מאמרי אוצר התורה

שמחת תורה בקורונה

הסבר כיצד ניתן לשמוח בשמחת תורה גם כאשר חלק גדול מכלל ישראל לא זכה לסיים לקרוא את ספר התורה.

כ' תשרי תשפ"א

נצחיות התורה

התורה הנצחית איננה ניתנת לשינוי. שיטת מרן הרב קוק בעניין התאמת המוסר האלוקי למוסר האנושי שמשתנה לאורך הדורות.

אדר תשפ"א

באנו לחנך

דרושה מהפיכה של ממש בהסתכלות שלנו על תפקיד החינוך. המציאות שבה בישיבות מקבלים רק תלמידים שמוגדרים כמצוינים, פוגעת בכולם - גם בתלמידים המוגדרים כתלמידים טובים.

טבת תשפ"א

ברכות פרק ד

ביאור ושננתם למשניות מסכת ברכות פרק ד

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז

פסחים פרק ד

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק ד'.

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

פרק ד

ביאור ושננתם למשניות מסכת ראש השנה פרק ד'

תשרי תשפ"א - נכתב חשון תשס"ז

סוכה פרק ד

ביאור ושננתם למסכת סוכה פרק ד'.

חשון תשע"ט

ביצה פרק ה

משניות מסכת ביצה עם ביאור ושננתם - פרק ה'.

אייר תשע"ח

פרק ד

ביאור ושננתם למשניות מסכת תענית פרק ד

הועלה אדר תש"פ

שאלות ותשובות שמואל ב

שאלות בקיאות ותשובות לספר שמואל ב'.

אייר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות