מאמרי אוצר התורה

אין מעבירין על המצוות

ישנו כלל האומר שאין מעבירין על המצוות. מה יהיה הדין במקרה ועומדות בפני האדם שתי בררות: לקיים מצווה עכשיו, ובכך להקפיד על כלל זה, או לדחות את המצווה ולקיים מצווה מהודרת יותר. מה הדין?

כ"ז חשון תש"פ

שינוי שם של תורם

ראובן תרם חפץ לבית הכנסת, ובתמורה לכך כתבו את שמו כתורם החפץ. לאחר שעבר זמן, החפץ התבלה ורוצים לחדשו. התורם החדש מתנה את תרומתו בכך שיכתבו את שמו על החפץ. האם מותר לכתוב את שמו של התורם השני, והאם חובה להשאיר את שמו של התורם הראשון?

מנחם אב תש"פ

חינוך – יצירת חוליה עצמאית בשלשלת מסירת התורה

המטרה כמחנכים היא להעמיד את התלמיד העומד בפנינו כאדם עצמאי ובוגר שמסוגל לבחור בעצמו את דרכו בעבודת ה'.

תמוז תשע"ח

הדרכה 1 - מטרות

מהן המטרות בבחירת ישיבה? 

פתיחה לסדרת ההקלטות

אלול תש"פ

ברכות פרק ב

ביאור ושננתם למשניות מסכת ברכות פרק ב

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז

פסחים פרק ב

ביאור ושננתם למשניות מכת פסחים פרק ב

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

פרק ב

ביאור ושננתם למשניות מסכת ראש השנה - פרק א'.

תשרי תשפ"א - נכתב חשון תשס"ז

סוכה פרק ב

ביאור ושננתם למסכת סוכה פרק ב'.

חשון תשע"ט

ביצה פרק ב

משניות מסכת ביצה עם ביאור ושננתם - פרק ב'.

אייר תשע"ח

פרק ב

ביאור ושננתם למסכת תענית פרק ב'.

הועלה אדר תש"פ
שאל את הרב

שאלות ותשובות