הדרכה 5 - מה הקריטריונים בבחירת ישיבה

מהם הדברים שחשובים בבדיקת הישיבה?

מערכת אוצר התורה - ושננתם חשון תשפ"א

ניתן לשמוע את ההדרכה על ידי פתיחת הלינק

 

מה בודקים בישיבה?