מאמרי אוצר התורה

עמוס פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר עמוס פרק ח'

תמוז תשע"ח

אסתר פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות למגילת אסתר פרק ח'.

אלול תשע"ח

עזרא פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר עזרא פרק ח'.

אב תשע"ח

נחמיה פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר נחמיה פרק ח' (מהדורת תשס"ח).

אב תשע"ח

דניאל פרק ח

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דניאל פרק ח'.

אב תשע"ח

שמחה

מהי השמחה וחשיבותה בעבודת ה'.

ניסן תשע"ח

כוונה במצוות

מה הכוונה הנצרכת בשעת עשיית המצווה? מה חשיבותה?

ניסן תשע"ח

כפרת הציבור

מדוע הצדוקים לא נמנעו מעבודת יום הכיפורים על פי שיטתם למרות שבכל שנה מת הכהן הגדול שלהם? מדוע הכהן הגדול מתוודה על שעיר המשתלח ולא על השעיר שמכניסים את דמו לקודש הקדשים? מה הערך של כפרת הציבור?

תשרי תש"פ

מיעקב לעם ישראל - לפרשת וישלח

יעקב אבינו נאבק עם עשיו ועם שרו. מעשה אבות סימן לבנים. גם הגויים יכולים אולי לפגוע בכף הירך של עם ישראל, אך הם אינם יכולים להכניע את העם היהודי.

כסלו תשע"ט

הדרכה 4 - חילוקי דעות עם הבן

מה קורה עם בשיחה עם הבן על הישיבה הרצויה, מתגלות חילוקי דעות בין ההורים לבין הבן?

תשרי תשפ"א
שאל את הרב

שאלות ותשובות