה. מדוע דווקא אלעזר צווה על כך, ולא אהרון? האם לדורות צריך דווקא כהן גדול כדי לשחוט את הפרה האדומה?

אור לר"ח סיון תש"פ

ספר אוצר מפרשי התנ"ך השלם על ספר עזרא

ספר אוצר מפרשי התנ"ך השלם על ספר עזרא כולל המאמרים עם ביאור ושננתם על כל הספר וההערות.

תמוז תשע"ח

שלל מדין

כיצד קיבלו הלויים חלק מהביזה של מדין? הרי יש איסור לתת ללויים חלק מביזה?

אב תשע"ט
שאל את הרב

אוצר מפרשי התנ"ך - שאלות ותשובות