מאמרי אוצר התורה

עזרא פרק ה

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר עזרא פרק ה'.

אב תשע"ח

נחמיה פרק ה

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר נחמיה פרק ה' (מהדורת תשס"ח).

אב תשע"ח

דניאל פרק ה

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דניאל פרק ה'.

אב תשע"ח

תפילות אבות תקנום

מקומה של התפילה בעבודת ה', עצות לכוונה בתפילה.

ניסן תשע"ח

מצוות דרבנן

מדוע תיקנו חכמים מצוות ותקנות? האם לא מספיקים המצוות שהתורה ציוותה עליהן? מה המקור והחיוב לשמוע לדעת תורה?

ניסן תשע"ח

מנורת מכון המקדש

זכינו ומכון המקדש בנו מנורה היכולה לשימוש בבית המקדש. זכינו כפליים בכך שהרה"ג ישראל אריאל שליט"א כתב ספר ובו פירט את הבירור ההלכתי והמעשי שבעקבותיו בנה את המנורה. במאמר זה, נעיר מספר הערות לגבי מסקנותיו של הרב אריאל.

כסלו תשע"ט

הזכות להתגלות - לפרשת וירא

מבאר את מחלוקת רש"י ורמב"ן במטרת התגלות של ה' לאברהם. לע"נ הגאון הרב ליב מינצברג זצ"ל שעלה אתמול לישיבה של מעלה.

חשון תשע"ט

עבודה רוחנית ועבודה גשמית - בהעלותך

מדוע בני ישראל התלוננו על המן? מה הקשר לחטא המרגלים?

המעבר בין ההנהגה הניסית להנהגה הטבעית בספר במדבר

תמוז תש"פ

ברכות פרק ה

ביאור ושננתם למשניות מסכת ברכות פרק ה'

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז

פסחים פרק ה

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק ה'

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז
שאל את הרב

שאלות ותשובות