שאלות ותשובות מלכים א

שאלות ותשובות למורים על מלכים א'

מערכת אוצר התורה - ושננתם תמוז תש"פ

ב"ה

שאלות ספר מלכים א

שאלות – מלכים א' פרק א':

 • "והמלך דוד זקן בא בימים":
 • הסבר את מילות הפסוק.

דוד המלך הזדקן בזמנו – כלומר הזקנה לא קפצה עליו.

 • כיצד מתאר הנביא שלדוד המלך תמיד היה קר מאוד?

שלמרות שהיו מכסים אותו בבגדים ועדיין היה קר לו.

 • מה היה הפיתרון של עבדיו למצב זה?

שיחפשו נערה בתולה שתחמם אותו.

 • למדנו בעבר על שני אנשים נוספים שנאמר עליהם "זקן בא בימים" – מיהם?

אברהם (בראשית כד,א) , יהושע (יהושע יג,א).

 • מיהי הנערה היפה שמצאו עבדיו של דוד שתהיה לו לסוכנת? מהיכן היא הייתה?

אבישג, שונם.

 • אדוניה:
 • מי הייתה אימו?

חגית.

 • מהם שלושת גינוני המלכות בהם נהג אדוניה כדי להראות שהוא ימלוך אחרי דוד?
 1. מרכבות כמנהג המלכים.
 2. סוסים כמנהג המלכים.
 3. חמישים אנשים שרצו לפני מרכבתו.
 • מהן שלש הסיבות בגללן חשב אדוניה שהוא ראוי למלוך אחרי דוד?
 • דוד אף פעם לא העציב אותו וממילא הוא חשב שהוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו.
 • הוא היה יפה תואר.
 • הוא היה בנו השני של דוד שנולד אחרי אבשלום.
 • את מי גייס אדוניה לעזור לו במרד?

יואב בן צרויה ואביתר הכהן.

 • הנביא מציין שבעה אנשים ו/או גורמים שלא הצטרפו למרד אדוניה – מיהם?
 • צדוק הכהן.
 • בניהו בן יהודע.
 • נתן הנביא.
 • שמעי.
 • רעי (חושי הארכי).
 • הגיבורים שהיו עם דוד.
 • היכן עוד למדנו על הגיבורים שהיו לדוד?

הנביא בסוף ספר שמואל מונה אותם.

 • קרבנו של אדוניה בשעת המלכתו:
 • מהם שלושת סוגי הבהמות אותם שחט אדוניה בשעה שהומלך?
 • שור.
 • בקר.
 • מריא.
 • היכן עוד מצאנו שאדם הקריב שוורים ומריא לקרבנות?

דוד המלך כשהעלה את הארון לעיר דוד.

 • היכן שחט אדוניה את קרבנו?

אצל אבן הזוחלת.

 • ליד איזה מקום מפורסם היה המקום שבו אדוניה שחט את קרבנו?

עין רוגל.

 • את מי הזמין אדוניה לטקס הכתרתו?

כל אחיו (חוץ משלמה), אנשי יהודה עבדי דוד.

 • את מי לא הזמין אדוניה לטקס הכתרתו?

נתן, בניהו, שמעי, גיבורי דוד.

 • מה הציע נתן הנביא לבת שבע אם שלמה כדי למנוע את המרד של אדוניה? כיצד הציע לעשות זאת?

נתן הציע לבת שבע ליידע את דוד על עניין המרד. הצעתו הייתה שבת שבע תבוא לדוד ותספר לו את הדברים ולאחר מכן ייכנס נתן אל דוד כאילו ללא שתיאם את הדברים ויאמר גם הוא את עניין מרדו של אדוניה.

 • בעת שבת שבע נכנסה לחדרו של דוד, מהם שני המעשים שעשתה לפני שדוד פנה אליה?

כופפה את ראשה והשתחוותה.

 • לפי דברי בת שבע לדוד – את מי הזמין אדוניה לטקס הכתרתו? מדוע בפסוק ט' אנשים אלה אינם מוזכרים?

אביתר ויואב. הם אינם מוזכרים בפסוק ט' משום שהם היו חלק פעיל במרד ולא השתתפו רק בטקס ההכתרה.

 • דברי בת שבע אל דוד:
 • מדוע דוד היה מחויב להמליך את שלמה אחריו?

משום שכך הוא נשבע לבת שבע.

 • כיצד יכול דוד למנוע את מרד אדוניה לפי בת שבע?

אם יאמר לעם ישראל ששלמה הוא זה שימלוך אחריו.

 • דברי נתן אל דוד:
 • מה עשה נתן בשעה שנכנס לחדרו של דוד?

השתחווה.

 • מה עשתה בת שבע בשעה שנתן נכנס אל חדרו של דוד?

יצאה משם.

 • מה שאל נתן את דוד כאילו בהתפעלות ובהפתעה?

האם הוא ציווה שאדוניה ימלוך אחריו.

 • מהם חמשת הדברים שעשו אדוניה והאנשים שאיתו בטקס ההכתרה (ולפניו)?
 • ירידה אל אבן הזוחלת.
 • הקרבת קרבנות רבים של שור, מריא וצאן.
 • הזמנת בני המלך, אביתר ויואב לטקס.
 • אכילה של אדוניה והמוזמנים שאיתו.
 • אמירת "יחי אדוני המלך".
 • במקרה ודוד הוא שהחליט שאדוניה ימלוך אחריו – מהי טענתו של נתן הנביא אל דוד?

שהיה צריך להודיע לו לפני כן.

 • מהו ההבדל בין טענת בת שבע לטענת נתן הנביא במקרה והמלכת אדוניה הייתה על פי ציווי שלו?

לפי בת שבע היה כאן הפרה של שבועה בעוד לפי נתן אין פסול במקרה עצמו אלא היה צריך רק להודיע.

 • כיצד הגיב דוד לאחר ששמע את דבריו של נתן הנביא? מה השינוי שחל בתכניות של דוד לפי שינוי זה?

דוד נשבע בשם ה' שהוא ימליך את שלמה עוד באותו היום, ולא יחכה להמליך את שלמה לאחר מותו.

 • מה ציווה דוד לעשות לפני שענה את תשובתו לנתן הנביא?

לקרוא לבת שבע.

 • מהם שלושת הדברים שעשתה בת שבע לאחר ששמעה את שבועתו הנוספת של דוד?
 • כופפה את ראשה.
 • השתחוותה.
 • אמרה "יחי המלך לעולם".
 • הסבר: "יְחִי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ דָּוִד לְעֹלָם".

 יהי רצון שאתה אדוני המלך תזכה לחיות בעולם הבא.

 • מיהם שלושת האנשים להם ציווה דוד המלך לקרוא כדי שימליכו את שלמה?
 • צדוק.
 • נתן
 • בניהו.
 • מהם שבעת הדברים שציווה דוד המלך את עבדיו שיעשו כדי להמליך את שלמה למלך?
 • להרכיב את שלמה על הפרדה המיוחדת של המלך.
 • להוריד את שלמה למעיין השילוח – לגיחון.
 • צדוק ונתן ימשחו את שלמה למלך על ידי שימוש בשמן המשחה.
 • לתקוע בשופר.
 • לומר על שלמה "יחי אדוני המלך לעולם".
 • שהעבדים יילכו אחרי שלמה – כדרך המלכים שהעבדים שלהם הולכים אחריהם.
 • להושיב את שלמה על כסא המלכות.
 • היכן עוד מצאנו פרד בנביאים שלמדנו עד כה?
 • בני דוד ברחו מאבשלום על פרדים.
 • אבשלום רכב על פרד.
 • היכן עוד מצאנו שופרות במקרא?
 • מעמד הר סיני.
 • חובת תקיעה בשופר בראש השנה וביום הכיפורים שחל בשנת יובל.
 • הקפת יריחו.
 • אבוד בן גרא תקע בשופר במלחמתו נגד עגלון.
 • גדעון תקע בשופר כדי שבני אביעזר יבואו אחריו וכן בשעה שהתקיף את מדין.
 • יואב תקע בשופר כדי להפסיק את המלחמה בין יהודה לישראל בברכת גבעון.
 • העלאת ארון הברית לעיר דוד.
 • יואב תקע בשופר לאחר שהאישה הביאה לו את ראשו של שבע בן בכרי וכך ידעו חייליו שניתן להתפזר.
 • מה הייתה תשובת בניה בן יהוידע לציווי של דוד (3 דברים)?
 • יהי רצון שגם רצונו של ה' יהיה ששלמה ימלוך.
 • יהיה רצון שה' יהיה בעזרתו של שלמה כשם שהיה בעזרתך.
 • יהי רצון שה' יגדל את כסאו של שלמה מכסא המלך דוד.
 • דוד ציווה את צדוק, בניה ונתן להמליך את שלמה הגיחון. מי עוד הצטרף אליהם בשעת ההמלכה?

כרתי ופלתי.

 • היכן עוד למדנו על הכרתי והפלתי?
 • ברשימת השרים של דוד המלך (שמואל ב' פרק ח') שם כתוב שבניה היה ממונה על הכרתי והפלתי.
 • כאשר יואב הלך לרדוף אחרי שבע בן בכרי.
 • כאשר דוד ברח מאבשלום.
 • הקרן שלקח צדוק:
 • מה הכיל הקרן שלקח צדוק להמלכת שלמה?

את שמן המשחה.

 • מהיכן לקח צדוק את קרן השמן?

מהאוהל בעיר דוד שם הניח דוד המלך את ארון הברית.

 • איזו פעולה עשה צדוק כדי למשוח את שלמה בשמן המשחה?

נתן שמן בין ריסי עיניו.

 • מהם ארבעת הדברים שעשה העם שנכח בטקס הכתרתו של שלמה?
 • אמרו יחי המלך שלמה.
 • עלו אחרי שלמה כדי לכבדו.
 • חיללו בחלילים.
 • שמחו בשמחה גדולה.
 • כיצד תיאר הנביא את השמחה הגדולה ששמח העם לאחר המלכתו של שלמה?

כאילו שהארץ בקעה מתחתם.

 • במה היה עסוק אדוניה בשעה ששמע את קול השופר שעלה מטקס המלכתו של שלמה?

הוא בדיוק סיים לאכול.

 • יונתן בן אביתר:
 • באיזה שלב של בירור מקור קול השופר הגיע יונתן ונעמד לפני אדוניה?

כאשר יואב עדיין היה באמצע לדבר.

 • מדוע חשב אדוניה שיונתן יבשר אותו בבשורה טובה?

משום שהוא בן איש חיל.

 • היכן עוד למדנו על יונתן בן אביתר?

הוא היה אחד משני המרגלים שהשאיר דוד כאשר ברח מאבשלום בנו.

 • מה בישר יונתן לאדוניה?

שקול השופר ששמע הגיע מטקס המלכת שלמה.

 • יונתן בן אביתר הוסיף עוד דבר אחד על שבעת הדברים (אותם ראינו בשאלה 23) שעשו בהמלכת שלמה. מהו דבר זה ומה הייתה תגובת דוד לכך (2 מרכיבים בתגובת דוד)?

העם בירך את דוד שה' יגדל את כסא שלמה מכסאו.

תגובת דוד הייתה שהוא השתחווה כשהיה על המיטה וכן בירך את ה' שראה את בנו מולך אחריו.

 • היכן עוד ראינו אדם שהשתחווה על המיטה סמוך למיתתו?

יעקב אבינו.

 • כיצד הגיב אדוניה כששמע שדוד המליך את שלמה וכיצד הגיבו אנשיו?

אדוניה – ברח לאחוז בקרנות המזבח. האנשים שהיו איתו ברחו לבתיהם.

 • מדוע ברח אדוניה למשכן והחזיק שם בקרנות המזבח?

משום שחשב ששלמה לא יהרוג אותו שם, שהרי שלמה לא ירצה לחלל את המשכן.

 • מה הייתה דרישתו של אדוניה לכך שהוא יפסיק לאחוז בקרנות המזבח? מה הייתה תשובתו של שלמה לדרישת אדוניה?

אדוניה רצה ששלמה יישבע לו שלא יהרוג אותו. שלמה אמר שאם אדוניה יהיה בן חיל ויקיים את מה שה' ציווה ואת מה שהמלך יצווה – אפילו לא תיפול שערה אחת מראשו. אולם, אם הוא יחטא אפילו בחטא קטן – הוא יתחייב מיתה.

 • מדוע היה שלמה צריך לומר לאדוניה שיילך לביתו?

משום שאדוניה חשב בתחילה ששלמה מתכוון שהוא ישרת אותו לפניו.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק א':

 • וַיַּעְזְרוּ אַחֲרֵי אֲדֹנִיָּה – יואב ואביתר עזרו לאדוניה במרד.
 • וּמְרִיא – סוג מסויים של שור מפוטם.
 • וּמִלֵּאתִי אֶת דְּבָרָיִךְ – אשלים את מה שאמרת.
 • וַתִּקֹּד – כופפה את ראשה.
 • וְהַכְּרֵתִי וְהַפְּלֵתִי –חיילי הסיירת של דוד, הקולעים בקשת והקלעים.
 • אֲבָל – ההיפך, באמת.
 • וַתֵּהֹם הַקִּרְיָה – הייתה קול המיה בעיר.

 

 

 

תפזורת חזרה

מלכים א פרק א

צ

ע

נ

ת

כ

ה

ק

כ

ג

א

ש

ר

ו

ג

ת

צ

ת

צ

פ

י

ס

ח

ק

ט

כ

י

ר

ס

ח

נ

כ

ע

ק

ח

א

צ

נ

ש

ת

ע

ע

י

נ

ר

ו

ג

ל

א

ז

ע

ז

ס

י

נ

ג

פ

א

ה

מ

צ

ה

מ

ת

כ

כ

ע

ק

י

ג

פ

ב

י

ב

ט

ע

פ

ע

ע

א

מ

ג

י

ח

ו

נ

ת

ל

פ

ר

ל

ק

ק

ז

ת

ש

ס

כ

ב

ח

י

ו

א

ב

ע

א

כ

ח

ד

ג

ו

ר

ח

ע

א

ד

ט

י

ח

י

ה

מ

ל

כ

ש

ל

מ

ה

ל

ע

ו

ל

מ

ק

ג

ע

ש

י

ג

פ

ר

ה

ה

ו

ס

י

ג

ס

א

מ

ט

א

ת

ת

א

ג

ש

ז

ל

ג

ז

ק

ע

ז

ש

ס

ת

ה

ר

ר

ז

נ

ס

ר

ה

ק

ק

ת

ט

ר

ר

ד

ש

י

מ

צ

ז

י

פ

ג

ז

ו

ק

ש

כ

ת

י

ט

ח

נ

כ

כ

מ

ד

ג

ח

א

י

א

ע

צ

ד

ו

ק

מ

ח

ל

ש

ו

ה

ג

ע

ה

ה

ל

א

ר

ב

כ

א

ב

נ

ה

ז

ו

ח

ל

ת

י

ד

מ

צ

נ

פ

ט

א

י

ד

ה

ל

מ

ק

ד

נ

ה

י

ה

ק

ה

ט

א

ה

פ

ה

ב

ח

נ

י

ח

י

א

ד

נ

י

ה

מ

ל

כ

ד

ו

ד

ל

ע

ו

ל

מ

ג

ק

ת

ר

ט

ה

פ

מ

ז

ח

פ

ש

ו

ט

ל

א

מ

ק

פ

ל

י

ק

ק

ט

ה

ה

א

ב

י

ר

א

ו

י

ב

ס

א

ג

ע

כ

ת

ה

ר

נ

צ

ס

נ

ח

מ

ת

פ

ח

צ

ט

ה

כ

ו

י

 

_____________

מספר האנשים שרצו אחרי אדוניה כדי שייחשב לאדם מכובד

_____________

אשה שהביאו לדוד כדי שיהיה לו חם

_____________

שר צבא בעבר של דוד שהיה בצד של אדוניה

_____________

הכהן שלא היה בצד של אדוניה

_____________

בעלי החיים שאדוניה זבח בשעה שהומלך

_____________

המקום בו שחט אדוניה את הצאן והבקר שלו

_____________

מקום שנקרא כך על שם הכביסה שהיו עושים שם

   

_____________

דברי בת שבע לאחר שדוד הבטיח לה ששלמה ימלוך אחריו

_____________

דברי העם לאחר שהמליכו את שלמה

_____________

המקום שבו הומלך שלמה

_____________

חיילי הסיירת שבניה היה ממונה עליהם

_____________

בעל החיים עליו הרכיבו את שלמה

_____________

אדוניה החזיק בהם לאחר שנודע לו שדוד

 

שאלות – מלכים א' פרק ב':

 • מהו הציווי הראשון אותו ציווה דוד את שלמה לפני מותו?

שיקיים את מצוות ה'.

 • בדבריו לשלמה מציין דוד שישה סוגים שונים של מצוות שעל שלמה לקיים אותם. מהם סוגי המצוות השונים? (בתשובתך – ציין את לשון הכתוב ואת ביאור סוג המצווה).
 • מִשְׁמֶרֶת יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ –מצוותיו של ה' כפי שהוא (ה') ציווה לקיימם.
 • לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו – עליך להיות מתוקן במידותיך ובכך ללכת בדרכי ה'. לדוגמא: עליך להיות רחמן כמו שה' יתברך רחמן.
 • חֻקֹּתָיו – מצוות ה' שטעמם לא התגלה.
 • מִצְוֹתָיו – המצוות שבין אדם למקום.
 • מִשְׁפָּטָיו – המצוות שבין אדם לחברו.
 • עֵדְוֹתָיו – המצוות שמטרתן להעיד על נפלאות ה' ועל הניסים שעשה לעם ישראל.
 • דוד המלך אמר לשלמה שחוץ מהחובה לקיים את מצוות ה', יש סיבה נוספת שכדאי לו לקיים את המצוות. מהי סיבה זו?

על ידי קיום מצוות ה', אדם לומד גם חכמה ותבונה.

 • מה אמר ה' שיקרה אם בניו של דוד ישמרו את מצוות ה'?

הם ימשיכו להיות מלכים על ישראל ולא תיכרת מלכותם.

 • ציווי דוד לשלמה על יואב:
 • דוד אמר לשלמה שיואב הרג שני בעלי תפקיד בישראל. מיהם שני בעלי התפקיד ומה היה תפקידם?

אבנר בן נר ועמשא בן יתר – היו שרי צבא.

 • "וישם דמי מלחמה בשלום" – לפי דברים אלה של דוד, מדוע הרג יואב את שני האנשים עליהם כתבת בסעיף א'?

משום שהוא חשב אותם לאויבי דוד.

 • מה ציווה דוד את שלמה לעשות עם יואב? (דייק בתשובתך)

לעשות כחכמתו למצוא תירוץ להרוג את יואב ולוודא שהוא לא ימות בדרך טבעית.

 • מה ציווה דוד את שלמה לעשות עם בני ברזילי הגלעדי? מדוע?

שהם יהיו מאוכלי שולחנו ומקורבים למלכות, משום שברזילי עשה חסד עם דוד כאשר ברח מאבשלום.

 • למדנו על אנשים נוספים שהתואר "גלעדי" נוסף על שמם – מיהם אנשים אלה?

יאיר ויפתח.

 • ציווי דוד לשלמה על שמעי בן גרא:
 • מהיכן היה שמעי בן גרא?

בחורים.

 • מה היה פשעו של שמעי בן גרא והיכן פשע?

הוא קילל את דוד במקום שנקרא "מחניים".

 • מדוע לא הרג דוד את שמעי?

משום ששמעי ביקש ממנו סליחה בשעה שהוא עבר את הירדן.

 • מה ציווה דוד את שלמה לעשות עם שמעי בן גרא? מדוע דוד בטוח ששלמה יצליח בכך?

למצוא עילה להורגו. דוד בטוח ששלמה יצליח בכך כיוון ששלמה הוא איש חכם.

 • היכן נקבר דוד לאחר מותו?

בעיר דוד.

 • כמה שנים מלך דוד על כל ישראל? כמה שנים מלך רק על יהודה? כמה שנים מלך בסך הכל?

על כל ישראל – שלושים ושלש שנה. על יהודה – שבע שנים. סך הכל מלך דוד ארבעים שנה.

 • כתוב את הפסוק בו מציין הנביא שמלכותו של שלמה התבססה מאוד ושלא היו עוררין על מלכותו.

"ותכן מלכותו מאוד".

 • בקשת אדוניה מבת שבע:
 • מה הייתה שאלתה הראשונה של בת שבע לאדוניה בשעה שהוא בא לפניה?

האם מטרת בואך לפניי היא למטרת שלום?

 • לשיטתו של אדוניה, היה הוא הראוי למלוך אחרי דוד ואף העם חשב להמליך אותו. כיצד אם כן מסביר אדוניה את העובדה שלא הומלך בסופו של דבר?

הדבר היה מאת ה'.

 • מה הייתה בקשתו של אדוניה מבת שבע?

שתלך ותבקש ששלמה ייתן לו להתחתן עם אביש השונמית.

 • מה הייתה מטרתו האמיתית של אדוניה בבקשתו? כיצד היה מילוי הבקשה מסייע להשגת מטרתו?

אדוניה רצה למלוך והוא ישיג זאת על ידי שיתחתן עם אבישג אשת המלך – דבר שאסור להדיוט.

 • פניית בת שבע לשלמה:
 • מהם ארבעת הדברים שעשה שלמה כאשר נכנסה בת שבע לחדרו?
 • עמד בפניה.
 • השתחווה לה.
 • ישב על כסאו.
 • שם כסא כדי שבת שבע תשב עליו.
 • היכן הניח שלמה את הכסא של בת שבע?

לימינו.

 • מה ביקשה בת שבע משלמה לפני שהיא פירטה את בקשתה בפניו?

שלא יסרב לבקשתה.

 • תשובת שלמה לבת שבע:
 • מהי תשובתו הצינית של שלמה לבקשת בת שבע? הסבר את התשובה גם מבחינת תוכנה האמיתי.

שלמה אמר לבת שבע שאם היא מבקשת שהוא ייתן לאדוניה את אבישג, היא יכולה גם לבקש את המלכות לאדוניה.

 • בנוסף לאדוניה, מיהם שני בעלי התפקידים הנוספים שיוכלו לחזור לתפקידם באם שלמה ייתן את אבישג לאדוניה? מהם התפקידים אליהם יוכלו לחזור?

אביתר הכהן לכהונה גדולה. יואב בן צרויה להיות ממונה על הצבא.

 • כיצד מסביר שלמה את מחשבתו של אדוניה שמגיע לו למלוך?

כיוון שהוא גדול משלמה.

 • תגובת שלמה לבקשת אדוניה:
 • מה נשבע שלמה בעקבות בקשתו של אדוניה? מדוע?

שאדוניה התחייב מיתה בשבועה זו. משום שאדוניה מרד במלכות על ידי הבקשה.

 • מהם שלושת החסדים אותם עשה ה' לשלמה שהוזכרו בשבועתו של שלמה? (אחד החסדים הוא כפילות של החסד שלפניו.)
 • ה' שחיזק אותי.
 • הושיב אותי על כסא דוד.
 • עשה לי בית מלכות.
 • שלמה נשבע שאדוניה יומת בתוך פרק זמן מסוים – מהו פרק זמן זה.

אותו יום.

 • מי הרג את אדוניה? מהם שני השלבים במותו של אדוניה?

בניה בן יהוידע. בניה הכה אותו מכת מוות וכתוצאה ממכה זו מת אדוניה.

 • דברי שלמה לאביתר הכהן:
 • מהו העונש שהגיע לאביתר לפי דברי שלמה? מדוע?

מוות. משום שהשתתף במרד בו.

 • מה אומר שלמה לאביתר לעשות במקום שייענש בעונש שהגיע לו?

לברוח לענתות.

 • מדוע לא יקבל אביתר את העונש שבאמת הגיע לו?

משום שהוא נשא את ארון ה' לפני דוד ושהוא הצטער בצער של דוד.

 • כיצד מסביר הנביא את הסיבה האמיתית שאביתר גורש מלהיות כהן לה'?

כדי לקיים את העונש על בית עלי שצאצאיו לא ישמשו ככהנים.

 • והשמועה באה עד יואב:
 • באיזו שמועה מדובר?

בכך שאדוניה נהרג ואביתר גורש מלהיות כהן.

 • מהן שתי הסיבות שבגללן חשש יואב לאחר ששמע את השמועה?
 • השתתף במרד אדוניה.
 • לא ניסה להציל את אבשלום.
 • מה עשה יואב לאחר ששמע את השמועה? מדוע?

ברח למשכן והחזיק שם בקרנות המזבח. כיוון שחשב ששם שלמה לא יהרוג אותו.

 • היכן עוד ראינו שאדם ברח לאחוז בקרנות המזבח מחשש שיהרגו אותו?

אדוניה ברח לאחר ששלמה הומלך למלך.

 • מה עשה שלמה לאחר שנודע לו שיואב ברח למשכן ואחז שם בקרנות המזבח?

ציווה את בניה להרוג אותו.

 • מדוע אמר בניה ליואב לצאת מהמשכן? מה הייתה תגובתו של יואב לדרישה זו?

משום שהוא חשב ששלמה ציווה אותו (את בניה) להוציא את יואב מהמשכן בערמה ולא להרוג את יואב בתוך המשכן.

יואב סירב לצאת מהמשכן ואמר שהוא ימות בתוך המשכן עצמו.

 • לאחר שסירב יואב לצאת מהמשכן – מה עשה בניה?

שלח לשלמה את תשובתו של יואב.

 • הציווי השני של שלמה לבניה להרוג את יואב:
 • מהם שני הציוויים שציווה שלמה את בניה, לאחר שבניה אמר לו שיואב סירב לצאת מהמשכן?
 • להרוג את יואב בתוך המשכן.
 • לקבור את יואב.
 • כיצד מנמק שלמה את הציווי להרוג את יואב?

בכך שבניה יהרוג את יואב, תוסר האחריות להריגת אנשים זכאים משלמה ומבית אביו.

 • כיצד מתוארים בדברי שלמה האנשים שהרג יואב ביחס ליואב עצמו?

אנשים צדיקים ממנו.

 • בסוף דבריו לבניה, עורך שלמה השוואה בין צאצאיו של יואב לצאצאיו של דוד. מהי השוואה זו?

שחטא הריגת עמשא ואבנר יהיה נתון על צאצאיו של יואב לעולם וזאת בניגוד לצאצאיו של דוד שה' יחזק את ממלכתם.

 • היכן נקבר יואב לאחר שבניה הרג אותו?

במדבר.

 • מיהם שני האנשים שמינה שלמה המלך לתפקידים לאחר הריגת יואב? לאלה תפקידים מונו, ובמקום מי הם מונו?

בניה היה ממונה על הצבא במקום יואב.

צדוק היה כהן גדול במקום אביתר.

 • ציווי שלמה לשמעי:
 • מה ציווה שלמה את שמעי לעשות?

לבנות לו בית ולא לצאת משם.

 • מה יהיה דינו של שמעי באם לא יקיים את ציווי שלמה?

מוות.

 • מה הייתה מטרתו של שלמה בציווי על שמעי?

למצוא עילה להרוג אותו.

 • מהו הגבול שהזכיר שלמה ממנו אסור לשמעי לצאת?

נחל קדרון.

 • מה הייתה תשובתו של שמעי לציווי של שלמה?

טוב הדבר.

 • קיום ציווי שלמה על ידי שמעי:
 • מהו פרק הזמן בו קיים שמעי את ציווי שלמה?

שלוש שנים.

 • לאחר פרק זמן זה – מדוע שמעי הפר את ציווי שלמה?

משום ששני עבדים שלו ברחו אל אכיש מלך גת והוא הלך אחריהם לתופסם.

 • כיצד הסביר שלמה המלך לשמעי שהוא (שמעי) עבר על שבועתו שלא לצאת מירושלים, למרות שההיגיון חייב אותו כן לקיים את שבועתו?

ה' גרם לכך שהוא ייענש על הרע שעשה לדוד אביו.

 • את מי ציווה שלמה להרוג את שמעי?

בניה.

 • "והממלכה נכונה ביד שלמה" – מה ציין הנביא בפסוק זה?

על ידי הריגת כל האנשים שהוזכרו בפרק: אדוניה, יואב ושמעי, העם לא ערער יותר על המלכות.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק ב':

 • וַיָּשֶׂם דְּמֵי מִלְחָמָה בְּשָׁלֹם – במקום להרוג את אויביי, הרג יואב את האנשים שהיו עימי בשלום.
 • וַיִּתֵּן דְּמֵי מִלְחָמָה בַּחֲגֹרָתוֹ אֲשֶׁר בְּמָתְנָיו –חגורתו שבמתניו ובו היה תלוי חרבו, יהיו דמי המתים.
 • וּבְנַעֲלוֹ אֲשֶׁר בְּרַגְלָיו – נעליו יהיו מלוכלכים בדם המתים שהרג ושהיו נופלים לפני רגליו.
 • קְלָלָה נִמְרֶצֶת – קללה חזקה.

 

שאלות – מלכים א' פרק ג':

 • נישואיו של שלמה לבת פרעה:
 • מה עשה שלמה לפני שהתחתן עם בת פרעה?

גייר אותה.

 • שלמה הביא את בת פרעה לעיר דוד. עד מתי הייתה בת פרעה שם?

עד ששלמה סיים לבנות את בית המקדש, ביתו ואת חומת ירושלים.

 • גבעון:
 • מה היה בעיר גבעון בתחילת תקופת מלכות שלמה?

המשכן.

 • כמה שנים (בערך) היה המשכן בגבעון? הוכח.

כארבעים עד מלכות שלמה ובסך הכל כארבעים ושבע. המשכן היה בגבעון לאחר ששאול החריב את נוב בסוף מלכותו, ואז עבר המשכן לגבעון.

 • היכן הקריב דוד המלך את קרבנותיו? היכן הקריב העם את קרבנותיו? מדוע?

דוד הקריב בגבעון בעוד העם הקריב על במות קטנות שהיו בכל עיר משום שעדיין לא נבנה בית המקדש.

 • הנביא אומר ששלמה המלך הלך בדרכי אביו. מהי ההסתייגות היחידה של הנביא מהקביעה ששלמה הלך בדרך אביו בכל?

בכך ששלמה הקריב גם בבמות.

 • כמה קרבנות עולה הקריב שלמה כשהלך להקריב קרבנות בגבעון?

אלף.

 • התגלות ה' אל שלמה בגבעון:
 • מה היה תוכן התגלות ה' אל שלמה בגבעון?

שיבקש כל דבר ויינתן לו.

 • מהם שלושת המעשים הטובים שאומר שלמה, שבגללם בחר ה' בדוד למלך על ישראל?
 • הלך אחרי ה' בכל מה שעשה.
 • הלך אחרי ה' במצוות שבין אדם למקום.
 • למד ממידותיו של ה' – להיות רחמן כמו ה'.
 • בדבריו לה', שלמה אומר שתי סיבות שקשה לו להנהיג את עם ישראל. מהן סיבות אלה?
 • הוא נער קטן.
 • עם ישראל הוא עם רב.
 • מה ביקש שלמה מאת ה' לאחר שה' התגלה אליו? מדוע בחר שלמה דווקא לבקש דבר זה.

שייתן לו חכמה כדי לשפוט את עם ישראל.

 • מדוע היה טוב בעיני ה' ששלמה ביקש ממנו דווקא את מה שביקש?

מכיוון שרק אדם שיש לו יראת שמים יבקש דבר כזה.

 • מהם שלושת הדברים שה' אומר לשלמה שהוא היה יכול לבקש אותם, והוא בכל זאת לא ביקשם?
 • עושר.
 • אריכות ימים.
 • הכנעת אויבים.
 • מהו שכרו של שלמה על שביקש רק חכמה מאת ה'?

שה' ייתן לו גם חכמה וגם את מה שלא שאל – עושר והכנעת אויבים.

 • מהו הדבר שהבטיח ה' לשלמה על תנאי – רק אם יקיים את מצוות ה'?

אריכות ימים.

 • מהם שלושת הדברים שעשה שלמה לאחר שהבין שה' התגלה אליו בחלום?
 • עלה לירושלים ונעמד לפני ארון הברית על מנת להודות לה'.
 • הקריב קרבנות בירושלים.
 • עשה משתה לעבדיו.
 • משפט שתי הנשים:
 • מהו המקרה שה' הביא לפני שלמה כדי להוכיח לכולם את חכמתו הגדולה של שלמה?

היו שתי נשים שילדו בבית אחד. בנה של אחת הנשים מת וכל אחת מהנשים טענה שבנה הוא החי ושהבן של השני מת.

 • מדוע לא היה יכול שלמה לברר את טענות הנשים על ידי עדים?

משום שלא היה איש איתן בבית.

 • כיצד הוכיח שלמה מיהי האם האמיתית?

הוא ציווה להביא חרב כדי לחתוך את הילד לשניים. האם האמיתית ריחמה על בנה והסכימה להעביר אותו לאישה השנייה ואילו האם המדומה העדיפה לחתוך את הילד.

 • הנביא מציין שעם ישראל היה ירא מפני שלמה – מדוע?

משום שהם ראו על ידי המשפט עם שתי הנשים ששלמה יודע להבחין מה יש בליבו של כל אדם.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק ג':

 • לֹא אֵדַע צֵאת וָבֹא – אינני יודע איך לצאת ולבוא להנהיג את העם כראוי.
 • בִּי אֲדֹנִי – בבקשה אדוני המלך.
 • לֹא כִי – לא נכון.
 • כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמֶיהָ עַל בְּנָהּ – כיוון שהתחממו רחמיה על הבן שלה.

 

שאלות – מלכים א' פרק ד':

 • מהו המקרה שבעקבותיו כל עם ישראל קיבל את שלמה למלך עליו?

משפט שתי הנשים.

 • הנביא מציין את בעלי התפקידים בממלכתו של שלמה. מהו היה תפקיד כל אחד מהאנשים המוזכרים?
 • עזריה בן צדוק – כהן משוח מלחמה.
 • אליחרף ואחיה בני שישא – כתיבת ספר הזיכרונות של המלך.
 • בניהו בן יהוידע – שר צבא.
 • צדוק ואביתר – צדוק היה כהן גדול. אביתר היה סגנו.
 • עזריהו בן נתן – היה ממונה על הניצבים.
 • זבוד בן נתן – רעה המלך.
 • אחישר – היה ממונה על ביתו של שלמה.
 • אדנירם בן עבדא – היה ממונה על גביית המיסים.
 • ניצבי שלמה:
 • כמה ניצבים היו לשלמה?

שנים עשר.

 • מה היה תפקידם של הניצבים?

לכלכל את שלמה.

 • מה היה פרק הזמן שבו היה כל ניצב ממלא את תפקידו?

חודש אחד בשנה.

 • שנינו נציבים שהתחתנו עם בנותיו של שלמה – מי אנחנו ומי היו נשותינו?

בן אבינדב התחתן עם טפת.

אחימעץ התחתן עם בשמת.

 • "ונציב אחד אשר בארץ" – מה היה תפקידו של נציב זה ומה היה שמו?

תפקידו היה להיות אחראי על כל הנציבים. שמו היה עזריה בן נתן.

 • כיצד מתאר הנביא את השלווה והשמחה בו היה נתון עם ישראל בזמן מלכותו של שלמה?

אכלים ושותים ושמחים.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק ה':

 • שלטון שלמה:
 • מהם גבולות שלטונו של שלמה לפי הנביא?

מזרח – נהר פרת.

מערב – ארץ פלשתים.

דרום – ארץ מצרים.

 • מהם שני הדברים שהיו מעלים תושבי ממלכתו לשלמה?

מנחה ומס.

 • תפריטו של שלמה:
 • האופה בביתו של שלמה היה אופה שני סוגי לחמים שנאפו מרכיבים שונים. מהם הרכיבים, כיצד הייתה החלוקה ומה הייתה כמות כל אחד מהרכיבים?

סולת – שליש – שלושים כר.

קמח – שני שליש – שישים כר.

 • הנביא מציין ארבע קבוצות של בעלי חיים שונים שהיו עולים על שולחנו של שלמה בכל יום. מהם בעלי החיים וכמה מהם היו עולים על שולחנו של שלמה בכל יום? (הקבוצות מחולקות לפי כמויות)
 • בקר מפוטם – עשרה.
 • בקר מהמרעה – עשרים.
 • צאן – מאה.
 • איל, צבי, יחמור, ברבורים אבוסים – הרבה מאוד.
 • כיצד מסביר הנביא את הצורך של שלמה בכמות גדולה כל כך של אוכל?

משום שהוא היה מושל על שטח גדול ומשום כך אנשים רבים היו באים אליו.

 • כיצד מתאר הנביא את היכולת של עם ישראל לשבת בשקט, שלווה ושלום בימיו של שלמה?

שכל אחד היה יכול לשבת מתחת לעץ הגפן או התאנה ללא חשש שיתקיפו אותו.

 • כלכלת הנציבים:
 • את מי כלכלו הנציבים? דייק בתשובתך.

את שלמה ואת כל מי שישב על שולחנו ואת הבהמות שלו.

 • אלו שני פרטים מציין הנביא על מנת לתאר את חריצותם של הנציבים ואת נאמנותם לעבודתם?
 • הם לא היו מתעכבים מסיפוק צרכיו של שלמה.
 • הם לא היו מחסירים דבר מצרכיו של שלמה.
 • הנביא מזכיר גם בעלי חיים שהנציבים היו מספקים את צרכיהם – אלו בעלי חיים מוזכרים ומה היו מספקים להם הנציבים?

סוסים ורכש. היו מביאים להם תבן ושעורים.

 • להיכן היו מביאים הנציבים את מאכל בעלי החיים?

למקומות שבהם היו בעלי החיים.

 • חכמת שלמה:
 • מהי ההשוואה אותה ערך הנביא על מנת לבטא את חכמתו הרבה של שלמה?

שהיה לו חכמה כחול אשר על שפת הים.

 • הנביא אומר שחכמתו של שלמה הייתה גדולה יותר מחכמתם של שני עמים שהיו חכמים בחכמות מיוחדות. מיהם אותם שני עמים ומה הייתה חכמתם?

בני קדם – חכמת המזלות.

מצרים – חכמת הטבע.

 • הנביא אומר שחכמתו של שלמה הייתה גדולה יותר מארבעה אנשים חכמים שהיו ידועים בחכמתם. מיהם אותם אנשים?
 • איתן האזרחי.
 • הימן.
 • כלכל.
 • דרדר.
 • מיהם בני מחול ובאיזה הקשר הם הוזכרו?

איתן האזרחי, הימן, כלכל ודרדר. הם היו אנשים חכמים אך שלמה היה חכם יותר מהם.

 • אילו יצירות של שלמה הזכיר הנביא כדי לתאר את חכמתו של שלמה? כמה יצירות כתב שלמה מכל סוג?

3,000 משלים. 15,000 שירים.

 • הנביא מציין את חכמתו של שלמה בהבנת הטבע ובהסבר תופעות טבע. מהם דברי הטבע שהנביא מציין ששלמה היה נוהג לתאר?

טבע העצים. טבע בעלי החיים.

 • מי היה מגיע לשלמה המלך על מנת לשמוע את דברי חכמתו? כיצד היו דברי חכמתו של שלמה מופצים לכל תושבי הארצות מסביב?

המלכים היו מגיעים לשמוע את דברי חכמתו של שלמה והיו מפיצים את דברי החכמה לנתיניהם.

 • חירם:
 • א. על איזה חבל ארץ מלך חירם?

צור.

 • ב. את מי שלח חירם לשלמה? מדוע?

את עבדיו. משום שכך היה מנהג המלכים לשלוח שליחים שידברו עם המלכים דברי שלום.

 • ג. מדוע היה חשוב לחירם לפתוח בידידות עם שלמה המלך?

כיוון שהיה ביחסי ידידות עם דוד והוא רצה להמשיך יחסי ידידות אלה.

 • כיצד נימק שלמה המלך לחירם את העובדה שדוד המלך לא בנה את בית המקדש ושעכשיו הוא הולך לבנות אותו?

דוד היה עסוק במלחמות ולא היה לו פנאי לכך. רק עכשיו, לאחר שה' הניח לשלמה מכל האויבים של דוד, ניתן להתחיל לבנות את בית המקדש.

 • לפי דברי שלמה לחירם, ה' אמר לדוד המלך שאדם מסוים עתיד לבנות את בית המקדש במקומו. מיהו אותו אדם?

בנו שימלוך תחתיו.

 • בקשת שלמה מחירם לעזרה בבניית בית המקדש:
  • במה ביקש שלמה את עזרתו של חירם כדי לבנות את בית המקדש?

בכריתת עצי ארז.

 • מי יהיו עם עבדיו של חירם בשעה שהם יכרתו את העצים לצורך בניית בית המקדש?

עבדיו של שלמה.

 • מהו גובה השכר שהציע שלמה לחירם תמורת עבודת עבדיו?

ככל אשר ייתן.

 • מדוע בכלל נזקק שלמה לעזרתו של חירם בכריתת עצי הארזים?

משום שאין בישראל מישהו שיודע לכרות את עצים האלה כמו שעבדיו של חירם יודעים.

 • תגובת חירם לבקשת שלמה:
  • איזה רגש כותב הנביא שהרגיש חירם בשעה שקיבל את בקשתו של שלמה לעזרה בבניית בית המקדש?

             שמחה.

 • מה אמר חירם לאחר שקיבל את בקשתו של שלמה לעזרה בבניית בית המקדש?

   בָּרוּךְ יְקֹוָק הַיּוֹם אֲשֶׁר נָתַן לְדָוִד בֵּן חָכָם עַל הָעָם הָרָב הַזֶּה.

 • מה הייתה תשובת חירם לבקשתו של שלמה?

                        שהוא יעשה ככל מה שביקש.

 • במה הוסיף חירם מעבר לבקשתו של שלמה?

                        בכך שאמר שעבדיו יכרתו גם עצי ברושים ולא רק עצי ארזים.

 • לפי הצעת חירם – כיצד יובילו את קורות העצים מלבנון לארץ ישראל?

יקשרו אותם זו לזו ויפליגו איתן בים וכך יובילו אותן לארץ ישראל.

 • מה ביקש חירם משלמה בתמורה לעזרת עבדיו?

ששלמה יפרנס ויכלכל אותו.

 • מה היה נותן שלמה לחירם בכל שנה בתמורה לעזרתו?

עשרים אלף כר חיטים. עשרים כר שמן כתית.

 • היכן עוד מצאנו שמן כתית?

בשמן למנורה שבבית המקדש.

 • כיצד מסביר הנביא את רצונו של חירם לחיות בשלום עם שלמה המלך?

כיוון ששלמה היה חכם מאוד.

 • מס האנשים של שלמה:
  • כמה אנשים העלה שלמה למס על ישראל בסך הכל?

שלושים אלף.

 • מה היה פרק הזמן שהיו עובדים האנשים בלבנון ומהו פרק הזמן שהם היו נשארים בביתם?

חודש היו עובדים בלבנון ושני חודשים היו נשארים בביתם.

ג. מי היה ממונה לגייס את האנשים שהועלו למס?

אדנירם.

 • כמה סבלים היו לשלמה וכמה חוצבי אבנים היו לו?

              שבעים אלף סבלים ושמונים אלף חוצבי אבנים.

 • כמה אנשים היו ממונים מטעם שלמה לרדות באנשים שהיו עושים את המלאכה?

              שלושת אלפים שלוש מאות.

 • מה שימש ליסודות לבית המקדש?

              אבנים גדולות וכבדות.

21)  מיהם שלושת קבוצות האנשים שסיתתו את האבנים לבית המקדש?

  בוני שלמה, בוני חירם והגבלים.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק ה':

 • בָקָר בְּרִאִים –שוורים שמנים שפוטמו ברפת.
 • בָּקָר רְעִי – בקר שבאים מהמרעה.
 • וְלָרָכֶשׁ – סוג של בעלי חיים.
 • דֹּבְרוֹת – קורות קשורות זו לזו.
 • וְנִפַּצְתִּים – התרת הקשרים מהקורות.
 • מַכֹּלֶת לְבֵיתוֹ – מאכל לביתו.
 • שֶׁמֶן כָּתִית – שמן העשוי מזיתים כתושות.
 • חֲלִיפוֹת – היו מתחלפים.
 • וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיַּסִּעוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֲבָנִים יְקָרוֹת – שלמה ציווה לעקור מההר אבנים גדולות וכבדות.
 • אַבְנֵי גָזִית – אבנים המסותתות בצורה מדויקת.

 

 

 

שאלות – מלכים א' פרק ו':

 • תאריך התחלת בניית בית המקדש:
 • כמה שנים עברו משעה שבני ישראל יצאו ממצרים ועד ששלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש?

480 שנה.

 • באיזו שנה למלכותו התחיל שלמה המלך לבנות את בית המקדש?

בשנה הרביעית.

 • באיזה חודש התחיל שלמה לבנות את בית המקדש? באלו שני שנמות נקרא חודש זה בפי הנביא?

בחודש אייר. חודש זה נקרא בלשון חודש זיו והחודש השני.

 • מידות בניין בית המקדש:
 • מה הייתה מידת אורך, רוחב וגובה הבניין המרכזי של בית המקדש (ההיכל וקודש הקדשים)?

אורך – שישים אמה.

רוחב – עשרים אמה.

גובה – שלושים אמה.

 • מה היו מידות האולם (אורך, רוחב וגובה)? באיזה אופן היה האולם מחובר לבניין המרכזי של בית המקדש?

אורך האולם – עשרים אמה.

רוחב האולם – עשר אמה.

גובה – מאה ועשרים אמה.

האולם היה מחובר לבניין המרכזי על ידי שהפכו את האורך והורחב כל שהרוחב היה המשך של בית המקדש (עשר אמות) והאורך היה מונח לרוחב בית המקדש.

 • לאחר הוספת האולם – מה היה אורך בית המקדש?

שבעים אמה.

 • מה היו שני המצבים בהם חלונות בית המקדש היו יכולים לראות. בתשובתך – התייחס ללשון הנביא ולהסבר.

חלוני שקופים – כשהפקק לא היה עליהם והיה ניתן לראות דרכם.

אטומים – כשהפקק כיסה אותם ולכן לא היה ניתן לראות דרכם.

 • היציעים:
 • מה היו היציעים ולשם מה שימשו?

היציעים היו חדרים שהקיפו את בית המקדש ושימשו לאיחסון.

 • אלו חלקים של בית המקדש הקיפו היציעים? איזה חלק של בית המקדש לא הקיפו היציעים?

היציעים הקיפו את ההיכל וקדש הקדשים. הם לא הקיפו את האולם.

 • מהם הצלעות?

הצלעות הם הקירות שהיו מקבילים לקיר בית המקדש כך שהחלל ביניהם מיצר את היציעים.

 • כמה קומות של יציעים היו?

שלש.

 • מה היה רוחב כל קומת יציעים? מדוע היה שוני בין רוחב הקומות?

התחתונה – חמש אמות. האמצעית – שש אמות. העליונה – שבע אמות.

הסיבה שהיה שוני היא ששלמה המלך בנה את הקיר של בית המקדש בצורה מדורגת כדי שיהיה אפשר להניח עליה תקרה (שתשמש לרצפה לקומה שמעל)  ללא קדיחה בקיר ביהמ"ק.

 • כיצד נקרא בלשון הפסוק הקיר המדורג של בית המקדש?

מגרעות.

 • "והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה" – הסבר פסוק זה. מה רצה הנביא לומר בפסוק?

בית המקדש נבנה מאבנים שלמות משום ששלמה המלך לא קדח חורים בהם. זוהי גם הסיבה ששלמה המלך לא קדח בקיר של בית המקדש ובמקום זאת עשה בו מגרעות.

 • מהיכן היו נכנסים אל היציעים שבבית המקדש? בתשובתך התייחס ליציע אחיו היו נכנסים ולכיוון (צפון, מזרח, דרום או מערב).

אל היציע האמצעי שהיה האמצעי הן מבחינת השורות והן מבחינת העמודות. בצד הצפוני.

 • כיצד היו עולים מהיציע האמצעי ליציע העליון?

על ידי בלולים נוספים שהובילו מהיציעים האמצעיים ליציעים העליונים.

 • מהם הבלולים?

מדרגות שעלו בצורה לוליינית.

 • לאלו יציעים לא היה צורך בלולים כדי להיכנס אליהם? כיצד היו נכנסים ליציעים אלה?

ליציעים שבקומה התחתונה. היו נכנסים על ידי פתח שהיה שם.

 • הגג בבית המקדש:
 • תקרת בית המקדש הייתה מורכבת משני חלקים – מהם חלקים אלה?

גבים – כיפה גדולה שהייתה באמצע התקרה בחלק העליון.

שדרות ארזים – מתחת לכיפה.

 • כיצד הניח שלמה את הגג על גבי היציעים? בתשובתך התייחס לחיבור התקרה עם קיר בית המקדש ועם הצלעות.

הייתה בליטה בקיר בית המקדש (על ידי ששלמה בנה את הקיר בצורה מדורגת – המגרעות) וכך יכול היה שלמה להניח את התקרה על גבי בליטה זו. החיבור לצלעות נעשה על ידי קדיחה בקיר והנחת מוטות ברזל.

 • תוך כדי מלאכת בניית בית המקדש – מתגלה הקב"ה אל שלמה. מהו תוכן התגלות זו?

שה' ישרה את שכינתו בבית המקדש אם שלמה ישמור את מצוות ה'.

 • הקירות הפנימיים בבית המקדש:
 • במה ציפה שלמה את הצד הפנימי של קירות האבן שהיו בבית המקדש?

בלוחות ארזים.

 • אלו קירות ציפה שלמה בשלב הראשון של ציפוי קירות בית המקדש?

קירות ההיכל.

 • במה ציפה שלמה את רצפת בית המקדש?

עצי ברושים.

 • בנביא מוזכר שלאחר חיפוי קירות ההיכל בעצי ארזים, שלמה חיפה גם חלק נוסף שגודלו היה עשרים אמה בעצי ארזים. מהו חלק זה?

קדש הקדשים.

 • קדש הקדשים:
 • הסבר את הפסוק: "וַיִּבֶן לוֹ מִבַּיִת לִדְבִיר לְקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים".

שלמה בנה את החלק הפנימי יותר מהדביר, מהמחיצה שהייתה בין ההיכל למה שמאחורי הדביר, לקדש הקדשים.

 • מה היה גודל ההיכל ומה היה גודל קדש הקדשים?

ההיכל – ארבעים אמה. קדש הקדשים – עשרים אמה.

 • מה היו מצוירים בבליטות שבלטו מעצי הארז שבקדש הקדשים? (2 דברים)

דמויות של חיות ובהמות. פרחים פתוחים.

 • מהו הדביר? במה צופה הדביר?

המחיצה שחצצה בין קדש הקדשים להיכל. הדביר צופה בזהב טהור.

 • לשם מה ייחד שלמה את קדש הקדשים?

לשם הכנסת ארון הברית לשם.

 • "ויצף מזבח ארז":
 • על איזה מזבח מדובר בפסוק?

על מזבח הקטורת.

 • מהי הפעולה שעשה שלמה בפסוק זה ומה היה הצורך בפעולה זו?

שלמה ציפה את מזבח הזהב בעצי ארז נוספים כדי להגדיל את מזבח הקטורת שעשה שלמה. הצורך בציפוי זה היה כדי להגדיל את מזבח הקטורת.

 • באיזה ציפוי נוסף ציפה שלמה את המזבח לאחר שציפה אותו בעצי ארזים?

בזהב.

 • מה היה הציפוי הפנימי ביותר של קירות בית המקדש? מהן שלושת שכבות הציפוי בהן צופו קירות בית המקדש בסוף תהליך ציפוי הקירות?

זהב. שלושת השכבות: אבן, עץ וזהב.

 • רתוקות הזהב:
 • מה היה הצורך ברתוקות הזהב?

תקרת קודש הקדשים הייתה נמוכה יותר בעשר אמות מגובה שאר תקרת בית המקדש ולכן שלמה עשה רתוקות שיסתירו את החלל שהיה מעל לקדש הקדשים.

 • מהם בדיוק רתוקות הזהב וכיצד הם מילאו את תפקידם?

הרתוקות הם שרשרות זהב שירדו מתקרת בית המקדש וכיסו את החלל שנוצר בין תקרת קדש הקדשים לתקרת בית המקדש.

 • מה היו מודבקים על גבי רתוקות הזהב? מה היה הצורך בהם?

על גבי רתוקות הזהב היו מודבקים טסי זהב וכך הם כיסו את הרווחים שהיו בין הרתוקות.

 • בסיום התהליך – מה היו שלושת השכבות של תקרת בית המקדש?

השכבה הכי חיצונית – תקרת גבים – הכיפה הגדולה.

השכבה למטה ממנה – שדרות ארזים.

השכבה למטה ממנה והפנימי – ציפוי זהב.

 • הכרובים שעשה שלמה:
 • ממה היו עשויים הכרובים שעשה שלמה?

עצי זית.

 • מה היה גובה כל אחד מהכרובים שעשה שלמה?

עשר אמות.

 • מה היה גודל כל אחת מהכנפיים של הכרובים שעשה שלמה?

חמש אמות.

 • "מדה אחת וקצב אחד לשני הכרובים" – מה אומר הנביא במשפט זה?

ששני הכרובים שעשה שלמה היו זהים זה לזה.

 • היכן הניח שלמה את הכרובים שעשה?

בתוך קודש הקדשים.

 • במה היו נוגעות כל אחת מכנפי הכרובים (הכנפיים הצדדיות והכנפיים הפנימיות)?

החיצוניות – בקיר בית המקדש. הפנימיות – בכנף של הכרוב השני.

 • מה היה הנס שהתרחש בשעה ששלמה הכניס את הכרובים לקדש הקדשים?

הם פרסו את כנפיהם מעצמם.

 • מהם שלושת סוגי הציורים שהיו בבליטות שעל הקירות של בית המקדש? מה ההבדל בין הבליטות שהיו בהיכל לבליטות שהיו בקדש הקדשים?

כרובים, עצי צמר ופרחים מלבלבים. בהיכל היו כל סוגי הבליטות ואילו בקדש הקדשים לא בטוח שהיו בליטות של עצי תמר וכרובים ואולם בקדש הקדשים היו בליטות של חיות ובהמות מה שלא היה בקודש.

 • במה ציפה שלמה את קצפת ההיכל ואת רצפת קודש הקדשים? בסיום תהליך הציפוי – ממה היו עשויות שכבות הרצפה השונות בקודש הקדשים ובהיכל?

שלמה ציפה בזהב. היו שתי שכבות של רצפה: עצי ברוש וזהב..

 • דלתות הדביר:
 • ממה היו עשויות דלתות הדביר?

מעצי זית.

 • מה היה מיוחד בצורת המשקופים של דלתות הדביר?

הם היו מחומשות ולא מרובעות.

 • מה היו הציורים הבולטים שהיו על דלתות הדביר?

כרובים, עצי תמר ופרחים מלבלבים.

 • כיצד ציפה שלמה את דלתות הדביר בזהב?

הוא שטח אותם באופן שהם בלטו יחד עם הבליטות שהיו על הדלתות.

 • מדוע היה צורך בזהב משובח לציפוי דלתות הדביר?

משום שהיה צורך שהם יוכלו לצפות את הבליטות שהיו על הדלתות.

 • דלתות ההיכל:
 • ממה היו עשויים המשקופים של דלתות ההיכל?

מעצי זית.

 • מה הייתה צורת קורות המשקופים של דלתות ההיכל?

רבועות.

 • מה היה ההבדל בין צורת המשקופים לדלתות ההיכל לצורת המשקופים של דלתות הדביר?

משקופי דלתות ההיכל היו מרובעות בעוד שמשקופי דלתות הדביר היו מחומשות.

 • כיצד הייתה בנויה כל אחת משתי דלתות ההיכל?

באופן שהיו צירים במרכז הדלת כך שהיה ניתן לקפל אותם מעין אקורדיון.

 • מה היו הציורים הבולטים על דלתות ההיכל?

כרובים, עצי תמר ופרחים מלבלבים.

 • כיצד היו בנויים קירות חצר בית המקדש?

שלש טורים של אבני גזית וטור אחד של עצים.

 • מה היה פרק הזמן שלקח לשלמה לבנות את בית המקדש?

מהשנה הרביעית למלכותו בחודש השני ועד לשנה האחת עשרה למלכותו בחודש השמיני.

 • במשך כמה שנים בנה שלמה את בית המקדש?

שבע וחצי.

 • באיזה חודש סיים שלמה לבנות את בית המקדש? כיצד נקרא חודש זה בלשון הנביא? מדוע?

בחודש השמיני, ירח בול משום שבחודש זה התחיל לרדת המבול לעולם.

 • לסיכום כמה עניינים בבנים בית המקדש:
 • במספר מקומות בקירות בית המקדש, ראינו שהיו ציורים בולטים שונים. מהם המקומות האלה ומה היו הציורים הבולטים בכל מקום?

קירות קדש הקדשים – חיות ופרחים מלבלבים.

קירות ההיכל – כרובים, עצי תמר ופרחים מלבלבים.

דלתות ההיכל – כרובים, עצי תמר ופרחים מלבלבים.

דלתות הדביר – כרובים, עצי תמר ופרחים מלבלבים.

 • ראינו מספר דברים ששלמה ציפה בזהב סגור – זהב טהור. מהם הדברים האלה?

קירות קדש הקדשים.

הדביר.

 • ראינו שאבני הגזית שימשו עד עתה לשני דברים שונים בבית המקדש. מהם הדברים האלה?

יסודות בית המקדש.

שלושת טורי הגזית של קירות בית המקדש.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק ו':

 • בְּחֹדֶשׁ זִו – חודש שבו זיו האילנות נראה בארץ – חודש אייר.
 • חַלּוֹנֵי שְׁקֻפִים אֲטֻמִים – חלונות שהיה ניתן לפתוח אותם ולראות דרכם וכן היה ניתן להניח עליהם פקקים ולסתום אותם.
 • צְלָעוֹת – הקיר שהיה מקביל לבית המקדש והחלל שבתוכו הכיל את היציעים.
 • יָצִיעַ – חדר שנועד לאחסון.
 • מִגְרָעוֹת – הקיר המדורג החיצוני של בית המקדש.
 • אֶבֶן שְׁלֵמָה – אבנים שלמות ללא שסיתתו אותם.
 • מַקָּבוֹת – פטישי ברזל.
 • אֶל כֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית – אל הצד הימני של בית המקדש.
 • וּבְלוּלִּים – מדרגות שעולות בצורה לוליינית – סיבובית.
 • וּמִן הַתִּיכֹנָה אֶל הַשְּׁלִשִׁים – וכן היו מדרגות מהיציע בקומה השנייה, ליציע שבקומה השלישית.
 • וַיִּסְפֹּן אֶת הַבַּיִת גֵּבִים – שלמה כיסה את הבית בתקרה העשויה גבים – כיפה גדולה.
 • וּשְׂדֵרֹת בָּאֲרָזִים - מתחת לתקרת הכיפה היו מונחים קורות של עצי ארז.
 • וַיֶּאֱחֹז אֶת הַבַּיִת בַּעֲצֵי אֲרָזִים – שלמה חיבר את גג התא למבנה עצמו של בית המקדש, על ידי הנחת קורות של עצי ארזים.
 • עַד קִירוֹת הַסִּפֻּן – עד התקרה ששם היו קורות הארזים.
 • מִיַּרְכְּתֵי הַבַּיִת – מהחל הפנימי של בית המקדש.
 • מִקְלַעַת – ציורים בולטים.
 • פְּקָעִים – דמויות שונות של חיות ובהמות.
 • וּפְטוּרֵי צִצִּים – פרחים מלבלבים.
 • זָהָב סָגוּר – זהב טהור.
 • וַיְעַבֵּר בְּרַתּוּקוֹת זָהָב לִפְנֵי הַדְּבִיר – שלמה העביר שרשראות זהב על גג הדביר.
 • עֲצֵי שָׁמֶן – עץ זית.
 • מִדָּה אַחַת – גודל וצורה שווה.
 • וְקֶצֶב אֶחָד – ומשקל שווה.
 • מֵסַב קָלַע – עשה תבליטים מסביב.
 • פִּתּוּחֵי מִקְלְעוֹת – ציורים בולטים.
 • כְּרוּבִים – מלאכים.
 • וְתִמֹרֹת – עצי תמר.
 • וּפְטוּרֵי צִצִּים – תבליטים של פרחים פתוחים.
 • הָאַיִל מְזוּזוֹת חֲמִשִׁית – קורות המזוזה היו מחומשים.
 • וַיָּרֶד – שטח.
 • מְיֻשָּׁר עַל הַמְּחֻקֶּה – מיושר על התבליטים הבולטים.
 • בְּיֶרַח בּוּל – בחודש חשוון.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק ז':

 • במשך כמה שנים בנה שלמה המלך את ביתו? מה ההפרש בין מספר השנים שנדרשו לשלמה לבנות את בית המקדש למספר השנים בהם שנה שלמה את ביתו?

שלמה שנה את ביתו במשך אחת עשרה שנים. לקח לו ארבע שנים יותר לבנות את ביתו מלבנות את בית המקדש.

 • בית יער הלבנון:
 • מה היו מידותיו של בית יער הלבנון?

אורך – מאה אמה.

רוחב – חמישים אמה.

גובה – שלושים אמה.

 • על מה עמד בית יער הלבנון?

על ארבעה קורות ארזים.

 • "כרותות ארזים": מה היה תפקידם של כרותות הארזים בבית יער הלבנון?

לחבר את קורות הארזים.

 • היכן עוד ראינו טור כרותת ארזים?

בחצר בית המקדש שהיה מוקף גדר שהיה עשוי משלשה טורים של כרותות ארזים.

 • לכמה חללים היה מחולק בית יער הלבנון? מה היה שטח כל חלל?

שלושה חללים. שלושים אמה כל חלל.

 • מה היה רוחב קורות הארזים שחצצו בין החללים בבית יער הלבנון?

שתיים וחצי אמות.

 • "וספן בארז" – מה עשה שלמה לפי המתואר בפסוק. לאלו שני חלקים חולק בית יער הלבנון לאחר פעולה זו?

הפעולה המתוארת היא חיפוי התקרה של קורות הארזים. לאחר פעולה זו, הייתה קומה עליונה (מעל לספון בארז) וקומה תחתונה (מתחת לספון בארז).

 • כמה חדרים היו בקומה השנייה בבית יער הלבנון? לכמה טורים היו מחולקים חדרים אלה? כמה חדרים היו בכל טור?

ארבעים וחמישה חדרים. הם היו מחולקים לשלשה טורים. בכל חדר היו חמישה עשר חדרים.

 • הסבר היכן וכיצד היו ממוקמים החלונות בקומה התחתונה של בית יער הלבנון.

בסך הכל היו שמונה עשר חלונות. הקומה הייתה מחולקת לשלושה טורים גם כן, בכל טור היו שלושה חלונות מכל צד. החלונות עמדו בדיוק זה מול זה.

 • מה הייתה הצורה ההנדסית של הפתחים והחלונות שבבית יער הלבנון? במה שונה צורה זו מהצור הרגילה שהייתה בימיהם?

הפתחים והחלונות היו עגולים ולא בצורה של קשת כפי שהיה נהוג בימיהם.

 • כמה פתחים היו בקומה התחתונה של בית יער הלבנון? הסבר היכן היו ממוקמים פתחים אלה.

היו ארבעה פתחים. בכל טור כרותת ארזים היה פתח אחד.

 • אולם העמודים:
 • היכן היה ממוקם אולם העמודים?

לפני בית יער הלבנון בצמוד אליו.

 • מה היו מידות אולם העמודים?

אורך – חמישים אמה.

רוחב – שלושים אמה.

 • כיצד היה בנוי האולם הנוסף המוזכר בפסוק? (בדבריך התייחס לשני תיאורים שכתב הנביא.)

מידותיו היו כמו אולם העמודים ובית יער הלבנון מחוברים יחד – מאה שלושים אמה אורך ושלושים אמה רוחב.

תקרת האולם הייתה מחופה (כמעין פרגולה).

 • לסיכום עד עתה – כמה בתים ואולמות ראינו ששלמה בנה? פרט.

שלושה. בית יער הלבנון, אולם העמודים והאולם הנוסף.

 • אולם המשפט:
 • מדוע נקרא אולם זה בשם זה?

משום ששם היה יושב שלמה לשפוט את העם.

 • אולם המשפט נקרא בלשון הנביא בשם נוסף. מהו שם זה?

אולם הכסא.

 • במה הייתה מחופה הרצפה שהובילה מבית יער הלבנון לאולם המשפט?

בלוחות עצי ארז.

 • ביתו של שלמה:
 • לאיזה אולם היה מחובר ביתו של שלמה?

לאולם המשפט.

 • כאשר הנביא אומר על ביתו של שלמה "חצר האחרת" – מהי כוונתו?

שהבית היה מנותק מבית יער הלבנון.

 • מה היו מידות האורך והרוחב של בית שלמה?

מאה שלושים אמות אורך, שלושים אמות רוחב.

 • מה היו מידות האורך והורחב של בית פרעה?

מאה ושלושים אמות אורך, שלושים אמות רוחב.

 • לסיכום עד עתה: אלו בתים ואולמות ראינו ששלמה בנה? ממה היה בנוי כל אחד מהבתים והאולמות?

בית יער הלבנון שבצמוד אליו היה אולם העמודים – עצי ארז.

אולם נוסף – עצי ארז.

אולם המשפט – אבני גזית.

בית שלמה – אבני גזית.

בית בת פרעה – אבני גזית.

 • באיזה כלי היו משתמשים כדי לחתוך את אבני הגזית ששימשו את שלמה בבנייה?

מגרה.

 • היכן עוד ראינו שימוש בכלי מגרה?

כאשר יואב כבש את רבת עמון, דוד הגיע והרג את אנשי העיר בכמה כלים שאחד מהם היה מגרה.

 • שיוף האבנים:
 • אילו צדדי אבן שויפו על ידי שלמה?

הצד הפנימי והחיצוני.

 • לאיזה חלק של הבניין שימשו האבנים המשויפות?

מהקרקע ועד הקורה ששימשה לתקרה.

 • שלמה המלך השתמש באבנים דומות לאבנים בהם השתמש לבניית הבתים שלו גם לצורך בניית בניינים נוספים. מהם הבניינים האלה?

הבניינים שהגיעו עד לבית המקדש.

 • האבנים ששימשו את שלמה לצורך בניית בתיו:
 • מה היו מידות האבנים ששימשו ליסודות לבניית בתיו של שלמה?

עשר אמות ושמונה אמות.

 • לשם מה שימשו אבני הגזית בבתים שבנה שלמה?

להניח על האבנים ששימשו ליסודות.

 • היכן עד עתה ראינו שימוש באבני גזית?

יסודות בית המקדש.

שלושת טורי הגזית של קירות בית המקדש.

 • ממה הייתה עשויה תקרת אולם המשפט, ביתו של שלמה ובית בת פרעה?

עצי ארזים.

 • כיצד הייתה בנויה החומה שהקיפה את החצר הגדולה של בית המקדש?

שלושה טורים של אבני גזית וטור אחד של ארזים.

 • כיצד היה בנוי האולם של בית המקדש?

שלשה טורים של אבני גזית וטור אחד של ארזים.

 • לסיכום עד עתה:
 • היכן ראינו שימוש באבני גזית?

לצורך יסודות בית המקדש.

לצורך שלושת טורי הגזית של קירות החצר הפנימית של בית המקדש.

לצורך החומה שהקיפה את החצר הגדולה של בית המקדש.

לצורך האולם של בית המקדש.

 • היכן ראינו שימוש בעצי ארז?

תקרת בית המקדש.

הקירות של בית המקדש.

בית יער הלבנון.

האולם הנוסף שבנה שלמה.

הרצפה שהובילה מבית יער הלבנון לאולם המשפט.

טור עצי הארז שהיה בקיר החצר הפנימית של בית המקדש.

טור עצי הארז שהיה בחומה שהקיפה את החצר הגדולה של בית המקדש.

טור עצי הארז שהיה באולם בית המקדש.

 • היכן ראינו שימוש בעצי זית?

דלתות ההיכל.

דלתות הדביר.

הכרובים.

 • חירם (הבנאי = שעזר לשלמה לבנות את בית המקדש):
 • מאיזה עיר היה?

צור.

 • מאיזה שבט היה?

נפתלי.

 • מהם שלושת הפרטים שמספר הנביא על אביו של חירם?

היה איש צורי.

היה חורש נחושת.

הוא מת.

 • מהיכן למד חירם את מלאכת בניית בית המקדש וכליו?

מאביו.

 • העמודים בכניסה לבית המקדש:
 • ממה היו עשויים עמודים אלה?

נחושת.

 • מה היה מידות העמודים - גובה, היקף וקוטר?

גובה – שמונה עשרה אמה.

היקף – שתים עשרה אמה.

קוטר – ארבע אמות.

 • כיצד נקרא העמוד הימני שהיה בכניסה לבית המקדש וכיצד נקרא העמוד השמאלי? באיזה כיוון היה כל אחד מהעמודים?

הימני – יכין, היה בצד הדרומי.

השמאלי – בועז, היה בצד הצפוני.

 • היכן הניחו את העמודים?

בתוך האולם.

 • הכותרות:
 • מהן הכותרות – באיזה צורה היו והיכן הונחו?

הכותרות היו עיגולי נחושת שהונחו מעל ליכין ובועז.

 • מה היה גובה הכותרות?

חמש אמות.

 • כיצד היה נראה ועשוי החצי העליון של כל אחת מהכותרות?

מעשה שבכה – צורה של רשת.

 • מהם הגדילים והיכן הם היו מונחים?

הגדילים הם מעין שרשראות שהיו תלויים על שתי האמות העליונות של הכותרות.

 • שבעה לכותרת האחת – הסבר את דברי הנביא.

כל כותרת הייתה עשויה משבעה כותרות שהיו אחת בתוך השנייה.

 • למדנו שגובה הכותרת הייתה בסך הכל חמש אמות. כיצד מתחלק גובה זה בין הכותרת התחתונה הגדולה והכותרת העליונה?

התחתונה – ארבע אמות.

העליונה – אמה אחת.

 • היכן בדיוק הייתה ממוקמת הכותרת העליונה הקטנה?

השיא הגובה של הכותרת התחתונה.

 • מה היה מצוייר על הכותרת הקטנה העליונה?

מעשה שבכה.

 • הרימונים:
 • מה הייתה מטרת הרימונים?

לכסות את החלק התחתון של הכותרת.

 • כמה טורים של רימונים היו על השבכות?

שניים.

 • מדוע לא הספיק טור אחד של רימונים?

משום שהרימונים היו גדולים יותר מהשרשראות ולכן נוצרו רווחים שכוסו על ידי הטור השני של הרימונים.

 • כמה רימונים היו תלויים על כל אחד מהעמודים?

200.

 • הים:
 • כיצד הכין חירם את הים?

יציקת נחושת.

 • מה היו מידות הים – קוטר, גובה והיקף?

קוטר – עשר אמות.

גובה – חמש אמות.

היקף – שלושים אמה.

 • הים היה מורכב משני חלקים עיקריים כשכל חלק היה עשוי בצורה שונה. מהם שני החלקים האלה ומה היה גובה כל אחד מהם? מה היה מצויר על שני החלקים האלה?

החלק העגול היה גבוה שתי אמות.

החלק המרובע היה גבוה שלש אמות.

היו מצוירים על שניהם ציורים של בקר.

 • כיצד היו עשויים הציורים שהיו על הים?

ביציקה.

 • הים עמד על בעלי חיים. על אלו בעלי חיים הוא עמד וכמה מהם היו?

שנים עשר פרים.

 • לאלו כיוונים פנו בעלי החיים עליהם עמד הים? כמה בעלי חיים היו בכל כיוון?

שלש פרים פנו לכל אחד מארבעת הכיוונים (צפון, דרום, מזרח ומערב).

 • כיצד היו מסודרים בעלי החיים שעליהם עמד הים?

אחוריהם היו לכיוון הפנימי וראשיהם היו לכיוון שהם פנו.

 • מה היה עובי כלי הקיבול של הים?

טפח.

 • כיצד היה בנוי הקצה של הים?

כמו כוס. בקצה העליון שלו היה מקום דק יותר.

 • מה היה מצויר על החלק העליון של הים?

פרחי שושנה.

 • מה הייתה תכולת הים?

אלפיים בת.

 • מהם שני המקומות שבהם ראינו שהיו ציורים של פרים?

על הים. בקודש הקדשים.

 • המכונות:
 • מהם שלושת החלקים של המכונות?

המכונות, העגלות והכיורים.

 • כיצד היו עשויים המכונות?

יציקת נחושת.

 • מה היו מידות המכונות?

ארבע אמות אורך ורוחב. גובה – שלש אמות.

 • מהם מסגרות המכונה ומהם המסגרות שבין השלבים?

המסגרות הם קנים עגולים שיצרו צורת ריבוע. באמצע הקנים העגולים שיצרו את המסגרות, היו עוד מסגרות ביניים, שלוש לוחות קטנים שירדו למטה מהמסגרות.

 • מהם שלושת הדברים שהיו מצוירים על המסגרות שהיו בין השלבים?

אריות, בקר וכרובים.

 • מה ההבדל בין הציורים שהיו על החלק העליון של הלוחות הקטנים לבין הציורים שהיו על החלק התחתון של הלוחות האלה?

על החלק העליון היו מצוירים אריות בקר וכרובים בעוד שעל החלק התחתון היו מצוירים רק אריות ובקר.

 • מה היה מחובר ללוחות הקטנים בתחתיתם?

חלקי נחושת קטנים.

 • היכן היו ממוקמים הכתפות ומה היה תפקידם?

הם היו בזוויות העגלה ותפקידם היה לתמוך בכיורים.

 • כיצד הכינו את הכתפות וחיברו אותם לעגלה? כיצד חיזקו את הכתפות?

הכינו את הכתפות על ידי יציקת נחושת. חיזקו את הכתפות על ידי לוחות שעברו ביניהם.

 • מהם שני החלקים מהם הורכב המכונה? מה היה גובה כל אחד מהם? כיצד נקרא החלק העליון של המכונה?

החלק העליון והעגול – היה בגובה חצי אמה. חלק זה נקרא כותרת המכונה.

החלק התחתון והמרובע – היה בגובה אמה.

 • מהי "פי הכותרת" והיכן הייתה?

פי הכותרת הייתה מעין חור שהיה באמצע החלק העגול שלה.

 • "מעשה כן" – מהו מעשה הכן ומה היה הצורך בו?

החור שהיה על הכותרת של המכונה היה מחוזק בשפתיים עבות כדי שיהיה ניתן להכניס לשם את הכיור.

 • מדוע היה החלק התחתון של המכונה מרובע?

כדי שיוכל להיכנס לתוך המסגרות.

 • מה היה מצויר על כותרת המכונה?

ציורים – לא כתוב מה היה מצוייר אך כנראה שמדובר בציורים של אריות וכרובים).

 • גלגלי המכונה:
 • כמה גלגלים היו לכל אחת מהמכונות וכיצד הם היו מחוברים למכונות?

היו ארבעה גלגלים וכל גלגל היה מחובר על ידי סרני הנחושת.

 • מה היה מעל לגלגלי המכונה? בהנחה שהגלגלים היו מונחים על גבי הקרקע – מה אתה יכול ללמוד מכך על שאר חלקי המכונה?

השלבים היו מעל לגלגלי המכונה ומשום שגלגלי המכונה היו על גבי הקרקע, כל שאר חלקי המכונה היו מעל לקרקע ומעל לגלגלים.

 • מהם "ידות האופנים" ולשם מה הם שימשו? מהו השם הנוסף של ידות האופנים?

ידות האופנים הם הקנים עליהם הלבישו את הגלגלים. שמם הנוסף הוא סרני הנחושת.

 • מה היה גובה כל אחד מגלגלי המכונה?

שלש אמות.

 • באיזה אופן הכינו את אופני העגלה?

ביציקת נחושת.

 • פרט את החלקים השונים של גלגלי המכונה והסבר למה הם שימשו (ארבעה חלקים).

ידותם – הקנים שעל ידיהם חוברו הגלגלים למכונה.

גביהם – העיגול שמקיף את החור שדרכם היו נכנסים הידות.

חישוקיהם – קנים שיצאו מהגלגל הפנימי לגלגל החיצוני.

חישוריהם – החלק שהיה מתחכך בקרקע.

 • החלק המרובע של המכונה:
 • הסבר לשם מה שימשו הכתפות שיצאו בארבע פינות החלק המרובע של המכונה.

לשם תמיכה בכיור.

 • כיצד הכינו את הכתפות שיצאו מהחלק המרובע של המכונה?

ביציקת נחושת.

 • מהם שלושת סוגי הכתפות שהיו במכונה ושהיו תומכים בכיור?

מהעגלה – מקני העגלה – יצאו כתפות.

על החלק המרובע היו כתפות.

על החלק העגול היו כתפות.

 • הלוחות:
 • מהם הלוחות?

הלוחות הם לוחות שחיברו את הידות, את הכתפות הקטנות שיצאו מהכותרת.

 • מה היה מצויר על כתפות אלה? מה היה מיוחד בצורה שבה צוירו ציורים אלה?

כרובים, אריות ותמרים. ציורים אלה צוירו ללא שהיה רווח ביניהם.

 • היכן עוד על המכונות צייר חירם ציורים של כרובים, אריות ותמרים?

על הקנים שיצאו כלפי מעלה מהעגלות.

 • לסיכום מה שלמדנו עד עתה:
 • היכן היו מצוירים ציורים של כרובים?

על קירות בית המקדש, על דלתות קדש הקדשים, על דלתות ההיכל, על המסגרות שבין השלבים, על הלוחות שחיברו את הכתפות שהיו על הכותרת ועל הקנים שיצאו מהעגלה כלפי מעלה.

 • היכן ראינו ציורים של בקר?

המסגרות אשר בין השלבים.

 • היכן ראינו ציורים של פרחים מלבלבים?

על קירות בית המקדש.

על דלתות קדש הקדשים.

על דלתות ההיכל.

 • היכן ראינו ציורים של עצי תמר?

קירות בית המקדש.

דלתות קדש הקדשים.

דלתות ההיכל.

הלוחות שהיו בין הכתפות שעל הכותרת.

 • הסבר היכן (וכיצד) בבית המקדש הניח שלמה המלך את הכיורים ואת הים.

המכונות הוצבו בצד הדרומי של בית המקדש. חמש מימין הכיור שעשה משה רבינו וחמש משמאלו. הים הונח בצד הדרומי והיה משוך מעט מזרחית.

 • אלו כלים נוספים שעשה חירם מוזכרים בפסוקים? לשם מה הם שימשו?

כיורות – סירות – דישון המזבח.

מזרקות – כלים לקיבול הדם.

יעים – איתם היו גורפים את דשן המזבח לתוך הכיורות - סירות.

 • היכן יצק חירם את כלי המקדש? אלו נקודות ציון נותן הנביא להסבר המיקום המדויק של מקום זה?

בכיכר הירדן שהיה בין צרתן לסוכות.

 • באלו עוד שני מקומות למדנו על צרתן?

במעבר הירדן בשעת הכניסה לארץ.

לגבי הנציבים של שלמה.

 • מדוע לא שקלו את המשקל של הנחושת ששימש לעשיית כלי המקדש?

משום שהיה כל כך הרבה נחושת שלא היה ניתן לשקול אותו.

 • מהם שמונת כלי המקדש הנוספים שמוזכר בנביא ששלמה עשה גם אותם?

מזבח הזהב.

שולחן.

מנורות.

סיפות ומזמרות (כלי נגינה).

מזרקות לקבלת הדם.

כפות – לבזיכי הלבונה.

מחתות.

מפתחות לבית המקדש.

 • היכן הניח שלמה את האוצרות שדוד המלך הקדיש? מדוע לא השתמש שלמה באוצרות אלה?

שלמה הניח את קדשי אביו באוצרות בית ה' משום שלא השתמש בהם משום שרצה לבנות את בית המקדש בעצמו.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק ז':

 • וּכְרֻתוֹת אֲרָזִים עַל הָעַמּוּדִים – את עמודי הארזים חיברו זה לזה על ידי לוחות שהיו עשויים גם כן מעצי ארז, כך שהחלל היה מוקף בקירות עשויות מקורות עצי ארז.
 • וְסָפֻן בָּאֶרֶז – את לוחות הארזים חיפה שלמה בקורות העשויות מעצי ארז גם כן.
 • מִמַּעַל עַל הַצְּלָעֹת אֲשֶׁר עַל הָעַמּוּדִים – שלמה גם חיפה את הקורות העשויות מעצי ארזים על הצלעות.
 • וּמֶחֱזָה אֶל מֶחֱזָה – כל חלון עמד בדיוק מול חלון אחר שהיה בצד שכנגד.
 • וְכָל הַפְּתָחִים וְהַמְּזוּזוֹת רְבֻעִים שָׁקֶף – כל החלונות והפתחים של הבית היו מרובעים.
 • עַמֻּדִים וְעָב עַל פְּנֵיהֶם – האולם הנוסף היה בנוי על גבי עמודים, ועל גבי החלל שנוצר בין העמודים האלה, חיפה שלמה בנסרים מעץ.
 • אֲבָנִים יְקָרֹת – מאבנים גדולות וכבדות.
 • מְגֹרָרוֹת בַּמְּגֵרָה – חתוכות במגירה (כלי ברזל).
 • וּמִמַּסָּד עַד הַטְּפָחוֹת – מיסוד הבניין ועד הקורה ששימשה לתקרה.
 • שְׂבָכִים מַעֲשֵׂה שְׂבָכָה – החלק העליון של הכותרת היה עשוי כמין רשת.
 • גְּדִלִים מַעֲשֵׂה שַׁרְשְׁרוֹת – על הכותרות היו גדילים, מעין שרשראות.
 • גַּם מִמַּעַל מִלְּעֻמַּת הַבֶּטֶן – הכותרת הקטנה הייתה בנקודה הגבוהה ביותר של הכותרת שמתחתיה.
 • וּפְקָעִים מִתַּחַת לִשְׂפָתוֹ סָבִיב סֹבְבִים אֹתוֹ – מתחת לשפת הים, בחלק העגול שלו, היו יצוקים ציורים בולטים של בקר.
 • לֹיוֹת מַעֲשֵׂה מוֹרָד – היו מחוברים בדי נחושת קטנים מרוקעים.
 • וְסַרְנֵי נְחֹשֶׁת – קנים שהיו מחזיקים את הגלגלים (של המכונות).
 • וְאַרְבָּעָה פַעֲמֹתָיו – לארבע הזוויות.
 • מַעֲשֵׂה כֵן – באמצע החלק העגול היה חור שהיו לו שפתיים עבות.
 • וִידוֹת הָאוֹפַנִּים בַּמְּכוֹנָה – הקנים העגולים עליהם הרכיבו את הגלגלים.
 • וְגַבֵּיהֶם – העיגול שמקיף את החור דרכו היו מכניסים את סרני הנחושת.
 • וְחִשֻּׁקֵיהֶם – קנים היוצאים מהגלגל הפנימי אל הגלגל החיצוני ובכך מחברים בין שני הגלגלים.
 • וְחִשֻּׁרֵיהֶם – החלק בגלגל שמתחכך עם הארץ.


 

תשבץ חזרה – פרקי בית המקדש:

מלכים א' פרקים ו' – ז':

ד

מ

פ

צ

ר

מ

ח

ה

א

ה

ד

א

ט

ס

י

ק

כ

כ

ה

ז

ס

ש

ח

י

כ

ת

ס

ב

י

ה

ס

כ

ד

ה

ש

ל

ד

כ

מ

י

י

י

צ

ח

מ

ב

ד

ר

א

ב

ה

ה

ר

ה

נ

נ

צ

ר

ח

י

ה

ב

צ

פ

ר

י

מ

ו

נ

י

מ

ה

כ

ש

ז

ס

ב

ה

ו

צ

ע

ג

ל

ו

ת

ד

ח

ש

ל

ז

ש

ה

ח

ד

ד

ג

ב

י

מ

כ

ג

ר

ע

י

ו

מ

ז

כ

כ

ח

פ

נ

ז

ב

ג

כ

ת

ר

ש

ד

ד

ס

ב

ת

ק

ח

ו

ק

ח

א

ט

ו

מ

י

מ

ש

ז

ד

פ

ג

ז

ש

ק

כ

ו

ת

ר

ת

נ

ז

כ

ע

ז

ר

ת

כ

ה

נ

י

מ

נ

ק

ת

כ

ת

ה

ק

י

ס

מ

ז

פ

ו

ו

ג

ל

ד

פ

י

ז

י

ז

ד

ס

ז

ב

ג

ק

ע

י

ד

מ

ס

ו

ת

ת

ו

ה

ק

ר

ק

ד

ט

ה

ה

ש

ז

ח

צ

י

ס

פ

א

ז

י

ט

ס

צ

ב

ק

ק

ת

ג

ס

ב

ע

ר

ה

ל

ש

ב

כ

צ

ע

ו

כ

צ

ג

ת

מ

 

_____________

כמותי היו 400 על שני העמודים שהיו בכניסה לאולם

_____________

הקיר המקביל לקיר המדורג של בית המקדש

_____________

צורת המשקוף של הדלתות בכניסה לקדש הקדשים

_____________

הכיפה העגולה שהייתה בתקרת בית המקדש

_____________

החלק העגול במכונה

_____________

אלפיים ממנו הכיל הים

_____________

כיסה את עשר אמות ההפרש בין גובה תקרת בית המקדש לגובה תקרת קודש הקדשים

_____________

שם המחיצה שחצצה בין ההיכל לקדש הקדשים

   

_____________

החלק שעליו היה מתנייד הכיור

_____________

כלי בו אספו את הגחלים מעל המזבח

_____________

שלמה קידש את רצפתו משום שלא היה מספיק מקום על המזבח להקרבת הקרבנות

_____________

האולם בו ישב שלמה בשעה ששפט את העם

_____________

המצב בו היו החלונות כשהפקק היה עליהם

_____________

סוג העצים ממנו הייתה עשויה רצפת בית המקדש

_____________

שם יצק חירם את כלי הנחושת של בית המקדש

_____________

כלי בו קיבלו את דם הקרבנות

 

 

 

 

 

שאלות – מלכים א' פרק ח':

 • שלמה מכנס את זקני ישראל והנשיאים לירושלים:
 • לשם מה כינס אותם שלה?

כדי להעלות את ארון הברית מעיר דוד.

 • מתי בדיוק כינס אותם שלמה?

בחודש תשרי לפני חג הסוכות.

 • כמה זמן עבר מסיום בניית בית המקדש ועד ששלמה כינס את העם (זקני ישראל והנשיאים וכל המשתתפים האחרים) לירושלים?

אחד עשר חודשים.

 • כיצד כונה חודש תשרי בלשון הפסוק?

ירח האיתנים.

 • נשיאת הארון לבית המקדש:
 • מי נשא את ארון הברית מעיר דוד? מהיכן נשאו את ארון הברית?

הכהנים נשאו את הארון מעיר דוד לירושלים.

 • מהו השם הנוסף שבו נקרא עיר דוד בפי הנביא?

ציון.

 • מהם שני הדברים הנוספים שציין הנביא שהעלו יחד עם הארון לירושלים? מה עשו עם דברים אלה?

אוהל מועד.

כלי הקודש שהיו באוהל מועד.

גנזו אותם.

 • מה עשו שלמה והעם בשעה שהכהנים העלו את ארון הברית לירושלים?

הקריבו קרבנות.

 • כמה קרבנות הקריבו שלמה והעם שאיתו בשעה שהם העלו את הקרבנות לירושלים?

לא יספר מרוב.

 • היכן בדיוק בקודש הקדשים הניחו הכהנים את ארון הברית?

מתחת לכנפי הכרובים.

 • בדי הארון:
 • מהם בדי הארון?

המוטות שבהם נשאו את הארון (הארון נשא את נושאיו).

 • מה סוכך על כנפי הארון?

הכרובים.

 • הנביא אומר שבדי הארון בלטו החוצה – היכן היו רואים בליטה זו? דייק בתשובתך.

בפרוכת שהייתה תלויה על פתח קדש הקדשים.

 • עד מתי היו בדי הארון מונחים בתוך טבעות הארון?

עד שיאשיהו גנז את הארון.

 • הנביא מציין שרק דבר אחד היה מונח בתוך ארון הברית – מהו דבר זה?

הלוחות.

 • השראת השכינה:
 • מה קרה מיד לאחר שהכהנים שהניחו את הארון בקדש הקדשים יצאו משום?

בית המקדש התמלא בעשן.

 • מה נענע מהכהנים בעקבות השראת השכינה? מדוע?

הכהנים לא היו יכולים לשרת משום שהם לא היו יכולים לראות שום דבר בגלל השראת השכינה.

 • מהם שני הדברים שאמר שלמה המלך מיד לאחר השראת השכינה?

הקב"ה רוצה להשרות את שכינתו על ידי עמוד הענן.

מרגע השראת השכינה אסור להקריב יותר קרבנות בבמות.

 • הנביא מספר ששלמה המלך עשה דבר כלשהו לאחר שהוא הסתובב לכיוון העם – מהו דבר זה?

בירך את העם.

 • ברכת שלמה לעם:
 • מהו תוכן הברכה ששלמה בירך בו את עם ישראל?

לא כתוב תוכנו.

 • מה עשה העם בשעה ששלמה בירך אותו? מדוע?

עמד משום שאסור לשבת בבית המקדש.

 • לאחר ששלמה המלך בירך את העם – הוא הודה להקב"ה. מה היה תוכן הודאתו?

שהקב"ה קיים את מה שהבטיח לדוד אביו.

 • כאשר דוד התעורר לבנות את בית המקדש, ה' ענה תשובה גם לנתן הנביא וגם לדוד המלך:
 • מה ענה ה' לכל אחד מהם?

לנתן – מאז יציאת מצרים לא בחרתי במקום להשראת שכינתי.

לדוד – היה זה דבר טוב שרצית לבנות את בית המקדש, אלא שלא אתה תבנה את בית המקדש ורק בנך יבנה אותו.

 • לשם מה סיפר שלמה את דברי ה' אל נתן ודוד?

כדי להראות שהקב"ה קיים את הבטחתו לדוד.

 • תפילת שלמה בחנוכת בית המקדש:
 • היכן עמד שלמה בשעה שהתפלל את תפילתו?

לפני מזבח הנחושת.

 • באיזו תנוחה היה שלמה בשעת תפילתו (בדבריך ציין שני דברים).

נשא כפיו אל השמים.

כרע על ברכיו.

 • בראשית תפילתו, פונה שלמה אל הקב"ה ומבקש ממנו לקיים את הבטחתו לדוד אביו. מהי ההבטחה שביקש שלמה מהקב"ה לקיים?

שאם ישמרו בניו את דרך ה' – צאצאיו ימשיכו למלוך.

 • כיצד ביטא שלמה את הפלא הגדול שהקב"ה יכול להשרות את שכינתו בבית המקדש?

הוא אמר שגם השמים לא יכלכלו אותו, קל וחומר שבניין שנמצא על הארץ.

 • "לִהְיוֹת עֵינֶךָ פְתֻחוֹת אֶל הַבַּיִת הַזֶּה לַיְלָה וָיוֹם" – מה ביקש שלמה מה' בפסוק זה?

שרצונו של ה' יהיה מופנה כלפי בית המקדש ושה' יגן על ביהמ"ק.

 • שלמה המלך ביקש מה' שישמע לתפילות שעם ישראל יתפלל בבית המקדש – בקשה שנאמרה גם באופן כללי ושלמה גם פירש מפורשות מקרים מסוימים. מהם המקרים בהם ביקש שלמה במפורש שהקב"ה יקבל את תפילות המתפללים אליו? בתשובתך – מנה עשרה מקרים עליהם התפלל שלמה.
 • כאשר אדם מתחייב שבועה בדין והוא בא להישבע בבית המקדש – הקב"ה יברר מי חייב ומי לא.
 • כאשר עם ישראל יפסיד במלחמה נגד אויביהם ולאחר מכן יתפללו אל ה'.
 • כאשר תהיה עצירת גשמים ועם ישראל יתפלל שירדו גשמים.
 • במקרה ויהיה רעב בארץ.
 • במקרה ויהיה דבר בארץ.
 • במקרה ויהיו מחלות בתבואה – שידפון או ירקון.
 • במקרה ויהיה ארבה בארץ.
 • כאשר יבואו אויבים להטיל מצור על הארץ.
 • כאשר יבואו על עם ישראל נגעים ומחלות.
 • כאשר אדם יחטא ויחזור בתשובה.
 • "וְהוֹדוּ אֶת שְׁמֶךָ וּמֵחַטָּאתָם יְשׁוּבוּן כִּי תַעֲנֵם" – מה ביקש שלמה מאת ה' בבקשה זו? דייק בתשובתך.

שלמה ביקש שגם אם החזרה בתשובה של עם ישראל תהיה רק כדי שהקב"ה יענה לתפילתם, הקב"ה עדיין יקבל את התפילה.

 • בתפילתו, מבקש שלמה מה' שישמע בבית המקדש גם לתפילות הנכרים – כיצד מנמק שלמה בקשה זו?

משום שעל ידי מילוי בקשתם – יידעו הגויים על גדולתו של ה'.

 • שלמה ביקש מה' שגם בשני מקרים שבהם עם ישראל לא יוכל להתפלל בבית המקדש, שהקב"ה יקבל את תפילת עם ישראל שתעבור דרך בית המקדש?

אם ייצאו למלחמה.

אם יגלו מארצם.

 • מדוע דימה שלמה את הגלות במצרים לכור הברזל?

כשם שבזיקוק הזהב בכור הברזל – מוציאים את הפסולת מתוך הזהב, כך עם ישראל הופרש מהעבודה הזרה.

 • לאחר תפילת שלמה – מהם שני הדברים שעשה שלמה המלך?

קם מהכריעה על ברכיו והפסיק לפרוס כפיו אל ה'.

בירך את עם ישראל.

 • מה היה תוכן הברכה בה בירך שלמה את עם ישראל לאחר שסיים את תפילתו במעמד חנוכת בית המקדש?

ברוך ה' שלא חיסר דבר מכל מה שאמר.

יהי רצון ששכינתו של ה' תהיה אתכם כפי שהיה עם דור המדבר.

 • כיצד מנמק שלמה את בקשתו מה' שישמע ויקבל את תפילת עם ישראל?

על ידי שה' ישמע את תפילתם, כל עמי הארץ יידעו שה' הוא האלוקים.

 • לפי דברי שלמה אל עם ישראל – מהו התנאי שה' ישמע את תפילתם?

אם יהיה לבבם שלם עם ה'.

 • אלו קרבנות (סוג בעלי החיים והכמויות) הקריבו שלמה ועם ישראל בחנוכת בית המקדש?

120,000 צאן.

22,000 בקר.

 • "בַּיּוֹם הַהוּא קִדַּשׁ הַמֶּלֶךְ אֶת תּוֹךְ הֶחָצֵר אֲשֶׁר לִפְנֵי בֵית יְקֹוָק" – איזו פעולה עשה שלמה על פי פסוק זה ומה היה הצורך בכך?

שלמה קידש את רצפת העזרה כדי שיהיה ניתן להקריב גם עליו קרבנות משום שהמזבח היה קטן מידי מלהכיל את כל הקרבנות.

 • חנוכת בית המקדש:
 • מהם הגבולות של הארץ מהם התאסף עם ישראל לחגיגת חנוכת בית המקדש?

לבא חמת עד נחל מצרים.

 • הנביא אומר שחגגו את חנוכת בית המקדש לאורך ארבעה עשר ימים. מהם הימים האלה וכיצד הם מתחלקים לשניים?

ארבעה עשר ימים – שבעה ימים של חנוכת בית המקדש ושבעה ימים של חג הסוכות.

 • שליחת העם חזרה לביתם:
 • באיזה יום שילח שלמה את עם ישראל חזרה לביתו?

בשמיני עצרת.

 • מה עשה העם לפני שנפרד משלמה המלך?

בירך אותו.

 • מהן שתי הסיבות אותם מציין הנביא שעם ישראל נפרד משלמה וחזר לביתו כשהוא היה שמח וטוב לב?

שהקב"ה נתן לבנו של דוד לבנות את בית המקדש ובכך קיים את הבטחתו.

שהקב"ה השרה את שכינתו בבית המקדש.

 

 

 ביאורי מילים – מלכים א' פרק ח':

 • בְּיֶרַח הָאֵתָנִים – חודש תשרי.
 • וּבְיָדוֹ מִלֵּא – קיים את מה שגזר.
 • בִּנְךָ הַיֹּצֵא מֵחֲלָצֶיךָ – בנך שייצא ממתניך, הבן שיוולד לך.
 • וְהוֹדוּ אֶת שְׁמֶךָ – עם ישראל יתוודה לפני הקב"ה על עוונו.
 • שִׁדָּפוֹן יֵרָקוֹן – סוגים של מחלות של תבואה.
 • אֲשֶׁר יֵדְעוּן אִישׁ נֶגַע לְבָבוֹ – כל אחד יידע במה הוא חטא.
 • וְאָנַפְתָּ בָם – ואתה תכעס עליהם.

 

שאלות – מלכים א' פרק ט':

 • ההתגלות השנייה של ה' לשלמה:
 • מהם הדברים שסיים שלמה לבנות לפני שהתגלה אליו ה' בפעם השנייה (בתשובתך מנה שלושה דברים)?

ביתו, בית המקדש ואת כל מה שרצה לבנות.

 • מה היה תוכן ההתגלות השנייה של הקב"ה אל שלמה?

ה' אמר לשלמה שהוא קיבל את תפילתו, ואם עם ישראל יקיים את מצוות ה' הבית הזה יהיה מקום לגילוי השכינה. אם שלמה ובניו לא יקיימו את מצוות ה', עם ישראל יוכחד.

 • מהם שלושת הדברים שיקרו במקרה ועם ישראל לא ישמור את חוקי ה'?
 • ה' יכרית את עם ישראל מארץ ישראל.
 • ה' ישמיד את בית המקדש.
 • עם ישראל יהפוך להיות דוגמא למי שעוברים עליו צרות.
 • "וְהַבַּיִת הַזֶּה יִהְיֶה עֶלְיוֹן":
 • על איזה בית מדובר בפסוק?

בית המקדש.

 • מה אומר הנביא בפסוק זה?

שבית המקדש שפעם היה עליון, יהפוך להיות במצב חמור יותר.

 • מהם שלושת הדברים שיעשו כל מי שיעברו ליד בית המקדש לאחר שייחרב?
 • יתמה.
 • ישרוק.
 • ישאל מדוע כך קרה לבית המקדש.
 • מה תהיה התשובה לאותם שיתמהו על מצב בית המקדש?

שהחורבן נעשה בגלל שעם ישראל לא שמע את מצוות ה'.

 • מה הייתה ההחלפה שעשו שלמה וחירם לאחר שעברו עשרים השנים שבהם בנה שלמה את בית המקדש ואת ביתו?

חירם נתן לשלמה עצי ארזים, עצי ברוש וזהב כפי מה שרצה.

שלמה נתן לחירם עשרים ערים בארץ הגליל.

 • כמה עצי ארזים, עצי ברושים וזהב נתן חירם לשלמה?

ככל מה שרצה שלמה.

 • הערים שנתן שלמה לחירם:
 • מדוע לא מצאו עשרים הערים שנתן שלמה לחירם חן בעיני חירם?

משום שלא היו פוריים לעבודת הקרקע.

 • כיצד קרא חירם לעשרים הערים שנתן לו שלמה? מדוע?

ארץ כבול, כדי להראות שהערים האלה לא היו ראויים להוצאת פירות כאילו היו כבולים בכבלי ברזל.

 • כמה ככרות זהב שלח חירם לשלמה?

מאה ועשרים.

 • הנביא מציין ששלמה גבה מס מעם ישראל לצורך בניית חמישה דברים. מהם חמשת הדברים האלה?
 • בית המקדש.
 • ביתו.
 • המילוא.
 • חומת ירושלים.
 • חצור, מגידו וגזר.
 • העיר גזר:
 • מה עשה פרעה בשעה שכבש את העיר גזר?

שרף אותה.

 • כיצד הגיעה העיר גזר לידי שלמה המלך?

פרעה נתן את העיר לביתו לנדוניה.

 • הנביא מונה שמונה ערים אותם בנה שלמה – מהם שמונת הערים האלה?
 • גזר.
 • בית חורון תחתון.
 • בעלת.
 • תדמור.
 • ערי האוצר.
 • ערי המרכבות.
 • ערי הפרשים.
 • הערים ששלמה רצה לבנות.
 • עבדי שלמה:
 • מיהם האנשים ששימשו לעבדיו של שלמה?

האנשים שנשארו משבעת העמים שבני ישראל לא היו יכולים לכבשם.

 • מי לא שימש לשלמה לעבדים?

בני ישראל.

 • לאלו תפקידים מינה שלמה אנשים מבני ישראל?
 • חיילים.
 • משרתים של שלמה שלא עבדו בעבודה קשה.
 • שרים.
 • שלישים (סוג של שר).
 • שרי המרכבות והפרשים.
 • שרי הניצבים:
 • מי היו הניצבים? כמה מהם היו?

האנשים שהיו ממונים על העוסקים במלאכה. היו 3300 ניצבים.

 • מיהם שרי הניצבים? כמה מהם היו?

שרי הניצבים הם אלה שהיו ממונים על הניצבים. היו 550 שרי ניצבים.

 • בניית המילוא:
 • מהו המילוא שבנה שלמה?מדוע דוד המלך לא בנה אותו?

המילוא הוא שטח ריק שהשאיר דוד המלך על מנת שיהיה מקום לעולי הרגלים בירושלים להתאסף שם.

 • מתי בנה שלמה את המילוא?

מיד לאחר שבת פרעה נכנסה לביתה בעיר דוד.

 • מדוע בנה שלמה את המילוא?

משום שהוא בנה שם בתים לעבדים ושפחות של בת פרעה.

 • מהם שלושת הדברים אותם מציין הנביא שעשה שלמה שבהם ניכר שהוא סיים את עבודת בניית בית המקדש?
 • נדבת קרבנות שלש פעמים בשנה.
 • נדבת הקטורת.
 • מינוי כהנים.
 • מתי היה שלמה המלך נודב קרבנות לבית המקדש?

בשלושת הרגלים.

 • אניותיו של שלמה:
 • היכן בנה שלמה את האניות שלו?

בעציון גבר.

 • מי הפליג באניות של שלמה? דייק בתשובתך.

עבדי חירם ועבדי שלמה.

 • להיכן הפליגו עבדיו של שלמה? לשם מה?

לאופיר, כדי להביא משם זהב.

 • מה הייתה כמות הזהב שהביאו עבדי חירם ושלמה מאופיר?

420 ככרות זהב.

 

 

  ביאורי מילים – מלכים א' פרק ט':

 • אֲשַׁלַּח מֵעַל פָּנָי – אחריב.
 • לְמָשָׁל וְלִשְׁנִינָה בְּכָל הָעַמִּים – למשל ולדיבור.
 • יִשֹּׁם – יתמה.
 • וְשָׁרָק – ישרוק.
 • נִשָּׂא – השתתף בעשייה.
 • הַמִּלּוֹא – שטח ריק שהשאיר דוד ליד חומת ירושלים כדי ששם יתאספו עולי הרגלים.
 • שִׁלֻּחִים – נדוניה.
 • עָרֵי הַמִּסְכְּנוֹת – ערי האוצרות – הערים שבהם הניחו את האוצרות.
 • וְהַקְטֵיר אִתּוֹ אֲשֶׁר לִפְנֵי יְקֹוָק – שלמה תרם את הקטורת שהכהן יקטיר על המזבח שלפני ה'.
 • וְשִׁלַּם אֶת הַבָּיִת – בכך השלים שלמה את עבודת בית המקדש לכל צרכו.
 • וָאֳנִי – אניה.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק י':

 • מלכת שבא:
 • מה שמעה מלכת שבא על שלמה המלך? דייק בתשובתך.

שחכמתו מאת ה'.

 • לשם מה באה מלכת שבא אל שלמה?

כדי לשאול את שלמה חידות וכך לברר את חכמתו.

 • "וַתָּבֹא יְרוּשָׁלְַמָה בְּחַיִל כָּבֵד מְאֹד" – מהו החיל המוזכר בפסוק זה?

עושר.

 • היכן עוד ראינו שלמילה "חיל" יש את אותה משמעות כמו בפסוק שצוטט בסעיף ג'?

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

 • אלו שלשה דברים הביאה עימה מלכת שבא עימה לשלמה?

בשמים.

זהב.

אבנים יקרות.

 • האם הצליח שלמה המלך לענות על כל החידות ששאלה אותו מלכת שבא?

כן.

 • מהם ששת הדברים שראתה מלכת שבא שגרמו לה להתפעל מאוד מחכמתו של שלמה?

ביתו שבנה.

המאכלים שאכל שלמה – שהיו מאוזנים מבחינה בריאותית.

שלכל אחד מעבדיו של שלמה היה מקום מיוחד.

שלכל אחד ממשרתיו של שלמה היה לבוש מיוחד.

סוגים שונים של משקאות שהיו לשלמה.

המדרגה המיוחדת שעשה שלמה מעצי האלמוגים מביתו לבית המקדש.

 • סכם במשפט אחד – מה אמרה מלכת שבא לשלמה לאחר שהתפעלה מאוד מחכמתו?

שלא נאמר לה אפילו חצי מהחכמה של שלמה.

 • מלכת שבא אמרה לשלמה שטוב לאנשים מסוימים שהם זכו במלך חכם כמוהו – מיהם האנשים האלה?

העם והמשרתים שלו.

 • מדוע ברכה מלכת שבא את הקב"ה?

משום שהוא מינה על עם ישראל מלך חכם כשלמה.

 • מהו ההסבר שנתנה מלכת שבא לעובדה שה' מינה על עם ישראל מלך חכם כשלמה?

משום שהקב"ה אוהב את עם ישראל.

 • מהם שלושת הדברים שנתנה מלכת שבא לשלמה לפני שהיא חזרה לשבא? מה הייתה הכמות שהיא נתנה מכל אחד מהדברים?

120 ככרות זהב.

הרבה מאוד בשמים.

אבנים יקרות.

 • כיצד מתאר הנביא את הכמות הגדולה של הבושם שנתנה מלכת שבא לשלמה?

לֹא בָא כַבֹּשֶׂם הַהוּא עוֹד לָרֹב.

 • מהם שני הדברים שהביאה האוניה של חירם לשלמה?

עצי אלמוגים.

אבנים יקרות.

 • עצי האלמוגים:
 • מהם שני השימושים שבהם השתמשו בעצי האלמוגים של שהביאו לשלמה?

מדרגה – עלייה –  לבית המקדש.

כלי נגינה לבית המקדש.

 • מהם שני הדברים בהם באו לידי ביטוי המיוחדות של עצי האלמוגים שהובאו לשלמה?

כמות עצי האלמוגים.

גודל עצי האלמוגים.

 • מהם שני הדברים שנתן שלמה למלכת שבא?

את כל התשובות שהיא רצתה.

מתנות.

 • מהי כמות הזהב שהביאו לשלמה בכל שנה מאופיר?

666 כיכרות זהב.

 • הנביא אומר שמלבד הזהב שהיו מביאים לשלמה המלך מאופיר, היו לו עוד ארבע מקורות של זהב. מהם מקורות אלה?
 • התרים – הסוחרים הקטנים שגבה מהם מס.
 • הרכלים – מוכרי הבושם שגבה מהם מס.
 • המיסים שגבה ממלכי ערב.
 • המיסים שגבה משליטי הארץ.
 • כלי הנשק שהכין שלמה:
 • מאיזה חומר היו עשויים כלי הנשק שהכין שלמה? מה מיוחד בהכנת כלי הנשק מחומר זה?

שלמה הכין את כלי הנשק מזהב מובחר. בדרך כלל היו מכינים את כלי הנשק ממתכת וכאן הכין אותם שלמה מזהב.

 • כמה שריונים הכין שלמה?

מאתיים.

 • מה הייתה כמות דינרי הזהב שהיה צריך להתיך על מנת להכין שריון אחד?

שש מאות.

 • כמה מגינים הכין שלמה?

שלש מאות.

 • כמה דינרים היה צריך להתיך על מנת להכין מגן אחד?

שלש מאות.

 • היכן הניח שלמה את השריונים והמגינים שהכין?

בבית יער הלבנון.

 • כסא שלמה:
 • מאיזה חומר היה עשוי כסאו של שלמה? באיזה חומר צופה הכיסא?

משן פיל – שנהב. היה מצופה בזהב.

 • כמה מדרגות היה צריך לעלות כדי להגיע לכסא של שלמה?

שש.

 • באיזו צורה הייתה משענת הכסא של שלמה?

עיגול.

 • מה היו בצידי כסאו של שלמה עליהם היה יכול להניח שלמה את ידיו? מה היה לידם?

משענות לידיים. לידם היו שני אריות.

 • כמה אריות היו לכסא של שלמה בנוסף לאריות שהיו ליד משענות ידיו? היכן היו אריות אלה?

היו שנים עשר אריות. הם היו על המדרגות של הכסא.

 • ממה היו עשויים הכלים שבהם השתמש שלמה המלך?

זהב מובחר.

 • "אֵין כֶּסֶף לֹא נֶחְשָׁב בִּימֵי שְׁלֹמֹה לִמְאוּמָה" – מה רצה הנביא להסביר בפסוק זה זבה הוא מתאר את עושרו הגדול של שלמה המלך?

הנביא רצה להסביר מדוע שלמה לא הכין את הכלים מכסף אלא מזהב.

 • האונייה של שלמה:
 • כיצד היה לשלמה כמות גדולה של כסף?

האוניה שלו הייתה הולכת לתרשיש ומביאה משם כסף.

 • מהו פרק הזמן שבו הייתה הולכת האונייה של שלמה לתרשיש?

פעם בשלש שנים.

 • מהם חמשת הדברים שהביאה האונייה של שלמה מתרשיש?

כסף.

זהב.

שנהבים.

תוכים.

קופים.

 • מדוע רצו אנשים רבים לראות את שלמה?

כדי לשמוע את דברי חכמתו.

 • מהם שבעת הדברים שהיו מביאים האנשים כמנחה לשלמה?
 • כלי כסף.
 • כלי זהב.
 • בגדים.
 • נשק.
 • בשמים.
 • סוסים.
 • פרדים.
 • הסוסים והמרכבות של שלמה:
 • כמה מרכבות היו לשלמה?

אלף וארבע מאות (1400).

 • כמה פרשים היו לשלמה?

שנים עשר אלף (12,000).

 • היכן הניח שלמה את המרכבות והפרשים שלו?

חלק אחד בערי הרכב שהיו מיועדים לכך. חלק אחר הניח איתו בירושלים.

 • הנביא מתאר את העושר הגדול של שלמה על ידי שהוא השתמש בדברים יקרים כדברים פשוטים. מהם שני הדברים אותם מציין הנביא ומה היה השימוש שבו השתמש שלמה לדברים אלה?

נתן את הכסף כאבנים ואת הארזים כשקמים.

 • היכן היה המקום בו גדלו עצי שקמה רבים?

השפלה.

 • מה היו שני המקורות מהם קנה שלמה סוסים? מה היה מחיר הסוס בכל אחד ממקומות אלה?

מצרים – שש מאות כסף מרכבה, מאה וחמישים הסוס.

קוה – לפי מחיר שקבעו.

 • אלו מלכים נוספים שילמו את אותו מחיר על הסוסים ששילם עבורם שלמה?

ארם וחת.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק י':

 • שֹׁמַעַת אֶת שֵׁמַע שְׁלֹמֹה – הייתה שומעת על גדולתו של שלמה המלך.
 • בְּחַיִל כָּבֵד מְאֹד – בעושר מאוד גדול.
 • וְלֹא הָיָה בָהּ עוֹד רוּחַ – התפעלה מאוד.
 • וְעֹלָתוֹ אֲשֶׁר יַעֲלֶה בֵּית יְקֹוָק – המדרגה המיוחדת שעשה שלמה מעצי האלמוגים היוקרתיים, כדי לעלות מביתו לבית המקדש.
 • מִסְעָד לְבֵית יְקֹוָק וּלְבֵית הַמֶּלֶךְ – עליה דרכה היו עולים מבית המלך, לבית המקדש.
 • אַנְשֵׁי הַתָּרִים – הסוחרים הקטנים.
 • מִסְחַר הָרֹכְלִים – מסוחרי הבושם.
 • מַלְכֵי הָעֶרֶב – מלכי ערב.
 • פַחוֹת הָאָרֶץ – שליטי הארץ.
 • צִנָּה – שריונים.
 • זָהָב שָׁחוּט – זהב מובחר.
 • מָנִים – סוג של מטבע – מאה דינרים.
 • זָהָב מוּפָז – זהב מזוקק.
 • וְיָדֹת מִזֶּה וּמִזֶּה – משני צדדיו של הכסא היו משענות לידיים.
 • אֶל מְקוֹם הַשָּׁבֶת – ליד המקום בו ישב שלמה.

 

 

 שאלות – מלכים א' פרק יא':

 • שלמה המלך ונשותיו:
 • איזה סוג נשים מסופר בנביא ששלמה אהב?

נשים נכריות.

 • על איזו אישה מסופר ששלמה אהב אותה במיוחד?

בת פרעה.

 • מאלו עמים מסופר ששלמה לקח את נשותיו?

מואב, עמון, אדום, צידון וחת.

 • מדוע התורה אסרה להתחתן עם העמים שמהם לקח שלמה חלק מנשותיו?

שמא יטו את עם ישראל אחרי העבודה הזרה.

 • כמה נשים וכמה פילגשים היו לשלמה? כמה נשים היו לו בסך הכל?

700 נשים. 300 פילגשים. בסך הכל היו לו אלף נשים.

 • הנביא מספר ששלמה המלך התחתן עם נשים נכריות למרות שהדבר היה אסור לו. איזה חטא מייחס הנביא לשלמה (למרות שהוא לא חטא בכך) כדי להדגיש את חומרת מעשיו של שלמה המלך?

נשיו כאילו היטו את לבבו לעבוד עבודה זרה.

 • איזה עבודה זרה מוזכר בנביא ששלמה המלך כאילו עבד? (כתוב שניים)

עשתורת – הע"ז של צידון.

מלכם – הע"ז של מואב.

 • הנביא מזכיר שני במות לעבודה זרה, ששלמה המלך לא מנע מנשותיו מלבנות, ולכן נחשב הדבר כאילו הוא עצמו בנה את הבמות. אלו במות לא מנע שלמה מנשותיו מלבנות? היכן נבנו במות אלה?

כמוש – העבודה הזרה של מואב.

מלכם – העבודה הזרה של עמון.

הבמות נבנו בהר הזיתים.

 • הנביא אומר שכעסו של הקב"ה על שלמה היה גדול יותר בגלל ששלמה הגיע למדרגה רוחנית מסוימת. מהי אותה מדרגה רוחנית? כמה פעמים הגיע שלמה למדרגה זו?

שלמה התנבא פעמיים ולכן הקב"ה כעס עליו יותר.

 • באלו שני פעמים ובאלו מקומות התגלה ה' אל שלמה המלך?

בגבעון לאחר שהתחיל למלוך.

בירושלים לאחר בניין בית המקדש.

 • עונשו של שלמה:
 • מהו עונשו של שלמה על שלא מיחה בנשותיו מלעבוד עבודה זרה?

ה' יקרע ממנו את המלוכה.

 • מתי יתקיים עונש זה? מדוע דווקא אז?

לאחר מותו של שלמה בימי בנו. בזכות דוד אביו קריעת הממלכה לא תיעשה בימיו.

 • מהן שתי הסיבות שה' לא יקרא מידי שלמה את כל הממלכה?

למען דוד אביו.

למען ירושלים.

 • איזה חלק של הממלכה ישאיר הקב"ה בידיו של שלמה?

שבט אחד.

 • הסבר כיצד יהיה זה לתועלת העיר ירושלים אם העיר תישאר תחת שלטון צאצאיו של דוד.

בגלל שבניין העיר ירושלים היה מפעל חייו של דוד המלך וצאצאיו ישקיעו בכך את כוחם.

 • הדד האדומי:
 • מה היה תפקידו האלוקי של הדד?

הוא היה שטן של שלמה – ה' הקים אותו להציק לשלמה.

 • מדוע ברח הדד מאדום? להיכן ברח?

הוא ברח משום שיואב עלה להתקיף את אדום והשמיד את העם האדומי. הוא ברח למצרים.

 • עם מי ברח הדד מאדום? באיזה שלב של חייו הוא היה?

הוא ברח יחד עם עבדי אביו. הוא היה ילד קטן.

 • מהם שני המקומות אליהם ברחו הדד ועבדי אביו לפני שהגיעו למצרים?

מדין, פארן.

 • מהם שלושת הדברים שפרעה נתן מיד להדד?

בית, מזון וחבל ארץ לשלוט בו.

 • מה נתן פרעה להדד לאחר שהדד מצא חן בעיניו?

את אחות אשתו לאישה.

 • אשת הדד האדומי:
 • מה היה שמה של אשת פרעה מלך מצרים אליו ברח הדד האדומי?

תחפניס.

 • כיצד הייתה אשת הדד קרובת משפחה של פרעה מלך מצרים?

גיסתו.

 • מה היה שם הבן שנולד להדד האדומי?

גנובת.

 • הנביא מציין שבנו של הדד גדל אצל פרעה. מהי המשמעות של ציון זה?

שפרעה התייחס אליו כאילו היה אחד מבניו.

 • "ויקם ה' שטן לשלמה":
 • איזה דבר שמע הדד שגרם לו לרצות לחזור חזרה אל ארצו? מדוע שמועה זו זירזה את חזרתו של הדד לארצו?

הוא שמע על מיתת יואב ודוד. שמועה זו גרמה לו לחזור לארצו משום שכך הוא ידע שנחלשה מלכות ישראל.

 • מה הייתה תגובת פרעה לאחר שהדד ביקש ממנו לחזור חזרה אל ארצו?

מה אתה חסר פה שבגלל זה אתה רוצה לחזור חזרה לארצך.

 • היה אדם נוסף שה' הקים לשטן לשלמה – מי היה אדם זה?

רזון בן אלידע.

 • רזון בן אלידע:
 • מי היה אדונו של רזון וכיצד הצליח רזון לברוח ממנו?

האדון היה הדדעזר מלך צובה. רזון ברח ממנו בשעת המלחמה בין דוד להדדעזר.

 • כיצד הצליח רזון בן אלידע למלוך? על איזה עיר הוא מלך?

רזון התחיל לאט לאט לאסוף אנשים עד שנהיה עליהם מפקד גדוד ואז הוא התחיל למלוך בדמשק.

 • על איזה עם הצליח רזון למלוך במקום שלטון עם ישראל?

ארם.

 • ירבעם בן נבט:
 • מאיזה שבט היה?

אפרים.

 • מאיזה מקום היה?

צרידה.

 • הנביא מספר מה היה שמה של אימו של ירבעם ופרט נוסף עליה. מה היה שמה ומהו הפרט הנוסף?

שמה היה צרועה והיא הייתה אישה אלמנה.

 • כיצד מרד ירבעם בשלמה?

ירבעם העביר ביקורת על שלמה המלך על שהוא בנה את המילוא.

 • הנביא מספר ששלמה ראה תכונה מסוימת שהייתה טובה אצל ירבעם ולכן מינה אותו לתפקיד מסוים. מהי התכונה ומהו התפקיד?

התכונה – זריז. מינה אותו לאסוף מיסים משבט יוסף.

 • נבואת אחיה השילוני הראשונה לירבעם:
 • במה היה עסוק ירבעם כשהוא פגש את אחיה השילוני?

בגביית המיסים משבט יוסף.

 • במה היה לבוש אחיה השילוני בשעת המפגש עם ירבעם והיכן נפגש אחיה איתו?

היה לבוש בבגד חדש והם נפגשו בשדה.

 • לכמה קרעים קרע אחיה את הבגד שהיה לבוש בו? כמה קרעים נתן לאחיה? מדוע?

12, נתן לאחיה 10 קרעים, הקרעים מסמלים את מספר השבטים שירבעם עתיד למלוך עליהם.

 • לפי דברי אחיה לירבעם – מיד מי יקרע ה' את הממלכה משלמה?

מיד בנו.

 • "וּמָלַכְתָּ בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשֶׁךָ" – מה אומר אחיה לירבעם בפסוק זה?

שממלכתו תהיה חזקה מאוד.

 • וַאעַנֶּה אֶת זֶרַע דָּוִד:
 • מה אומר אחיה לירבעם בפסוק זה? כיצד הוא מנמק זאת?

ה' ייסר את זרעו של דוד בגלל ששלמה חטא.

 • מהו העינוי המוזכר בפסוק?

חלוקת הממלכה.

 • מתי תחזור המלוכה להיות מאוחדת תחת מלכות צאצאי דוד המלך?

בימות המשיח.

 • בריחת ירבעם למצרים:
 • מדוע ברח ירבעם למצרים?

שלמה המלך רצה להרוג אותו.

 • עד מתי נשאר ירבעם במצרים?

עד מות שלמה.

 • מהו ספר דברי שלמה – מה כתוב שם?

ספר שבו כתובים המעשים של שלמה המלך שאינם כתובים בספר מלכים וכן את דברי חכמתו.

 • היכן קברו את שלמה הלך לאחר מותו? מי מלך על ישראל במקומו?

שלמה קבור בעיר דוד. רחבעם מלך במקומו.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק יא':

 • שָׂטָן לִשְׁלֹמֹה – אדם שיילחם בשלמה.
 • וַיָּרֶם יָד בַּמֶּלֶךְ – מרד במלך.
 • כִּי נָשִׂיא אֲשִׁתֶנּוּ כֹּל יְמֵי חַיָּיו – אלא אשים אותו למלך על ישראל במשך כל ימי חייו.
 • וַאעַנֶּה אֶת זֶרַע דָּוִד – ייסרתי את זרעו של דוד.

 

חזרה

מלכים א' פרקים ח' - יא'

 

 


מאוזן

 1. המקום ממנו העלה שלמה את ארון הברית
 2. בנו של הדד
 3. המקום ממנו הביאו זהב לשלמה
 4. המקום הנוסף על מצרים ממנו היה קונה שלמה סוסים
 5. האישה ששלמה הכי אהב
 6. סוג העץ ששימש לעשיית המדרגות מבית המלך לבית המקדש
 7. 11. כך נקרא חודש תשרי בלשון הנביא
 8. 12. צורת המשענת של כסא שלמה
 9. 13. שלמה ביקש שה' יקבל תפילתו למרות שהוא אינו יהודי

 

מאונך

 1. רק דבר זה היה מונח בתוך ארון הברית
 2. פרעה נתן לשלמה בתור נדוניה
 3. החומר ממנו עשה שלמה את המגינים
 4. כך קרא חירם לערים שנתן לו שלמה
 5. 10. המקום הראשון אליו ברח הדד ממואב
 6. 12. בית המקדש התמלא בו בשעת השראת השכינה בבית המקדש


 

מי אמר למי – מלכים א' פרקים א' – יב':

 

אֲבָל אֲדֹנֵינוּ הַמֶּלֶךְ דָּוִד הִמְלִיךְ אֶת שְׁלֹמֹה

מלכים א' פרק א'

יונתן בן אביתר לאדוניה

אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אַתָּה אָמַרְתָּ אֲדֹנִיָּהוּ יִמְלֹךְ אַחֲרָי וְהוּא יֵשֵׁב עַל כִּסְאִי

מלכים א' פרק א'

נתן לדוד

אֵין כָּמוֹךָ אֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת שֹׁמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד לַעֲבָדֶיךָ הַהֹלְכִים לְפָנֶיךָ בְּכָל לִבָּם

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

אֵין שָׂטָן וְאֵין פֶּגַע רָע

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

אַךְ בְּיָמֶיךָ לֹא אֶעֱשֶׂנָּה לְמַעַן דָּוִד אָבִיךָ

מלכים א' פרק יא'

ה' לשלמה.

אַל תְּנַקֵּהוּ כִּי אִישׁ חָכָם אָתָּה

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

אִם שׁוֹב תְּשֻׁבוּן אַתֶּם וּבְנֵיכֶם מֵאַחֲרַי

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

אָמֵן כֵּן יֹאמַר יְקֹוָק אֱלֹהֵי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ

מלכים א' פרק א'

בניה לדוד

אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר אֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי בְּאַרְצִי עַל דְּבָרֶיךָ וְעַל חָכְמָתֶךָ

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא לשלמה

אֲנִי אֶמְלֹךְ

מלכים א' פרק א'

אדוניה לכולם

אֲנִי אֶעֱשֶׂה אֶת כָּל חֶפְצְךָ

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

אָנֹכִי הֹלֵךְ בַּדֶרֶךְ כָּל הָאָרֶץ

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

אֲשֶׁר יֵדְעוּן אִישׁ נֶגַע לְבָבוֹ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

אֲשֶׁר פָּגַע בִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים צַדִּקִים וְטֹבִים מִמֶּנּוּ וַיַּהַרְגֵם בַּחֶרֶב

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

אַשְׁרֵי אֲנָשֶׁיךָ אַשְׁרֵי עֲבָדֶיךָ אֵלֶּה הָעֹמְדִים לְפָנֶיךָ תָּמִיד הַשֹּׁמְעִים אֶת חָכְמָתֶךָ

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא לשלמה

אַתְּ יָדַעַתְּ כִּי לִי הָיְתָה הַמְּלוּכָה וְעָלַי שָׂמוּ כָל יִשְׂרָאֵל פְּנֵיהֶם לִמְלֹךְ

מלכים א' פרק ב'

אדוניה לבת שבע.

אַתָּה יָדַעְתָּ אֶת דָּוִד אָבִי כִּי לֹא יָכֹל לִבְנוֹת בַּיִת לְשֵׁם יְקֹוָק אֱלֹהָיו

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל הָרָעָה אֲשֶׁר יָדַע לְבָבְךָ אֲשֶׁר עָשִׂיתָ לְדָוִד אָבִי

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

אַתָּה נִשְׁבַּעְתָּ בַּיקֹוָק אֱלֹהֶיךָ לַאֲמָתֶךָ

מלכים א' פרק א'

בת שבע לדוד

אַתָּה עָשִׂיתָ עִם עַבְדְּךָ דָוִד אָבִי חֶסֶד גָּדוֹל

מלכים א' פרק ג'

שלמה לה'

בֹּא כִּי אִישׁ חַיִל אַתָּה וְטוֹב תְּבַשֵּׂר

מלכים א' פרק א'

אדוניה ליונתן בן אביתר

בְּאַהֲבַת יְקֹוָק אֶת יִשְׂרָאֵל לְעֹלָם וַיְשִׂימְךָ לְמֶלֶךְ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וּצְדָקָה

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא לשלמה

בָּנֹה בָנִיתִי בֵּית זְבֻל לָךְ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

בְּנֵה לְךָ בַיִת בִּירוּשָׁלִַם וְיָשַׁבְתָּ שָׁם

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

בָּרוּךְ יְקֹוָק אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּפִיו אֵת דָּוִד אָבִי

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

גִּזְרוּ אֶת הַיֶּלֶד הַחַי לִשְׁנָיִם

מלכים א' פרק ג'

שלמה לעבדיו

גַּם לִי גַם לָךְ לֹא יִהְיֶה גְּזֹרוּ

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לחברתה

גַּם עֹשֶׁר גַּם כָּבוֹד אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמוֹךָ אִישׁ בַּמְּלָכִים

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

דָּבָר לִי אֵלָיִךְ

מלכים א' פרק ב'

אדוניה לבת שבע.

דָּמְךָ יִהְיֶה בְרֹאשֶׁךָ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

הֲלוֹא הִשְׁבַּעְתִּיךָ בַיקֹוָק וָאָעִד בְּךָ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

הֲלוֹא שָׁמַעַתְּ כִּי מָלַךְ אֲדֹנִיָּהוּ בֶן חַגִּית

מלכים א' פרק א'

נתן לבת שבע

הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ לֵב חָכָם וְנָבוֹן אֲשֶׁר כָּמוֹךָ לֹא הָיָה לְפָנֶיךָ וְאַחֲרֶיךָ לֹא יָקוּם כָּמוֹךָ

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

הִנֵּה עָשִׂיתִי כִּדְבָרֶיךָ

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

הִקְדַּשְׁתִּי אֶת הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִתָה לָשׂוּם שְׁמִי שָׁם עַד עוֹלָם

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

הֲשָׁלוֹם בֹּאֶךָ

מלכים א' פרק ב'

בת שבע לאדוניה

וָאֶבְחַר בְּדָוִד לִהְיוֹת עַל עַמִּי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק ח'

ה' לנתן הנביא

וְאָבִי דָוִד לֹא יָדָע

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

וַאֲדֹנֵינוּ דָוִד לֹא יָדָע

מלכים א' פרק א'

נתן לבת שבע

וְאִם רָעָה תִמַּצֵא בוֹ וָמֵת

מלכים א' פרק א'

שלמה לעבדיו (על אדוניה)

וְאִם תֵּלֵךְ בִּדְרָכַי לִשְׁמֹר חֻקַּי וּמִצְוֹתַי כַּאֲשֶׁר הָלַךְ דָּוִיד אָבִיךָ  וְהַאֲרַכְתִּי אֶת יָמֶיךָ

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

וַאֲמַרְתֶּם יְחִי הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

וַאֲנַחְנוּ יַחְדָּו אֵין זָר אִתָּנוּ בַּבַּיִת

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וַאֲנִי אֲשִׂימֵם דֹּבְרוֹת בַּיָּם

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

וְאָנֹכִי נַעַר קָטֹן לֹא אֵדַע צֵאת וָבֹא

מלכים א' פרק ג'

שלמה לה'

וַאעַנֶּה אֶת זֶרַע דָּוִד לְמַעַן זֹאת

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וָאָקֻם בַּבֹּקֶר לְהֵינִיק אֶת בְּנִי וְהִנֵּה מֵת

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וְאֶת בְּנָהּ הַמֵּת הִשְׁכִּיבָה בְחֵיקִי

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וְאֶת הַבַּיִת אֲשֶׁר הִקְדַּשְׁתִּי לִשְׁמִי אֲשַׁלַּח מֵעַל פָּנָי

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

וָאֶתְבּוֹנֵן אֵלָיו בַּבֹּקֶר וְהִנֵּה לֹא הָיָה בְנִי אֲשֶׁר יָלָדְתִּי

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וְאַתָּה אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ עֵינֵי כָל יִשְׂרָאֵל עָלֶיךָ

מלכים א' פרק א'

בת שבע לדוד

וְאַתָּה תַּעֲשֶׂה אֶת חֶפְצִי לָתֵת לֶחֶם בֵּיתִי

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

וְאַתָּה תִשָּׂא

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

וּבָא וְיָשַׁב עַל כִּסְאִי וְהוּא יִמְלֹךְ תַּחְתָּי

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

וּבַיּוֹם הַזֶּה לֹא אֲמִיתֶךָ כִּי נָשָׂאתָ אֶת אֲרוֹן אֲדֹנָי יְקֹוִק לִפְנֵי דָּוִד אָבִי

מלכים א' פרק ב'

שלמה לאביתר

וּבָנִיתִי לְךָ בַיִת נֶאֱמָן כַּאֲשֶׁר בָּנִיתִי לְדָוִד

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וְגַם אֲשֶׁר לֹא שָׁאַלְתָּ נָתַתִּי לָךְ

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

וְגַם אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לִי יוֹאָב בֶּן צְרוּיָה

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

וְהַבַּיִת הַזֶּה יִהְיֶה עֶלְיוֹן כָּל עֹבֵר עָלָיו יִשֹּׁם וְשָׁרָק

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

וְהוֹרַדְתֶּם אֹתוֹ אֶל גִּחוֹן

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

וְהָיָה בְּיוֹם צֵאתְךָ וְעָבַרְתָּ אֶת נַחַל קִדְרוֹן

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

וְהָיָה יִשְׂרָאֵל לְמָשָׁל וְלִשְׁנִינָה בְּכָל הָעַמִּים

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

וְהָיָה לְבַבְכֶם שָׁלֵם עִם יְקֹוָק אֱלֹהֵינוּ לָלֶכֶת בְּחֻקָּיו וְלִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו  כַּיּוֹם הַזֶּה

מלכים א' פרק ח'

שלמה לעם ישראל.

וְהָיוּ בְּאֹכְלֵי שֻׁלְחָנֶךָ

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

וְהָיוּ עֵינַי וְלִבִּי שָׁם כָּל הַיָּמִים

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

וְהַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה בָּרוּךְ וְכִסֵּא דָוִד יִהְיֶה נָכוֹן לִפְנֵי יְקֹוָק עַד עוֹלָם

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

וְהִנֵּה לֹא הֻגַּד לִי הַחֵצִי הוֹסַפְתָּ חָכְמָה וָטוֹב אֶל הַשְּׁמוּעָה אֲשֶׁר שָׁמָעְתִּי

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא לשלמה

וְהִנְנִי אֹמֵר לִבְנוֹת בַּיִת לְשֵׁם יְקֹוָק אֱלֹהָי

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

וַהֲסִירֹתָ דְּמֵי חִנָּם אֲשֶׁר שָׁפַךְ יוֹאָב מֵעָלַי וּמֵעַל בֵּית אָבִי

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

וְהִרְכַּבְתֶּם אֶת שְׁלֹמֹה בְנִי עַל הַפִּרְדָּה אֲשֶׁר לִי

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

וְהַשֵּׁבֶט הָאֶחָד יִהְיֶה לּוֹ

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וְהֵשִׁיב יְקֹוָק אֶת דָּמוֹ עַל רֹאשׁוֹ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

וְהֵשִׁיב יְקֹוָק אֶת רָעָתְךָ בְּרֹאשֶׁךָ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

וְהִתְפַּלְלוּ אֶל יְקֹוָק דֶּרֶךְ הָעִיר אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהּ וְהַבַּיִת אֲשֶׁר בָּנִתִי לִשְׁמֶךָ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

וְחָזַקְתָּ וְהָיִיתָ לְאִישׁ

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

וְיָדַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לּוֹ וְהוֹרַדְתָּ אֶת שֵׂיבָתוֹ בְּדָם שְׁאוֹל

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לְלִדְתִּי וַתֵּלֶד גַּם הָאִשָּׁה הַזֹּאת

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וַיְהִי עִם לְבַב דָּוִד אָבִי לִבְנוֹת בַּיִת לְשֵׁם יְקֹוָק אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק ח'

ה' לנתן הנביא

וַיִּזְבַּח שׁוֹר וּמְרִיא וְצֹאן לָרֹב

מלכים א' פרק א'

בת שבע לדוד

וַיָּמָת בֶּן הָאִשָּׁה הַזֹּאת לָיְלָה אֲשֶׁר שָׁכְבָה עָלָיו

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וַיִּקְרָא לְכָל בְּנֵי הַמֶּלֶךְ וּלְאֶבְיָתָר הַכֹּהֵן וּלְיֹאָב שַׂר הַצָּבָא

מלכים א' פרק א'

בת שבע לדוד

וַיִּקְרָא לְכָל בְּנֵי הַמֶּלֶךְ וּלְשָׂרֵי הַצָּבָא וּלְאֶבְיָתָר הַכֹּהֵן וְהִנָּם אֹכְלִים וְשֹׁתִים לְפָנָיו

מלכים א' פרק א'

נתן לדוד

וְכִי הִתְעַנִּיתָ בְּכֹל אֲשֶׁר הִתְעַנָּה אָבִי

מלכים א' פרק ב'

שלמה לאביתר

וְלֹא אֶקַּח אֶת כָּל הַמַּמְלָכָה מִיָּדוֹ

מלכים א' פרק יא'

ה' לאחיה

וְלֹא אֶקַּח אֶת כָּל הַמַּמְלָכָה מִיָּדוֹ

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וְלֹא הֶאֱמַנְתִּי לַדְּבָרִים עַד אֲשֶׁר בָּאתִי וַתִּרְאֶינָה עֵינַי

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא לשלמה

וְלֹא הוֹדַעְתָּ אֶת עַבְדְּךָ מִי יֵשֵׁב עַל כִּסֵּא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אַחֲרָיו

מלכים א' פרק א'

נתן לדוד

וְלֹא שָׁאַלְתָּ לְּךָ יָמִים רַבִּים וְלֹא שָׁאַלְתָּ לְּךָ עֹשֶׁר

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

וְלֹא שָׁאַלְתָּ נֶפֶשׁ אֹיְבֶיךָ

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

וְלֹא תֵצֵא מִשָּׁם אָנֶה וָאָנָה

מלכים א' פרק ב'

שלמה לשמעי

וּלְדָוִד וּלְזַרְעוֹ וּלְבֵיתוֹ וּלְכִסְאוֹ יִהְיֶה שָׁלוֹם עַד עוֹלָם מֵעִם יְקֹוָק

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

וּלְהַצְדִּיק צַדִּיק לָתֶת לוֹ כְּצִדְקָתוֹ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

וְלוֹ וּלְאֶבְיָתָר הַכֹּהֵן וּלְיוֹאָב בֶּן צְרוּיָה

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבת שבע

וְלִי אֲנִי עַבְדֶּךָ וּלְצָדֹק הַכֹּהֵן וְלִבְנָיָהוּ בֶן יְהוֹיָדָע וְלִשְׁלֹמֹה עַבְדְּךָ לֹא קָרָא

מלכים א' פרק א'

נתן לדוד

וְלָמָה אַתְּ שֹׁאֶלֶת אֶת אֲבִישַׁג הַשֻּׁנַמִּית לַאֲדֹנִיָּהוּ וְשַׁאֲלִי לוֹ אֶת הַמְּלוּכָה

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבת שבע

וְלָקַחְתִּי הַמְּלוּכָה מִיַּד בְּנוֹ

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וְלִשְׁלֹמֹה עַבְדְּךָ לֹא קָרָא

מלכים א' פרק א'

בת שבע לדוד

וּמִלֵּאתִי אֶת דְּבָרָיִךְ

מלכים א' פרק א'

נתן לבת שבע

וּמַלְּטִי אֶת נַפְשֵׁךְ וְאֶת נֶפֶשׁ בְּנֵךְ שְׁלֹמֹה

מלכים א' פרק א'

נתן לבת שבע

וּמָלַכְתָּ בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשֶׁךָ

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וּמָשַׁח אֹתוֹ שָׁם צָדוֹק הַכֹּהֵן וְנָתָן הַנָּבִיא לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

וְנִפַּצְתִּים שָׁם

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

וְנָתַתָּ לָאִישׁ כְּכָל דְּרָכָיו

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

וְנָתַתָּ לְעַבְדְּךָ לֵב שֹׁמֵעַ לִשְׁפֹּט אֶת עַמְּךָ

מלכים א' פרק ג'

שלמה לה'

וְנָתַתִּי לְךָ אֶת יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וְנָתַתִּי לְךָ אֵת עֲשָׂרָה הַשְּׁבָטִים

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

וַעֲבָדַי יִהְיוּ עִם עֲבָדֶיךָ

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

וְעַבְדְּךָ בְּתוֹךְ עַמְּךָ אֲשֶׁר בָּחָרְתָּ

מלכים א' פרק ג'

שלמה לה'

וְעָמְדָה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ

מלכים א' פרק א'

עבדי דוד לדוד

וְעַתָּה הֵנִיחַ יְקֹוָק אֱלֹהַי לִי מִסָּבִיב

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

וּפְגַע בּוֹ וּקְבַרְתּוֹ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

וְשָׁאַלְתָּ לְּךָ הָבִין לִשְׁמֹעַ מִשְׁפָּט

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

וְשָׁבוּ אֵלֶיךָ וְהוֹדוּ אֶת שְׁמֶךָ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

וְשָׁבוּ דְמֵיהֶם בְּרֹאשׁ יוֹאָב וּבְרֹאשׁ זַרְעוֹ לְעֹלָם

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא אֶעֱזֹב אֶת עַמִּי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק ו'

ה' לשלמה

וּשְׂכַר עֲבָדֶיךָ אֶתֵּן לְךָ כְּכֹל אֲשֶׁר תֹּאמֵר

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

וְשָׁמַרְתָּ אֶת מִשְׁמֶרֶת יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

וְשָׁפַטְתָּ אֶת עֲבָדֶיךָ לְהַרְשִׁיעַ רָשָׁע

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

וַתְּדַבֵּר בְּפִיךָ וּבְיָדְךָ מִלֵּאתָ כַּיּוֹם הַזֶּה

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

וַתֵּהֹם הַקִּרְיָה הוּא הַקּוֹל אֲשֶׁר שְׁמַעְתֶּם

מלכים א' פרק א'

יונתן בן אביתר לאדוניה

וַתָּקָם בְּתוֹךְ הַלַּיְלָה וַתִּקַּח אֶת בְּנִי מֵאֶצְלִי

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

וּתְקַעְתֶּם בַּשּׁוֹפָר

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

וַתִּשְׁמָר לוֹ אֶת הַחֶסֶד הַגָּדוֹל הַזֶּה

מלכים א' פרק ג'

שלמה לה'

זוּלָתִי שְׁתַּיִם אֲנַחְנוּ בַּבָּיִת

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לשלמה

טוֹב הַדָּבָר

מלכים א' פרק ב'

שמעי לשלמה

יְבַקְשׁוּ לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ נַעֲרָה בְתוּלָה

מלכים א' פרק א'

עבדי דוד לדוד

יְהִי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ בָּרוּךְ אֲשֶׁר חָפֵץ בְּךָ לְתִתְּךָ עַל כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא לשלמה

יְהִי יְקֹוָק אֱלֹהֵינוּ עִמָּנוּ כַּאֲשֶׁר הָיָה עִם אֲבֹתֵינוּ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

יֵיטֵב אֱלֹהִים אֶת שֵׁם שְׁלֹמֹה מִשְּׁמֶךָ

מלכים א' פרק א'

העם לדוד

יַעַן אֲשֶׁר הָיָה עִם לְבָבְךָ לִבְנוֹת בַּיִת לִשְׁמִי הֱטִיבֹתָ כִּי הָיָה עִם לְבָבֶךָ

מלכים א' פרק ח'

ה' לדוד

יְקֹוָק אָמַר לִשְׁכֹּן בָּעֲרָפֶל

מלכים א' פרק ח'

שלמה לעם שהיה בשעת השראת השכינה בבית המקדש.

יִשָּׁבַע לִי כַיּוֹם הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה אִם יָמִית אֶת עַבְדּוֹ בֶּחָרֶב

מלכים א' פרק א'

אדוניה לנוכחים כשאחז בקרנות המזבח

יֻתַּן אֶת אֲבִישַׁג הַשֻּׁנַמִּית לַאֲדֹנִיָּהוּ אָחִיךָ לְאִשָּׁה

מלכים א' פרק ב'

בת שבע לשלמה

כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כֵּן יַעֲשֶׂה עַבְדֶּךָ

מלכים א' פרק ב'

שמעי לשלמה

כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְקֹוָק אֶל דָּוִד אָבִי לֵאמֹר בִּנְךָ אֲשֶׁר אֶתֵּן תַּחְתֶּיךָ עַל כִּסְאֶךָ הוּא יִבְנֶה הַבַּיִת לִשְׁמִי

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

כַּאֲשֶׁר הָיָה יְקֹוָק עִם אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כֵּן יִהְיֶה עִם שְׁלֹמֹה וִיגַדֵּל אֶת כִּסְאוֹ מִכִּסֵּא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ דָּוִד

מלכים א' פרק א'

בניה לדוד

כֹּה אָמַר הַמֶּלֶךְ צֵא

מלכים א' פרק ב'

בניה ליואב

כֹּה דִבֶּר יוֹאָב וְכֹה עָנָנִי

מלכים א' פרק ב'

בניה לשלמה

כִּי אִישׁ מָוֶת אָתָּה

מלכים א' פרק ב'

שלמה לאביתר

כִּי אַתָה הִבְדַּלְתָּם לְךָ לְנַחֲלָה מִכֹּל עַמֵּי הָאָרֶץ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

כִּי אַתָּה יָדַעְתָּ כִּי אֵין בָּנוּ אִישׁ יֹדֵעַ לִכְרָת עֵצִים כַּצִּדֹנִים

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

כִּי הַאֻמְנָם יֵשֵׁב אֱלֹהִים עַל הָאָרֶץ הִנֵּה הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם לֹא יְכַלְכְּלוּךָ אַף כִּי הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

כִּי הוּא אָחִי הַגָּדוֹל מִמֶּנִּי

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבת שבע

כִּי יָרַד הַיּוֹם

מלכים א' פרק א'

נתן לדוד

כִּי כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לָךְ בַּיקֹוָק אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק א'

דוד לבת שבע

כִּי כֵּן אֶעֱשֶׂה הַיּוֹם הַזֶּה

מלכים א' פרק א'

דוד לבת שבע

כִּי מָה אַתָּה חָסֵר עִמִּי וְהִנְּךָ מְבַקֵּשׁ לָלֶכֶת אֶל אַרְצֶךָ

מלכים א' פרק יא'

פרעה להדד.

כִּי מִי יוּכַל לִשְׁפֹּט אֶת עַמְּךָ הַכָּבֵד הַזֶּה

מלכים א' פרק ג'

שלמה לה'

כִּי מֵיְקֹוָק הָיְתָה לּוֹ

מלכים א' פרק ב'

אדוניה לבת שבע.

כִּי נָשִׂיא אֲשִׁתֶנּוּ כֹּל יְמֵי חַיָּיו

מלכים א' פרק יא'

ה' לירבעם ע"י אחיה

כִּי עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ הֵם אֲשֶׁר הוֹצֵאתָ מִמִּצְרַיִם

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

לֹא יִכָּרֵת לְךָ אִישׁ מֵעַל כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק ט'

ה' לדוד.

לֹא יִפֹּל מִשַּׂעֲרָתוֹ אָרְצָה

מלכים א' פרק א'

שלמה לעבדיו (על אדוניה)

לֹא כִי בְּנִי הַחַי וּבְנֵךְ הַמֵּת

מלכים א' פרק ג'

אחת הנשים הזונות לחברתה

לֹא כִּי פֹה אָמוּת

מלכים א' פרק ב'

יואב לבניה

לֹא כִּי שַׁלֵּחַ תְּשַׁלְּחֵנִי

מלכים א' פרק יא'

הדד לפרעה.

לִהְיוֹת עֵינֶיךָ פְתֻחוֹת אֶל תְּחִנַּת עַבְדְּךָ וְאֶל תְּחִנַּת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לִשְׁמֹעַ אֲלֵיהֶם בְּכֹל קָרְאָם אֵלֶיךָ

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

לִהְיוֹת עֵינֶךָ פְתֻחוֹת אֶל הַבַּיִת הַזֶּה לַיְלָה וָיוֹם

מלכים א' פרק ח'

שלמה לה'

לֵךְ לְבֵיתֶךָ

מלכים א' פרק א'

שלמה לאדוניה

לֵךְ פְּגַע בּוֹ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

לְכִי אִיעָצֵךְ נָא עֵצָה

מלכים א' פרק א'

נתן לבת שבע

לְמַעַן דָּוִד עַבְדִּי וּלְמַעַן יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בָּחָרְתִּי

מלכים א' פרק יא'

ה' לשלמה.

לְמַעַן יָקִים יְקֹוָק אֶת דְּבָרוֹ אֲשֶׁר דִּבֶּר עָלַי

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

לְמַעַן תַּשְׂכִּיל אֵת כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה וְאֵת כָּל אֲשֶׁר תִּפְנֶה שָׁם

מלכים א' פרק ב'

דוד לשלמה

מַדּוּעַ קוֹל הַקִּרְיָה הוֹמָה 

מלכים א' פרק א'

יואב את הנוכחים בטקס המלכתו של אדוניה.

מָה הֶעָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר נָתַתָּה לִּי אָחִי

מלכים א' פרק ט'

חירם לשלמה.

מִיַּד בִּנְךָ אֶקְרָעֶנָּה

מלכים א' פרק יא'

ה' לשלמה.

מִן הַיּוֹם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶת עַמִּי אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם לֹא בָחַרְתִּי בְעִיר מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל לִבְנוֹת בַּיִת לִהְיוֹת שְׁמִי שָׁם

מלכים א' פרק ח'

ה' לנתן הנביא

מִפְּנֵי הַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר סְבָבֻהוּ עַד תֵּת יְקֹוָק אֹתָם תַּחַת כַּפּוֹת רַגְלָי

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

עֲבָדַי יֹרִדוּ מִן הַלְּבָנוֹן יָמָה

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

עַד הַמָּקוֹם אֲשֶׁר תִּשְׁלַח אֵלַי

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

עֲנָתֹת לֵךְ עַל שָׂדֶיךָ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לאביתר

עֲשֵׂה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבניה

צַוֵּה וְיִכְרְתוּ לִי אֲרָזִים מִן הַלְּבָנוֹן

מלכים א' פרק ה'

שלמה לחירם.

קַח לְךָ עֲשָׂרָה קְרָעִים

מלכים א' פרק יא'

אחיה לירבעם

קְחוּ לִי חָרֶב

מלכים א' פרק ג'

שלמה לעבדיו

קְחוּ עִמָּכֶם אֶת עַבְדֵי אֲדֹנֵיכֶם

מלכים א' פרק א'

דוד לנתן, בניה וצדוק.

קִרְאוּ לִי לְבַת שָׁבַע

מלכים א' פרק א'

דוד לעבדיו

קָרֹעַ אֶקְרַע אֶת הַמַּמְלָכָה מֵעָלֶיךָ וּנְתַתִּיהָ לְעַבְדֶּךָ

מלכים א' פרק יא'

ה' לשלמה.

רַק אֶת כָּל הַמַּמְלָכָה לֹא אֶקְרָע שֵׁבֶט אֶחָד אֶתֵּן לִבְנֶךָ

מלכים א' פרק יא'

ה' לשלמה.

רַק אַתָּה לֹא תִבְנֶה הַבָּיִת כִּי אִם בִּנְךָ הַיֹּצֵא מֵחֲלָצֶיךָ הוּא יִבְנֶה הַבַּיִת לִשְׁמִי

מלכים א' פרק ח'

ה' לדוד

שְׁאַל מָה אֶתֶּן לָךְ

מלכים א' פרק ג'

ה' לשלמה

שְׁאֵלָה אַחַת אָנֹכִי שֹׁאֵל מֵאִתָּךְ אַל תָּשִׁבִי אֶת פָּנָי

מלכים א' פרק ב'

אדוניה לבת שבע.

שְׁאֵלָה אַחַת קְטַנָּה אָנֹכִי שֹׁאֶלֶת מֵאִתָּךְ אַל תָּשֶׁב אֶת פָּנָי

מלכים א' פרק ב'

בת שבע לשלמה

שַׁאֲלִי אִמִּי כִּי לֹא אָשִׁיב אֶת פָּנָיִךְ

מלכים א' פרק ב'

שלמה לבת שבע

שַׁלְּחֵנִי וְאֵלֵךְ אֶל אַרְצִי

מלכים א' פרק יא'

הדד לפרעה.

שָׁמַעְתִּי אֵת אֲשֶׁר שָׁלַחְתָּ אֵלָי

מלכים א' פרק ה'

חירם לשלמה

שָׁמַעְתִּי אֶת תְּפִלָּתְךָ וְאֶת תְּחִנָּתְךָ אֲשֶׁר הִתְחַנַּנְתָּה לְפָנַי

מלכים א' פרק ט'

ה' לשלמה.

 

 

מספרים – מלכים א' פרקים א' – יב':

0.5

מלכים א' פרק ז'

גובה החלק העליון והעגול של המכונה.

1

מלכים א' פרק ד'

מלכים א' פרק ו'

 

מלכים א' פרק ז'

 

 

מלכים א' פרק יא'

חודש אחד שהיה על כל נציב לכלכל את שלמה.

טור אחד של עץ בין שלושה טורי אבני גזית בקירות חצר בית המקדש.

גובה הכותרת העליונה שעל הכותרת הגדולה.

עובי שפת הים היה טפח אחד.

אמה אחת – גובה החלק המרובע של המכונה.

שבט אחד שצאצאיו של דוד ימשיכו למלוך עליו.

1.5

מלכים א' פרק ז'

גובה החלק הרבוע והעגול של המכונה (יחד).

חצי מ גובה הגלגלים של המכונה.

2

מלכים א' פרק ב'

מלכים א' פרק ג'

מלכים א' פרק ו'

 

מלכים א' פרק ז'

 

 

 

 

מלכים א' פרק י'

שני שרי צבא שהרג יואב.

שתי הנשים שבאו לפני שלמה.

בחודש השני (בשנה הרביעית) התחיל שלמה לבנות את בית המקדש.

שתי קומות לבית יער הלבנון.

שני עמודים – יכין ובועז.

שתי כותרות על העמודים.

שתי שורות של שרשראות שהיו תלויות על השבכות שבכותרות.

שתי שורות של בקר שהיו מצוירים על הים.

שתי משענות ידיים לכסא של שלמה.

שתי אריות שעמדו ליד המשענות של הכסא.

3

מלכים א' פרק ב'

מלכים א' פרק ג'

 

 

מלכים א' פרק ו'

 

מלכים א' פרק ז'

 

 

 

 

מלכים א' פרק ט'

 

מלכים א' פרק י'

שלש שנים שישב שמעי בירושלים וקיים ציווי שלמה.

לאחר שלשה ימים – אחת הנשים במשפט שלמה מחצה את הבן של האישה השנייה.

(שלמה רצה לחתוך את הילד לשניים)

שלש קומות של יציעים.

שלשה טורים של אבני גזית בקירות חצר בית המקדש.

שלשה טורים של חדרים בבית יער הלבנון.

שלש בקרים בכל כיוון של הים.

גובה המכונות היה שלוש אמות.

שלש לוחות קטנים שירדו מתחת למסגרות המכונה.

גובה הגלגלים של המכונה.

שלש פעמים בשנה היה שלמה המלך מנדב קרבנות לבית המקדש (בשלושת הרגלים).

אחת לשלש שנים הייתה באה האוניה של שלמה מתרשיש.

4

מלכים א' פרק ו'

 

 

 

 

מלכים א' פרק ז'

 

בשנה הרביעית למלכות שלמה הוא התחיל לבנות את בית המקדש.

משקופי דלתות ההיכל היו מרובעות (ולא מחומשות).

לקח לשלמה ארבע שנים יותר לבנות את ביתו מאשר בניית בית המקדש.

בית יער הלבנון עמד על ארבע טורי ארזים.

ארבעה פתחים שהיו בבית יער הלבנון.

קוטר עמודי יכין ובועז.

גובה הכותרת התחתונה.

ארבע אמות היה אורך ורוחב המכונה.

ארבעה גלגלים שהיו על המכונות.

5

מלכים א' פרק ו'

 

 

 

מלכים א' פרק ז'

רוחב הקומה התחתונה של היציעים.

גובה כל אחד מהיציעים.

אורך כל אחת מכנפי הכרובים.

משקופי דלתות הדביר היו מחומשות.

גובה כל אחת מהכותרות שהיו על יכין ובועז.

גובה הים.

חמישה כיורים בצד הדרומי של עזרת כהנים וחמישה כיורים בצד הצפוני שלה.

 

6

מלכים א' פרק ו'

מלכים א' פרק י'

מלכים א' פרק יא'

רוחב הקומה האמצעית של היציעים.

שש מדרגות לכסא של שלמה.

לקח לדוד שישה חודשים להכריע את אדום.

7

מלכים א' פרק ב'

מלכים א' פרק ו'

מלכים א' פרק ז'

מלכים א' פרק ח'

מספר השנים שמלך דוד על יהודה בלבד.

רוחב הקומה העליונה של היציעים.

שבעה כותרות שהיו אחת בתוך השנייה.

בחודש השביעי כינס שלמה את עם ישראל לחנוכת בית המקדש.

שבעה ימים לפני חג הסוכות כינס שלמה המלך את העם לחנוכת בית המקדש.

שבעת ימי חג הסוכות שבהם חגג עם ישראל לאחר חנוכת בית המקדש.

8

מלכים א' פרק ו'

מלכים א' פרק ז'

מלכים א' פרק ח'

בחודש השמיני סיים שלמה לבנות את בית המקדש.

אורך האבנים ששימשו ליסודות לבתי שלמה.

בשמיני עצרת שילח שלמה המלך את העם לביתו לאחר חנוכת בית המקדש.

10

מלכים א' פרק ה'

מלכים א' פרק ו'

 

 

 

 

מלכים א' פרק ז'

 

 

 

מלכים א' פרק יא'

עשרה בקר בריאים שהיה שלמה צורך בכל יום.

רוחב האולם של בית המקדש.

הפרש של עשר אמות בין תקרת קדש הקדשים ותקרת בית המקדש.

גובה כל אחד מכרובי שלמה.

אורך שני הכנפיים של כל אחד מכרובי שלמה.

אורך האבנים ששימשו ליסודות של בתי שלמה.

קוטר הים.

עשר אמות שהיה ארוך החלק המרובע של הים.

עשר מכונות.

עשרה קרעים של בגד שנתן אחיה לירבעם.

11

מלכים א' פרק ו'

 

מלכים א' פרק ח'

בשנה האחת עשרה למלכותו סיים שלמה לבנות את בית המקדש.

שלמה בנה את ביתו במשל אחת עשרה שנים.

אחד עשר חודשים עברו משעה ששלמה סיים לבנות את בית המקדש ועד שכינס את כולם לחנוכת בית המקדש.

12

מלכים א' פרק ד'

 

מלכים א' פרק ז'

 

מלכים א' פרק י'

מלכים א' פרק יא'

שנים עשר הניצבים של שלמה.

שנים עשר חודשים שהיו מכלכלים הנציבים את שלמה.

היקף עמודי יכין ובועז.

שנים עשר בקר עליהם עמד הים.

שנים עשר אריות שהיו על המדרגות שעלו לכסא של שלמה.

שנים עשר קרעים שאחיה קרע את הבגד שלו.

13

מלכים א' פרק ז'

פרק הזמן שלקח לשלמה המלך לבנות את ביתו.

14

מלכים א' פרק ח'

מלכים א' פרק י'

הזמן בו חגג עם ישראל את חנוכת בית המקדש.

על כסאו של שלמה היו בסך הכל ארבעה עשר אריות.

15

מלכים א' פרק ז'

חמישה עשר חדרים בכל טור בבית יער הלבנון.

18

מלכים א' פרק ז'

שמונה עשר חלונות בקומה התחתונה של בית יער הלבנון.

גובה עמודי יכין ובועז.

20

מלכים א' פרק ה'

 

מלכים א' פרק ו'

 

 

מלכים א' פרק ט'

 

עשרים בקר מהמרעה שהיה צורך שלמה בכל יום.

מספר כרי השמן שהיה שלמה נותן לחירם בכל שנה.

רוחב בית המקדש.

אורך האולם.

גובה, אורך ורוחב קדש הקדשים.

עשרים שנה לקח לשלמה לבנות את ביתו ואת בית המקדש, ולאחר מכן חירם כרת עימו ברית.

שלמה נתן לחירם עשרים ערים בגליל.

30

מלכים א' פרק ה'

מלכים א' פרק ו'

מלכים א' פרק ז'

 

שלמה וביתו היו נזקקים לשלושים כר סולת ביום.

גובה בית המקדש.

גובה בית יער הלבנון.

אורך החלל שהיה בין טורי הארזים בבית יער הלבנון – שלושים אמה.

שלושים אמה רוחב אולם העמודים.

שלושים אמה – רוחב האולם הנוסף שבנה שלמה.

שלושים אמה – רוחב ביתו של שלמה.

שלושים אמה – רוחב אולם המשפט.

שלושים אמה – רוחב בית בת פרעה.

היקף הים.

 

33

מלכים א' פרק ב'

מספר השנים שדוד מלך על כל ישראל.

40

מלכים א' פרק ב'

מלכים א' פרק ו'

מלכים א' פרק ז'

מלכים א' פרק יא'

מספר השנים שמלך דוד על ישראל בכלל.

אורך ורוחב ההיכל.

ארבעים בת הייתה תכולת הכיורים.

השנים שמלך שלמה על ישראל.

45

מלכים א' פרק ז'

ארבעים וחמש חדרים שהיו בקומה העליונה של בית יער הלבנון.

50

מלכים א' פרק א'

מלכים א' פרק ז'

 

50 איש רצו אחרי מרכבתו של אדוניה.

חמישים אמה – רוחב בית יער הלבנון.

חמישים אמה – אורך אולם העמודים.

60

מלכים א' פרק ד'

מלכים א' פרק ה'

שישים ערים עם בריחים בחבל ארגוב.

לשישים כר קמח היו שלמה וביתו נזקקים בכל יום.

70

מלכים א' פרק ו'

אורך בית המקדש יחד עם האולם.

100

מלכים א' פרק ה'

מלכים א' פרק ז'.

 

מלכים א' פרק י'

מאה צאן שהיה שלמה צורך בכל יום.

מאה אמות אורך בית יער הלבנון.

מאה רימונים בכל טור של רימונים.

יש מאה דינרים במנה.

120

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא הביאה לשלמה 120 ככרות זהב.

130

מלכים א' פרק ז'

אורך בית יער הלבנון ואולם העמודים מחוברים יחד.

אורך האולם הנוסף שבנה שלמה (בנוסף לאולם העמודים).

אורך ביתו של שלמה.

אורך ביתה של בת פרעה.

 

150

מלכים א' פרק י'

מחיר סוס ממצרים היה מאה וחמישים כסף.

200

מלכים א' פרק ז'

מלכים א' פרק י'

מאתיים רימונים שהיו תלויים על כל אחד מהעמודים.

מאתיים שריונים שהכין שלמה.

300

מלכים א' פרק י'

 

מלכים א' פרק יא'

שלוש מאות מגינים שהכין שלמה.

שלש מאות דינרי זהב שהיה צריך כדי להכין מגן אחד.

לשלמה היו שלש מאות פילגשים.

400

מלכים א' פרק ז'

ארבע מאות רימונים בסך הכל.

420

מלכים א' פרק ט'

עבדי שלמה וחירם הביאו מאופיר ארבע מאות ועשרים ככרות זהב.

550

מלכים א' פרק ט'

מספר שרי הניצבים (אלה שהיו ממונים על הניצבים).

600

מלכים א' פרק י'

 

 

שש מאות מנים שהיה צריך להתיך כדי להכין שריון אחד שהכין שלמה.

מחיר מרכבה ממצרים היה שש מאות כסף.

666

מלכים א' פרק י'

הביאו לשלמה בכל שנה 666 ככרות זהב.

700

מלכים א' פרק יא'

לשלמה היו 700 נשים רגילות.

1000

מלכים א' פרק ג'

מלכים א' פרק יא'

מספר העולות ששלמה הקריב כשהקריב קרבנות בגבעון.

לשלמה היו בסך הכל 1000 נשים (פילגשים ונשים רגילות).

1400

מלכים א' פרק י'

מספר המרכבות שהיו לשלמה.

2000

מלכים א' פרק ז'

אלפיים בת הייתה תכולת הים.

3000

מלכים א' פרק ה'

שלמה דיבר שלושת אלפים משל.

3,300

מלכים א' פרק ה'

מספר האנשים שהיו אחראים לרדות בעושי המלאכה.

10,000

מלכים א' פרק ה'

מספר האנשים ששלמה היה מעלה למס בכל חודש.

12,000

מלכים א' פרק ה'

מספר הפרשים שהיו לשלמה (וכך כתוב שוב בפרק י').

15,000

מלכים א' פרק ה'

מספר המשלים שאמר שלמה.

20,000

מלכים א' פרק ה'

מספר כורי החיטים שנתן שלמה לחירם.

30,000

מלכים א' פרק ה'

שלושים אלף איש שהעלה שלמה למס על ישראל (בסה"כ).

22,000

מלכים א' פרק ח'

הבקר שהקריב שלמה בחנוכת בית המקדש.

40,000

מלכים א' פרק ה'

מספר האורוות שהיו לשלמה.

70,000

מלכים א' פרק ה'

הסבלים של שלמה.

80,000

מלכים א' פרק ה'

חוצבי האבנים של שלמה.

120,000

מלכים א' פרק ח'

מספר הצאן שהקריב שלמה בחנוכת בית המקדש.

 

 

מקומות – מלכים א' פרקים א' – יב':

אבל מחולה

מלכים א' פרק ד'

סוף תחום האחריות של בן אבינדב נציב שלמה

אבן הזוחלת

מלכים א' פרק א'

שם הקריב אדוניה את הקרבן בשעת המלכתו

אדום

מלכים א' פרק יא'

ה' הקים לשלמה לשטן את הדד האדומי.

כשיואב עלה להילחם נגד אדום, דוד הכה כל זכר באדום.

אופיר

מלכים א' פרק ט'

משם הביאו עבדי שלמה וחירם זהב.

אילות

מלכים א' פרק ט'

נקודת ציון לעציון גבר. עציון גבר (שם עשה שלמה את האניות) נמצא ליד אילות.

אלון בן חנן

מלכים א' פרק ד'

בן דקר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

אמורי

מלכים א' פרק ט'

היו עבדים לשלמה.

ארובות

מלכים א' פרק ד'

בן חסד, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארם

מלכים א' פרק י'

 

מלכים א' פרק יא'

גם ארם היו משלמים על הסוסים את אותו מחיר שהיה משלם שלמה.

רזון רצה למרוד בשלטון ישראל בארם.

ארץ אדום

מלכים א' פרק ט'

נקודת ציון לעציון גבר. עציון גבר (שם עשה שלמה את האניות) נמצא ליד אילות.

ארץ אשר

מלכים א' פרק ד'

בענא בן חושי, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארץ בנימין

מלכים א' פרק ד'

שמעי בן אלא, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארץ חפר

מלכים א' פרק ד'

בן חסד, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארץ יששכר

מלכים א' פרק ד'

יהושפט בן פרוח, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארץ כבול

מלכים א' פרק ט'

השם שנתן חירם לעשרים הערים שנתן לו שלמה.

ארץ נפתלי

מלכים א' פרק ד'

אחימעץ, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארץ סיחון ועוג

מלכים א' פרק ד'

גבר בן אורי, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ארץ פלשתים

מלכים א' פרק ה'

הגבול המערבי של ממלכת שלמה.

בחורים

מלכים א' פרק ב'

מקומו של שמעי בן גרא.

בית חורון תחתון

מלכים א' פרק ט'

שלמה בנה עיר זו.

בית שאן

מלכים א' פרק ד'

בן אבינדב, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

בית שמש

מלכים א' פרק ד'

בן דקר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

בעלת

מלכים א' פרק ט'

שלמה בנה עיר זו.

בשן

מלכים א' פרק ד'

שם היה חבל ארגוב.

גבל

מלכים א' פרק ה'

הגבלים עזרו לפסל את אבני בית המקדש.

גבעון

מלכים א' פרק ג'

שם היה המשכן בתקופת מלכות דוד ועד ששלמה בנה את בית המקדש.

התגלות ה' אל שלמה שם ביקש שלמה חכמה.

גזר

מלכים א' פרק ט'

שלמה הטיל מס כדי לבנות עיר זו.

שלמה בנה עיר זו לאחר שקיבל אותה מאת פרעה.

פרעה נתן את העיר גזר לביתו לנדוניה.

גיחון

מלכים א' פרק א'

מקום המלכת שלמה.

גלעד

מלכים א' פרק ב'

מלכים א' פרק ד'

 

מלכים א' פרק ד'

מקומו של ברזילי.

מקמום של חוות יאיר שהיו תחת אחריותו של בן גבר.

גבר בן אורי היה אחראי לגבות משם מיסים.

גת

מלכים א' פרק ב'

לשם ברחו עבדיו של שמעי

דאר

מלכים א' פרק ד'

בן אבינדב, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

הנהר (נהר פרת)

מלכים א' פרק ה'

הגבול המזרחי של ממלכת שלמה.

הר אפרים

מלכים א' פרק ד'

בן חור, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

הר הזיתים

מלכים א' פרק יא'

שם נבנו הבמות על ידי נשות שלמה לעבודה זרה.

חבל ארגוב

מלכים א' פרק ד'

בן גבר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

חוות יאיר

מלכים א' פרק ד'

בן גבר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

חיוי

מלכים א' פרק ט'

היו עבדים לשלמה.

חצור

מלכים א' פרק ט'

שלמה הטיל מס כדי לבנות עיר זו.

חתי

מלכים א' פרק ט'

מלכים א' פרק י'

היו עבדים לשלמה.

גם מלכי חת היו משלמים על הסוסים את אותו מחיר שהיה משלם שלמה.

יבוסי

מלכים א' פרק ט'

היו עבדים לשלמה.

יזרעאל

מלכים א' פרק ד'

בן אבינדב, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

ים סוף

מלכים א' פרק ט'

נקודת ציון לעציון גבר. עציון גבר (שם עשה שלמה את האניות) נמצא ליד אילות.

יקמעם

מלכים א' פרק ד'

סוף תחום האחריות של בן אבינדב נציב שלמה

ירדן

מלכים א' פרק ב'

המקום אליו ירד שמעי בן גרא לבקש סליחה מדוד.

ירושלים

מלכים א' פרק ב'

 

מלכים א' פרק ג'

 

מלכים א' פרק י'

המקום בו אמר שלמה לשמעי לבנות לו שם בית ושלא ייצא משם.

לשם הגיע שלמה לאחר התגלות ה' אליו בגבעון על מנת להודות לה'.

לשם הגיעה מלכת שבא לנסות את שלמה בחידות.

לבא חמת

מלכים א' פרק ח'

הגבול הצפוני של אלה שבאו לחגוג את חנוכת בית המקדש.

לבנון

מלכים א' פרק ה'

משם כרתו עצים לבניין בית המקדש.

מגידו

מלכים א' פרק ד'

 

מלכים א' פרק ט'

בן אבינדב, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

שלמה הטיל מס על עם ישראל כדי לבנות עיר זו.

מדן ועד באר שבע

מלכים א' פרק ה'

תחום הממלכה של שלמה שבה ישבו ישראל לבטח

מדין

מלכים א' פרק יא'

בתחילה הגיעו הדד האדומי ואנשיו למדין.

מואב

מלכים א' פרק יא'

שלמה המלך נטה אחרי מלכם הע"ז של מואב.

מחניים

מלכים א' פרק ד'

אחינדב בן עידוא, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

מחנים

מלכים א' פרק ב'

המקום בו קילל שמעי בן גרא את דוד.

מצרים

מלכים א' פרק ה'

 

 

מלכים א' פרק י'

מלכים א' פרק יא'

הגבול הדרומי של ממלכת שלמה.

חכמתו של שלמה הייתה גדולה יותר מחכמת מצרים.

מקור הסוסים של שלמה.

לשם ברח בן הדד לאחר שיואב התקיף את אדום.

לשם ברח ירבעם לאחר שמרד בשלמה.

מקץ

מלכים א' פרק ד'

בן דקר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

נחל קדרון

מלכים א' פרק ב'

המקום ממנו אסר שלמה על שמעי לעבור אותו

נחל מצרים

מלכים א' פרק ח'

הגבול הדרומי של אלה שבאו לחגוג את חנוכת בית המקדש.

עבר הנהר

מלכים א' פרק ה'

גבול ממלכתו של שלמה.

עזה

מלכים א' פרק ה'

גבול ממלכתו של שלמה.

עין רוגל

מלכים א' פרק א'

מקום צמוד לאבן הזוחלת.

עלות

מלכים א' פרק ד'

בענא בן חושי, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

עמון

מלכים א' פרק יא'

שלמה נטה אחרי עשתורת הע"ז של עמון.

עציון גבר

מלכים א' פרק ט'

המקום שבו בנה שלמה את האונייה.

פארן

מלכים א' פרק יא'

לשם ברח הדד האדומי לאחר שהגיע למדין.

פריזי

מלכים א' פרק ט'

היו עבדים לשלמה.

צובה

מלכים א' פרק יא'

רזון היה עבדו של מלך צובה.

צור

מלכים א' פרק ה'

מקומו של חירם מלך צור.

מקומו של חירם שעזר לשלמה לבנות את בית המקדש.

צידון

מלכים א' פרק ה'

הצידונים כרתו את העצים לבית המקדש.

צרתן

מלכים א' פרק ד'

 

מלכים א' פרק ז'

בית שאן לידה. בית שאן הוזכרה כתחום באחריות אחד מנציביו של שלמה.

המקום בכיכר הירדן שם יצק חירם את כלי המקדש היה בין צרתן לסוכות.

צרידה

מלכים א' פרק יא'

מקומו של ירבעם בן נבט.

קדם

מלכים א' פרק ה'

חכמתו של שלמה הייתה גדולה מחכמת בני קדם.

קוה

מלכים א' פרק י'

מקור סוסיו של שלמה.

רמת גלעד

מלכים א' פרק ד'

בן גבר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

שבא

מלכים א' פרק י'

מלכת שבא הגיעה כדי לנסות את שלמה בחידות.

שונם

מלכים א' פרק א'

אבישג השונמית הייתה משם

שילה

מלכים א' פרק יב'

מקומו של אחיה השילוני.

שכה

מלכים א' פרק ד'

בן חסד, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

שעלבים

מלכים א' פרק ד'

בן דקר, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

שפלה

מלכים א' פרק י'

שם גדלו עצי שקמה לרוב.

תדמור

מלכים א' פרק ט'

שלמה בנה עיר זו.

תענך

מלכים א' פרק ד'

בן אבינדב, אחד מניצביו של שלמה היה ממונה שם.

תפסח

מלכים א' פרק ה'

גבול ממלכתו של שלמה.

תרשיש

מלכים א' פרק י'

משם היו האוניות של שלמה מביאות לו כסף.

ארץ הגליל

מלכים א' פרק ט'

שלמה נתן לחירם עשרים ערים שם.

ככר הירדן

מלכים א' פרק ז'

שם יצק חירם את כלי המקדש.

סוכות

מלכים א' פרק ז'

המקום בכיכר הירדן שם יצק חירם את כלי המקדש היה בין צרתן לסוכות.

עיר דוד

מלכים א' פרק ח'

מלכים א' פרק יא'

משם העלו את ארון הברית לירושלים.

שם קבור שלמה המלך.

 

שאלות – מלכים א' פרק יב':

 • המלכת רחבעם למלך:
 • להיכן הלך רחבעם על מנת שעם ישראל ימליך אותו למלך?

שכם.

 • מדוע הלך רחבעם דווקא לשם לצורך המלכתו?

משום שלשם התאסף עם ישראל במטרה להמליכו.

 • הנביא מספר שלאחר מיתתו של שלמה, ירבעם עדיין נשאר במצרים. מדוע בסופו של דבר חזר ירבעם לישראל?

כיוון שהזקנים קראו לו.

 • דרישת עם ישראל מרחבעם:
 • מה הייתה דרישת עם ישראל מרחבעם כתנאי לכך שהם יעבדו אותו?

שיוריד את נטל המיסים.

 • מדוע בימי שלמה היה עם ישראל מוכן לקבל על עצמו את המיסים הגבוהים שגבה מהם שלמה והוא לא היה מוכן לקבל גביית מיסים כזו מרחבעם?

העם היה מוכן להשלים עם המיסים ששלמה גבה משום ששלמה היה במעלה גבוהה מרחבעם.

 • מהו הדימוי בו השתמש עם ישראל כדי לתאר את כובד המיסים של שלמה?

לעול ששמים על גבי בהמה.

 • מה הייתה תשובתו המיידית של רחבעם לדרישת העם להורדת נטל המיסים?

שיחזרו אליו בעוד שלושה ימים ויקבלו תשובה.

 • התייעצות רחבעם:
 • מיהם הראשונים איתן התייעץ רחבעם לגבי תשובתו לעם? כיצד מתאר הנביא את היועצים האלה?

רחבעם התייעץ קודם עם היועצים הזקנים שעמדו לפני שלמה וייעצו לו.

 • מה הייתה תשובת היועצים הראשונים שייעצו לשלמה?

שאם הוא יהיה עבד של העם ויקבל את דרישתם, הם בסופו של דבר יעבדו אותו.

 • אִם הַיּוֹם תִּהְיֶה עֶבֶד לָעָם הַזֶּה – במה תתבטא עבדות זו?

בהורדת מיסים.

 • לאחר ההתייעצות עם היועצים הראשונים – למי פנה רחבעם על מנת לקבל עצה?

ליועצים הצעירים.

 • בפסוקים ישנו תיאור בו מתאר הנביא את היועצים השניים כאנשים שלא היו ראויים במיוחד לתת עצה. מהו תיאור זה?

שהם היו ילדים שגדלו עם רחבעם.

 • מה הייתה עצת היועצים השניים לרחבעם? האם קיבל עצה זו?

עצתם הייתה להכביד את המיסים. רחבעם קיבל הצעה זו.

 • תשובת היועצים הצעירים:
 • בדבריהם אל רחבעם, אומרים היועצים הצעירים שמעלתו של רחבעם גדולה יותר ממעלתו של שלמה וממילא הוא יכול לגבות מיסים רבים יותר. כתוב בלשון הפסוק את המילים המבטאים רעיון זה.

קטני עבה ממתני אבי.

 • בדבריהם, מדמים היועצים הצעירים את הכבדת המיסים של רחבעם (בהשוואת לתקופת שלמה) בשני דימויים. מהם דימויים אלה?

אבי ייסר אתכם בעול כבד – אך אני אייסר אתכם בעוד כבד יותר.

אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים.

 • תשובת רחבעם לעם:
 • לאחר כמה ימים חזר עם ישראל לשכם כדי לשמוע את תשובתו של רחבעם?

שלושה.

 • איזו עצה מבין שתי העצות קיבל רחבעם – עצת הזקנים או עצת הצעירים?

עצת הצעירים.

 • כיצד מסביר הנביא את הסיבה שרחבעם קיבל את עצת הצעירים למרות שברור שעצת הזקנים הייתה נכונה?

הקב"ה גרם לכך שרחבעם יטה כדי שנבואת אחיה על קריעת הממלכה תתקיים.

 • תגובת העם לתשובתו של רחבעם:
 • מה הייתה תגובת העם לסירובו של רחבעם להקל מעליהם את המיסים?

שלא יוצא להם שום דבר מלהיות עבדים לבית דוד ולכן הם נמנעים מלקבל את מלכותו של רחבעם.

 • הסבר את הפסוק הבא:

מַה לָּנוּ חֵלֶק בְּדָוִד  -

מהו החלק שאנחנו מקבלים בעוד אנו עבדים לזרעו של דוד, מה יוצא לנו מכך שאנחנו עבדים לזרעו של דוד.

וְלֹא נַחֲלָה בְּבֶן יִשַׁי –

וגם לא נותנים לנו נחלה על כך שאנחנו עובדים את זרעו של בן ישי, את זרעו של דוד. לְאֹהָלֶיךָ יִשְׂרָאֵל

עם ישראל! תחזור הביתה ואל תמליך את רחבעם למלך.

עַתָּה רְאֵה בֵיתְךָ דָּוִד –

מעכשיו, אין אתה (רחבעם) מנהיג את העם, אלא מעכשיו אתה אדם פשוט שיכול להנהיג רק את ביתו ולא את העם.

 • מי קיבל על עצמו את מלכותו של רחבעם למרות תשובתו?

העם שביהודה.

 • איזה מעשה גרם לכך שעם ישראל ימרוד סופית במלכותו של רחבעם?

רחבעם שלח את אדורם לגבות מיסים מהם.

 • מות אדרם:
 • מה היה תפקידו של אדרם?

גביית מיסים.

 • מדוע רגם העם את אדרם?

משום שהוא בא לגבות מיסים והעם לא היה מעוניין בתשלום מיסים.

 • לאחר שהעם רגם את אדרם באבנים – מה עשה רחבעם? מדוע?

הוא התאמץ לעלות למרכבה שלו כדי שלא ייפגע מהאבנים.

 • כיצד מתאר הנביא את היחס של עם ישראל לשושלת בית דוד לאחר שהם רגמו את אדרם באבנים?

שהם פשעו ומרדו בו.

 • המלכת ירבעם:
 • מתי החליט עם ישראל להמליך על עצמו את ירבעם?

לאחר שכל העם ידעו שהוא חזר ממצרים.

 • איזה שבט לא המליך על עצמו את ירבעם?

יהודה.

 • מה הייתה תגובתו של רחבעם להמלכת ירבעם?

יצא להילחם נגד ירבעם.

 • כמה חיילים הוציא איתו רחבעם למלחמה?

מאה ושמונים אלף (180,000).

 • מה מנע מרחבעם מלצאת להילחם נגד ירבעם בסופו של דבר?

נבואה של שמעיה הנביא.

 • נבואת שמעיה:
 • מיהם ארבעת הגורמים אליהם ציווה ה' את שמעיה להינבא אליהם?

רחבעם, ממלכת יהודה, שבט בנימין ואנשים משאר השבטים שגרו בתחום ממלכת יהודה.

 • מה היה תוכן נבואתו של שמעיה הנביא?

שלא ייצאו להילחם נגד ישראל משום שפיצול הממלכה הוא מאת ה'.

 • האם רחבעם שמע בקול דברי שמעיה?

כן.

 • איזו עיר חיזק ירבעם לאחר שהתחיל למלוך? איזו עיר חיזק לאחר מכן?

שכם. פנואל.

 • בניית הבמות:
 • מה היה חששו של ירבעם אם עם ישראל ימשיך לעלות לבית המקדש?

שהם יתחרטו ויחזרו להיות תחת שלטון יהודה.

 • לפי חששו של ירבעם – מה היה גורם לעם ישראל לחוש שרחבעם מלך יהודה חשוב יותר ממנו?

בכך שרק למלכי יהודה היה מותר לשבת בעזרה, וכך ייצא שירבעם יעמוד ורחבעם יישב.

 • לפי חששו של ירבעם – מה יעשה לו עם ישראל כשהוא יחליט לחזור להיות תחת שלטון רחבעם? מדוע?

יהרוג אותו כדי לדכא את המרד.

 • שני העגלים:
 • כיצד שכנע ירבעם את אנשי ממלכת ישראל שהם לא צריכים לעלות לבית המקדש בירושלים?

הוא אמר להם שבית המקדש המצא במקום רחוק ושאין צורך לעלות עד לבית המקדש כדי לעבוד את ה' משום שה' יכול להשרות את שכינתו גם בעגלים.

 • היכן הניח ירבעם את שני עגלים שעשה?

בית אל ודן.

 • לאיזה עגל הלך העם כדי להקריב קרבנות? מדוע?

לעגל שבדן משום שהוא היה רחוק יותר והעם רצה להשקיע בעבודה הרוחנית שלו.

 • בתוך תיאור עניין העגלים, כותב הנביא "ויהי הדבר הזה לחטאת". למה מתכוון הנביא בדבריו?

בתחילה, כוונתו של ירבעם לא הייתה לשם עבודה זרה, אלא כדי למנוע את חזרת המלוכה לבית דוד. אולם העגלים גרמו לעם ישראל לעבוד עבודה זרה.

 • מהם הבמות שעשה ירבעם?

בתים שם הניח את המזבחות שבנה לעגלים.

 • את מי מינה ירבעם שישמשו ככהנים בבמות שבנה?

כל מי שרצה להיות כהן ולאו דווקא אנשים משבט לוי.

 • החג שקבע ירבעם:
 • באיזה תאריך היה החג שקבע ירבעם?

טו' חשוון.

 • מדוע היה חשוב לירבעם להקריב קרבנות בחג שהוא קבע?

משום שהוא רצה להידמות לכהן הגדול ביום הכיפורים.

 

 

 ביאורי מילים – מלכים א' פרק יב':

 • אָבִיךָ הִקְשָׁה אֶת עֻלֵּנוּ – אביך שלמה הקשה עלינו עם העול שהטיל עלינו. העול הוא מוט ששמים על גבי הבהמה אליו מחברים את המחרישה. אנשי ישראל דימו את שיעבוד המיסים שהטיל עליהם שלמה לעול כבד ששמים על צוואר הבהמה.
 • קָטָנִּי עָבָה מִמָּתְנֵי אָבִי – אפילו האצבע הקטנה שלי עבה יותר משתי המתניים של אבי.
 • אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים – אבא שלי ייסר אתכם עם שוטים פשוטים ורגילים.
 • וַאֲנִי אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בָּעַקְרַבִּים – ואני (רחבעם) אייסר אתכם עם שוטים שיש עליהם קוצים שכואבים יותר מהשוטים בהם ייסר אתכם אבי.
 • לְאֹהָלֶיךָ יִשְׂרָאֵל – עם ישראל! תחזור הביתה.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק יג':

 • נבואת הנביא מיהודה:
 • במה היה ירבעם עסוק בשעה שהנביא הגיע מיהודה לבית אל?

בהקרבת קרבן על המזבח.

 • למי פנה הנביא מיהודה בשעה שאמר את דברי נבואתו?

למזבח.

 • מה היה תוכן נבואת הנביא מיהודה?

עתיד לבא יום שבו אחד מצאצאי דוד המלך, יאשיהו, ישרוף עצמות אדם על המזבח.

 • מהו האות שנתן הנביא מיהודה לכך שתתקיים נבואתו?

המזבח נבקע לשניים והדשן שעליו נשפך.

 • תגובת ירבעם לדברי הנביא:
 • מה ציווה ירבעם את עבדיו לאחר ששמע את דברי הנביא?

לתפוס את הנביא.

 • מה קרה לירבעם בשעה שציווה את עבדיו?

היד שלו השתתקה ונשארה מונפת באוויר.

 • לאחר שידו השתתקה – מה ביקש ירבעם מהנביא?

להתפלל אל ה' שיחזיר את ידו למצב שבו הוא היה לפני כן.

 • כיצד חזרה ידו של ירבעם לתפקד כרגיל?

הנביא התפלל אל ה' שיחזיר את ידו.

 • מה הציע ירבעם לנביא מיהודה לאחר שידו (של ירבעם) התרפאה? מה ענה לו הנביא?

ירבעם הציע לנביא לחזור איתו לביתו ולקבל שם מתנה. הנביא ענה לו שהקב"ה אסר עליו להיכנס לעיר גם אם ירבעם ייתן לו חצי מביתו.

 • מהם שלושת הדברים שאסר ה' על הנביא שבא מיהודה?
 • לא לאכול לחם בבית אל.
 • לא לשתות מים בבי אל.
 • לא לחזור ליהודה באותה דרך שבה הוא הגיע לבית אל.
 • באיזו דרך הלך הנביא מיהודה חזרה לביתו?

בדרך אחרת מהדרך שבה הוא הלך לבית אל.

 • נביא השקר:
 • כיצד ידע נביא השקר על נבואתו של נביא האמת? בתשובתך פרט את שני השלבים.

בתחילה בן אחד אמר לו ולאחר מכם גם שאר בניו אמרו לו.

 • מה שאל נביא השקר את בניו לאחר שנודע לו על נבואת הנביא מיהודה?

באיזה דרך הלך.

 • מה ציווה נביא השקר את בניו לאחר שנודע לו באיזו דרך הלך נביא האמת? מדוע?

לחבוש לו את החמור – כדי שילך וישיג אותו.

 • היכן מצא נביא השקר את הנביא מיהודה?

בדרך מתחת לעץ אלה.

 • היכן עוד מצאנו עץ אלה?

יעקב הטמין את העבודה הזרה מתחת לעץ אלה.

יהושע כתב את דברי הברית והניחם מתחת לאלה.

המלאך שהתגלה לגדעון התגלה אליו תחת עץ אלה.

 • דו השיח בין נביא השקר לנביא האמת:
 • מה הציע נביא השקר לנביא מיהודה? מדוע סירב לכך הנביא מיהודה?

לחזור איתו לביתו לאכול ולשתות. הנביא מיהודה סירב לכך משום שה' אסר עליו לעשות זאת.

 • כיצד שכנע נביא השקר את הנביא מיהודה לחזור איתו לביתו?

הוא אמר לו שכך אמר לו ה' בנבואה.

 • עונשו של הנביא מיהודה:
 • במה היו עסוקים נביא השקר והנביא מיהודה כשנאמר העונש של הנביא מיהודה?

הם היו באמצע האכילה.

 • מי זכה לנבואה על עונשו של הנביא מיהודה?

נביא השקר.

 • לפי דברי הנבואה – מהו עונשו של הנביא מיהודה?

הוא לא יבוא אל קבר אבותיו.

 • כיצד מת הנביא מיהודה?

אריה טרף אותו.

 • מהו הנס שנעשה במקום שבו מת הנביא מיהודה?

האריה נשאר לעמוד שם ולא טרף את החמור.

 • היכן עוד למדנו על אריות?

בברכת יעקב – ברכת יהודה היא שיהיה כאריה.

בברכת משה – דן מבורך כאריה.

שמשון.

בקינה שנשא דוד על שאול ויהונתן – "ומאריות גברו".

בדברי חושי אל אבשלום – דוד נמשל לגיבור כאריה.

בניהו בן יהוידע הכה את האריה (בסוף ספר שמואל ב').

על המכונות היו מצוירים אריות.

כסא שלמה.

 • היכן עוד למדנו על חמורים?

עקדת יצחק – "שבו לכם פה עם החמור", "וישכם אברהם בבוקר".

בדברי יעקב על עשיו "ויהי לי שור וחמור".

חמור בן שכם.

פרשת מפשטים – בדיני בור "ונפל שמה שור או חמור".

פרשת משפטים – בדיני שומרים וגנבה "משור עד חמור עד שע חיים שניים ישלם" (וכן פסוקים נוספים שם).

פרשת משפטים – כאשר אדם רואה את חמורו של שונאו קורס – עליו לעזור לו.

פדיון בכור חמור.

בפרשת קרח משה אמר לה' שלא נשא חמור אחד של עם ישראל.

בהחרמת יריחו.

הגבעונים לקחו איתם חמורים.

עכסה נפלה מעל החמור.

בתקופת גדעון – המדינים לא השאירו בישראל חמורים.

געל אמר לאנשי שכם שהיה עדיף לעבוד את חמור בן שכם.

לחי החמור של שמשון.

בפילגש בגבעה – לבעל היה צמד חמורים.

במשפט המלך – המלך ייקח את החמורים.

בציווי על השמדת עמלק.

ישי שלח חמור לבניו שהיו במלחמה נגד פלשתים.

בהשמדת נב עיר הכהנים.

אביגיל היזרעאלית רכבה על חמור לקראת דוד.

כאשר ציבא בא לקראת דוד.

אחיתפל רכב על החמור וחזר לביתו כשראה שלא התקיימה עצתו.

מפיבשת אמר לדוד שהוא רצה לחבוש את החמור.

 • כיצד נודע לנביא השקר על מותו של הנביא מיהודה?

אנשים שעברו בדרך באו וראו את מה שקרה באו לבית אל וסיפרו לו.

 • כיצד הסביר נביא השקר את דבר מותו של הנביא מיהודה?

שזהו עונשו על שמרה את פי ה'.

 • קבורת הנביא מיהודה:
 • כיצד הגיעה גופתו של הנביא מיהודה לבית אל?

נביא השקר הלך והחזיר אותו לעיר.

 • היכן קבר נביא השקר את הנביא מיהודה?

בקבר שהוא הכין לעצמו.

 • כיצד הספידו את הנביא מיהודה (מה אמרו בהספד עליו)?

צר לי אחי.

 • היכן ציווה נביא השקר את בניו שיקברו את בניו? מדוע?

בקבר שבו קבר את הנביא מיהודה. כדי שבזכות זה לא יקריבו את עצמותיו על הקבר בבית אל.

 • האם נבואתו של הנביא מיהודה הצליחה להשיג את מטרתה? הוכח.

היא לא הצליחה משום שירבעם המשיך בעבודת העגלים והמשיך למנות כהנים שיעבדו בבית אל.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק יג':

 • וַתִּיבַשׁ יָדוֹ אֲשֶׁר שָׁלַח עָלָיו – היד שירבעם הושיט נהייתה משותקת.
 • חַל נָא אֶת פְּנֵי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ וְהִתְפַּלֵּל בַּעֲדִי – בקש עכשיו מאת ה' והתפלל עליי.
 • וְאֶתְּנָה לְךָ מַתָּת – ובביתי אתן לך מתנה.
 • יַעַן כִּי מָרִיתָ פִּי יְקֹוָק – בגלל שהמרת את פי ה', בגלל שמרדת בה'.
 • כֹּהֲנֵי בָמוֹת הֶחָפֵץ יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ וִיהִי כֹּהֲנֵי בָמוֹת –  כל מי שרצה היה מלמד עצמו להיות כהן.

 

 

  שאלות – מלכים א' פרק יד':

 • מי מבין בניו של ירבעם נהיה חולה מיד לאחר המקרה שקרה בבית אל?

אבים.

 • שליחות אשת ירבעם לאחיה:
 • מדוע אמר ירבעם לאשתו להתחפש?

כדי שאחיה לא יכיר אותה.

 • לאיזו עיר שלח ירבעם את אשתו? מדוע?

לשילה, שם היה אחיה השילוני.

 • מהם שלושת הדברים שאמר ירבעם לאשתו לקחת איתה לאחיה? לשם מה היא תיקח את שלשת הדברים האלה?

עשרה לחמים.

לחמים מתובלים בתבלינים.

דבש.

 • מה הייתה מטרת השליחות של אשת ירבעם לאחיה?

שיגיד לה מה יעלה בגורלו של אבים.

 • בתקופתו של אחיה השילוני היו נביאים נוספים. מדוע שלח ירבעם את אשתו דווקא לאחיה השילוני?

משום שהוא ניבא עליו שהוא יהיה מלך ולכן מן הסתם הוא ינבא עליו דברים טובים.

 • מדוע חשב ירבעם שאחיה לא יצליח לזהות את אשתו?

משום שהוא כבר היה עיוור.

 • סיכומים:
 • היכן עוד ראינו דבש?

בהורדת המנחה של יעקב ליוסף.

ארץ זבת חלב ודבש.

בתיאור טעם המן בפרשת בשלח.

ארץ זית שמן ודבש.

"וינקהו דבש מסלע".

שמשון עם גווית האריה והחידה.

יונתן בן שאול אכל מהדבש באמצע המלחמה נגד פלשתים.

כשדוד ברח מאבשלום הגישו לו דבש.

 • היכן עוד ראינו אנשים שנהיו עיוורים לעת זקנותם?

יצחק.

עלי.

 • כיצד ידע אחיה מה לומר לאשת ירבעם עוד לפני שהיא הגיעה?

ה' התגלה אליו בנבואה לילה לפני שהיא הגיעה אליו.

 • דו השיח בין אחיה לאשת ירבעם:
 • מה הייתה השאלה הראשונה ששאל אחיה את אשת ירבעם?

מדוע את מתחפשת – אני דלוח אלייך בשליחות קשה.

 • סכם בקצרה את דברי הנבואה שה' אמר לאחיה לומר לאשת ירבעם.

בגלל שמיניתי אותך למלך על ישראל וקרעתי את המלוכה מדוד, ואתה לא הכלת בדרכיו, אני הולך להביא עליך פורענות.

 • מהם ששת המרכיבים בפורענות שיביא ה' על בית ירבעם?

השמדת הזכרים מצאצאיו של ירבעם.

השמדת עושרו של ירבעם שנמצא בבית.

השמדת עושרו של ירבעם שנמצא בשדה.

פינוי צאצאיו של ירבעם לגמרי.

צאצאיו של ירבעם שימותו בעיר – ייאכלו על ידי הכלבים.

צאצאיו של ירבעם שימותו בשדות – ייאכלו על ידי הציפורים.

 • כתוב את לשון הפסוק האומר שירבעם היה המלך שחטא הכי הרבה מכל המלכים שהיו לפניו.

וַתָּרַע לַעֲשׂוֹת מִכֹּל אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנֶיךָ.

 • מותו של אבים:
 • לפי נבואתו של אחיה – מתי בדיוק ימות אבים?

ברגע שאשת ירבעם תיכנס אל העיר.

 • מהם שני הדברים שיהיו שונים אצל אבים בהשוואה לשאר צאצאיו של ירבעם? מדוע אבים יהיה שונה משאר צאצאיו של ירבעם?

אבים יזכה להספד ולקבורה. הוא יהיה שונה משום שנמצא בו דבר טוב. (בנביא לא מפורש מהו הדבר הטוב הזה אך חז"ל אומרים שעלה לבית המקדש.)

 • מה יעשה המלך שה' יקים על ישראל לאחר שושלת ירבעם?

ישמיד את צאצאיו של ירבעם.

 • העונש של עם ישראל:
 • מהו הדימוי בו משתמש הנביא כדי לתאר את האופן שבו יכה ה' את ממלכת ישראל? הסבר דימוי זה.

כמו שמכים קנה רך והוא פוגע מיד בקנה שלידו, כך במכה קטנה שה' יכה את ישראל תהיה פורענות גדולה.

 • מהם שני המרכיבים בעונש שיביא ה' על עם ישראל?

יגלה אותם ויפזר אותם מעבר לנהר גוזן.

 • מעבר לאיזה נהר יגלה ה' את עם ישראל?

נהר גוזן.

 • מדוע יבוא עונש זה על עם ישראל?

משום שהם היו עובדים את עצי האשרה.

 • "וְיִתֵּן אֶת יִשְׂרָאֵל":
 • למה ייתן ה' את ישראל?

לקללה.

 • מהן שתי הסיבות לכך?

בגלל חטאות ירבעם ובגלל החטאים שבהם החטיא את ישראל.

 • סיום מלוכת ירבעם:
 • כמה שנים מלך ירבעם על ישראל?

22 (עשרים ושתיים).

 • מי מלך במקומו של ירבעם?

נדב בנו.

 • רחבעם בן שלמה:
 • בן כמה היה כשהתחיל למלוך?

ארבעים ואחת (41).

 • במשך כמה שנים מלך רחבעם על יהודה?

שבע עשרה (17).

 • מי הייתה אימו של רחבעם?

נעמה העמונית.

 • הנביא אומר שבתקופת מלכותו של רחבעם, עם ישראל עבד יותר עבודה זרה בהשוואה לתקופה אחרת – מהי התקופה הזו?

תקופת השופטים.

 • מהם החטאים השונים המוזכרים בנביא בהם חטא העם שביהודה בתקופת מלכותו של רחבעם?

עבודה זרה – במות, מצבות ואשרים.

חטאים שקשורים בצניעות.

 • מלחמת יהודה ומצרים:
 • באיזו שנה למלכות רחבעם הייתה המלחמה נגד שישק מלך מצרים?

חמישית.

 • מהם ארבעת הדברים שלקח איתו שישק מיהודה?

האוצרות שהיו בבית המקדש.

האוצרות שהיו בבית המלך.

את כסאו של שלמה.

מגיני הזהב של שלמה.

 • מה הכין רחבעם במקום מגיני הזהב שלקח שישק?

מגיני נחושת.

 • מגיני הנחושת שעשה רחבעם:
 • מדוע היה צורך בהכנת מגיני הנחושת?

משום ששישק מלך מצרים לקח את מגיני הזהב.

 • בידי מי הפקיד רחבעם את מגיני הנחושת?

ביד השומרים שנקראו הרצים.

 • הסבר מתי ואיך היו משתמשים במגיני הנחושת.

הרצים היו מוציאים אותם כשרחבעם היה נכנס לבית המקדש ולאחר מכן היו מניחים אותם לתוך תא הרצים.

 • סיום מלכות רחבעם:
 • היכן קברו את רחבעם?

בעיר דוד.

 • מי מלך במקומו של רחבעם? מה הייתה קרבת משפחתו של המלך החדש לרחבעם?

אבים בנו.

 • הנביא מציין שהייתה מלחמה תמידית בין רחבעם למלך אחר – מיהו מלך זה?

ירבעם.

 • לסיכום כתוב את מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה:

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק יד':

 • קוּמִי נָא וְהִשְׁתַּנִּית – קומי ותתחפשי עכשיו.
 • וְנִקֻּדִים – ולחמים מתובלים בתבלינים לאחר שיבשו.
 • כִּי קָמוּ עֵינָיו – מפני שעיניו עמדו במקום אחד, האישונים של אחיה לא היו יכולים לזוז.
 • וְהִיא מִתְנַכֵּרָה – אשת ירבעם עשתה עצמה כנכרית, כאילו שאינה אשת ירבעם.
 • וְאָנֹכִי שָׁלוּחַ אֵלַיִךְ קָשָׁה – הרי ה' אמר לי לומר לך דברי נבואה קשים.
 • וָאֶתֶּנְךָ נָגִיד עַל עַמִּי יִשְׂרָאֵל – ועל שמיניתי אותך למלך על עם ישראל.
 • וְאֹתִי הִשְׁלַכְתָּ אַחֲרֵי גַוֶּךָ – אותי השלכת אחרי גופך.
 • וְהִכְרַתִּי לְיָרָבְעָם מַשְׁתִּין בְּקִיר – אני אשמיד את כל הזכרים מצאצאיו של ירבעם.
 • עָצוּר –עשרו שנמצא בביתו.
 • וְעָזוּב – הצאן והמקנה שנמצא בשדות.
 • וּבִעַרְתִּי אַחֲרֵי בֵית יָרָבְעָם כַּאֲשֶׁר יְבַעֵר הַגָּלָל עַד תֻּמּוֹ – אפנה את צאצאיו של ירבעם מהעולם כמו שאדם מפנה את הגללים עד הסוף.
 • וּמֶה גַּם עָתָּה – שייוולדו מעכשיו שעדיין אינם קיימים בעולם.
 • וְהִכָּה יְקֹוָק אֶת יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר יָנוּד הַקָּנֶה בַּמַּיִם – ה' יכה גם את ישראל כמו הכאת קנה שנמצא במים.
 • וְנָתַשׁ אֶת יִשְׂרָאֵל מֵעַל הָאֲדָמָה הַטּוֹבָה הַזֹּאת אֲשֶׁר נָתַן לַאֲבוֹתֵיהֶם – ה' יעקור את בני ישראל מעל האדמה שהוא נתן לאבותיהם, מעל אדמת ארץ ישראל.
 • וְזֵרָם מֵעֵבֶר לַנָּהָר – ה' יפזר את ישראל מעבר לנהר גדול ומוכר שהיה בימיהם.
 • הִיא בָּאָה בְסַף הַבַּיִת – אשתו של ירבעם רק דרכה על מפתן הבית המוגבה מעט מהקרקע.
 • וְתַחַת כָּל עֵץ – תחת כל עץ שמראהו יפה.

 

  שאלות – מלכים א' פרק טו':

 • מלכות אבים:
 • כמה שנים מלך אבים על יהודה?

שלש (3).

 • מי הייתה אימו של אבים?

מעכה.

 • מהן שתי הסיבות שזכה אבים למלוך על יהודה למרות שהיה רשע?

בזכות דוד.

כדי שישמור על העיר ירושלים.

 • איזה חטא מזכיר הנביא שהיה חטאו היחיד של דוד המלך?

בדבר אוריה.

 • נגד מי נלחם אבים לאורך כל ימיו?

ירבעם.

 • סיום מלוכתו של אבים:
 • היכן קברו את אבים?

עיר דוד.

 • מי מלך במקומו של אבים? מה הייתה קרבת משפחתו לאבים?

אסא בנו.

 • מלכות אסא:
 • כמה שנים מלך אסא על יהודה?

ארבעים ואחת (41).

 • מדוע ציין הנביא שאסא גדל אצל מעכה סבתו?

כדי לומר לנו שבכל זאת הוא לא למד ממעשיה הרעים.

 • הנביא מציין שאסא עשה הישר בעיני ה'. מהם ארבעת הדברים שעשה אסא שהיו ישרים בעיני ה'?

העביר את חוסר הצניעות.

העביר את העבודה הזרה.

העביר את מעכה מתפקידה החשוב.

כתש את המלצת שעשתה מעכה לעבודה זרה ושרף אותה בנחל קדרון.

 • מדוע הסיר אסא את מעכה מתפקידה החשוב?

כדי שלא תשתמש במעמדה על מנת להסית אנשים לעבוד עבודה זרה.

 • למרות שהנביא מציין שאסא עשה את הישר בעיני ה', הנביא מבקר במעט את מעשיו. במה ביקר הנביא את אסא?

בכך שהוא לא הסיר את הבמות.

 • בתקופתו של אסא – מי לא היה מקריב בבמות? מדוע?

אסא – משום שהוא עשה את הישר בעיני ה'.

 • מהם הדברים שהקדיש אסא לבית המקדש?

קדשיו. קדשי אביו. כסף, זהב וכלים.

 • מלחמת אסא:
 • נגד מי נלחם אסא לאורך כל ימי חייו?

בעשא מלך ישראל.

 • כיצד הצליח בעשא להטיל מצור כמעט מוחלט על ירושלים?

הוא בנה את הרמה – מגדל גבוה, שמנע את היציאה מירושלים.

 • כיצד הצליח אסא למנוע את המשך מתקפת בעשא?

על ידי ששלח למלך ארם את אוצרות בית ה' ואת אוצרותיו.

 • להיכן חזר בעשא לאחר שבן הדד תקף אותו?

לתרצה.

 • בדבריו למלך ארם – מהם שני הנימוקים אותם נימק אסא שבגללם עליו לבא ולעזור לו במלחמתו עם בעשא – למרות שבכך יפר את הברית שכרת עם מלך ישראל?
 • שיש ברית בין דוד למלך ארם.
 • שהביא לו את אוצרות בית ה' ואת אוצרות בית המלך.
 • מהם ארבעת המקומות בתחום ממלכת ישראל אותם תקף בן הדד?
 • עיון.
 • דן.
 • אבל בית מעכה.
 • ארץ נפתלי.
 • הנביא מספר שאסא ציווה את כל העם ביהודה ללא יוצא מהכלל לבנות ערים מסוימות.
 • אלו שני ערים ציווה אסא לבנות?

גבע בנימין והמצפה.

 • מהיכן ייקחו אנשי יהודה את חומרי הבניין?

מהרמה שבנה בעשא.

 • מהי המחלה שבה היה חולה אסא בסוף ימיו?

היה חולה ברגליו.

 • סוף מלכות אסא:
 • היכן נקבר אסא?

עיר דוד.

 • מי מלך אחרי אסא ומה הייתה קרבת משפחתו לאסא?

יהושפט בנו.

 • מלכות נדב בן ירבעם:
 • כמה שנים מלך נדב על ישראל?

שנתיים.

 • באלו חטאים חטא נדב בן ירבעם?

באותם חטאים שבהם חטא אביו – עגלי הזהב וע"ז.

 • במה היה עסוק נדב בשעה שבעשא רצח אותו?

במצור על גבתון.

 • לאיזה עם הייתה שייכת העיר גבתון?

פלשתים.

 • מי מלך במקומו של נדב? מאיזה שבט היה?

בעשא, משבט יששכר.

 • מלכות בעשא:
 • איזו נבואה קיים בעשא לאחר שמלך על ישראל? מיהו הנביא שניבא על כך?

השמדת בית ירבעם. אחיה השילוני.

 • נגד מי נלחם בעשא לכל אורך ימיו?

אסא מלך יהודה.

 • כמה שנים מלך בעשא על ישראל? מה הייתה עיר הבירה שלו?

24, תרצה.

 • באלו חטאים חטא בעשא?

בחטאי ירבעם – העמדת העגלים.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק טו':

 • נָתַן יְקֹוָק אֱלֹהָיו לוֹ נִיר בִּירוּשָׁלִָם – ה' נתן לו נר. הכוונה ב"נר" היא למלכות בירושלים.
 • וּלְהַעֲמִיד אֶת יְרוּשָׁלִָם – וגם כדי שיתקיים בית המקדש שבירושלים.
 • וַיְסִרֶהָ מִגְּבִירָה – הסיר אותה מגדולתה.
 • אֲשֶׁר עָשְׂתָה מִפְלֶצֶת לָאֲשֵׁרָה – מעכה עשתה דמות של עבודה זרה לשם עבודת האשירה.
 • וַיִּבֶן אֶת הָרָמָה – בנה מגדל גבוה ששלט על היציאה מירושלים.
 • אֵין נָקִי – אין אדם שלא נכלל בציווי להתכנס.
 • הִשְׁמִיעַ אֶת כָּל יְהוּדָה – כינס את כל תושבי יהודה.

 

 

  שאלות – מלכים א' פרק טז':

 • נבואת ה' ליהוא בן חנני:
 • מהו תוכן נבואת ה' ליהוא בן חנני – דייק ופרט תשובתך.

שבגלל שה' העלה אותו לגדולה ובכל זאת הוא עבד עבודה זרה – ה' ישמיד את ביתו וצאצאיו.

 • יהוא השווה בדבריו את גורלו של בעשא לגורלו של אדם אחר – מיהו אדם זה? מה יהיה הדמיון בין בעשא לאותו אדם?

לירבעם – שניהם יושמדו עד הסוף.

 • מה יעלה בגורל הגופות של צאצאיו של בעשא?

אלה שימותו בעיר ייאכלו על ידי כלבים.

אלה שימותו בשדה ייאכלו על ידי העופות.

 • על פי נבואת יהוא – מהן שתי הסיבות הנוספות לפורענות שתבוא על בעשא וביתו?

משום שהוא חטא כדי להכעיס.

משום שלא היה שום רווח בהריגת נדב בן ירבעם שהרי בעשא לא התנהג אחרת ממנו.

 • סיום מלכותו של בעשא:
 • היכן נקבר בעשא?

תרצה.

 • מי מלך במקומו של בעשא? מה היה קרבת משפחתו לבעשא?

אלה בנו.

 • מרד זמרי:
 • מה היה תפקידו של זמרי כשהוא מרד באלה בן בעשא?

היה אחראי על חצי מהמרכבות של אלה.

 • באיזו עיר והיכן בעיר היה אלה כאשר זמרי מרד בו?

בתרצה בביתו של ארצה.

 • מה היה תפקידו של אצה?

היה ממונה על ביתו של אלה.

 • באיזו שנה למלכות אסא מרד זמרי באלה?

עשרים ושבע (27).

 • איזו נבואה קיים זמרי מיד לאחר שהתחיל למלוך?

השמיד את כל בית בעשא.

 • במה היו עסוקים חיילי ישראל בשעה שזמרי מרד באלה?

הטילו מצור על גבתון.

 • המלכת עמרי:
 • מי המליך את עמרי על ישראל? מתי המליכו אותו?

החיילים שהשתתפו בהטלת המצור על הפלשתים בגבתון. לאחר ששמעו שזמרי מרד.

 • מה עשה עמרי מיד לאחר שהמליכו אותו למלך?

עלה להטיל מצור על תרצה.

 • כיצד והיכן מת זמרי?

עמרי שרף אותו בארמון המלך.

 • הנביא אומר שזמרי נהרג כתוצאה מכך שהחטיא את ישראל. במה החטיא את ישראל ומתי החטיא אותם?

הוא החטיא אותם בחטאי ירבעם בן נבט – בעבודת העגלים והוא החטיא את ישראל כשהיה שר מחצית הרכב.

 • הנביא אומר שלאחר שעמרי הרג את זמרי, העם התחלק לשניים וכל חלק המליך עליו אדם אחר למלך. מיהם שני המלכים ואיזה חלק מהעם המליך כל אחד מהם?

החצי שהיה במצור, החיילים, המליכו עליהם את עמרי.

החצי השני, שאר העם, המליך עליהם את תבני.

 • בניית העיר שומרון:
 • כמה שנים עברו מאז שעמרי התחיל למלוך ועד שהוא קנה את העיר שומרון?

שש שנים.

 • מה היה המחיר בו קנה עמרי את ההר עליו הקים את העיר שומרון וממי קנה אותה?

שתי ככרות כסף, מאדם שנקרא שמר.

 • מדוע קרא עמרי לעיר שומרון בשם זה?

על שם שמר ממנו קנה את ההר.

 • סוף מלכותו של עמרי:
 • הנביא משוואה את חטאיו של עמרי לחטאי המלכים שקדמו לו. מהי ההשוואה שמוזכרת בפסוקים?

עמרי חטא יותר מכל המלכים שמלכו לפניו.

 • היכן נקבר עמרי?

בעיר שומרון.

 • מי מלך אחרי עמרי ומה הייתה קרבת המשפחה שלו לעמרי?

אחאב בנו.

 • לסיכום כתוב את מלכי יהודה וישראל שמלכו עד עתה:

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

 

זמרי

 

עמרי

תבני

 

אחאב

 

 • חטאי אחאב:
 • הנביא אומר שהחטאים הכי קלים שבהם חטא אחאב היו חטאים בהם חטא אחד ממלכי ישראל שהיו לפניו – מיהו מלך זה? מה היה החטא הכי קל של אחאב?

ירבעם בן נבט. חטא העגלים.

 • מהם ארבעת החטאים הנוספים שמוזכרים שאחאב מלך ישראל חטא בהם?

נשא את איזבל.

עבד את הבעל.

בנה בית מיוחד לעבודת הבעל בשומרון.

נטע עצי אשרה.

 • בניית העיר יריחו:
 • מי בנה את העיר יריחו בימיו של אחאב?

חיאל בית האלי.

 • מה קרה לחיאל בשעה שהוא בנה את העיר יריחו? מדוע?

כאשר הוא הניח את יסודות העיר מת בנו הבכור אבירם, במהלך בניית העיר מתו שאר בניו עד שכאשר הוא סיים לבנות את העיר מת בנו שגוב. הדבר קרה משום קללת יהושע את מי שיבנה את העיר יריחו.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק טז':

 • הִנְנִי מַבְעִיר אַחֲרֵי בַעְשָׁא וְאַחֲרֵי בֵיתוֹ – אכלה את מי שיבוא אחרי בעשא, את בניו ואת צאצאיהם.
 • וְגֹאֲלָיו – קרוב משפחה.
 • אֲדֹנֵי הָהָר שֹׁמְרוֹן – הבעלים של ההר שומרון.
 • יִסְּדָהּ – הניח את יסודות העיר.
 • וּבִשְׂגוּב צְעִירוֹ הִצִּיב דְּלָתֶיהָ – כאשר הניח את הדלתות לסיום בניית העיר מת בנו הצעיר שגוב.

 

 

 שאלות – מלכים א' פרק יז':

 • מה נשבע אליהו לאחאב? דייק בתשובתך.

אליהו נשבע לאחאב שלא יירד גשם אלא כאשר הוא יאמר שיירד גשם.

 • ציווי ה' לאליהו לברוח לנחל כרית:
 • מדוע ציווה ה' את אליהו לברוח לנחל כרית?

כדי שאחאב לא יהרוג אותו.

 • באיזה כיוון היה נחל כרית? איזה ציון גיאוגרפי נותן הנביא למקומו של נחל כרית?

מזרח. מזרחית לירדן.

 • כיצד אליהו יאכל וישתה במהלך הזמן שישהה בנחל כרית?

ישתה מהנחל ועורבים יביאו לו אוכל.

 • מה היה התפריט של אליהו בנחל כרית? כמה פעמים ביום אכל אליהו?

לחם ובשר. פעמיים ביום.

 • התייבשות נחל כרית:
 • מהי הסיבה שנחל כרית התייבש?

משום שלא ירד גשם על הארץ.

 • מהו פרק הזמן בו שהה אליהו בנחל כרית עד שהנחל התייבש?

שנה.

 • אליהו מגיע לצרפת:
 • היכן ראה אליהו את האישה האלמנה?

בפתח שער העיר.

 • במה הייתה עסוקה האישה האלמנה כשאליהו ראה אותה?

היא קוששה עצים.

 • מה הייתה בקשתו הראשונה של אליהו לאישה האלמנה? מה הייתה תגובת האישה?

להביא לו מעט מים. האישה האלמנה הלכה והביאה לו מעט מים מביתה.

 • מה הייתה בקשתו השנייה של אליהו מהאישה האלמנה? מה הייתה תגובתה של האישה?

להביא לה מעט אוכל. האישה אמרה שאין לה אפילו מספיק אוכל לה ולבנה.

 • בקשת אליהו מהאישה האלמנה לאוכל:
 • מהו האוכל שביקש אליהו מהאישה האלמנה?

מעט לחם.

 • מה הייתה תשובת האישה לבקשתה של אליהו? דייק בתשובתך.

שאין לה מספיק אוכל אפילו לצורכה ולצורך בנה והם הולכים למות, קל וחומר שאין לה מספיק אוכל כדי לתת לאליהו.

 • כשהאישה האלמנה רצתה להדגיש שאין לה מספיק אוכל – איזה סוג מאכל היא אמרה שאין לה?

אפילו עוגה קטנה.

 • מהו מעט האוכל שהאישה האלמנה שכן יש לה? בתשובתך התייחס גם לכמויות.

מספיק קמח כדי למלא כף יד ומעט שמן בכלי השמן.

 • תשובת אליהו לאישה האלמנה:
 • לאחר שהסבירה את מצבה – מה אמר אליהו לאישה האלמנה לעשות?

לעשות עוגה קטנה אבל לתת לו חתיכה קטנה לאכול ראשון.

 • מה נשבע אליהו לאישה האלמנה בשם ה'?

שהקמח והשמן לא ייגמר עד שייפסק הרעב.

 • היכן עוד ראינו את הכלי שנקרא בשם צפחת?

דוד לקח משאול את צפחת המים.

 • מהו פרק הזמן שאליהו ומשפחתה של האישה האלמנה אכלו מהקמח והשמן שלא נגמרו בדרך נס?

שנה.

 • החייאת בן האישה האלמנה:
 • מה גרם למותו של בן האישה האלמנה?

מחלה.

 • מה טענה האישה האלמנה כלפי אליהו? מדוע חשבה האישה האלמנה שאליהו הוא הגורם למות בנה?

משום שהיא חשבה שבנה מת בגלל שהיא לא שירתה אותו מספיק.

 • להיכן לקח אליהו את גופת בנה המת של האישה? היכן הניח אליהו את גופת הנער?

לעליה שבה היה גר, הניח אותו על מיטתו עליה הוא ישן.

 • סכם בקצרה את תפילתו של אליהו אל ה' בשעה שהתפלל לה' על החייאת הנער.

האם לא מספיק שגרמת לדברים רעים בכך שהכרחת אותי להסתובב ולא להיות בביתי שגם על האישה האלמנה אתה לא מרחם?

 • מה אמרה האישה האלמנה לאחר שאליהו החיה את בנה? מדוע רק אז הגיעה למסקנה זו?

היא אמרה שעכשיו היא יודעת שאליהו הוא נביא אמת. את הנס לגבי כף הקמח יכול היה אליהו לשמוע מנביא אחר אך עכשיו היא ראתה שאליהו בעצמו עשה את הנס.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק יז':

 • חַי יְקֹוָק אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לְפָנָיו – אני נשבע בה' אלוקי ישראל, שאני רגיל להתפלל אליו.
 • לֵךְ מִזֶּה וּפָנִיתָ לְּךָ קֵדְמָה – תברח מכאן תסתובב ותפנה לכיוון מזרח.
 • הִנֵּה צִוִּיתִי שָׁם אִשָּׁה אַלְמָנָה לְכַלְכְּלֶךָ – אני זימנתי בצרפת אישה אלמנה שתדאג לספק את צרכך.
 • אִם יֶשׁ לִי מָעוֹג – שאין לי אפילו עוגה קטנה.
 • מַה לִּי וָלָךְ אִישׁ הָאֱלֹהִים – אדוני הנביא! האם יש בינינו סכסוך כלשהו, מדוע אתה שונא אותי.
 • וַיִּתְמֹדֵד עַל הַיֶּלֶד שָׁלֹשׁ פְּעָמִים – אליהו מדד עצמו שלש פעמים למידת הילד, כלומר: אליהו השתטח מעל לגופת הילד באופן שפיו היה על פיו של הילד, עיניו היו על עיניו של הילד.
 • תָּשָׁב נָא נֶפֶשׁ הַיֶּלֶד הַזֶּה עַל קִרְבּוֹ – תחזור עכשיו נשמת הילד הזה אל תוכו, תחייה עכשיו ילד זה.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק יח':

 • ציווי ה' לאליהו להתגלות אל אחאב:
 • כמה שנות רעב עברו בשעה שאליהו צווה על ידי ה' להתגלות לאחאב?

שלש.

 • מה היה תוכן הנבואה שאליהו צווה לומר לאחאב כשהוא יתגלה לפניו?

שיירד גשם.

 • עובדיה:
 • מה היה תפקידו של עובדיה הנביא?

היה ממונה על צרכי בית המלך.

 • הנביא מתאר את עובדיה כאדם ירא שמים. כתוב את הפסוק המתאר את יראת השמים של עובדיה.

וְעֹבַדְיָהוּ הָיָה יָרֵא אֶת יְקֹוָק מְאֹד.

 • הנביא מספר מעשה שממנו רואים את יראת השמים הגדולה של עובדיה. מהו המעשה הזה?

כשאיזבל הרגה את כל נביאי ה', עובדיה החביא מאה נביאים בשתי מערות וכלכל אותם.

 • היכן עוד ראינו אנשים שהיו ממונים על בית המלך?

מי שהיה ממונה על ביתו של יוסף.

אחישר היה ממונה על ביתו של שלמה.

ארצא היה ממונה על ביתו של אלה בן בעשא.

 • אחאב ועובדיה מסתובבים בארץ:
 • מדוע אמר אחאב לעובדיה להסתובב בארץ?

כדי למצוא חציר לבהמות.

 • מהם המקומות בהם אמר אחאב לעובדיה להסתובב?

ליד המקומות שיש בהם מעיינות.

 • כיצד כיסו אחאב ועובדיה שטח גדול של הארץ?

הם התחלקו לשניים.

 • פגישת אליהו ועובדיה:
 • מהם שני הדברים שעשה עובדיה לאחר שהוא הכיר שהאדם שפגש הוא אליהו הנביא?

נפל על פניו כדי להשתחוות ושאל האם זהו אליהו.

 • מה אמר אליהו לעובדיה לעשות לאחר שנפגשו?

לומר לאחאב שאליהו הולך להתגלות לפניו.

 • מדוע חשש עובדיה מביצוע השליחות שהטיל עליו אליהו?

משום שהוא חשש שמא אליהו יעלה בסערה השמימה ולא יתגלה אל אחאב בסופו של דבר, ואז אחאב יחשוב שעובדיה התל בו.

 • בדבריו לאליהו, אמר עובדיה שאחאב עשה מאמצים מרובים כדי לחפש אותו (את אליהו). היכן חיפש אחאב את אליהו וכיצד ווידא שאליהו לא נמצא שם?

אחאב חיפש את אליהו בכל הארצות שליד ארץ ישראל והוא ווידא שאליהו לא נמצא שם על ידי שהשביע את שליט הארץ שאליהו לא נמצא אצלו.

 • בדבריו לאליהו אומר עובדיה שהוא היה ירא את ה'. כיצד הוכיח זאת?

החבאת הנביאים במערות.

 • כיצד שכנע אליהו את עובדיה לבצע את השליחות שהטיל עליו?

נשבע לו שיתגלה לפני אחאב באותו היום.

 • פגישת אחאב ואליהו:
 • כיצד קרא אחאב לאליהו בשעה שפגש אותו? מה הייתה תשובתו של אליהו לאחאב?

עוכר ישראל. אליהו ענה לאחאב שהוא ומשפחתו הם עוכרי ישראל.

 • מדוע טען אחאב כלפי אליהו שהוא עוכר ישראל? כיצד תשובתו של אליהו לאחאב מסירה ממנו את טענתו של אחאב?

אחאב טען שאליהו הוא עוכר ישראל בכל שהוא מנע את הורדת הגשמים. אליהו ענה לאחאב שהוא ומשפחתו גרמו לעצירת הגשמים בכך שהם עבדו עבודה זרה.

 • בדבריו אומר אליהו לאחאב שאם הוא רוצה שיירד גשם, שיעשה פעולה מסוימת. מהי הפעולה? פרט.

לאסוף את עם ישראל להר הכרמל, לאסוף את ארבע מאות נביאי האשרה ואת ארבע מאות וחמישים נביאי הבעל.

 • מעמד הר הכרמל:
 • מה אמר אליהו לעם בפתח המעמד בהר הכרמל? מה הייתה תשובת העם לאליהו?

אליהו שאל את העם עד מתי הם יכולים ללכת ולעבוד גם את ה' וגם ע"ז. עליהם לבחור לעבוד רק אחד. העם לא ענה לאליהו.

 • בפנייתו של אליהו לעם, הוא אומר שלנביאי הבעל יש יתרון גדול עליו (עוד לפני המעמד בהר הכרמל). מהו יתרון זה?

שהוא רק נביא אחד ואילו נביאי הבעל הם רבים – ארבע מאות וחמישים.

 • מהו המבחן שהציע אליהו כדי לבדוק מיהו האל האמיתי?

שנביאי הבעל ייקחו פר והוא גם יעשה כן והם לא ידליקו אש ומי שיירד לו אש מהשמים – סימן שהאל שלו הוא האל האמיתי.

 • בדבריו של אליהו לנביאי הבעל, הוא אומר שעדיף שהם יהיו הראשונים שייקחו את הפר. מדוע?

משום שהם רבים.

 • ניסיון הורדת האש על ידי נביאי הבעל:
 • מהו פרק הזמן שבו ניסו נביאי הבעל להוריד אש מהשמים?

מהבוקר ועד לאחר הצהריים.

 • אלו ארבע פעולות עשו נביאי הבעל בניסיון שלהם להוריד אש מהשמים?

קראו בקול רם.

דילגו מעל המזבח.

שרטו את בשרם.

עשו עצמם כאילו הם מתנבאים.

 • כשאליהו לעג לנביאי הבעל, מהם ארבעת ההסברים שציין כדי להסביר מדוע הם לא נענו על ידי הבעל (ולכן עליהם לקרוא בקול רם)?

אולי הוא באמצע לדבר עם מישהו.

אולי הוא באמצע ללמוד.

אולי הוא באמצע הדרך.

אולי הוא ישן.

 • במה השתמשו נביאי הבעל כדי לשרוט את עצמם?

חרבות ורמחים.

 • הורדת האש על ידי אליהו:
 • לפני שאליהו מתחיל בהורדת האש מהשמים, הוא פונה אל העם. מהו תוכן פנייתו אל העם? מדוע?

שייגשו אליו כדי שיראו טוב מה שהוא עושה ולא יחשבו שהוא מרמה.

 • איזה מזבח תיקן אליהו?

המזבח שהרסו אותו נביאי הבעל.

 • כמה אבנים לקח אליהו? מדוע לקח דווקא כמות כזו של אבנים (פרט).

אליהו לקח שנים עשר אבנים כנגד שנים עשר השבטים וכדי להראות שכל השבטים צריכים להקריב קרבנות דווקא במקום אחד – בבית המקדש.

 • מדוע מציין הנביא שה' שינה את שמו של יעקב לישראל?

כשם ששינוי השם ישראל מורה על ניצחון של יעקב, כך אליהו ינצח את נביאי הבעל.

 • מה היה גודל התעלה שאליהו חפר ליד המזבח? מדוע חפר אליהו את התעלה?

שיעור החפירה – מקום שניתן לזרוע שם שני סאים של חיטים. אליהו רצה למלא את החפירה במים כדי להקשות על האש.

 • כמה כדי מים אמר אליהו לשפוך על המזבח שבנה? כמה פעמים אמר לשפוך אותם?

4 כדי מים. שפכו אותם 3 פעמים.

 • באיזה זמן ביום הוריד אליהו את האש על הפר שלו?

זמן הקרבת מנחה של בין הערביים.

 • מה היה תוכן תפילתו של אליהו בהר הכרמל?

שעל ידי שיוריד אש מהשמים כולם יידעו שה' הוא האלוקים ושאליהו עשה את המעמד בהר הכרמל על פי דברי ה'.

 • מהם ארבעת הדברים שנאכלו על ידי האש שירדה לאליהו מהשמים? מה קרה למים שהיה בתעלה מסביב למזבח?

פר, עצים, עפר, אבנים. המים יובשו.

 • מהם שני הדברים שעשה העם כשראה שירדה לאליהו אש משמים?

נפלו על פניהם ואמרו שה' הוא האלוקים.

 • הריגת נביאי הבעל:
 • מה ציווה אליהו את העם לאחר שהם נוכחו לדעת שה' הוא האלוקים?

לתפוס את נביאי הבעל.

 • להיכן הוריד אליהו את נביאי הבעל על מנת להורגם?

לנחל קישון.

 • לאחר המעמד בהר הכרמל:
 • מה אמר אליהו לאחאב לעשות לאחר שהרג את נביאי הבעל?

ללכת לאכול ולשתות מכיוון שעוד מעט יירד גשם.

 • להיכן עלה אחאב כדי לאכול ולשתות?

להר הכרמל.

 • מהם שני הדברים שעשה אליהו בשעה שהתפלל לה' שיוריד גשם?

השתטח על הארץ ושם את פניו בין ברכיו.

 • מה אמר אליהו לנערו לאחר שהתפלל שיירדו גשמים? כמה פעמים היה צריך לעשות זאת עד שירדו גשמים?

להסתכל לכיוון מערב ולבדוק אם יורדים גשמים. הנער עשה זאת שבע פעמים.

 • ירידת הגשם:
 • מהו גודל הענן שראה נערו של אליהו?

בגודל כף יד של אדם קטן.

 • מאיזה כיוון הגיע הענן?

מערב.

 • מה ציווה אליהו את נערו לעשות לאחר שראה את הענן הקטן?

לומר לאחאב שימהר ללכת הביתה משום שעוד מעט יירד גשם חזק.

 • מהו פרק הזמן שעבר מעת שהנער אמר לאחאב שירכב חזרה אל ביתו ועד שירד גשם חזק?

עד שאחאב אסר את מרכבתו ועלה עליו.

 • הנביא מציין שהייתה רוח גבורה מאת ה' על אליהו. מה עשה אליהו כשהייתה עליו רוח גבורה זו?

רץ לפני אחאב עד יזרעאל.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק יח':

 • וְלוֹא נַכְרִית מֵהַבְּהֵמָה – הבהמות לא ימותו לנו.
 • הַאַתָּה זֶה עֹכֵר יִשְׂרָאֵל – האם אתה הוא זה שמשחית את ישראל.
 • עַד מָתַי אַתֶּם פֹּסְחִים עַל שְׁתֵּי הַסְּעִפִּים – עד מתי אתם מדלגים על שתי המחשבות כמו שהחיגר צולע והולך פעם על רגל ימין ופעם על רגל שמאל. כלומר: עד מתי אתם לפעמים חושבים שטוב לכם לעבוד את ה' ולפעמים אתם חושבים שטוב לכם לעבוד את הבעל.
 • וַיְפַסְּחוּ עַל הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר עָשָׂה – נביאי הבעל דילגו מעל המזבח שעשה אחאב.
 • וַיְהַתֵּל בָּהֶם אֵלִיָּהוּ– אליהו לעג לנביאי הבעל.
 • כִּי שִׂיחַ – אולי הבעל באמצע לדבר עם מישהו.
 • וְכִי שִׂיג לוֹ – שהוא מתעסק עם חכמות.
 • וְכִי דֶרֶךְ לוֹ – או שהוא בדרך.
 • אוּלַי יָשֵׁן הוּא וְיִקָץ – או שהבעל ישן ולכן אינו יכול לענות לכם, ואם תצעקו, אולי הוא יתעורר מהשינה שלו ויענה לכם.
 • וַיִּתְגֹּדְדוּ כְּמִשְׁפָּטָם – נביאי הבעל שרטו את בשרם עד שירד מהם דם.
 • וְאֵין קָשֶׁב – לא היה מי שיקשיב לנביאי הבעל.
 • וַיְרַפֵּא אֶת מִזְבַּח יְקֹוָק הֶהָרוּס – תיקן את המזבח בהר הכרמל שנביאי הבעל הרסו אותו לפני כן.
 • שְׁנוּ – תשפכו פעם שנייה.
 • וְאַתָּה הֲסִבֹּתָ אֶת לִבָּם אֲחֹרַנִּית – אתה תהפוך את ליבם של ישראל להיות עבדיך מכך שהוא היה מופנה ממך אחורנית.
 • וְאֶת הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּתְּעָלָה לִחֵכָה – האש ייבשה גם את המים שהיו בתעלה.
 • כִּי קוֹל הֲמוֹן הַגָּשֶׁם – מכיוון שעוד מעט יישמע קול הגשם.
 • וַיִּגְהַר אַרְצָה – השתטח על הארץ.
 • הַבֵּט דֶּרֶךְ יָם – תסתכל לכיוון מערב.
 • כְּכַף אִישׁ – בגודל כף ידו של אדם.
 • אֱסֹר וָרֵד – תקשור את הסוסים למרכבתך ותרד מיד לביתך.
 • וְיַד יְקֹוָק הָיְתָה אֶל אֵלִיָּהוּ – רוח גבורה מה' הייתה על אליהו.
 • וַיְשַׁנֵּס מָתְנָיו – אליהו חגר את את מתניו.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק יט':

 • לאחר מעמד הר הכרמל, אחאב סיפר לאיזבל את מה שקרה ואיזבל שלחה שליח לאליהו. מהו תוכן השליחות ששלחה איזבל לאליהו? מדוע הדבר היה חשוב לה?

איזבל אמרה לאליהו שתוך עשרים וארבע שעות היא הולכת להרוג אותו משום שלאחר מעמד הר הכרמל ליבו של אחאב נטה אחרי אליהו והיא רצתה להפסיק זאת.

 • היכן הניח אליהו את נערו כשברח מאיזבל? מדוע? מדוע אליהו בעצמו לא נשאר שם?

באר שבע שנמצא ביהודה. משום ששם איזבל לא יכולה לתפוס אותו, שהרי הוא נמצא תחת שלטון יהודה. אליהו עצמו לא נשאר שם משום שהוא חשש שאיזבל תגיע גם לשם.

 • אליהו מתחת לרותם:
 • מה היה המרחק שהיה מהמקום בו הניח אליהו את נערו ועד לרותם מתחתיו ישב?

מרחק הליכה של יום אחד.

 • מה היה רצונו של אליהו בשעה שהוא ישב מתחת לרותם?

למות.

 • מה היה תוכן תפילתו של אליהו לה' בשעה שישב מתחת לרותם?

שהוא אינו טוב יותר מאבותיו לחיות לעולם, והוא רוצה למות.

 • מה גרם לאליהו הנביא להתעורר מיד לאחר שהוא התחיל לישון מתחת לעץ הרותם?

מלאך ה' נגע בו והעיר אותו.

 • מה ציווה המלאך את אליהו הנביא לאחר שהעיר אותו?

לקום ולאכול.

 • מה אכל אליהו מתחת לעץ הרותם ומה הוא שתה שם?

אכל עוגה ושתה מים.

 • היכן הייתה מונחת העוגה שהמלאך ציווה את אליהו לאוכלו?

ליד ראשו.

 • היכן עוד ראינו צלוחית בכל מה שלמדנו עד עתה?

דוד לקח משאול את צפחת המים.

אליהו אצל האישה האלמנה.

 • מה עשה אליהו לאחר שהוא אכל ושתה?

חזר לישון.

 • מה ציווה המלאך את אליהו כשהעיר אותו בפעם השנייה? מדוע?

לאכול את כל העוגה ולשתות את כל המים. מכיוון שאליהו עתיד ללכת מרחק גדול.

 • לאחר שאליהו סיים לאכול ולשתות – במשך כמה ימים הוא הלך ולהיכן הוא הגיע?

הוא הלך במשך ארבעים יום ולילה. הגיע להר חורב.

 • אליהו בהר חורב:
 • היכן ישן אליהו בהר חורב?

במערה שבו היה משה רבינו.

 • היכן עוד ראינו מערות בחומר שלמדנו עד עתה?

לוט ישב במערה.

מערת המכפלה.

בספר יהושע – המלכים התחבאו במקדה.

שאול עשה צרכיו במערה שבה היה דוד.

עובדיה החביא את נביאי ה' במערות.

 • נבואת ה' לאליהו בהר חורב:
 • כיצד התגלה ה' לאליהו כשאליהו היה בהר חורב?

על ידי מלאך.

 • באיזו שאלה פתח ה' את שיחתו עם אליהו הנביא? מה הייתה תשובת אליהו?

ה' שאל את אליהו מה הוא עושה בהר הכרמל. אליהו ענה לו שהוא הנביא היחיד שנשאר ושהוא מבקש למות.

 • מהם ארבעת החטאים בהם חטאו בני ישראל, בגללם מבקש אליהו למות?

עזבו את ברית ה'.

שברו את המזבחות.

הרגו את נביאי ה'.

רוצים להרוג גם אותו.

 • "קנא קנאתי לה'" – מה מבקש אליהו לומר בפסוק זה?

שהוא נקם את נקמתו של ה' על ידי שהרג את נביאי הבעל.

 • יציאת אליהו מהמערה:
 • מה הייתה מטרת יציאת אליהו מהמערה?

לראות היכן נמצא מחנה השכינה.

 • אלו שלש קבוצות של מלאכים יעברו לפני שהשכינה תעבור?

רוח, רעש, אש.

 • כיצד תעבור השכינה?

בקול דממה דקה.

 • כיצד מתוארת העוצמה החזקה של הרוח שתעבור?

רוח שמפרקת הרים ומשברת סלעים.

 • כיצד מתואר הקול החלש שבו תעבור השכינה?

קול דממה דקה.

 • מתי בדיוק יצא אליהו מהמערה?

כשהוא שמע את קול הדממה הדקה.

 • מהם שני הדברים שעשה אליהו כששמע את קול הדממה הדקה?

יצא מהמערה וכיסה את פניו באדרת שלו.

 • מהו האדרת?

לבוש חשוב של נביאים.

 • היכן עוד ראינו אדרת בחומר שלמדנו עד עתה?

אדרת שער שעשיו היה אדמוני.

אדרת אצל עכן שלקח אדרת מהחרם.

 • מה שאל ה' את אליהו כשהוא יצא מפתח המערה?

האם הוא עדיין רוצה להתנקם בעם ישראל.

 • מהו ההבדל בין המילים "מה לך פה אליהו" שנאמרו בפעם הראשונה לפעם השנייה שמילים אלה נאמרו?

בפעם הראשונה השאלה הייתה כדי להתחיל שיחה עם אליהו. בפעם השנייה השאלה הייתה לשאול את אליהו האם לאחר שה' הראה לו שהשכינה עוברת בקול דממה דקה, הוא רוצה עדיין להתנקם בעם ישראל.

 • האם אליהו המשיך ברצונו גם לאחר שה' עבר לפניו בקול דממה דקה? הבא שתי הוכחות לתשובתך.

אליהו המשיך בגישתו. הוכחה ראשונה: הוא חזר שוב על דבריו שהוא קינא לשם ה'. הוכחה שנייה שה' אמר לו למנות תחתיו את אלישע כנביא.

 • מיהם שלושת האנשים שהקב"ה אמר לאליהו למנות? מה היה תפקיד כל אחד מהם?
 • יהוא למלך על ישראל.
 • אלישע בן שפט לנביא במקומו.
 • חזאל למלך על ארם.
 • "וְהָיָה הַנִּמְלָט מֵחֶרֶב חֲזָאֵל יָמִית וְהַנִּמְלָט מֵחֶרֶב יֵהוּא יָמִית אֱלִישָׁע יֵהוּא" – הסבר.

כל מי שיינצל מחרבו של חזאליהוא ימשיך את הנקמה ויהרוג אותו. הכוונה לבית אחאב שיושמד על ידי יהוא וכל מי שיינצל מיהוא, ייהרג על ידי אלישע, היות ואלישע יקלל אותו.

 • כמה אנשים מישראל יישארו בחיים לאחר שייהרגו על ידי יהוא, אלישע וחזאל? מדוע דווקא אנשים אלה יישארו בחיים?

7000, הם לא כרעו לבעל.

 • פגישת אליהו ואלישע:
 • במה היה עסוק אלישע כאשר אליהו הנביא פגש אותו?

בחרישה.

 • כמה צמדי פרים היו עם אלישע? היכן היה אלישע ממוקם בשעת המפגש?

שנים עשר צמדים. אלישע היה בצמד השנים עשר.

 • כיצד רמז אליהו לאלישע שגם הוא יהיה נביא?

השליך עליו את האדרת שלו.

 • מה עשה ומה אמר אלישע לאחר שאליהו רמז לו שהוא יהיה נביא?

הוא רץ אלרי אליהו ואמר לו שהוא רק רוצה להיפרד מהוריו לפני שיצטרף לאליהו.

 • מה ביקש אלישע מאליהו לעשות לפני שיצטרף אליו?

להיפרד מהוריו.

 • מה ענה אליהו לאלישע לאחר שביקש להיפרד מהוריו?

שהואי כול לעשות כן ושיידע שכל הניסים שאליהו עשה – גם הוא יעשה.

 • סעודת אלישע:
 • מה עשה אלישע עם צמד הפרים לאחר שחזר לאליהו? מדוע?

הוא שחט אותם משום שרצה להכין סעודה על ששמח מאוד להצטרף לאליהו ולהיות נביא כמוהו.

 • במה השתמש אלישע לצורך האש לו היה זקוק לבישול הפרים?

כלי הבקר.

 • למי נתן אלישע לאכול את בשר הפרים?

לאנשים שחרשו איתו.

 • מה עשה אלישע מיד לאחר שהתחיל ללכת אחרי אליהו?

שירת אותו.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק יט':

 • כִּי כָעֵת מָחָר אָשִׂים אֶת נַפְשְׁךָ כְּנֶפֶשׁ אַחַד מֵהֶם – מחר בשעה זו (תוך עשרים וארבע שעות) אני אשים את הנפש שלך כמו הנפש של נביאי הבעל שנהרגו.
 • רַב עַתָּה יְקֹוָק – הייתי חי מספיק ימים.
 • עֻגַת רְצָפִים – עוגה שנאפתה על גבי גחלים.
 • קַנֹּא קִנֵּאתִי לַיקֹוָק אֱלֹהֵי צְבָאוֹת – אני נקמתי נקמה לשם ה' והרגתי את נביאי הבעל.
 • וַיָּלֶט פָּנָיו בְּאַדַּרְתּוֹ – כרך על פניו את האדרת (מלבוש) שלו.
 • כִּי מֶה עָשִׂיתִי לָךְ – מכיוון שכל הניסים שעשיתי, אתה תלמד לעשות אותם.
 • וּבִכְלִי הַבָּקָר בִּשְּׁלָם הַבָּשָׂר – אלישע הדליק אש על ידי ששרף את חלקי כלי הבקר שהיו עשויים מעץ וכך בישל את צמד הבקר.

 

שאלות – מלכים א' פרק כ':

 • הטלת המצור על העיר שומרון:
 • מה היה שמו של מלך ארם שהטיל מצור על שומרון?

בן הדד.

 • כמה מלכים השתתפו עם מלך ארם בהטלת המצור על שומרון?

שלושים ושניים.

 • מה היה תוכן הדברים ששלח בן הדד לאחאב? מה הייתה תשובת אחאב?

בן הדד אמר לאחאב שכל הכסף, הזהב, נשיו ובניו שייכים לו. אחאב ענה שהוא מקבל את דבריו.

 • מה הייתה ההבהרה שהבהיר בן הדד לאחאב בפעם השנייה שהוא שלח אליו שליחים?

בתחילה חשב אחאב שכוונתו של בן הדד היא רק להיות משועבד תחת ארם. עתה הבהיר לו בן הדד שהכוונה היא שבפועל ייתן לו את הכסף והזהב.

 • מהו האיום שאיים בן הדד על אחאב באם לא ייענה לדרישתו?

עבדיו יבואו וייקחו לא רק את הכסף והזהב, אלא את כל מה שהם רוצים.

 • התייעצות אחאב עם הזקנים:
 • מדוע אחאב היה בטוח שבן הדד רק מחפש תירוץ כדי לפתוח נגדו במלחמה?

מכיוון שבן הדד ביקש את נשיו ובניו של אחאב והיה ברור לו שאחאב יסרב לכך.

 • מה הייתה תשובת העם והזקנים לדבריו של אחאב?

שלא ייכנע לבן הדד.

 • מה היה תוכן התשובה ששלח אחאב לבן הדד לאחר שהתייעץ עם הזקנים והעם?

שהוא מוכן לדברי השליחים הראשונים – להיות משועבד תחת ארם. הוא אינו מוכן לתת את הנשים והילדים.

 • מה ענה בן הדד לאחר ששמע את סירובו של אחאב להיכנע לדרישתו? מה הייתה תשובת אחאב לדברים אלה?

בן הדד אמר שהוא יוכל לנצח את אחאב בקלות. אחאב ענה לו שלא ישמח לפני שהוא הצליח לנצח אותו.

 • מדוע היה בן הדד בטוח בניצחונו במלחמתו נגד אחאב?

משום שהיו לו חיילים רבים.

 • היכן היה בן הדד כששמע את תשובתו של אחאב? מה אמר לחייליו לאחר ששמע את תשובתו של אחאב?

בן הדד היה בסוכות והוא ישב ושתה לשכרה יחד עם המלכים שהיו איתו. הוא ציווה על חייליו להטיל מצור על העיר שומרון.

 • היכן עוד ראינו בספר מלכים אדם ששתה לשכרה?

אלה בן בעשא נרצח ע"י זמרי בשעה שהיה שיכור.

 • הנבואה לאחאב לפני היציאה למלחמה:
 • מה היה תוכן הנבואה שהתנבא הנביא לאחאב?

שהוא עתיד לנצח במלחמה נגד ארם.

 • מי יפקד על צבא ישראל במלחמה נגד ארם? מדוע דווקא הם?

נערי שרי המדינות – המשרתים של שרי המדינות. משום שהם אינם חיילים מאומנים וה' רצה שכולם יבינו שהניצחון היה נס גדול.

 • מי יעמוד בראש המלחמה נגד ארם?

אחאב.

 • המלחמה נגד ארם:
 • כמה נערי שרי המדינות היו בסך הכל וכמה חיילים מישראל היו בסך הכל?

נערי שרי המדינות – 232. חיילים – 7000.

 • באיזה זמן ביום יצאו חיילי ישראל למלחמה נגד ארם?

צהריים.

 • במה היו עסוקים שלושים ושניים המלכים כשחיילי ישראל יצאו למלחמה? מדוע היה צורך בכך?

בעזרה לבן הדד שהיה שיכור.

 • מה ענה בן הדד לשליחים שלו לאחר ששמע שחיילי ישראל יצאו לשומרון? פרט את תשובתך.

אם הם יצאו לשלום – לתפוס אותם חיים ואם הם יצאו למלחמה – לתפוס אותם חיים.

 • מה היו תוצאות המלחמה הראשונה של ישראל נגד ארם?

חיילי ישראל הכו כל אחד את החיילים שבו מולו וארם ברח.

 • מי ברח יחד עם בן הדד משדה המערכה? כיצד נמלט בן הדד מהמערכה?

פרשים. בן הדד נמלט כשהוא רכב על סוס.

 • מה ציווה הנביא את אחאב לאחר שישראל ניצחו במלחמה הראשונה נגד ארם? מדוע היה צורך בכך?

להתחזק ולהתכונן למלחמה נוספת נגד ארם כיוון שבעוד שנה תהיה מלחמה נוספת.

 • הסבר עבדי בן הדד להפסד במלחמה:
 • כיצד הסבירו עבדי בן הדד את ההפסד של ארם במלחמה?

הם טענו שה' הוא אלוקי ההרים ולכן המלחמה שהייתה בהרים גרמה לכך שישראל ניצחו ואם תהיה מלחמה במישור – הם ינצחו.

 • מהם שלושת הדברים שהציעו עבדי בן הדד כדי שבמלחמה הבאה הם ינצחו?

ימנו כמפקדים את השרים במקום המלכים.

יילחמו במישור.

ימלאו את שורות הצבא.

 • כיצד החלפת המלכים בשרים שיפקדו על הצבא אמור לסייע לניצחון ארם?

השרים ינסו להוכיח את עצמם במקום המלכים שמרגישים חשובים בכל מקרה.

 • המלחמה השנייה של ארם נגד ישראל:
 • היכן התקיימה מלחמה זו?

אפק.

 • מהו הדימוי בו השתמש הנביא כדי לתאר את מחנה ישראל? הסבר.

שתי קבוצות של עיזים. היו שתי קבוצות נפרדות של חיילים: החיילים בקבוצה אחת ונערי שרי המדינות בקבוצה שנייה.

 • מהו הדימוי בו השתמש הנביא כדי לתאר את הצבא הגדול של ארם?

שמחנה ארם מילא את הארץ.

 • לפי דברי הנביא – מהי הסיבה היחידה שבה ינצח אחאב את ארם?

משום שארם אמרו שה' הוא רק אלוקי ההרים, ועל ידי שאחאב ינצח, יוכח שה' הוא אלוקי הארץ.

 • כמה ימים המתינו חיילי ישראל וחיילי ארם אלו מול אלו?

7 ימים.

 • כמה מחיילי ארם הרגו חיילי ישראל?

מאה אלף.

 • להיכן ברחו חיילי ארם שלא נהרגו בקרב? כמה חיילים היו?

לתוך העיר אפק. עשרים ושבע אלף.

 • מה עלה בגורלם של חיילי ארם שברחו לתוך העיר אפק?

החומה נפלה עליהם.

 • להיכן ברח בן הדד?

לתוך חדר פנימי. כדי שהוא יוכל להסתתר טוב יותר.

 • כניעת בן הדד:
 • מדוע חשבו עבדי בן הדד שיש סיכוי שאחאב יקבל את כניעתו של בן הדד?

משום שמלכי ישראל רחמנים.

 • מהם שני הדברים שהציעו עבדי בן הדד כדי להראות סימן שהם נכנעים לפני אחאב?

לשים שקים על מתניהם וחבלים על ראשיהם.

 • מה היה תוכן פנייתם של עבדי בן הדד לאחאב? כיצד נקרא כונה בן הדד על ידי עבדי בן הדד?

הם אמרו שבן הדד מתחנן שישאירו אותו בחיים. עבדי בן הדד קראו לו עבד של אחאב.

 • מה הייתה תשובתו של אחאב לעבדי בן הדד? כיצד כינה אחאב את בן הדד בדבריו אליהם?

אחאב שאל האם בן הדד עוד חי ואמר שלא יעשה לו דבר. הוא כינה את עצמו אחיו של בן הדד.

 • כיצד וידאו עבדי בן הדד שאחאב באמת ירחם על בן הדד?

הם חזרו על מה שאחאב אמר שבן הדד הוא אח של אחאב.

 • מה עשה אחאב לבן הדד כאשר בן הדד הגיע אליו?

העלה אותו על המרכבה.

 • מה הבטיח בן הדד לאחאב תמורת שחרורו ומה הבטיח אחאב לבן הדד?

בן הדד לאחאב – שיחזיר את הערים שאביו כבש מעמרי אביו של אחאב.

אחאב לבן הדד – ישלח אותו לחופשי בברית אם יקיים את דבריו.

 • נבואת תלמיד הנביא:
 • מה ביקש תלמיד הנביא מאחר מחבריו מלעשות? מה מסמל מעשה זה?

להכות אותו. ההכאה מסמלת את הציווי להרוג את ארם.

 • מה היה עונשו של בן הנביא שסירב לציווי חברו?

שאריה יטרוף אותו.

 • היכן עוד ראינו אריות בחומר שלמדנו עד עתה?

בברכת יעקב – ברכת יהודה היא שיהיה כאריה.

בברכת משה – דן מבורך כאריה.

שמשון.

בקינה שנשא דוד על שאול ויהונתן – "ומאריות גברו".

בדברי חושי אל אבשלום – דוד נמשל לגיבור כאריה.

בניהו בן יהוידע הכה את האריה (בסוף ספר שמואל ב').

על המכונות היו מצוירים אריות.

כסא שלמה.

אריה טרף את הנביא מיהודה.

 • מה היה חוזק המכה שהכה האיש השני את תלמיד הנביא?

עד שיצא ממנו דם.

 • כיצד התחפש תלמיד הנביא? מדוע הוא התחפש?

הוא שם צעיף על ראשו. הוא לא רצה שאחאב יכיר אותו.

 • היכן המתין תלמיד הנביא? מדוע?

הוא המתין על הדרך במקום שהוא ידע שאחאב יעבוד שם כדי לפגוש אותו שם.

 • מהו הסיפור שסיפר תלמיד הנביא לאחאב?

שהוא יצא למלחמה והביאו לו שבוי ואמרו לו שאם הוא ישמור עליו הוא יקבל כיכר כסף אך אם השבוי יברח – הוא ימות במקומו. כאשר תלמיד הנביא היה עסוק בעיסוקיו, השבוי ברח.

 • מהו הדין שפסק אחאב לתלמיד הנביא לאחר שהאחרון סיפר לו את המשל?

שמגיע לו למות.

 • מה עשה תלמיד הנביא כדי שאחאב יכיר אותו?

הוריד מעצמו את הצעיף.

 • מה יהיה עונשו של אחאב על ששילח את בן הדד בשלום?

נפשו תהיה תחת נפשו של בן הדד ועם ישראל יפסיד במלחמה.

 • מה הייתה תגובת אחאב כששמע מתלמיד הנביא את עונשו?

חזר אל ביתו סר וזעף.

 • להיכן חזר אחאב מיד לאחר ששמע את עונשו מתלמיד הנביא? להיכן חזר בסופו של דבר?

בתחילה חזר אל בית שהיה לו ליד העיר אפק ולאחר מכן חזר לביתו בשומרון.

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק כ':

 • אִם יִשְׂפֹּק עֲפַר שֹׁמְרוֹן לִשְׁעָלִים לְכָל הָעָם אֲשֶׁר בְּרַגְלָי – אם יספיק העפר שבשומרון, לאגרופים של כל חיילי. כלומר: יש לי כל כך הרבה חיילים, שאם כל אחד מהם ייקח רק אגרוף מלא מעפר שומרון, לא יהיה מספיק עפר בשומרון.
 • אַל יִתְהַלֵּל חֹגֵר כִּמְפַתֵּחַ – אל יתפאר אדם שנמצא רק בשלב שהוא חוגר את החרב כמי שמתיר את חגורתו וחרבו לאחר סיום המלחמה.
 • בְּנַעֲרֵי שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת – במשרתים המועטים המשרתים את שרי המדינות.
 • מִי יֶאְסֹר הַמִּלְחָמָה – מי יעמוד בראש המלחמה כדי לפקד על החיילים.
 • לֵךְ הִתְחַזַּק – תכין את עצמך למלחמה נוספת.
 • וְדַע וּרְאֵה אֵת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה – ותחשוב איך להכין את הצבא שלך למלחמה.
 • כִּי לִתְשׁוּבַת הַשָּׁנָה – כיוון שבדיוק בעוד שנה.
 • וְשִׂים פַּחוֹת תַּחְתֵּיהֶם – תמנה שרים במקומם.
 • וְאַתָּה תִמְנֶה לְךָ חַיִל כַּחַיִל הַנֹּפֵל מֵאוֹתָךְ – תמנה מספר זהה של חיילים למספר החיילים שהיו במלחמה הראשונה בה הפסדנו.
 • הָתְפָּקְדוּ וְכָלְכְּלוּ – ספרו אותם ודאגו לסיפוק צרכיהם של החיילים במלחמה.
 • כִּשְׁנֵי חֲשִׂפֵי עִזִּים – מחנה ישראל נראה מרחוק כמו שתי קבוצות עיזים נפרדות.
 • וַיַּחְלְטוּ הֲמִמֶּנּוּ – הטמיעו את הדברים שיצאו מפי אחאב בכך שחזרו על דבריו.
 • וְחוּצוֹת תָּשִׂים לְךָ בְדַמֶּשֶׂק – וגם תוכל לבנות לך שווקים בעיר הבירה דמשק.
 • וַיִּתְחַפֵּשׂ בָּאֲפֵר עַל עֵינָיו – שם צעיף על עיניו כדי שהמלך לא יכירהו.
 • אִם הִפָּקֵד יִפָּקֵד וְהָיְתָה נַפְשְׁךָ תַּחַת נַפְשׁוֹ – אם השבוי יברח אתה תמות במקומו.
 • יַעַן שִׁלַּחְתָּ אֶת אִישׁ חֶרְמִי מִיָּד – כעונש על ששילחת את האיש שהיה חייב מיתה מתחת ידך.
 • סַר וְזָעֵף – סר מאחאב כל רצון לדבר לעשות דברים אחרים והוא היה כועס.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק כא':

 • דו השיח בין אחאב לנבות:
 • היכן היה ממוקם הכרם של נבות?

בעמק יזרעאל ליד היכל המלך.

 • מדוע רצה אחאב דווקא את הכרם של נבות? מה רצה לעשות איתו?

אחאב רצה לעשות ליד היכלו גינת ירק ושם היה כרמו של נבות.

 • מהם שתי האפשרויות שהציע אחאב לנבות כדי לפצות אותו על לקיחת הכרם?

כרם אחר במקומו או כסף.

 • מדוע סירב נבות למכור לאחאב את הכרם?

משום שהוא נחלת אבותיו ולכן אסור לו למכור אותו.

 • מה הייתה תגובת אחאב לאחר ששמע את סירובו של נבות? באיזה מקרה נוסף ראינו שאחאב התנהג כך?

חזר אל ביתו כשהוא היה סר וזעף. לאחר ששמע את נבואת תלמיד הנביא על עונשו שהוא שחרר את בן הדד.

 • מהם שלושת הדברים בהתנהגותו של אחאב שהראו שהוא כעס על תשובתו של אחאב?

שכב על מיטתו.

סובב פניו אל הקיר.

לא אכל.

 • דו השיח בין אחאב לאיזבל:
 • מדוע איזבל חושבת שחשוב מאוד שאחאב יצליח לקבל את הכרם של נבות?

משום שאם הוא יראה חולשה – הוא לא יצליח לבסס את מלכותו.

 • כיצד שכנעה איזבל את אחאב לחזור ולאכול?

היא אמרה שהיא כבר תסדר את הדברים כך שהוא יקבל את הכרם.

 • האגרות ששלחה איזבל:
 • בשם מי חתמה איזבל על האגרות שהיא שלחה?

בשם אחאב.

 • למי שלחה איזבל את האגרות?

אל הזקנים והשרים בעירו של אחאב.

 • מה ציוותה איזבל את הנמענים של האגרות שהיא שלחה? פרט.

לקבוע יום צום, לשפוט את נבות לפני כל העם, להושיב שני אנשים רשעים שיעידו עליו עדות שקר שהוא קילל את אחאב לפני ה'.

 • לפי התכנון של איזבל: מה יהיה דינו של נבות? כיצד יסייע הדבר להשגת מטרתה?

נבות יתחייב סקילה וכל הרוגי בית דין נכסיהם למלך.

 • מה עלה בגורלו של נבות בסופו של דבר?

סקלו אותו.

 • מה עשה אחאב לאחר ששמע שנבות מת?

ירד לרשת את כרם נבות.

 • נבואת אליהו לאחאב:
 • היכן ציווה ה' לפגוש את אחאב?

בכרם נבות.

 • הסבר: "הרצחת וגם ירשת".

האם רצחת את נבות מרוב שנאה ולאחר מכן ירשת אותו כאילו שהוא היה קרוב שלך?

 • מה נאמר לאליהו בנבואה שיהיה עונשו של אחאב? מדוע נבואה זו לא התקיימה לגמרי?

שבמקום שהו ליקקו הכלבים את דמו של נבות – ילקקו הכלבים את דמו של אחאב. משום שאחאב חזר בתשובה.

 • המפגש של אליהו ואחאב:
 • מה שאל אחאב את אליהו כשהם נפגשו? מה רצה אחאב לומר במשפט זה?

המצאתני אויבי. אחאב רצה לומר שהסיבה שאליהו מאשים אותו בהריגת נבות היא בגלל שהוא שונא אותו ומי שבאמת אשם בהריגת נבות היא איזבל.

 • מהו הנימוק שאומר אליהו לכך שתבוא על אחאב פורענות קשה?

בגלל שהוא התמכר לעשות את הרע.

 • כיצד מדגיש אליהו את רשעותו של אחאב?

אליהו אומר שאחאב התמכר לעשות מעשים רעים.

 • מהם ארבעת המרכיבים בעונשו של אחאב?

ה' יבער את אחאב עד הסוף.

ה' יכרית כל זכר מצאצאיו של אחאב.

ה' יכרית את העושר שנמצא בביתו.

ה' יכרית את המקנה שבשדה.

 • כיצד יידע כל עם ישראל על עונשו של אחאב?

הנבואה תתקיים לפני כל ישראל.

 • בדבריו השווה אליהו את גורלו של אחאב לגורלם של שני מלכים שמלכו לפניו. מיהם מלכים אלו ומדוע השווה ביניהם אליהו?

ירבעם ובעשא. משום שבכל המקרים ה' הכרית את צאצאיהם של מלכים אלה.

 • מה יהיה עונשה של איזבל? היכן יתקיים עונש זה?

הכלבים יאכלו אותה בעמק יזרעאל.

 • מה יעלה בגורלם של גופות האנשים מצאצאי אחאב שימותו? פרט.

מי שימות בעיר ייאכל על ידי הכלבים ומי שימות בשדה ייאכל על ידי עופות.

 • כיצד הסביר אליהו את רשעותו הגדולה במיוחד של אחאב?

איזבל הסיתה אותו.

 • מהם חמשת הדברים שעשה אחאב בהם ביטא את צערו על מה ששמע מאליהו?

קרע את בגדיו.

לבש שק.

צם.

הלך לישון בשק.

הסתובב בנחת כאדם דואג.

 • דחיית הפורענות שבאה על אחאב:
 • מדוע דחה ה' את קיום נבואת הפורענות על אחאב?

משום שאחאב חזר בתשובה.

 • מתי כן תתקיים נבואת הפורענות שתבוא על אחאב?

בימי יהורם בנו.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק כא':

 • אַתָּה עַתָּה תַּעֲשֶׂה מְלוּכָה עַל יִשְׂרָאֵל – לפי מה שעשית עכשיו, אתה תצליח למלוך על ישראל.
 • וְעָצוּר – הממון המכונס בבית.
 • וְעָזוּב – המקנה שבשדות.
 • בְּחֵל יִזְרְעֶאל – בעמק יזרעאל.
 • וַיְהַלֵּךְ אַט – הלך והסתובב כאדם דואג.

 

 

שאלות – מלכים א' פרק כב':

 • ניסיון כיבוש רמות גלעד:
 • כמה שנים עברו בין המלחמה השנייה נגד ארם למלחמה השלישית?

שלש.

 • מדוע רצה אחאב לצאת להילחם נגד ארם בפעם השלישית?

משום שהוא רצה לכבוש את רמות גלעד שהייתה שייכת לו.

 • מהו ההבדל בין שתי המלחמות הראשונות למלחמה השלישית בעניין סיבת התחלת המלחמה?

את המלחמה השלישית יזם אחאב בעוד ששתי המלחמות הראשונות יזמו ארם.

 • פניית אחאב ליהושפט מלך יהודה:
 • מי היה אביו של יהושפט שמלך לפניו?

אסא.

 • מה הייתה תשובת יהושפט לבקשתו של אחאב לצאת איתו למלחמה?

שיצטרף אליו.

 • כתוב את לשון הפסוק שבו אומר יהושפט לאחאב שהוא יצטרף אליו למלחמה במלוא מובן המילה.

כָּמוֹנִי כָמוֹךָ כְּעַמִּי כְעַמֶּךָ כְּסוּסַי כְּסוּסֶיךָ.

 • מה הייתה דרישתו של יהושפט מאחאב לפני היציאה המשותפת למלחמה?

שיברר את דבר ה' מנביא.

 • שאלת נביאי הבעל:
 • כמה נביאי בעל אסף אחאב כדי לברר אם לצאת למלחמה או לא?

ארבע מאות.

 • מה ענו נביאי הבעל לאחאב שיקרה במלחמה?

ה' ימסור את ארם בידו.

 • מה שאל יהושפט את אחאב לאחר ששמע את תשובת נביאי הבעל?

האם אין פה עוד נביא לה'.

 • מיהו נביא ה' שהייתה לאחאב אפשרות לפנות אליו? מדוע לא רצה אחאב לפנות לנביא זה?

מיכיהו בן ימלה. אחאב לא רצה לפנות אליו משום שהוא חשב שמיכיהו מנבא עליו כל הזמן דברים לא טובים בגלל שהוא שונא אותו.

 • מה הייתה תשובת יהושפט לאחאב כשלא רצה לפנות לנביא ה'?

שלא יאמר שהוא מנבא עליו רע בגלל שהוא שונא אותו.

 • מעמד נבואת נביאי הבעל:
 • כיצד קרא אחאב למיכיהו אליו?

שלח סריס.

 • היכן שהו אחאב ויהושפט בזמן שמיכיהו בא לפניהם?

בפתח שער העיר שומרון.

 • במה היו לבושים אחאב ויהושפט בשעה שמיכיהו נעמד לפניהם?

בבגדי מלכות.

 • במה היו עסוקים נביאי הבעל בשעה שיהושפט ואחאב נעמדו מול שער העיר שומרון?

התנבאו לפניהם.

 • מה הייתה נבואת השקר של צדקיה בן כנענה? מה עשה כדי לחזק את נבואתו?

צדקיה טען שאחאב ינצח את ארם. כדי לחזק את נבואתו הוא הכין קרניים מברזל.

 • נבואת מיכיהו בן ימלה:
 • מה אמר שליחו של אחאב למיכיהו כשקרא לו? מה הייתה תשובתו של מיכיהו לשליח?

שכל הנביאים מתנבאים נבואות טובות על אחאב ושגם הוא יעשה כן. תשובתו הייתה שהוא צריך לנבא רק את מה שה' אומר לו לנבא.

 • מה הייתה "נבואתו" הראשונית של מיכיהו לאחאב לגבי מה שעתיד לקרות ברמות גלעד? מה אמר אחאב למיכיהו לאחר ששמע "נבואה" זו?

מיכיהו אמר לאחאב שהוא יצליח במלחמה. אחאב אמר למיכיהו שלא ירמה אותו.

 • כיצד הבין אחאב שנבואתו הראשונית של מיכיהו אינה הנבואה האמיתית שהוא התנבא?

בגלל שהוא לא פתח את נבואתו ב"כה אמר ה'".

 • כתוב את הנבואה שבה ראה מיכיהו את עם ישראל מפסיד במלחמה. מהו הדימוי בנבואה להפסד עם ישראל במלחמה. האם אתה יכול לחשוב מדוע דווקא תיאור זה מתאים לתיאור הפסד עם ישראל במלחמה?

עם ישראל התפזר כצאן אשר אין להם רועה, וכך עם ישראל יפסיד במלחמה. הסיבה דווקא לתיאור זה היא בגלל שגם הפסד עם ישראל במלחמה היה רק שאחאב – הרועה – נהרג.

 • מה הייתה תגובת אחאב כששמע את נבואתו האמיתית של מיכיהו?

הוא פנה ליהושפט ואמר לו שיראה שמיכיהו באמת שונא אותו ומנבא עליו רק דברים רעים.

 • כתוב את תיאור המעמד בשמים אותו תיאר מיכיהו לאחאב.

ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים היה מימינו ומשמאלו. ה' שאל מי יצא ויפתה את אחאב לעלות לרמות גלעד. כל צבא השמים הציע פתרונות שונים עד שהרוח אמרה שהיא תפתה את אחאב על ידי שהיא תאמר לנביאי השקר לנבא שקר על אחאב.

 • מה רצה מיכיהו להוסיף על נבואתו האמיתית בכך שהוא תיאר את המעמד בשמים?

מיכיהו רצה להסביר מדוע נביאי השקר אמרו את מה שאמרו.

 • תגובת הנוכחים לנבואתו של מיכיהו:
 • מה עשה ומה אמר צדקיה לאחר שמיכיהו סיים את נבואתו?

סטר לו על הלחי ושאל את מיכיהו מי אמר לו לעשות כך.

 • מה ענה מיכיהו לצדקיה?

שביום שעם ישראל יפסיד, הוא יברח לחדר פנימי כדי שחיילי ישראל לא יהרגו אותו?

 • היכן עוד ראינו "חדר בחדר"?

בן הדד ברח לחדר פנימי.

 • מדוע ירצו חיילי ישראל להרוג את צדקיה לאחר המלחמה? מה יעשה צדקיה כדי למנוע את הריגתו?

חיילי ישראל ירצו להרוג את צדקיה משום שהוא אמר להם שהם ינצחו במלחמה והם באמת יפסידו. צדקיה יברח לחדר פנימי.

 • למי ציווה אחאב למסור את מיכיהו? מה היה תפקידם של כל אחד מהם?

אמון שר העיר ויואש בן המלך.

 • מהם שלושת הדברים שאחאב ציווה לעשות עם מיכיהו? עד מתי ציווה לעשות זאת?

לשים אותו בכלא.

להאכיל אותו לחם לחץ.

לתת לו מים לחץ.

זאת עד שאחאב יחזור בשלום מהמלחמה.

 • מה הייתה תגובתו של מיכיהו לציווי אחאב להכניסו לכלא?

שאם אחאב יחזור בשלום – הוא לא נביא אמת.

 • "שמעו עמים כולם" – למי פונה מיכיהו במשפט זה ומה הוא אומר להם?

הוא פונה לכל העמים ואומר להם שאם אחאב יחזור מהמלחמה בשלום, הוא אינו נביא אמת.

 • יציאת אחאב ויהושפט למלחמה:
 • לפי דברי אחאב: מה היה השוני באופן שבו היה עליו לצאת למלחמה לאופן שבו היה על יהושפט לצאת למלחמה נגד ארם? מהי הסיבה לשינוי זה?

אחאב היה צריך להתחפש ויהושפט לא. אחאב חשש לנבואתו של מיכיהו ואילו ליהושפט לא היה שום סיבה לדאוג.

 • מה היה הציווי של בן הדד לשלושים ושניים המלכים שהיו איתו בשעה שהם יצאו למלחמה?

לא לנסות להרוג את כל חיילי ישראל אלא רק לנסות להרוג את אחאב.

 • מי מבין חיילי ארם חשב שיהושפט הוא מלך ישראל? מה גרם להם לחשוב זאת?

שרי המרכבות חשבו זאת והם חשבו זאת משום שיהושפט היה לבוש בגדיל מלכות.

 • מה הייתה תגובתו של יהושפט כשחיילי ארם תקפו אותו?

הוא צעק לחייליו שיבואו לעזור לו.

 • מדוע הניחו חיילי ארם ליהושפט בסופו של דבר?

משום שהם הבינו שהוא אינו אחאב.

 • הריגת אחאב:
 • כיצד נהרג אחאב במלחמה נגד ארם?

היה חייל שמשך בקשת ללא שהתכוון לפגוע דווקא באחאב.

 • היכן בדיוק פגע החץ שנורה ופגע באחאב?

בשריון בין הקשקשים ובין השריון.

 • לאחר שהחץ פגע בו – מה ציווה אחאב את נהג המרכבה שלו? מדוע?

לסובב את ידיו שהחזיקו ברסן ולסובב על ידי כך את המרכבה שלו. כדי שיוכלו לרכב למקום בטוח.

 • מה עשה אחאב כדי שלא יידעו שהוא נפצע? מדוע היה הדבר חשוב לו?

הוא עמד במרכבה ולא שכב כדרכם של הפצועים. הוא עשה זאת כדי שלא יידעו שהוא נפצע וכך חיילי ישראל לא יתייאשו.

 • באיזה זמן ביום מת אחאב?

בערב היום בו נפצע.

 • מה אמר הכרוז לחיילי ישראל לאחר מיתתו של אחאב? באיזה זמן ביום עבר הכרוז במחנה?

הוא אמר לחיילי ישראל לחזור חזרה אל ארצם. הוא עבר בזמן שקיעת השמש.

 • קיום נבואת אליהו לאחאב:
 • להיכן טפטף דם פציעתו של אחאב?

לתוך חלל המרכבה.

 • היכן נקבר אחאב?

בעיר שומרון.

 • היכן ניקה נהג המרכבה של אחאב את המרכבה מדמו של אחאב?

ברכת שומרון.

 • מהם שני הדברים שנעשו עם דמו של אחאב לאחר שהדם התערבב עם המים שבברכה? מדוע נעשו דברים אלה עם דמו של אחאב?

הכלבים ליקקו אותו.

הזונות רחצו את כלי הנשק שם.

לקיום נבואתו של אליהו.

 • סיום מלכותו של אחאב:
 • היכן נקבר אחאב?

בעיר שומרון.

 • איזה בית מיוחד מציין הנביא שאחאב בנה?

בית משן של פיל.

 • מי מלך על ישראל במקומו של אחאב? מה הייתה קרבת משפחתו לאחאב?

אחזיה בנו.

 • מלכות יהושפט:
 • באיזו שנה למלכות אחאב התחיל יהושפט למלוך על יהודה?

ארבע.

 • בן כמה היה יהושפט כשמלך וכמה שנים מלך על יהודה?

35, 25.

 • הנביא מציין שלמרות שיהושפט היה צדיק, עדיין היה חטא שבו חטא העם שביהודה. מהו חטא זה?

הקרבה בבמות.

 • איזו פעולה עשה יהושפט שהיה בניגוד למלכי יהודה שהיו לפניו??

השלים עם מלך ישראל.

 • איזו פעולה שהתחיל אסא השלים יהושפט בנו?

ביעור הקדש מהארץ.

 • שליחת האוניות לאופיר:
 • יהושפט בנה אוניות שהיו דומות לאוניות שנבנו בארץ מסוימת. על איזה ארץ מדובר?

תרשיש.

 • מדוע רצה יהושפט לשלוח אוניות לאופיר?

כדי להביא משם זהב.

 • איזה מלך נוסף שלח אוניות לאופיר?

שלמה.

 • מדוע לא הגיעו האוניות של יהושפט לאופיר?

משום שהם נשברו בעציון גבר.

 • מה הציע אחזיה מלך ישראל ליהושפט לאחר שאוניותיו לא הצליחו להגיע לתרשיש? מדוע סירב יהושפט?

ללכת ביחד לאופיר. שכל אחד ישלח את עבדיו לאופיר יחד. יהושפט סירב משום שלא רצה לחבור לאחזיה הרשע.

 • מי מלך על יהודה לאחר מיתת יהושפט? מה הייתה קרבת המשפחה ביניהם?

יהורם בנו.

 • לסיכום, כתוב את כל מלכי יהודה וישראל עליהם למדנו עד עתה.

 

יהודה

ישראל

דוד

שלמה

רחבעם

ירבעם

אבים

נדב

אסא

בעשא

יהושפט

אלה

יהורם

זמרי

 

עמרי

תבני

 

אחאב

 

אחזיה

 

 • מלכות אחזיה:
 • באיזו שנה למלכות יהושפט התחיל אחזיה למלוך על ישראל? כמה שנים הוא מלך?

17, 2.

 • באלו חטאים מציין הנביא שאחזיה חטא?

עבודת הבעל והעגלים.

 

 

ביאורי מילים – מלכים א' פרק כב':

 • וַאֲנַחְנוּ מַחְשִׁים מִקַּחַת אֹתָהּ מִיַּד מֶלֶךְ אֲרָם – ואנחנו שותקים, ואיננו לוקחים את רמות גלעד מארם.
 • לֹא אֲדֹנִים לָאֵלֶּה יָשׁוּבוּ אִישׁ לְבֵיתוֹ בְּשָׁלוֹם – היות ואין לעם אדון, מנהיג, הם יחזרו לביתם בשלום.
 • לַחַץ – בצמצום.
 • בֵּין הַדְּבָקִים וּבֵין הַשִּׁרְיָן – בין הקשקשים שחיפו על הנקבים בשריון ובין השריון עצמו.
 • וְאִישׁ מָשַׁךְ בַּקֶּשֶׁת לְתֻמּוֹ – אחד מחיילי ארם משך בקשת וירה חץ בלי שהתכוון לפגוע דווקא באחאב.
 • הֲפֹךְ יָדְךָ – תסובב את ידיך שמחזיקים ברסן של הסוסים.
 • וַתַּעֲלֶה הַמִּלְחָמָה בַּיּוֹם הַהוּא – המלחמה התחזקה ביום שבו אחאב נפצע המחץ שירו בו.
 • וְהַמֶּלֶךְ הָיָה מָעֳמָד בַּמֶּרְכָּבָה נֹכַח אֲרָם – המלך אחאב היה עומד על מרכבתו מחוץ למחנה כדי שלא יידעו שהוא נורה.
 • כְּבֹא הַשֶּׁמֶשׁ – בשקיעת השמש.
 • וַיִּצֶק דַּם הַמַּכָּה אֶל חֵיק הָרָכֶב – דם פציעתו של אחאב טפטף לתוך החלל העמוק שהיה באמצע חלל המרכבה.


 

תפזורת חזרה

מלכים פרקים יב' - הסוף

נ

ת

ת

ט

ה

ר

ה

ח

ש

ד

מ

צ

ר

ק

י

ל

מ

נ

ו

ז

נ

כ

פ

נ

ס

ס

פ

ע

פ

ח

ה

ט

ח

ש

ל

נ

ע

ג

ת

ע

פ

כ

י

ר

נ

ל

ל

מ

ב

נ

א

ח

א

ב

ל

ש

כ

פ

ד

ע

ו

ש

ק

ע

צ

ט

י

י

ג

נ

כ

י

ג

צ

ק

א

צ

ע

ש

ר

מ

ו

ת

ג

ל

ע

ד

ו

ו

א

ס

נ

מ

ק

ב

פ

י

כ

ר

כ

י

מ

פ

ב

ר

ח

ע

י

פ

ע

י

ב

ק

ס

ג

ע

ל

ר

ג

ר

ע

ה

ח

ד

ש

ה

א

ר

ו

ג

א

ל

א

ח

ז

י

ה

נ

ש

מ

ר

ט

ו

ב

ק

י

צ

א

ש

ש

ד

נ

ל

ש

א

ג

ט

מ

ו

ב

ח

ע

פ

ש

ב

ש

ת

י

ר

ה

ו

ר

ב

כ

ב

ת

ת

ת

ז

ל

ד

ר

י

מ

י

ק

מ

ח

ו

א

ט

ש

י

נ

מ

ק

ק

ש

ו

י

א

ח

ר

א

ז

צ

ג

ל

ג

מ

ו

י

ד

א

ה

ז

ת

ה

ש

ה

ב

מ

ר

ג

ד

פ

ה

ע

ח

א

י

ו

ו

פ

ע

מ

י

נ

ע

ז

ע

ב

נ

ע

ת

י

ו

ב

נ

ק

ש

ל

כ

ד

ה

ק

מ

ח

ו

צ

פ

ח

ת

ה

מ

י

מ

ד

פ

ה

כ

י

ו

נ

ב

ע

ב

ל

ה

ס

ל

צ

ת

ד

ה

כ

ס

ט

פ

נ

ה

ה

ד

ו

ד

ח

ב

א

ת

ת

א

ל

ה

ת

ה

ו

א

ו

ק

פ

צ

ב

י

פ

ר

פ

נ

א

פ

פ

ר

י

פ

מ

י

ת

ק

ע

מ

ק

ה

ו

ק

ד

ו

פ

ק

ק

א

ל

ה

ש

ש

ו

ד

ר

ת

ז

ר

מ

ש

ד

ק

ח

נ

נ

ז

ת

ר

ד

 

_____________

המשפט שרחבעם אמר לישראל כדי להראות שהוא לא פחות חשוב מאביו.

_____________

אותו רגם עם ישראל לאחר שרחבעם שלח אותו לגבות מיסים.

_____________

שם הנביא שאסא על רחבעם לצאת להילחם בירבעם.

_____________

יקריב את עצמות עובדי העבודה הזרה על המזבח בבית אל.

_____________

"התגלה" אל נביא השקר ואמר לו להחזיר את הנביא מיהודה לבית אל.

_____________

התחפשה כשהלכה לאחיה השילוני.

_____________

העבודה הזרה של סבתא של אסא.

_____________

השתכר בבית ארצה.

_____________

ממנו קנה עמרי את העיר שומרון.

_____________

לא ייגמר עד לסוף שנות הרעב.

   

_____________

החביא מאה נביאים מאיזבל.

_____________

כך קרא אחאב לאליהו כשהתגלה אליו.

_____________

שרטו עצמם כדי שאלוהיהם יוריד להם גשם מהשמים.

_____________

גודל הענן שעלה לאחר המעמד בהר הכרמל.

_____________

סוג העץ מתחתו ישן אליהו.

_____________

יעמדו בראש המלחמה נגד ארם.

_____________

נפל על עשרים ושבע אלף חיילי ארם.

_____________

ה' יבא את הפורענות על בית אחאב בימיו (בגלל שאחאב חזר בתשובה).

_____________

אחאב ניסה לכובשו יחד עם יהושפט.

_____________

הציע ליהושפט ללכת בשיתוף איתו לאופיר.

 

מי אמר למי – מלכים א' פרקים יב' – כב':

 

אָבִי הִכְבִּיד אֶת עֻלְּכֶם וַאֲנִי אֹסִיף עַל עֻלְּכֶם

מלכים א' פרק יב'

רחבעם לעם.

אָבִי הֶעְמִיס עֲלֵיכֶם עֹל כָּבֵד וַאֲנִי אוֹסִיף עַל עֻלְּכֶם

מלכים א' פרק יב'

היועצים הצעירים לרחבעם.

אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים וַאֲנִי אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בָּעַקְרַבִּים

מלכים א' פרק יב'

היועצים הצעירים לרחבעם.

רחבעם לעם.

אָבִיךָ הִקְשָׁה אֶת עֻלֵּנוּ

מלכים א' פרק יב'

ירבעם וישראל לרחבעם.

אוּלַי נִמְצָא חָצִיר וּנְחַיֶּה סוּס וָפֶרֶד

מלכים א' פרק יח'

אחאב לעובדיה.

אָחִיךָ בֶן הֲדַד

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לאחאב.

אֵי זֶה הַדֶּרֶךְ הָלָךְ

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לבניו.

אֵי זֶה עָבַר רוּחַ יְקֹוָק מֵאִתִּי לְדַבֵּר אוֹתָךְ

מלכים א' פרק כב'

צדקיה למיכיהו.

אִישׁ אֶל עִירוֹ וְאִישׁ אֶל אַרְצוֹ

מלכים א' פרק כב'

הכרוז לחיילי ישראל.

אַךְ עֲשִׂי לִי מִשָּׁם עֻגָה קְטַנָּה בָרִאשֹׁנָה וְהוֹצֵאת לִי

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

אַל יֹאמַר הַמֶּלֶךְ כֵּן

מלכים א' פרק כב'

יהושפט לאחאב.

אַל יִתְהַלֵּל חֹגֵר כִּמְפַתֵּחַ

מלכים א' פרק כ'

אחאב לבן הדד.

אַל תִּירְאִי בֹּאִי עֲשִׂי כִדְבָרֵךְ

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

אַל תִּשְׁמַע וְלוֹא תֹאבֶה

מלכים א' פרק כ'

העם והזקנים לאחאב.

אֱלֹהֵי הָרִים אֱלֹהֵיהֶם עַל כֵּן חָזְקוּ מִמֶּנּוּ 

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לבן הדד.

אִם הַיּוֹם תִּהְיֶה עֶבֶד לָעָם הַזֶּה

מלכים א' פרק יב'

היועצים הזקנים לרחבעם.

אִם הִפָּקֵד יִפָּקֵד וְהָיְתָה נַפְשְׁךָ תַּחַת נַפְשׁוֹ

מלכים א' פרק כ'

תלמיד הנביא לאחאב.

אִם טוֹב בְּעֵינֶיךָ אֶתְּנָה לְךָ כֶסֶף מְחִיר זֶה

מלכים א' פרק כא'

אחאב לנבות.

אִם יַעֲלֶה הָעָם הַזֶּה לַעֲשׂוֹת זְבָחִים בְּבֵית יְקֹוָק בִּירוּשָׁלִַם וְשָׁב לֵב הָעָם הַזֶּה אֶל אֲדֹנֵיהֶם אֶל רְחַבְעָם מֶלֶךְ יְהוּדָה

מלכים א' פרק יב'

ירבעם לעצמו.

אִם יְקֹוָק הָאֱלֹהִים לְכוּ אַחֲרָיו וְאִם הַבַּעַל לְכוּ אַחֲרָיו

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

אִם יִשְׂפֹּק עֲפַר שֹׁמְרוֹן לִשְׁעָלִים לְכָל הָעָם אֲשֶׁר בְּרַגְלָי

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

אִם לְשָׁלוֹם יָצָאוּ תִּפְשׂוּם חַיִּים וְאִם לְמִלְחָמָה יָצָאוּ חַיִּים תִּפְשׂוּם

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לשליחים.

אִם שׁוֹב תָּשׁוּב בְּשָׁלוֹם לֹא דִבֶּר יְקֹוָק בִּי

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לאחאב.

אִם תִּתֶּן לִי אֶת חֲצִי בֵיתֶךָ לֹא אָבֹא עִמָּךְ

מלכים א' פרק יג'

הנביא מיהודה לירבעם.

אֲנִי נוֹתַרְתִּי נָבִיא לַיקֹוָק לְבַדִּי וּנְבִיאֵי הַבַּעַל אַרְבַּע מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים אִישׁ

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

אֲנָשִׁים יָצְאוּ מִשֹּׁמְרוֹן

מלכים א' פרק כ'

שליחי בן הדד לבן הדד.

אֱסֹר וָרֵד

מלכים א' פרק יח'

הנער לאחאב בציווי אליהו.

אֶשְּׁקָה נָּא לְאָבִי וּלְאִמִּי וְאֵלְכָה אַחֲרֶיךָ

מלכים א' פרק יט'

אלישע לאליהו.

אֶת מִזְבְּחֹתֶיךָ הָרָסוּ

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

אַתָּה עַתָּה תַּעֲשֶׂה מְלוּכָה עַל יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק כא'

איזבל לאחאב.

בֹּאִי אֵשֶׁת יָרָבְעָם לָמָּה זֶּה אַתְּ מִתְנַכֵּרָה וְאָנֹכִי שָׁלוּחַ אֵלַיִךְ קָשָׁה

מלכים א' פרק יד'

אחיה לאשת ירבעם.

בְּאֵלֶּה תְּנַגַּח אֶת אֲרָם עַד כַּלֹּתָם

מלכים א' פרק כב'

צדקיה לאחאב ויהושפט.

בָּאתָ אֵלַי לְהַזְכִּיר אֶת עֲוֹנִי וּלְהָמִית אֶת בְּנִי

מלכים א' פרק יז'

האישה האלמנה לאליהו.

בַּחֲרוּ לָכֶם הַפָּר הָאֶחָד וַעֲשׂוּ רִאשֹׁנָה כִּי אַתֶּם הָרַבִּים

מלכים א' פרק יח'

אליהו לנביאי הבעל.

בִּימֵי בְנוֹ אָבִיא הָרָעָה עַל בֵּיתוֹ

מלכים א' פרק כא'

ה' לאליהו.

בְּמוֹתִי וּקְבַרְתֶּם אֹתִי בַּקֶבֶר אֲשֶׁר אִישׁ הָאֱלֹהִים קָבוּר בּוֹ אֵצֶל עַצְמֹתָיו הַנִּיחוּ אֶת עַצְמֹתָי

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לבניו.

בְּמִי

מלכים א' פרק כ'

אחאב לנביא.

בְּנַעֲרֵי שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

בְּרִית בֵּינִי וּבֵינֶךָ בֵּין אָבִי וּבֵין אָבִיךָ

מלכים א' פרק טו'

אסא לבן הדד

גַּם אֲנִי נָבִיא כָּמוֹךָ

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לנביא מיהודה.

גְּשׁוּ אֵלַי

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

דְּעוּ נָא וּרְאוּ כִּי רָעָה זֶה מְבַקֵּשׁ

מלכים א' פרק כ'

אחאב לזקנים.

הַאֵין פֹּה נָבִיא לַיקֹוָק עוֹד

מלכים א' פרק כב'

יהושפט לאחאב.

הַאֵלֵךְ עַל רָמֹת גִּלְעָד לַמִּלְחָמָה אִם אֶחְדָּל

מלכים א' פרק כב'

אחאב לנביאי הבעל.

הַאַתָּה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בָּאתָ מִיהוּדָה

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לנביא מיהודה.

הַאַתָּה זֶה אֲדֹנִי אֵלִיָּהוּ

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

הַבֵּט דֶּרֶךְ יָם

מלכים א' פרק יח'

אליהו לנערו.

הֲגַם עַל הָאַלְמָנָה אֲשֶׁר אֲנִי מִתְגּוֹרֵר עִמָּהּ הֲרֵעוֹתָ לְהָמִית אֶת בְּנָהּ

מלכים א' פרק יז'

אליהו לה'.

הוּא דִבֶּר עָלַי לְמֶלֶךְ עַל הָעָם הַזֶּה

מלכים א' פרק יד'

ירבעם לאשתו.

הַיְדַעְתֶּם כִּי לָנוּ רָמֹת גִּלְעָד וַאֲנַחְנוּ מַחְשִׁים מִקַּחַת אֹתָהּ מִיַּד מֶלֶךְ אֲרָם

מלכים א' פרק כב'

אחאב לעבדיו.

הַיּוֹם יִוָּדַע כִּי אַתָּה אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק יח'

אליהו לה'.

הַכֵּינִי נָא

מלכים א' פרק כ'

תלמיד הנביא לחברו וגם לאיש השני.

הֲלֹא הֻגַּד לַאדֹנִי אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בַּהֲרֹג אִיזֶבֶל אֵת נְבִיאֵי יְקֹוָק

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

הֲלוֹא אָמַרְתִּי אֵלֶיךָ לוֹא יִתְנַבֵּא עָלַי טוֹב כִּי אִם רָע

מלכים א' פרק כב'

אחאב ליהושפט.

הַמְצָאתַנִי אֹיְבִי

מלכים א' פרק כא'

אחאב לאליהו.

הִנֵּה בְּכֶרֶם נָבוֹת אֲשֶׁר יָרַד שָׁם לְרִשְׁתּוֹ

מלכים א' פרק כא'

ה' לאליהו.

הִנֵּה נָא דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים פֶּה אֶחָד טוֹב אֶל הַמֶּלֶךְ

מלכים א' פרק כב'

הסריס למיכיהו.

הִנֵּה עָב קְטַנָּה

מלכים א' פרק יח'

הנער לאליהו.

הִנֵּה צִוִּיתִי שָׁם אִשָּׁה אַלְמָנָה לְכַלְכְּלֶךָ

מלכים א' פרק יז'

ה' לאליהו.

הִנֵּה שָׁלַחְתִּי לְךָ שֹׁחַד כֶּסֶף וְזָהָב

מלכים א' פרק טו'

אסא לבן הדד

הִנְּךָ רֹאֶה בַּיּוֹם הַהוּא אֲשֶׁר תָּבֹא חֶדֶר בְּחֶדֶר לְהֵחָבֵה

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לצדקיה.

הִנְנִי מֵבִיא אֵלֶיךָ רָעָה וּבִעַרְתִּי אַחֲרֶיךָ

מלכים א' פרק כא'

אליהו לאחאב.

הָסֵר הַמְּלָכִים אִישׁ מִמְּקֹמוֹ וְשִׂים פַּחוֹת תַּחְתֵּיהֶם

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לבן הדד.

הַעוֹדֶנּוּ חַי אָחִי הוּא

מלכים א' פרק כ'

אחאב לעבדי בן הדד

הֶעָרִים אֲשֶׁר לָקַח אָבִי מֵאֵת אָבִיךָ אָשִׁיב

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

הֲפֹךְ יָדְךָ

מלכים א' פרק כב'

אחאב למי שנהג במרכבתו.

הֲרָאִיתָ אֵת כָּל הֶהָמוֹן הַגָּדוֹל הַזֶּה הִנְנִי נֹתְנוֹ בְיָדְךָ הַיּוֹם

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

הֲרָאִיתָ כִּי נִכְנַע אַחְאָב מִלְּפָנָי

מלכים א' פרק כא'

ה' לאליהו.

הִתְחַפֵּשׂ וָבֹא בַמִּלְחָמָה וְאַתָּה לְבַשׁ בְּגָדֶיךָ

מלכים א' פרק כב'

אחאב ליהושפט.

הֲתֵלֵךְ אִתִּי לַמִּלְחָמָה רָמֹת גִּלְעָד

מלכים א' פרק כב'

אחאב ליהושפט.

וְאוּלָם נִלָּחֵם אִתָּם בַּמִּישׁוֹר אִם לֹא נֶחֱזַק מֵהֶם

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לבן הדד.

וָאִוָּתֵר אֲנִי לְבַדִּי

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

וָאַחְבִּא מִנְּבִיאֵי יְקֹוָק מֵאָה אִישׁ  חֲמִשִּׁים חֲמִשִּׁים אִישׁ בַּמְּעָרָה וָאֲכַלְכְּלֵם לֶחֶם וָמָיִם

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וַאֲנִי אֶעֱשֶׂה אֶת הַפָּר הָאֶחָד

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

וַאֲנִי בַּבְּרִית אֲשַׁלְּחֶךָּ

מלכים א' פרק כ'

אחאב לבן הדד.

וַאֲנִי עַבְדֶּךָ

מלכים א' פרק יח'

אליהו לה'.

וְאֶת אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט מֵאָבֵל מְחוֹלָה תִּמְשַׁח לְנָבִיא תַּחְתֶּיךָ

מלכים א' פרק יט'

ה' לאליהו

וְאֵת יֵהוּא בֶן נִמְשִׁי תִּמְשַׁח לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק יט'

ה' לאליהו

וְאֶת נְבִיאֶיךָ הָרְגוּ בֶחָרֶב

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

וְאַתְּ קוּמִי לְכִי לְבֵיתֵךְ

מלכים א' פרק יד'

אחיה לאשת ירבעם.

וְאַתָּה הֲסִבֹּתָ אֶת לִבָּם אֲחֹרַנִּית

מלכים א' פרק יח'

אליהו לה'.

וְאַתָּה תִמְנֶה לְךָ חַיִל כַּחַיִל הַנֹּפֵל מֵאוֹתָךְ

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לבן הדד.

וְאֶתְּנָה לְךָ מַתָּת

מלכים א' פרק יג'

ירבעם לנביא מיהודה.

וְאֶתְּנָה לְךָ תַּחְתָּיו כֶּרֶם טוֹב מִמֶּנּוּ

מלכים א' פרק כא'

אחאב לנבות.

וּבָאת אֵלָיו הוּא יַגִּיד לָךְ מַה יִּהְיֶה לַנָּעַר

מלכים א' פרק יד'

ירבעם לאשתו.

וּבָאתָ וּמָשַׁחְתָּ אֶת חֲזָאֵל לְמֶלֶךְ עַל אֲרָם

מלכים א' פרק יט'

ה' לאליהו

וּבָאתִי לְהַגִּיד לְאַחְאָב וְלֹא יִמְצָאֲךָ וַהֲרָגָנִי

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וּבִדְבָרְךָ עָשִׂיתִי אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה

מלכים א' פרק יח'

אליהו לה'.

וְהָיָה אֲנִי אֵלֵךְ מֵאִתָּךְ וְרוּחַ יְקֹוָק יִשָּׂאֲךָ עַל אֲשֶׁר לֹא אֵדָע

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וְהָיָה כָּל מַחְמַד עֵינֶיךָ יָשִׂימוּ בְיָדָם וְלָקָחוּ

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

וְהָיָה מֵהַנַּחַל תִּשְׁתֶּה וְאֶת הָעֹרְבִים צִוִּיתִי לְכַלְכֶּלְךָ שָׁם

מלכים א' פרק יז'

ה' לאליהו.

וְהָיוּ לְךָ עֲבָדִים כָּל הַיָּמִים

מלכים א' פרק יב'

היועצים הזקנים לרחבעם.

וְהִנְנִי מְקֹשֶׁשֶׁת שְׁנַיִם עֵצִים וּבָאתִי וַעֲשִׂיתִיהוּ לִי וְלִבְנִי וַאֲכַלְנֻהוּ וָמָתְנוּ

מלכים א' פרק יז'

האישה האלמנה לאליהו.

וְהֵקִים יְקֹוָק לוֹ מֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יַכְרִית אֶת בֵּית יָרָבְעָם זֶה הַיּוֹם

מלכים א' פרק יד'

אחיה לאשת ירבעם.

וְהִשְׁבִּיעַ אֶת הַמַּמְלָכָה וְאֶת הַגּוֹי כִּי לֹא יִמְצָאֶכָּה

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וְחוּצוֹת תָּשִׂים לְךָ בְדַמֶּשֶׂק כַּאֲשֶׁר שָׂם אָבִי בְּשֹׁמְרוֹן

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

וְחִפְּשׂוּ אֶת בֵּיתְךָ וְאֵת בָּתֵי עֲבָדֶיךָ

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

וַיָּבֵא אֵלַי אִישׁ

מלכים א' פרק כ'

תלמיד הנביא לאחאב.

וַיְבַקְשׁוּ אֶת נַפְשִׁי לְקַחְתָּהּ

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

וְיֵדְעוּ הָעָם הַזֶּה כִּי אַתָּה יְקֹוָק הָאֱלֹהִים

מלכים א' פרק יח'

אליהו לה'.

וְיָדַעְתָּ כִּי אֲנִי יְקֹוָק

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְקֹוָק

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

וִיעִדֻהוּ לֵאמֹר בֵּרַכְתָּ אֱלֹהִים וָמֶלֶךְ

מלכים א' פרק כא'

איזבל לשרים והזקנים.

וְיָשִׂימוּ עַל הָעֵצִים וְאֵשׁ לֹא יָשִׂימוּ

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

וְיִתְּנוּ לָנוּ שְׁנַיִם פָּרִים וְיִבְחֲרוּ לָהֶם הַפָּר הָאֶחָד

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

וְלוֹא נַכְרִית מֵהַבְּהֵמָה

מלכים א' פרק יח'

אחאב לעובדיה.

וְלָךְ וְלִבְנֵךְ תַּעֲשִׂי בָּאַחֲרֹנָה

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

וְלָקַחַתְּ בְּיָדֵךְ עֲשָׂרָה לֶחֶם וְנִקֻּדִים וּבַקְבֻּק דְּבַשׁ

מלכים א' פרק יד'

ירבעם לאשתו.

וּמַלְאָךְ דִּבֶּר אֵלַי בִּדְבַר יְקֹוָק לֵאמֹר הֲשִׁבֵהוּ אִתְּךָ אֶל בֵּיתֶךָ וְיֹאכַל לֶחֶם וְיֵשְׁתְּ מָיִם

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לנביא מיהודה.

וְנִלָּחֲמָה אוֹתָם בַּמִּישׁוֹר אִם לֹא נֶחֱזַק מֵהֶם

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לבן הדד.

וְנָשֶׁיךָ וּבָנֶיךָ הַטּוֹבִים לִי הֵם

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

וְנָתַתִּי אֶת בֵּיתְךָ כְּבֵית יָרָבְעָם בֶּן נְבָט

מלכים א' פרק טז'

ה' לבעשא על ידי יהוא בן חנני.

וְנָתַתִּי אֶת בֵּיתְךָ כְּבֵית יָרָבְעָם בֶּן נְבָט וּכְבֵית בַּעְשָׁא בֶן אֲחִיָּה

מלכים א' פרק כא'

אליהו לאחאב.

וְנָתַתִּי אֶת כָּל הֶהָמוֹן הַגָּדוֹל הַזֶּה בְּיָדֶךָ

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

וְנָתַתִּי עַל הָעֵצִים וְאֵשׁ לֹא אָשִׂים

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

וְעַבְדְּךָ יָרֵא אֶת יְקֹוָק מִנְּעֻרָי

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וַעֲבַדְתָּם וַעֲנִיתָם וְדִבַּרְתָּ אֲלֵיהֶם דְּבָרִים טוֹבִים

מלכים א' פרק יב'

היועצים הזקנים לרחבעם.

וְעַתָּה אַתָּה אֹמֵר לֵךְ אֱמֹר לַאדֹנֶיךָ  הִנֵּה אֵלִיָּהוּ וַהֲרָגָנִי

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וְעַתָּה אַתָּה אֹמֵר לֵךְ אֱמֹר לַאדֹנֶיךָ הִנֵּה אֵלִיָּהוּ

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

וְעַתָּה הִנֵּה נָתַן יְקֹוָק רוּחַ שֶׁקֶר בְּפִי כָּל נְבִיאֶיךָ אֵלֶּה וַיקֹוָק דִּבֶּר עָלֶיךָ רָעָה

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לאחאב.

וַתָּשָׁב וַתֹּאכַל לֶחֶם וַתֵּשְׁתְּ מַיִם בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ אַל תֹּאכַל לֶחֶם וְאַל תֵּשְׁתְּ מָיִם לֹא תָבוֹא נִבְלָתְךָ אֶל קֶבֶר אֲבֹתֶיךָ

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לנביא מיהודה.

חַי יְקֹוָק אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לְפָנָיו אִם יִהְיֶה הַשָּׁנִים הָאֵלֶּה טַל וּמָטָר כִּי אִם לְפִי דְבָרִי

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאחאב.

חַי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ אִם יֶשׁ גּוֹי וּמַמְלָכָה אֲשֶׁר לֹא שָׁלַח אֲדֹנִי שָׁם לְבַקֶּשְׁךָ

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

חַי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ אִם יֶשׁ לִי מָעוֹג

מלכים א' פרק יז'

האישה האלמנה לאליהו.

חַי יְקֹוָק כִּי אֶת אֲשֶׁר יֹאמַר יְקֹוָק אֵלַי אֹתוֹ אֲדַבֵּר

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לסריס.

חַל נָא אֶת פְּנֵי יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ וְהִתְפַּלֵּל בַּעֲדִי

מלכים א' פרק יג'

ירבעם לנביא מיהודה.

חָלִילָה לִּי מֵיקֹוָק מִתִּתִּי אֶת נַחֲלַת אֲבֹתַי לָךְ

מלכים א' פרק כא'

אחאב לנבות.

טוֹב הַדָּבָר

מלכים א' פרק יח'

העם לאליהו.

יְהִי נָא דְבָרְךָ כִּדְבַר אַחַד מֵהֶם וְדִבַּרְתָּ טּוֹב

מלכים א' פרק כב'

הסריס למיכיהו.

יֵלְכוּ עֲבָדַי עִם עֲבָדֶיךָ בָּאֳנִיּוֹת

מלכים א' פרק כב'

אחזיה ליהושפט

יַעַן אֲשֶׁר אָמְרוּ אֲרָם אֱלֹהֵי הָרִים יְקֹוָק וְלֹא אֱלֹהֵי עֲמָקִים הוּא

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

יַעַן אֲשֶׁר הֲרִימֹתִיךָ מִן הֶעָפָר וָאֶתֶּנְךָ נָגִיד עַל עַמִּי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק טז'

ה' לבעשא על ידי יהוא בן חנני.

יַעַן אֲשֶׁר לֹא שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְקֹוָק הִנְּךָ הוֹלֵךְ מֵאִתִּי וְהִכְּךָ הָאַרְיֵה

מלכים א' פרק כ'

תלמיד הנביא לחברו.

יַעַן הִתְמַכֶּרְךָ לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יְקֹוָק

מלכים א' פרק כא'

אליהו לאחאב.

יַעַן כִּי מָרִיתָ פִּי יְקֹוָק וְלֹא שָׁמַרְתָּ אֶת הַמִּצְוָה אֲשֶׁר צִוְּךָ יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לנביא מיהודה.

יַעַן כִּי נִכְנַע מִפָּנַי לֹא אָבִיא הָרָעָה בְּיָמָיו

מלכים א' פרק כא'

ה' לאליהו.

יַעַן שִׁלַּחְתָּ אֶת אִישׁ חֶרְמִי מִיָּד

מלכים א' פרק כ'

תלמיד הנביא לאחאב.

כַּד הַקֶּמַח לֹא תִכְלָה וְצַפַּחַת הַשֶּׁמֶן לֹא תֶחְסָר

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

כִּדְבָרְךָ אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ

מלכים א' פרק כ'

אחאב לבן הדד.

כֹּה אָמַר יְקֹוָק הִנֵּה בֵן נוֹלָד לְבֵית דָּוִד יֹאשִׁיָּהוּ שְׁמוֹ וְזָבַח עָלֶיךָ אֶת כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת הַמַּקְטִרִים עָלֶיךָ וְעַצְמוֹת אָדָם יִשְׁרְפוּ עָלֶיךָ

מלכים א' פרק יג'

הנביא מיהודה למזבח שבבית אל.

כֹּה תְּדַבֵּר אֲלֵיהֶם קָטָנִּי עָבָה מִמָּתְנֵי אָבִי

מלכים א' פרק יב'

היועצים הצעירים לרחבעם.

כָּזֹה וְכָזֶה תְּדַבֵּר אֵלֶיהָ

מלכים א' פרק יד'

ה' לאחיה.

כִּי אֵין נָבוֹת חַי כִּי מֵת

מלכים א' פרק כא'

איזבל לאחאב.

כִּי אִם כָּעֵת מָחָר אֶשְׁלַח אֶת עֲבָדַי אֵלֶיךָ

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

כִּי אַתָּה נֹתֵן אֶת עַבְדְּךָ בְּיַד אַחְאָב לַהֲמִיתֵנִי

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

כִּי הוּא קָרוֹב אֵצֶל בֵּיתִי

מלכים א' פרק כא'

אחאב לנבות.

כִּי הַיּוֹם אֵרָאֶה אֵלָיו

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעובדיה.

כִּי כֵן צִוָּה אֹתִי בִּדְבַר יְקֹוָק לֵאמֹר  לֹא תֹאכַל לֶחֶם  וְלֹא תִשְׁתֶּה מָּיִם  וְלֹא תָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלָכְתָּ

מלכים א' פרק יג'

הנביא מיהודה לירבעם.

כִּי כָעֵת מָחָר אָשִׂים אֶת נַפְשְׁךָ כְּנֶפֶשׁ אַחַד מֵהֶם

מלכים א' פרק יט'

איזבל לאליהו ע"י שליח.

כִּי לֹא יִתְנַבֵּא עָלַי טוֹב כִּי אִם רָע

מלכים א' פרק כב'

אחאב ליהושפט.

כִּי לִתְשׁוּבַת הַשָּׁנָה מֶלֶךְ אֲרָם עֹלֶה עָלֶיךָ

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

כִּי עָזְבוּ בְרִיתְךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

כִּי קוֹל הֲמוֹן הַגָּשֶׁם

מלכים א' פרק יח'

אליהו לאחאב.

כִּי שִׂיחַ וְכִי שִׂיג לוֹ וְכִי דֶרֶךְ לוֹ אוּלַי יָשֵׁן הוּא וְיִקָץ

מלכים א' פרק יח'

אליהו לנביאי הבעל.

כִּי שָׁלַח אֵלַי לְנָשַׁי וּלְבָנַי וּלְכַסְפִּי וְלִזְהָבִי וְלֹא מָנַעְתִּי מִמֶּנּוּ

מלכים א' פרק כ'

אחאב לזקנים.

כִּי שָׁלַחְתִּי אֵלֶיךָ לֵאמֹר כַּסְפְּךָ וּזְהָבְךָ וְנָשֶׁיךָ וּבָנֶיךָ לִי תִתֵּן

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

כֹּל אֲשֶׁר שָׁלַחְתָּ אֶל עַבְדְּךָ בָרִאשֹׁנָה אֶעֱשֶׂה וְהַדָּבָר הַזֶּה לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת

מלכים א' פרק כ'

אחאב לבן הדד.

כָּמוֹנִי כָמוֹךָ כְּעַמִּי כְעַמֶּךָ כְּסוּסַי כְּסוּסֶיךָ

מלכים א' פרק כב'

יהושפט לאחאב.

כֵּן מִשְׁפָּטֶךָ אַתָּה חָרָצְתָּ

מלכים א' פרק כ'

אחאב לתלמיד הנביא.

כַּסְפְּךָ וּזְהָבְךָ לִי הוּא

מלכים א' פרק כ'

בן הדד לאחאב.

לֹא אֲדֹנִים לָאֵלֶּה יָשׁוּבוּ אִישׁ לְבֵיתוֹ בְּשָׁלוֹם

מלכים א' פרק כב'

ה' למיכיהו.

לֹא תִּלָּחֲמוּ אֶת קָטֹן וְאֶת גָּדוֹל כִּי אִם אֶת מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ

מלכים א' פרק כב'

בן הדד לשלושים ושניים המלכים שאיתו.

לֹא תַעֲלוּ וְלֹא תִלָּחֲמוּן עִם אֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק יב'

שמעיה לרחבעם.

לְאֹהָלֶיךָ יִשְׂרָאֵל

מלכים א' פרק יב'

העם לרחבעם.

לֵךְ אֱמֹר לַאדֹנֶיךָ הִנֵּה אֵלִיָּהוּ

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעובדיה.

לְךָ אֲנִי וְכָל אֲשֶׁר לִי

מלכים א' פרק כ'

אחאב לבן הדד.

לֵךְ אִתִּי הַבָּיְתָה וֶאֱכֹל לָחֶם

מלכים א' פרק יג'

נביא השקר לנביא מיהודה.

לֵךְ בָּאָרֶץ אֶל כָּל מַעְיְנֵי הַמַּיִם וְאֶל כָּל הַנְּחָלִים

מלכים א' פרק יח'

אחאב לעובדיה.

לֵךְ הָפֵרָה אֶת בְּרִיתְךָ אֶת בַּעְשָׁא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וְיַעֲלֶה מֵעָלָי

מלכים א' פרק טו'

אסא לבן הדד

לֵךְ הֵרָאֵה אֶל אַחְאָב וְאֶתְּנָה מָטָר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה

מלכים א' פרק יח'

ה' לאליהו.

לֵךְ הִתְחַזַּק

מלכים א' פרק כ'

הנביא לאחאב.

לֵךְ מִזֶּה וּפָנִיתָ לְּךָ קֵדְמָה

מלכים א' פרק יז'

ה' לאליהו.

לֵךְ שׁוּב כִּי מֶה עָשִׂיתִי לָךְ

מלכים א' פרק יט'

אליהו לאלישע.

לֵךְ שׁוּב לְדַרְכְּךָ מִדְבַּרָה דַמָּשֶׂק

מלכים א' פרק יט'

ה' לאליהו

לִקְחִי נָא לִי פַּת לֶחֶם בְּיָדֵךְ

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

מַה זֶּה רוּחֲךָ סָרָה וְאֵינְךָ אֹכֵל לָחֶם

מלכים א' פרק כא'

איזבל לאחאב.

מֶה חָטָאתִי

מלכים א' פרק יח'

עובדיה לאליהו.

מַה לִּי וָלָךְ אִישׁ הָאֱלֹהִים

מלכים א' פרק יז'

האישה האלמנה לאליהו.

מַה לְּךָ פֹה

מלכים א' פרק יט'

ה' לאליהו

מַה לָּנוּ חֵלֶק בְּדָוִד וְלֹא נַחֲלָה בְּבֶן יִשַׁי

מלכים א' פרק יב'

העם לרחבעם.

מַהֲרָה מִיכָיְהוּ בֶן יִמְלָה

מלכים א' פרק כב'

אחאב לסריס שלו.

מִי יֶאְסֹר הַמִּלְחָמָה

מלכים א' פרק כ'

אחאב לנביא.

מִיכָיְהוּ הֲנֵלֵךְ אֶל רָמֹת גִּלְעָד לַמִּלְחָמָה אִם נֶחְדָּל

מלכים א' פרק כב'

אחאב למיכיהו.

מִלְאוּ אַרְבָּעָה כַדִּים מַיִם

מלכים א' פרק יח'

אליהו לאנשים שאיתו.

עַבְדְּךָ בֶן הֲדַד אָמַר תְּחִי נָא נַפְשִׁי

מלכים א' פרק כ'

עבדי בן הדד לאחאב.

עַבְדְּךָ יָצָא בְקֶרֶב הַמִּלְחָמָה

מלכים א' פרק כ'

תלמיד הנביא לאחאב.

עַד יוֹם תֵּת יְקֹוָק גֶּשֶׁם עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

עַד כַּמֶּה פְעָמִים אֲנִי מַשְׁבִּעֶךָ אֲשֶׁר לֹא תְדַבֵּר אֵלַי רַק אֱמֶת בְּשֵׁם יְקֹוָק

מלכים א' פרק כב'

אחאב למיכיהו.

עַד מָתַי אַתֶּם פֹּסְחִים עַל שְׁתֵּי הַסְּעִפִּים

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

עוֹד אִישׁ אֶחָד לִדְרֹשׁ אֶת יְקֹוָק מֵאֹתוֹ

מלכים א' פרק כב'

אחאב ליהושפט.

עֲלֵה אֱכֹל וּשְׁתֵה

מלכים א' פרק יח'

אליהו לאחאב.

עֲלֵה וְהַצְלַח וְנָתַן יְקֹוָק בְּיַד הַמֶּלֶךְ

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לאחאב.

עֲלֵה וְיִתֵּן אֲדֹנָי בְּיַד הַמֶּלֶךְ

מלכים א' פרק כב'

נביאי הבעל לאחאב.

עֲלֵה נָא הַבֵּט דֶּרֶךְ יָם

מלכים א' פרק יח'

אליהו לנערו.

עֲלֵה רָמֹת גִּלְעָד וְהַצְלַח

מלכים א' פרק כב'

נביאי השקר לאחאב ויהושפט.

עַתָּה הָקֵל מֵעֲבֹדַת אָבִיךָ הַקָּשָׁה וּמֵעֻלּוֹ הַכָּבֵד אֲשֶׁר נָתַן עָלֵינוּ וְנַעַבְדֶךָּ

מלכים א' פרק יב'

ירבעם וישראל לרחבעם.

עַתָּה זֶה יָדַעְתִּי כִּי אִישׁ אֱלֹהִים אָתָּה וּדְבַר יְקֹוָק בְּפִיךָ אֱמֶת

מלכים א' פרק יז'

האישה האלמנה לאליהו.

עַתָּה רְאֵה בֵיתְךָ דָּוִד

מלכים א' פרק יב'

העם לרחבעם.

עַתָּה תָּשׁוּב הַמַּמְלָכָה לְבֵית דָּוִד

מלכים א' פרק יב'

ירבעם לעצמו.

קוּם אֱכוֹל

מלכים א' פרק יט'

המלאך לאליהו

קוּם אֱכֹל כִּי רַב מִמְּךָ הַדָּרֶךְ

מלכים א' פרק יט'

המלאך לאליהו

קוּם אֱכָל לֶחֶם וְיִטַב לִבֶּךָ אֲנִי אֶתֵּן לְךָ אֶת כֶּרֶם נָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי

מלכים א' פרק כא'

איזבל לאחאב.

קוּם לֵךְ צָרְפַתָה אֲשֶׁר לְצִידוֹן וְיָשַׁבְתָּ שָׁם

מלכים א' פרק יז'

ה' לאליהו.

קוּם רֵשׁ אֶת כֶּרֶם נָבוֹת הַיִזְרְעֵאלִי אֲשֶׁר מֵאֵן לָתֶת לְךָ בְכֶסֶף

מלכים א' פרק כא'

איזבל לאחאב.

קוּמִי נָא וְהִשְׁתַּנִּית

מלכים א' פרק יד'

ירבעם לאשתו.

קַח נַפְשִׁי כִּי לֹא טוֹב אָנֹכִי מֵאֲבֹתָי

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

קְחִי נָא לִי מְעַט מַיִם בַּכְּלִי וְאֶשְׁתֶּה

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

קַנֹּא קִנֵּאתִי לַיקֹוָק אֱלֹהֵי צְבָאוֹת

מלכים א' פרק יט'

אליהו לה'.

קִרְאוּ בְקוֹל גָּדוֹל כִּי אֱלֹהִים הוּא

מלכים א' פרק יח'

אליהו לנביאי הבעל.

קִרְאוּ צוֹם וְהוֹשִׁיבוּ אֶת נָבוֹת בְּרֹאשׁ הָעָם

מלכים א' פרק כא'

איזבל לשרים והזקנים.

רְאִי חַי בְּנֵךְ

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

רָאִיתִי אֶת יְקֹוָק יֹשֵׁב עַל כִּסְאוֹ וְכָל צְבָא הַשָּׁמַיִם עֹמֵד עָלָיו מִימִינוֹ וּמִשְּׂמֹאלוֹ

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לאחאב.

שׁוּבוּ אִישׁ לְבֵיתוֹ כִּי מֵאִתִּי נִהְיָה הַדָּבָר הַזֶּה

מלכים א' פרק יב'

שמעיה לרחבעם.

שִׂימוּ אֶת זֶה בֵּית הַכֶּלֶא וְהַאֲכִילֻהוּ לֶחֶם לַחַץ וּמַיִם לַחַץ עַד בֹּאִי בְשָׁלוֹם

מלכים א' פרק כב'

אחאב לאמון שר העיר ויואש בן המלך.

שִׁמְעוּ עַמִּים כֻּלָּם

מלכים א' פרק כב'

מיכיהו לעמים.

שְׁנוּ

מלכים א' פרק יח'

אליהו לאנשים שאיתו.

תְּנָה לִּי אֶת כַּרְמְךָ וִיהִי לִי לְגַן יָרָק

מלכים א' פרק כא'

אחאב לנבות.

תְּנִי לִי אֶת בְּנֵךְ

מלכים א' פרק יז'

אליהו לאישה האלמנה.

תִּפְשׂוּ אֶת נְבִיאֵי הַבַּעַל אִישׁ אַל יִמָּלֵט מֵהֶם

מלכים א' פרק יח'

אליהו לעם.

תָּשָׁב נָא נֶפֶשׁ הַיֶּלֶד הַזֶּה עַל קִרְבּוֹ

מלכים א' פרק יז'

אליהו לה'.

 

 

 

 

 

 

מספרים – מלכים א' פרקים יב' – כב':

 

0.5

מלכים א' פרק יג'

 

מלכים א' פרק טז'

גם אם ירבעם ייתן לנביא מבית אל חצי מביתו – אסור לו לחזור לביתו.

זמרי היה שר מחצית הרכב.

חצי מהעם היה אחרי תבני וחצי היה אחרי עמרי.

1

מלכים א' פרק יז'

מלכים א' פרק יט'

 

מלכים א' פרק כ'

אליהו שהה בנחל כרית שנה אחת עד שהנחל התייבש.

אליהו הלך מרחק של יום נוסף ממדבר יהודה.

אליהו ישב תחת רותם אחד.

תלמיד הנביא אמר שהובטח לו כיכר כסף אם ישמור על השבוי.

2

מלכים א' פרק יג'

מלכים א' פרק טו'

 

מלכים א' פרק טז'

 

מלכים א' פרק יז'

מלכים א' פרק יח'

 

 

מלכים א' פרק יט'

מלכים א' פרק כ'

מלכים א' פרק כב'

המזבח שבבית אל נבקע לשניים לאות שתתקיים הנבואה.

נדב מלך על ישראל בשנה השנייה לאסא.

נדב מלך על ישראל שנתיים.

אלה מלך על ישראל שנתיים.

עמרי קנה את ההר שומרון בשתי ככרות כסף.

האישה האלמנה אמרה לאליהו שהיא מקוששת שני עצים.

עובדיה החביא את מאה הנביאים בשתי מערות.

החפירה שאליהו חפר מסביב למזבח שבנה בהר הכרמל היה בגודל שני סאים.

המלאך העיר את אליהו פעמיים כשהוא ישן מתחת לעץ הרותם.

מחנה ישראל דומה לשני חשיפי עיזים.

אחזיה מלך על ישראל שנתיים.

3

מלכים א' פרק יב'

 

מלכים א' פרק טו'

 

מלכים א' פרק יח'

 

 

מלכים א' פרק כב'

רחבעם אמר לעם ישראל לחזור אליו בעוד שלושה ימים לקבל תשובה על הורדת המיסים.

אבים מלך על יהודה במשך שלש שנים.

בשנה השלישית למלכות אסא רצח בעשא את נדב.

ה' אמר לאליהו להתגלות אל אחאב לאחר שלא ירדו גשמים במשך שלש שנים.

שלש פעמים שפכו את ארבעת כדי המים על המזבח.

שלש שנים שעברו בין המלחמה השנייה נגד ארם למלחמה השלישית.

4

מלכים א' פרק יח'

מלכים א' פרק כב'

אליהו מילא ארבע כדים במים על מנת לשפוך אותם על המזבח.

בשנה ברביעית למלכות אחאב התחיל יהושפט למלוך על ישראל.

5

מלכים א' פרק יד'

 

מלכים א' פרק טז'

בשנה החמישית למלכותו של רחבעם על שישק מלך מצרים להילחם נגד רחבעם.

במשך חמש שנים מלכו במקביל תבני ועמרי.

6

מלכים א' פרק טז'

שש שנים מלך עמרי בתרצה.

 

7

מלכים א' פרק טז'

מלכים א' פרק יח'

מלכים א' פרק כ'

זמרי מלך שבעה ימים.

שבע פעמים בדק נערו של אליהו האם יירדו גשמים.

שבעה ימים חנה מחנה ישראל מול מחנה ארם במלחמה באפק.

8

מלכים א' פרק יב'

בחודש השמיני ירבעם עשה חג חדש.

 

 

 

10

מלכים א' פרק יד'

עשרה לחמים שלקחה אשת ירבעם לאחיה.

12

מלכים א' פרק יח'

מלכים א' פרק יט'

אליהו בנה את המזבח משנים עשר אבנים.

אלישע חרש בשנים עשר מצדי פרים.

15

מלכים א' פרק יב'

בחודש השמיני בחמישה עשר בחודש עשה ירבעם חג חדש.

17

מלכים א' פרק יד'

מלכים א' פרק כב'

רחבעם מלך על יהודה שבע עשרה שנים.

אחזיה מלך על ישראל בשנת שבע עשרה למלכות יהושפט.

18

מלכים א' פרק טו'

בשנת שמונה עשרה לירבעם מלך אבים על יהודה.

20

מלכים א' פרק טו'

בשנת העשרים למלכות ירבעם מלך אסא על יהודה.

22

מלכים א' פרק יד'

מלכים א' פרק טז'

מספר השנים שמלך ירבעם על ישראל.

מספר השנים שמלך אחאב על ישראל.

24

מלכים א' פרק טו'

מספר השנים שמלך בעשא.

25

מלכים א' פרק כב'

יהושפט מלך על יהודה עשרים וחמש שנה.

26

מלכים א' פרק טז'

בשנת עשרים ושש לאסא מלך אלה בן בעשא.

27

מלכים א' פרק טז'

 

בשנת עשרים ושבע למלכות אסא, מרד זמרי באלה.

 

31

מלכים א' פרק טז'

בשנת שלושים ואחד למלכות אסא, מלך עמרי לבד על ישראל.

32

מלכים א' פרק כ'

מלכים א' פרק כב'

שלושים ושניים מלכים שהיו עם מלך ארם ותקפו את ישראל.

מלך ארם אמר לשלושים ושניית המלכים לנסות רק להרוג את אחאב ולא להרוג את שאר חיילי ישראל.

35

מלכים א' פרק כב'

יהושפט התחיל למלוך כשהוא היה בן שלושים וחמש.

38

מלכים א' פרק טז'

בשנת שלושים ושמונה למלכות אסא מלך אחאב.

40

מלכים א' פרק יט'

אליהו הלך מתחת לרותם ועד הר חורב במשך ארבעים יום וארבעים לילה.

41

מלכים א' פרק יד'

רחבעם היה בן ארבעים ואחת כשהוא מלך.

50

מלכים א' פרק יח'

עובדיה החביא חמישים איש במערה.

58

מלכים א' פרק יד'

רחבעם מלך יהודה מת כשהיה בן חמישים ושמונה.

100

מלכים א' פרק יח'

עובדיה החביא מאה נביאים.

232

מלכים א' פרק כ'

מספר נערי שרי המדינות שיצאו למלחמה נגד ארם.

400

מלכים א' פרק יח'

מלכים א' פרק כב'

ארבע מאות נביאי האשרה.

ארבע מאות נביאי הבעל שאחאב אסף כדי לשאול אותם את דבר הנבואה אם ינצח במלחמה נגד ארם.

450

מלכים א' פרק יח'

ארבע מאות נביאי הבעל.

7000

מלכים א' פרק יט'

מלכים א' פרק כ'

ה' ישאיר רק 7000 איש שיימלטו מחזאל, יהוא ואלישע.

מספר החיילים במלחמה הראשונה נגד ארם.

27,000

מלכים א' פרק כ'

עשרים ושבע אלף חיילי ארם ברחו לתוך העיר אפק.

100,000

מלכים א' פרק כ'

ישראל הכו מאה אלף חיילי ארם במלחמה באפק.

180,000

מלכים א' פרק יב'

רחבעם הוציא מאה ושמונים אלף חיילים כדי להילחם נגד ירבעם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקומות – מלכים א' פרקים יב' – כב':

 

אבל בית מעכה

מלכים א' פרק טו'

שם הכה בן הדד מלך ארם את בעשא.

אבל מחולה

מלכים א' פרק יט'

שם היה מקומו של אלישע שמונה לנביא במקום אליהו.

אופיר

מלכים א' פרק כב'

לשם ניסה יהושפט לשלוח את עבדיו להביא לו זהב אך האוניות נשברו.

אפק

מלכים א' פרק כ'

המלחמה השנייה של ארם נגד אחאב.

לשם חזר אחאב בתחילה לאחר ששמע על עונשו מתלמיד הנביא.

ארם

מלכים א' פרק יט'

ה' ציווה למשוח את חזאל למלך על ארם.

ארץ נפתלי

מלכים א' פרק טו'

שם הכה בן הדד מלך ארם את בעשא.

באר שבע

מלכים א' פרק יט'

שם הניח אליהו את נערו כשברח מאיזבל.

בית אל

מלכים א' פרק יב'

 

מלכים א' פרק יג'

שם הציב ירבעם את אחד מעגליו.

שם הקריב ירבעם את הקרבן.

לשם הגיע הנביא מיהודה כדי לומר לירבעם את דבר הנבואה ושם קרה כל הסיפור עם נביא השקר.

ברכת שומרון

מלכים א' פרק כב'

שם שטף נהג המרכבה של אחאב את המרכבה מדמו של אחאב.

גבע בנימין

מלכים א' פרק טו'

אסא ציווה את העם ביהודה לבנות את גבע בנימין מאבני הרמה של בעשא.

גבתון

מלכים א' פרק טו'

 

מלכים א' פרק טז'

שם היכה בעשא את נדב בן ירבעם כאשר עם ישראל היה באמצע להטיל מצור על גבתון.

שם היכה זמרי את אלה בן בעשא כאשר עם ישראל היה באמצע להטיל מצור על גבתון.

גלעד

מלכים א' פרק יז'

שם ישב אליהו התשבי.

דמשק

מלכים א' פרק כ'

בן הדד הבטיח לאחאב שהוא יוכל לשים שווקים בדמשק.

דן

מלכים א' פרק יב'

מלכים א' פרק טו'

שם הציב ירבעם את אחד מעגליו.

שם הכה בן הדד מלך ארם את בעשא.

הר הכרמל

מלכים א' פרק יח'

שם התקיים המעמד בו אליהו הוכיח שה' הוא האלוקים.

הר חורב

מלכים א' פרק יט'

לשם הלך אליהו לאחר שהלך ארבעים יום וארבעים לילה.

יהודה

מלכים א' פרק יג'

הנביא מיהודה הגיע לבית אל לומר את הנבואה.

יזרעאל

מלכים א' פרק יח'

 

מלכים א' פרק כ'

לשם רכב אחאב לאחר שהתחיל לרדת גשם. (ואליהו רץ אחריו).

שם היה כרם לנבות.

ירושלים

מלכים א' פרק יב'

לשם ברח רחבעם לאחר שהעם רגם את אדרם.

מדבר דמשק

מלכים א' פרק יט'

ה' אמר לאליהו לחזור למדבר דמשק לאחר שהיה בהר חורב.

נחל קדרון

מלכים א' פרק טו'

המקום שבו כתש אסא את המפלצת של מעכה.

נהר גוזן

מלכים א' פרק יד'

ה' יפזר את עם ישראל מעבר לנהר גוזן.

נחל כרית

מלכים א' פרק יז'

אמר ה' לאליהו להתחבא שם לאחר שנשבע שלא יירד טל ומטר.

נחל קישון

מלכים א' פרק יח'

לשם הורידו את נביאי הבעל לאחר המעמד בהר הכרמל.

מצפה

מלכים א' פרק טו'

אסא ציווה את העם ביהודה לבנות את המצפה מאבני הרמה של בעשא.

מצרים

מלכים א' פרק יד'

שישק מלך מצרים עלה לתקוף את רחבעם.

עיון

מלכים א' פרק טו'

שם הכה בן הדד מלך ארם את בעשא.

עיר דוד

מלכים א' פרק יד'

מלכים א' פרק טו'

שם נקבר רחבעם.

שם נקבר אבים.

שם נקבר אסא.

עמק יזרעאל

מלכים א' פרק כא'

שם יאכלו הכלבים את איזבל.

עציון גבר

מלכים א' פרק כב'

שם נשברו האוניות של יהושפט.

פנואל

מלכים א' פרק יב'

ירבעם חיזק עיר זו לאחר שחיזק את שכם.

צידון

מלכים א' פרק טז'

מלכים א' פרק יז'

איזבל הייתה ביתו של אתבעל מלך צידון.

צרפת, המקום של האישה האלמנה שאליהו הלך אליה, היה בצידון.

צרפת

מלכים א' פרק יז'

ה' אמר לאליהו ללכת לאישה האלמנה ששם.

רמות גלעד

מלכים א' פרק כב'

ישראל ויהודה יצאו להילחם נגד ארם כדי לכבוש אותה.

שומרון

מלכים א' פרק טז'

 

 

 

מלכים א' פרק יז'

מלכים א' פרק כ'

 

 

 

 

מלכים א' פרק כב'

עמרי קנה את ההר משמר ובנה עליה את עיר הבירה שלו – שומרון.

העיר בה נקבר עמרי.

העיר בה מלך אחאב.

הנביא מציין שהרעב בשומרון היה מאוד חזק.

מלך ארם הטיל מצור על שומרון יחד עם שלושים ושניים מלכים.

בן הדד אמר שאביו שם שווקים בשומרון ואמר שגם אחאב יוכל לשים שווקים בדמשק.

לשם חזר אחאב לאחר המלחמה נגד ארם באפק.

אחאב ויהושפט שהו בפתח שער העיר שומרון כשמיכיהו נעמד לפניהם.

שם נקבר אחאב.

(בברכת שומרון ליקקו הכלבים את דמו של אחאב).

שילה

מלכים א' פרק יד'

מקומו של אחיה השילוני.

אשת ירבעם הלכה לאחיה שם.

שכם

מלכים א' פרק יב'

לשם הלך רחבעם כדי שימליכו אותו.

ירבעם חיזק את העיר הזו.

תא הרצים

מלכים א' פרק יד'

המקום אליו היו מחזירים את מגיני הנחושת.

תרצה

מלכים א' פרק יד'

 

מלכים א' פרק טו'

מלכים א' פרק טז'

שם היה עיר הבירה של ירבעם.

לשם הגיעה אשת ירבעם ובנה מת.

לשם חזר בעשא לאחר שבן הדד התקיף אותו.

שם נקבר בעשא.

שם מלך אלה.

שם היה אלה כשזמרי מרד בו.

עמרי הטיל מצור על תרצה.

תרשיש

מלכים א' פרק כב'

יהושפט עשה אוניות דומות לאוניות מארץ זו.