מאמרי אוצר התורה

זימון לתלמידים בכיתה

האם תלמידים שאוכלים יחד בכיתה בשולחנות נפרדים צריכים או יכולים לזמן?

טבת תש"פ

הנרצח השקט

לפעמים דווקא התלמידים השקטים צריכים את ההתייחסות המירבית של המחנך.

תמוז תשע"ח

הדרכה 2 - בחירת ישיבה מתאימה ולא ישיבה טובה

החשיבות של בחירת ישיבה על פי האופי של הבן שלנו

 

אלול תש"פ

ברכות פרק א

ביאור ושננתם למשניות ברכות פרק א

תשרי תשפ"א - נכתב תשרי תשס"ז

פסחים פרק א

ביאור ושננתם למשניות מסכת פסחים פרק א'

תשרי תשפ"א - נכתב כסלו תשס"ז

פרק א

ביאור ושננתם למשניות מסכת ראש השנה

תשרי תשפ"א - נכתב חשון תשס"ז

סוכה פרק א

ביאור ושננתם למשניות מסכת סוכה פרק א'.

חשון תשע"ט

ביצה פרק א

משניות מסכת ביצה עם ביאור ושננתם - פרק א'.

אייר תשע"ח

פרק א

ביאור ושננתם למסכת תענית פרק א

(אדר תש"פ (נכתב בשנת תשס"ח

שאלות ותשובות בראשית

שאלות ותשובות על ספר בראשית ללימוד וחזרה בכיתה. התשובות נכתבו על פי ביאור ושננתם.

ניסן תשע"ח
שאל את הרב

שאלות ותשובות