שאלות ותשובות למורים - מאמרים

שאלות ותשובות בראשית

שאלות ותשובות על ספר בראשית ללימוד וחזרה בכיתה. התשובות נכתבו על פי ביאור ושננתם.

ניסן תשע"ח

ביצה

שאלות ותשובות למשניות מסכת ביצה.

אייר תשע"ח

שאלות ותשובות יהושע שופטים

שאלות ותשובות בבקיאות על ספר יהושע ועל ספר שופטים.

כסלו תשע"ט

סוכה

שאלות ותשובות למשניות מסכת סוכה

שבט תשפ

שמואל א

שאלות בקיאות ותשובות על ספר שמואל א'.

אייר תשע"ח

יום הקדיש הכללי - דף עבודה

מהי תקנת הרבנות הראשית בעניין יום הקדיש הכללי לקדושי השואה? מדוע יש הבדל בין היום שבו תיקנה הרבנות הראשית לבין קביעת יום השואה על ידי הכנסת בשלב מאוחר יותר? מהי שיטתו של החזו"א בעניין זה?

י' בטבת תשפ"א

שאלות ותשובות שמואל ב

שאלות בקיאות ותשובות לספר שמואל ב'.

אייר תשע"ח

שאלות ותשובות מלכים א

שאלות ותשובות למורים על מלכים א'

תמוז תש"פ

שאלות ותשובות מלכים ב

שאלות ותשובות למורים ותלמידים על ספר מלכים ב'

תמוז תש"פ

שאלות ותשובות עזרא

שאלות ותשובות לספר עזרא על פי ביאור ושננתם.

תמוז תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות למורים - שאלות ותשובות