מאמרי אוצר התורה

לימוד תורה

חשיבות לימוד התורה, מקומה בעבודת ה', למה ללמוד גמרא? למה צריך תורה שבעל פה? חשיבות החזרות על הנלמד, תורת ארץ ישראל ועוד.

ניסן תשע"ח

עניינים הקשורים לעשיית מצוות

עניינים שונים הקשורים לעשיית המצוות: הידור בקיום מצווה, זריזות ושמחה בקיום מצווה ועוד.

ניסן תשע"ח

מעשה ה' - מעשה אדם

במהלך הפרשות העוסקות בסיפורו של יוסף, אנו רואים שמתחדדת אצלו ההבנה שהכל בידי שמים, והבנה זו היא שמולכיה אותו למעמדו כמלך מצרים. גם בעניין עשיית המנורה, ישנה מחלוקת כיצד להתייחס לנס שהמנורה נעשתה על ידי האש - האם להחשיב את המנורה כמעשה אדם או כמעשה ה'.

טבת תשע"ט

הדרכה 6 - בדיקת ישיבה והחברים בישיבה

מה ההשפעה של הקורונה על אופן בדיקות הישיבה (מתאים גם לשנים שאינן קורונה)? מה עושים כשיש תלמידים בישיבה שלכאורה לא מתאימים לאופי של הן שלנו מבחינת רמתם?

חשון תשפ"א

שאלות חזרה מסכת ברכות

שאלות חזרה למשניות מסכת ברכות

תשרי תשס"ז

פסחים פרק י

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק י

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

שלל מדין

כיצד קיבלו הלויים חלק מהביזה של מדין? הרי יש איסור לתת ללויים חלק מביזה?

אב תשע"ט

בראשית פרק יא

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר בראשית פרק יא'

ו' אדר תשע"ח

שמות פרק יא

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר שמות פרק יא'.

ז' אדר תשע"ח

ויקרא פרק יא

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק יא'.

י' אדר תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות