מאמרי אוצר התורה

הדרכה 4 - חילוקי דעות עם הבן

מה קורה עם בשיחה עם הבן על הישיבה הרצויה, מתגלות חילוקי דעות בין ההורים לבין הבן?

תשרי תשפ"א

ברכות פרק ח

ביאור ושננתם למשניות מסכת ברכות פרק ח'.

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז

פסחים פרק ח

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק ח

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

הקרבנות בפרשת פנחס

מדוע צוו בני ישראל על קרבן התמיד פעמיים גם בפרשת פנחס וגם בפרשת תצווה? מדוע לא צוו בני ישראל על קרבנות המוספים יחד עם הציווי על שאר הקרבנות? מדוע קבעה התורה דווקא את הקרבנות האלה לקרבנות מוסף?

תמוז תשע"ח

אנשי כנסת הגדולה

מי היו אנשי כנסת הגדולה? מה הייתה סמכות אנשי כנסת הגדולה?

ניסן תשע"ח

בראשית פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק ח'.

ו אדר תשע"ח

שמות פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק ט'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק ט'.

י' אדר תשע"ח

במדבר פרק יא

ביאור ושנתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק יא'.

י' אדר תשע"ח

דברים פרק ט

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק ט'.

יב' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות