מאמרי אוצר התורה

מיעקב לישראל - לפרשת וישלח

מדוע שמו של יעקב מוחלף פעמיים לשיראל? מה המשמעות של השם ישראל? מדוע מי שקורא לאברהם בשם אברם עובר על עשה ואילו אצל יעקב מותר לקרוא לו בשמו הקודם?

כסלו תשע"ט

הדרכה 5 - מה הקריטריונים בבחירת ישיבה

מהם הדברים שחשובים בבדיקת הישיבה?

חשון תשפ"א

ברכות פרק ז

ביאור ושננתם למשניות מסכת ברכות פרק ז'.

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז

פסחים פרק ז

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק ז'

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

שאלות ותשובות עזרא

שאלות ותשובות לספר עזרא על פי ביאור ושננתם.

תמוז תשע"ח

השמירה במקדש

מהו תפקיד הלויים בשמירה על בית המקדש? מדוע הוכפל הציווי על שמירת המקדש גם בפרשת במדבר וגם בפרשת קרח? 

תמוז תשע"ח

קידוש הארץ בימי עזרא

בימי שבי הגולה קידשו את הארץ בקדושה שניה. מהי ההגדרה של הקדושה השניה ובמה הא שונה מקדושה ראשונה?

ניסן תשע"ח

בראשית פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק ח'.

ה' אדר תשע"ח

שמות פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק ח'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק ח'.

י' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות