מאמרי אוצר התורה

איכה פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות למגילת איכה פרק ד'.

אב תשע"ט

עזרא פרק ד

ביאור ושננתם לספר עזרא פרק ד' עם חלק מההערות

אב תשע"ח

נחמיה פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר נחמיה פרק ד' (מהדורת תשס"ח).

אב תשע"ח

דניאל פרק ד

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דניאל פרק ד'.

אב תשע"ח

לך לך ... אל הארץ אשר אראך

ארץ ישראל בחייו של עובד ה'. החשיבות של ארץ ישראל לשלמות של חיים רוחניים של אדם מישראל ולעם ישראל בכללו.

ניסן תשע"ח

שיטת הרמב"ם ורש"ר הירש בטעמי המצוות

נספח למאמר שעוסק בעניין טעמי המצוות. בירור בעניין שיטתם של הרמב"ם ורש"ר בעניין טעמי המצוות.

ניסן תשע"ח

מה הדליקו החשמונאים

האם החשמונאים הדליקו את המנורה או משהו אחר? במאמר זה נשתדל לענות על שאלות העולות מההנחה המקובלת שהחשמונאים הדליקו את מנורת השיפודים בהיכל ונענה עליהם.

כסלו תשע"ט

צדקותו של אברהם

מדוע לא סיפרה התורה על מעשיו הטובים של אברהם לפני שצווה ללכת לארץ ישראל? מה ההבדל בין הבחירה בנח לבין הבחירה באברהם?

חשון תשע"ט

חלוקת הציווי על הקרבנות בין פרשת ויקרא לפרשת צו

מדוע התורה חילקה את הציווי על ידי הקרבנות בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו? מה טעם הציווי על הקרבנות? איך הכל קשור להקרבת קרבן פסח?

יא ניסן תשפ"א

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

מדוע ה' שלח מלאך לבלעם שיאיים עליו במיתה לאחר שנתן לבלעם רשות ללכת עם שליחי בלק?

מדוע יש צורך ללמוד את הכלל ש"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" ממקורות נוספים שבנביאים ובכתובים, לאחר שניתן ללמוד זאת מבלעם עצמו?

תמוז תש"פ
שאל את הרב

שאלות ותשובות