מאמרי אוצר התורה

עמוס פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר עמוס פרק ז

תמוז תשע"ח

מיכה פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר מיכה פרק ז

אב תשע"ח

אסתר פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות למגילת אסתר פרק ז'.

אלול תשע"ח

עזרא פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר עזרא פרק ז.

אב תשע"ח

נחמיה פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר נחמיה פרק ז' (מהדורת תשס"ח).

אב תשע"ח

דניאל פרק ז

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דניאל פרק ז'.

אב תשע"ח

אברהם העברי

על האדם להשפיע על סביבתו ולא להיגרר אחריה.

ניסן תשע"ח

פעולת המצוות

כיצד פועל מעשה המצווה? 

ניסן תשע"ח

בכסה ליום חגינו

ראש השנה כתוב בתורה כחד המכוסה - מה פשר הכיסוי של ראש השנה? מדוע אין הקב"ה מטה את הבינוניים לחסד גם אם לא עשו תשובה?

(תשרי תש"פ (נכתב תשרי תשע"א

מיעקב לישראל - לפרשת וישלח

מדוע שמו של יעקב מוחלף פעמיים לשיראל? מה המשמעות של השם ישראל? מדוע מי שקורא לאברהם בשם אברם עובר על עשה ואילו אצל יעקב מותר לקרוא לו בשמו הקודם?

כסלו תשע"ט
שאל את הרב

שאלות ותשובות