הדרכה 4 - חילוקי דעות עם הבן

מה קורה עם בשיחה עם הבן על הישיבה הרצויה, מתגלות חילוקי דעות בין ההורים לבין הבן?

מערכת אוצר התורה - ושננתם תשרי תשפ"א

ניתן לשמוע את ההדרכה בפתיחת הלינק (2 חלקים):

חלק א

חלק ב