מאמרי אוצר התורה

נתינת התורה לעם ישראל כעם

מדוע התורה ניתנה לעם ישראל ולא לאבות? מדוע התורה לא ניתנה מיד בבריאת העולם?

ניסן תשע"ח

בהר ה' יראה

מהו מקור קדושת ירושלים? מה משמעות השם ירושלים? מדוע לא הוזכרה ירושלים בתורה?

אייר תשע"ח

הידור במצוות ארבעת המינים

מה המקור לחיוב להדר במצוות ארבעת המינים על פי הראשונים השונים? יישוב שיטת הרמב"ם שסותר את עצמו לכאורה. מה ניתן ללמוד מחובת ההידור במצוות ארבעת המינים לגבי עבודת ה' בכלל?

תשרי תשע"ט

ישוב שתי תמיהות של בעל התורה תמימה

יישוב שתי תמיהות שהעלה בעל התורה תמימה במבואו לספר מקור ברוך, על פי יסודות בפרשת בראשית

תשרי תש"פ

עבודה מאהבה ועבודה מיראה - לפרשת יתרו

מדוע מצוות עשה דוחה מצוות לא תשעה? "שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו" - מה הקשר בין דברי חז"ל אלו לבין עבודה מיראה ומאהבה? מה המשמעות של הקרבת קרבנותיו של יתרו?

שבט תש"פ

המעבר דרך ארץ אדום - לפרשת חוקת

מדוע היה כל כך חשוב לעם ישראל לעבור דרך ארץ אדום ומדוע סורב לכך? מה ההבדל בין שתי הבקשות של עם ישראל לעבור דרך ארץ אדום?

תמוז תשע"ח

כי תבא

מדוע יש הבדל בין הקללות שבפרשת כי תבא לקללות שבפרשת בחוקותי?

אלול תשע"ח

שו"ת אמוני - קורונה

במאמר זה נעלה מעט מהשאלות שנשאלתי בעניין הקורונה: מדוע ה' הביא עלינו את הקורונה? מדוע יש ביטול תורה בעקבות הקורונה? האם מגיפת הקורונה תגרום חלילה לחורבן העולם?

ניסן תש"פ

התורה - מתאימה לעם ישראל

ישנם הטוענים שצריך לשנות מצוות מסוימות: אם בשינוי חלק מפרטיהם או בביטול המצווה לגמרי, משום שהן כבר אינן מתאימות לדורנו. במאמר זה נסביר שהתורה, כולה, מתאימה לכל יהודי באשר הוא, ואם יש לאדם חולשות, עליו להתמודד איתן ולשנות את עצמו, ולא חלילה לשנות את התורה עצמה.

טו טבת תשפ"א

מראה ההדר

תמונות מלוות לספר אוצר ההדר על הלכות ארבעת המינים.

ניסן תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות