הדרכה 1 - מטרות

מהן המטרות בבחירת ישיבה? 

פתיחה לסדרת ההקלטות

מערכת אוצר התורה - ושננתם אלול תש"פ

ניתן לשמוע את ההקלטה בפתיחת הלינק

מטרות בבחירת הישיבה - פתיחה להקלטות