נחמיה פרק ג

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר נחמיה פרק ג' (מהדורת תשס"ח)

מערכת אוצר התורה - ושננתם | אב תשע"ח

נחמיה פרק ג

(א) וַיָּקָם אֶלְיָשִׁיב הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶחָיו הַכֹּהֲנִים וַיִּבְנוּ אֶת שַׁעַר הַצֹּאן אלישיב, שהיה הכהן הגדול, ואחיו הכהנים, קמו ובנו שער בחומה שנקרא שער הצאן,[1] הֵמָּה קִדְּשׁוּהוּ אלישיב ואחיו קידשו בפה את שער הצאן, שיהיה קדוש בקדושת העיר ירושלים[2] וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו אלישיב ואחיו הקימו את דלתות שער הצאן,[3] וְעַד מִגְדַּל הַמֵּאָה קִדְּשׁוּהוּ אלישיב ואחיו בנו את החומה עד למגדל שנקרא מגדל המאה, וקידשו גם חלקים אלה מהחומה בקדושת העיר ירושלים,[4] עַד מִגְדַּל חֲנַנְאֵל וכן המשיכו אלישיב ואחיו לבנות את חומת העיר ירושלים עד למגדל חננאל[5]: (ב) וְעַל יָדוֹ בָנוּ אַנְשֵׁי יְרֵחוֹ ליד המקום בו בנה אלישיב את החומה, בנו חלק מהחומה תושבי העיר יריחו,[6] וְעַל יָדוֹ בָנָה זַכּוּר בֶּן אִמְרִי ובסמוך למקום בו בנו אנשי יריחו את החומה, בנה זכור בן אמרי את החומה: (ג) וְאֵת שַׁעַר הַדָּגִים בָּנוּ בְּנֵי הַסְּנָאָה שער שנקרא שער הדגים בנו בני סנאה,[7] הֵמָּה קֵרוּהוּ בני סנאה העמידו תקרה על שער הדגים,[8] וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו בני סנאה הקימו דלתות על השער, מַנְעוּלָיו וּבְרִיחָיו וכן העמידו את המנעולים והקורות שהיו מאחורי שערי העיר, שמנעו מהאויב לפתוח את שערי העיר[9]: (ד) וְעַל יָדָם הֶחֱזִיק מְרֵמוֹת בֶּן אוּרִיָּה בֶּן הַקּוֹץ ליד המקום בו בנו בני סנאה את חומת ירושלים, בנה את חומת העיר מרמות בן אוריה בן הקוץ, וְעַל יָדָם הֶחֱזִיק מְשֻׁלָּם בֶּן בֶּרֶכְיָה בֶּן מְשֵׁיזַבְאֵל ליד המקום בו בנה בני מרמות את חומת ירושלים, בנה את חומת העיר משלם בן ברכיה בן משיזבאל, וְעַל יָדָם הֶחֱזִיק צָדוֹק בֶּן בַּעֲנָא ליד המקום בו בנה משלם בן ברכיה בן משיזבאל את חומת ירושלים, בנה את חומת העיר צדוק בן בענא: (ה) וְעַל יָדָם הֶחֱזִיקוּ הַתְּקוֹעִים ליד המקום בחומה שאותו בנה צדוק, בנו אנשי תקוע את חומת העיר,[10] וְאַדִּירֵיהֶם ועשירי העיר תקוע,[11] לֹא הֵבִיאוּ צַוָּרָם בַּעֲבֹדַת אֲדֹנֵיהֶם לא סייעו בעבודת ה', לא סייעו בבניין בית המקדש[12]: (ו) וְאֵת שַׁעַר הַיְשָׁנָה את השער שנקרא שער הישנה,[13] הֶחֱזִיקוּ יוֹיָדָע בֶּן פָּסֵחַ וּמְשֻׁלָּם בֶּן בְּסוֹדְיָה בָּנוּ יוידע ומשלם, הֵמָּה קֵרוּהוּ הם הקימו את התקרה מעל לשער, וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו וּמַנְעֻלָיו וּבְרִיחָיו הם שמו את דלתות השער ואת המנעולים והקורות שעומדים ומונעים מאויבים להיכנס לעיר: (ז) וְעַל יָדָם ליד המקום בחומה אותו בנו יוידע ומשולם, הֶחֱזִיק מְלַטְיָה הַגִּבְעֹנִי וְיָדוֹן הַמֵּרֹנֹתִי אַנְשֵׁי גִבְעוֹן וְהַמִּצְפָּה בנו  מלטיה (שהיה גבעוני), ידון (ממרון), ואנשי גבעון והמצפה,[14] לְכִסֵּא פַּחַת עֵבֶר הַנָּהָר עד מקום בו יושב מושל עבר הנהר על כיסאו[15]: (ח) עַל יָדוֹ ליד המקום בחומה אותו בנו מלטיה, ידון ואנשי גבעון והמצפה,  הֶחֱזִיק עֻזִּיאֵל בֶּן חַרְהֲיָה צוֹרְפִים בנה אדם בשם עוזיאל בן חרהיה שהיה צורף במקצועו,[16] וְעַל יָדוֹ ליד המקום בחומה אותו בנה עוזיאל, הֶחֱזִיק חֲנַנְיָה בֶּן הָרַקָּחִים בנה אדם בשם חנניה ממשפחת רוקחי בשמים, וַיַּעַזְבוּ יְרוּשָׁלִַם עוזיאל וחנניה מלאו עפר,[17] עַד הַחוֹמָה הָרְחָבָה עד למקום בו הייתה החומה רחבה, ובכך חיזקו עוזיאל וחנניה את חומת העיר[18]: (ט) וְעַל יָדָם ליד המקום בחומה אותו בנו עוזיאל וחנניה, הֶחֱזִיק רְפָיָה בֶן חוּר בנה את החומה אדם בשם רפיה בן חור, שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ יְרוּשָׁלִָם רפיה היה שר על חצי ממחוז ירושלים[19]: (י) וְעַל יָדָם ליד המקום בחומה אותו בנה רפיה, הֶחֱזִיק יְדָיָה בֶן חֲרוּמַף בנה את החומה אדם בשם ידיה בן חרומף, וְנֶגֶד בֵּיתוֹ וכן בנה ידיה חומה מול ביתו,[20] וְעַל יָדוֹ הֶחֱזִיק ליד המקום בחומה אותו בנה ידיה, חַטּוּשׁ בֶּן חֲשַׁבְנְיָה בנה את החומה אדם בשם חטוש בן חשבניה: (יא) מִדָּה שֵׁנִית באותה מידה שחטוש בנה את החומה,[21] הֶחֱזִיק מַלְכִּיָּה בֶן חָרִם וְחַשּׁוּב בֶּן פַּחַת מוֹאָב בנו את החומה מלכיה בן חרים וחשוב בנו של מושל מואב, מלכיה וחשוב בנו בחומה חלק באותו אורך שבנה חטוש,[22] וְאֵת מִגְדַּל הַתַּנּוּרִים ומעבר לחלקם בבניין החומה, בנו מלכיה וחשוב מגדל שנקרא מגדל התנורים[23]: (יב) וְעַל יָדוֹ ליד המקום בחומה אותו בנו מלכיה וחשוב, הֶחֱזִיק שַׁלּוּם בֶּן הַלּוֹחֵשׁ בנה את החומה שלום בן הלוחש, שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ יְרוּשָׁלִָם שלום היה שר על החצי השני של מחוז ירושלים (החצי שרפיה לא היה ממונה עליו),[24] הוּא וּבְנוֹתָיו שלום בנה את החומה יחד עם בנותיו שעזרו לו[25]: (יג) אֵת שַׁעַר הַגַּיְא את השער שהוביל לגיא בן הנם, הֶחֱזִיק חָנוּן וְיֹשְׁבֵי זָנוֹחַ בנו חנון ושאר תושבי זנוח, הֵמָּה בָנוּהוּ הם אלה שבנו את שער הגיא, וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו וּבְרִיחָיו והם בנו את הדלתות של השער, את המנעול ואת הקורה הגדולה שסוגרת על הדלת ומונעת מהאויבים לפרוץ את דלת השער, וְאֶלֶף אַמָּה בַּחוֹמָה חוץ מבניין השער, בנו חנון ויושבי זנוח עוד מאה אמה מהחומה,[26] עַד שַׁעַר הָשֲׁפוֹת חנון ויושבי זנוח בנו את החומה עד לשער האשפות[27]: (יד) וְאֵת שַׁעַר הָאַשְׁפּוֹת הֶחֱזִיק מַלְכִּיָּה בֶן רֵכָב מלכיה בן רכב בנה את שער האשפות, שַׂר פֶּלֶךְ בֵּית הַכָּרֶם מלכיה היה השר הממונה על מחוז שנקרא בית הכרם, הוּא יִבְנֶנּוּ מלכיה בנה את שער האשפות,[28] וְיַעֲמִיד דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו וּבְרִיחָיו מלכיה בנה את הדלתות של השער, את המנעול ואת הקורה הגדולה שסוגרת על הדלת ומונעת מהאויבים לפרוץ את דלת השער: (טו) וְאֵת שַׁעַר הָעַיִן הֶחֱזִיק שַׁלּוּן בֶּן כָּל חֹזֶה את השער שנקרא שער העין בנה אדם בשם שלון בן כל חוזה, שַׂר פֶּלֶךְ הַמִּצְפָּה שלון היה השר על מחוז המצפה,[29] הוּא יִבְנֶנּוּ וִיטַלְלֶנּוּ שלון בנה את השער ואת התקרה מעל השער,[30] וְיַעֲמִיד דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו וּבְרִיחָיו שלון בנה את הדלתות של השער, את המנעול, ואת הקורה הגדולה שסוגרת על הדלת ומונעת מהאויבים לפרוץ את דלת השער וְאֵת חוֹמַת בְּרֵכַת הַשֶּׁלַח לְגַן הַמֶּלֶךְ כמו כן בנה שלון את החומה של בריכה שנקראת בריכת השלח, שסמוכה לגן של המלך,[31] וְעַד הַמַּעֲלוֹת הַיּוֹרְדוֹת מֵעִיר דָּוִיד ושלון המשיך לבנות את החומה עד שהגיע אל מדרגות שהיו יורדות מעיר דוד (מקום שהיה מוכר לכולם)[32]: (טז) אַחֲרָיו הֶחֱזִיק ליד המקום בחומה אותו בנה שלון, נְחֶמְיָה בֶן עַזְבּוּק בנה את החומה נחמיה בן עזבוק, שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ בֵּית צוּר נחמיה היה שר של חצי ממחוז בית צור, עַד נֶגֶד קִבְרֵי דָוִיד וכן המשיך נחמיה לבנות את החומה בסמוך לקברי מלכי בית דוד, וְעַד הַבְּרֵכָה הָעֲשׂוּיָה ומשם המשיך לבנות את החומה עד לבריכה ידועה,[33] וְעַד בֵּית הַגִּבֹּרִים משם המשיך נחמיה לבנות את החומה עד שהגיע לבית הגיבורים של דוד (שהיה מקום ידוע לכולם)[34]: (יז) אַחֲרָיו ליד המקום בחומה אותו בנה נחמיה, הֶחֱזִיקוּ הַלְוִיִּם בנו את החומה לויים:[35] רְחוּם בֶּן בָּנִי רחום בן בני היה הלוי שבנה את החומה ליד נחמיה, עַל יָדוֹ הֶחֱזִיק חֲשַׁבְיָה חשביה, שהיה גם הוא לוי, בנה את החומה ליד רחום, שַׂר חֲצִי פֶלֶךְ קְעִילָה חשביה היה שר של חצי ממחוז קעילה, לְפִלְכּוֹ חשביה בנה את החומה יחד עם תושבי המחוז קעילה[36]: (יח) אַחֲרָיו הֶחֱזִיקוּ אֲחֵיהֶם מהמקום בו סיים חשביה לבנות את החומה, בנו חבריהם של רחום וחשביה את החומה,[37] בַּוַּי בֶּן חֵנָדָד בוי בן חנדד היה החבר של רחום וחשביה, והוא בנה את החומה מהמקום בו הפסיקו הם לבנות, שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ קְעִילָה בוי היה שר ממונה על חצי ממחוז קעילה: (יט) וַיְחַזֵּק עַל יָדוֹ עֵזֶר בֶּן יֵשׁוּעַ מהמקום בו סיים בוי לבנות את החומה, בנה את החומה עזר בן ישוע, שַׂר הַמִּצְפָּה עזר היה שר של מקום שנקרא מצפה, מִדָּה שֵׁנִית עזר בנה בחומה באותו שיעור שבנה בוי, עזר בנה בחומה באותו אורך שבנה בוי,[38] מִנֶּגֶד עֲלֹת הַנֶּשֶׁק התחלת מקום הבניין של עזר היה ממקום שבו אכסנו כלי נשק,[39] הַמִּקְצֹעַ מקום זה נמצא בזווית של החומה, במקום בו החומה פונה לכיוון אחר[40]: (כ) אַחֲרָיו הֶחֱרָה במקום בחומה בו הפסיק לבנות עזר, התחמם והזדרז לבנות,[41] הֶחֱזִיק בָּרוּךְ בֶּן זַכַּי בנה בחומה ברוך בן זכי, מִדָּה שֵׁנִית ברוך בנה באותו אורך שבנה עזר, מִן הַמִּקְצוֹעַ ברוך בנה את החומה מהזווית, מהמקום בו החומה פונה, עַד פֶּתַח בֵּית אֶלְיָשִׁיב הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל עד לפתח הבית של אלישיב הכהן הגדול[42]: (כא) אַחֲרָיו מהמקום בו הפסיק ברוך לבנות את החומה, הֶחֱזִיק מְרֵמוֹת בֶּן אוּרִיָּה בֶּן הַקּוֹץ בנה מרמות בנו של אוריה בנו של הקוץ את החומה, בנייה נוספת על מה שבנה כבר לפני כן,[43] מִדָּה שֵׁנִית באותו אורך שבנה ברוך, מִפֶּתַח בֵּית אֶלְיָשִׁיב וְעַד תַּכְלִית בֵּית אֶלְיָשִׁיב מהפתח של אלישיב הכהן הגדול, ועד לקצה ביתו של אלישיב הכהן הגדול[44]: (כב) וְאַחֲרָיו הֶחֱזִיקוּ הַכֹּהֲנִים אַנְשֵׁי הַכִּכָּר מהמקום בו הפסיק מרמות לבנות את החומה, בנו את החומה הכהנים שיושבים בכיכר הירדן[45]: (כג) אַחֲרָיו הֶחֱזִיק בִּנְיָמִן וְחַשּׁוּב נֶגֶד בֵּיתָם מהמקום בו הפסיקו הכהנים לבנות את החומה, בנו את החומה בנימין וחשוב, ויצא שהם בנו את החומה ממול לביתם שהיה סמוך לחומה,[46] אַחֲרָיו הֶחֱזִיק עֲזַרְיָה בֶן מַעֲשֵׂיָה בֶּן עֲנָנְיָה אֵצֶל בֵּיתוֹ מהמקום בו הפסיקו בנימין וחשוב לבנות את החומה, בנה את החומה עזריה בן מעשיה בן ענניה, והוא בנה את החומה ממול לביתו שהיה סמוך לחומה: (כד) אַחֲרָיו מהמקום בו הפסיק עזריה לבנות את החומה, הֶחֱזִיק בִּנּוּי בֶּן חֵנָדָד בנה את החומה בנוי בן חנדד, מִדָּה שֵׁנִית בנוי בנה באותו אורך מהחומה כמו שבנה עזריה, מִבֵּית עֲזַרְיָה עַד הַמִּקְצוֹעַ וְעַד הַפִּנָּה בנוי בנה את החומה מביתו של עזריה ועד למגדל שהיה בפינת החומה[47]: (כה) פָּלָל בֶּן אוּזַי מִנֶּגֶד הַמִּקְצוֹעַ פלל בן אוזי בנה את החומה מהזווית של החומה,[48] וְהַמִּגְדָּל הַיּוֹצֵא מִבֵּית הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן וכן בנה פלל את המגדל שיוצא מביתו של המלך שנמצא במעלה ההר,[49] אֲשֶׁר לַחֲצַר הַמַּטָּרָה בית המלך היה סמוך לחצר המטרה,[50] אַחֲרָיו פְּדָיָה בֶן פַּרְעֹשׁ פדיה בן פרעש בנה את החומה מהמקום בו פלל הפסיק לבנות את החומה: (כו) וְהַנְּתִינִים הגבעונים,[51] הָיוּ יֹשְׁבִים בָּעֹפֶל ישבו במגדל שנקרא "העפל",[52] עַד נֶגֶד שַׁעַר הַמַּיִם לַמִּזְרָח הגבעונים בנו את החומה עד לשער המים שפונה למזרח,[53] וְהַמִּגְדָּל הַיּוֹצֵא וכן בנו הגבעונים את המגדל שיוצא מחוץ לחומה[54]: (כז) אַחֲרָיו מהמקום בו הפסיקו הגבעונים לבנות את החומה, הֶחֱזִיקוּ הַתְּקֹעִים בנו אנשי תקוע חלק נוסף מהחומה, בנוסף על החלק שכבר בנו, מִדָּה שֵׁנִית אנשי תקוע בנו באותו אורך בחומה כמו שבנו הגבעונים, מִנֶּגֶד הַמִּגְדָּל הַגָּדוֹל הַיּוֹצֵא מסמוך למגדל שיוצא מחוץ לחומה, וְעַד חוֹמַת הָעֹפֶל ועד למגדל שנקרא העפל: (כח) מֵעַל שַׁעַר הַסּוּסִים ממקום שנקרא שער הסוסים, ועד לראש ההר של ירושלים,[55] הֶחֱזִיקוּ הַכֹּהֲנִים אִישׁ לְנֶגֶד בֵּיתוֹ בנו הכהנים את החומה, כל אחד מהכהנים בנה את קטע החומה שהיה סמוך לביתו (בתי הכהנים היו בנויים משער הסוסים כלפי מעלה)[56]: (כט) אַחֲרָיו מהמקום בו הפסיקו הכהנים לבנות את החומה, הֶחֱזִיק צָדוֹק בֶּן אִמֵּר נֶגֶד בֵּיתוֹ בנה צדוק בן אמר (שלא היה כהן) את קטע החומה שהיה סמוך לביתו,[57] וְאַחֲרָיו הֶחֱזִיק שְׁמַעְיָה בֶן שְׁכַנְיָה שֹׁמֵר שַׁעַר הַמִּזְרָח מהמקום בו הפסיק צדוק לבנות את החומה, בנה את החומה שמעיה בן שכניה, שהיה שומר בשער המזרח: (ל) אַחֲרָיו הֶחֱזִיק חֲנַנְיָה בֶן שֶׁלֶמְיָה וְחָנוּן בֶּן צָלָף הַשִּׁשִּׁי מִדָּה שֵׁנִי מהמקום בו הפסיק שמעיה לבנות את החומה, בנו את החומה, חנניה בן שלמיה וחנון הבן השישי של צלף, והם בנו קטע מהחומה שהיה באותו אורך שבנה שמעיה,[58] אַחֲרָיו הֶחֱזִיק מְשֻׁלָּם בֶּן בֶּרֶכְיָה נֶגֶד נִשְׁכָּתוֹ מהמקום בו הפסיקו חנניה וחנון לבנות את החומה, בנה את החומה משלם בן ברכיה, שבנה את קטע החומה שהיה סמוך ללשכתו[59]: (לא) אַחֲרָיו הֶחֱזִיק מַלְכִּיָּה בֶּן הַצֹּרְפִי מהמקום בו הפסיק משלם בן ברכיה לבנות את החומה, בנה את החומה מלכיה בן הצורף,[60] עַד בֵּית הַנְּתִינִים וְהָרֹכְלִים עד ביתם של הגבעונים ומוכרי הבשמים,[61] נֶגֶד שַׁעַר הַמִּפְקָד מסמוך לשער שנקרא שער המפקד, וְעַד עֲלִיַּת הַפִּנָּה ועד למקום ממנו עולים אל הזווית של החומה[62]: (לב) וּבֵין עֲלִיַּת הַפִּנָּה לְשַׁעַר הַצֹּאן הֶחֱזִיקוּ הַצֹּרְפִים וְהָרֹכְלִים את קטע החומה שנמצא בין פינת החומה ועד לשער הצאן, בנו בעלי מלאכה: צורפים ומוכרי בשמים[63]: (לג) וַיְהִי כַּאֲשֶׁר שָׁמַע סַנְבַלַּט כאשר שמע סנבלט (שהיה מצרי יהודה), כִּי אֲנַחְנוּ בוֹנִים אֶת הַחוֹמָה שאנחנו בונים את חומת ירושלים, וַיִּחַר לוֹ היה לסנבלט כעס בלב,[64] וַיִּכְעַס הַרְבֵּה סנבלט הוציא את כעסו,[65] וַיַּלְעֵג עַל הַיְּהוּדִים סנבלט לעג ליהודים: (לד) וַיֹּאמֶר סנבלט אמר, לִפְנֵי אֶחָיו וְחֵיל שֹׁמְרוֹן לחבריו ולחיילים של שומרון שהיו גם כן צרי יהודה,[66] וַיֹּאמֶר סנבלט אמר לצרי יהודה, מָה הַיְּהוּדִים הָאֲמֵלָלִים עֹשִׂים מה התועלת במה שהיהודים החלשים עושים,[67] הֲיַעַזְבוּ לָהֶם האם הם יצליחו לחזק את החומה, הרי החומה היא חומה חלשה,[68] הֲיִזְבָּחוּ האם היהודים יזבחו קרבנות כתודה על בניין החומה, הרי החומה היא חומה חלשה,[69] הַיְכַלּוּ בַיּוֹם (סנבלט אמר את דבריו במשך זמן בניית החומה, ולכן גם אמר :האם יצליחו היהודים לסיים את החומה בזמן,[70] הַיְחַיּוּ אֶת הָאֲבָנִים מֵעֲרֵמוֹת הֶעָפָר האם היהודים יוכלו לתקן את האבנים שהם שמים על החומה,[71] וְהֵמָּה שְׂרוּפוֹת הרי האבנים נשרפו בחורבן בית ראשון, ואם כן, איך מתקנים היהודים את החומה עם אותם אבנים[72]: (לה) וְטוֹבִיָּה הָעַמֹּנִי אֶצְלוֹ טוביה העמוני עזר לסנבלט עם דבריו,[73] וַיֹּאמֶר גַּם טוביה אמר גם הוא דברי לעג על בוני החומה,[74] אֲשֶׁר הֵם בּוֹנִים בחומה שהיהודים בונים, אִם יַעֲלֶה שׁוּעָל וּפָרַץ חוֹמַת אַבְנֵיהֶם גם אם יעלה על החומה רק שועל, הוא יצליח לפרוץ את החומה, בגלל שהחומה היא מאוד חלשה[75]: (לו) נחמיה התפלל אל ה' ואמר: שְׁמַע אֱלֹהֵינוּ כִּי הָיִינוּ בוּזָה תשמע לנו ה' כיוון שהיינו לביזיון,[76] וְהָשֵׁב חֶרְפָּתָם אֶל רֹאשָׁם ותחזיר לסנבלט וטוביה על ראשם, כפי הביזיון שהם ביזו אותנו,[77] וּתְנֵם לְבִזָּה בְּאֶרֶץ שִׁבְיָה תבזה את סנבלט וטוביה כשהם יהיו בארץ שבי[78]: (לז) וְאַל תְּכַס עַל עֲוֹנָם וְחַטָּאתָם מִלְּפָנֶיךָ אל תכסה על החטאים של סנבלט וטוביה, אני מתפלל שחטאיהם של סנבלט וטוביה יהיו גלויים לפניך, כך שתעניש אותם,[79] אַל תִּמָּחֶה אל תמחק את העוונות של סנבלט וטוביה,[80] כִּי הִכְעִיסוּ לְנֶגֶד הַבּוֹנִים כיוון שבעת שלעגו לנו, הם הראו גם כעס על הבונים את החומה, היות וחשבו שעל ידי כך, הם יוכלו למנוע את המשך בניית החומה[81] : (לח) וַנִּבְנֶה אֶת הַחוֹמָה (למרות דברי הלעג) המשכנו לבנות את החומה,[82] וַתִּקָּשֵׁר כָּל הַחוֹמָה עַד חֶצְיָהּ סתמו את הפרצות לאורך חצי מהחומה, כך שהפרצות נקשרו זה בזה,[83] וַיְהִי לֵב לָעָם לַעֲשׂוֹת העם שמח על בניית חצי מהחומה, למרות שלא הסתיימה כל מלאכת בניית החומה[84]:

 

[1] מצודות.

[2] מצודות.

[3] רש"י.

[4] מצודות.

[5] מצודות.

[6] מצודות.

[7] רש"י.

[8] מצודות.

[9] מצודות.

[10] מצודות.

[11] מצודות.

[12] מצודות.

[13] רש"י. רלב"ג: הסיבה שהשער נקרא שער הישנה הוא בגלל ששער זה היה גם בחומה בימי בית ראשון.

[14] מצודות.

[15] מצודות וכן רלב"ג בפירושו השני. רלב"ג בפירושו הראשון: יושבי מצפה וגעון היו נתינים של מושל עבר הנהר.

[16] מצודות.

[17] מצודות.

[18] מצודות.

[19] מצודות.

[20] מצודות. רש"י: המקום בו נפל חלקו של ידיה לבנות את החומה, היה ליד ביתו.

[21] מצודות.

[22] מצודות.

[23] מצודות.

[24] מצודות.

[25] מצודות.

[26] מצודות.

[27] מצודות.

[28] מצודות.

[29] רש"י.

[30] רש"י.

[31] מצודות.

[32] רש"י.

[33] מצודות.

[34] מצודות. רלב"ג: 2 קצוות מצויינים כאן: מצד אחד בנה נחמיה עד לקברי מלכי בית דוד, ומהצד השני בנה את החומה עד למקום שנקרא בית הגיבורים של דוד.

[35] דעת מקרא.

[36] מצודות.

[37] מצודות. רש"י: אחיהם הלויים.

[38] מצודות.

[39] מצודות.

[40] מצודות.

[41] מצודות.

[42] מצודות.

[43] מצודות.

[44] מצודות.

[45] דעת מקרא.

[46] מצודות. "אחריו" הכוונה היא למקום מנו הפסיקו בני הכהנים לבנות.

[47] מצודות.

[48] מצודות.

[49] מצודות.

[50] מצודות.

[51] מצודות.

[52] מצודות.

[53] מצודות.

[54] מצודות.

[55] מצודות.

[56] מצודות.

[57] מצודות.

[58] מצודות.

[59] מצודות.

[60] רש"י.

[61] מצודות.

[62] מצודות.

[63] מצודות.

[64] מצודות.

[65] מצודות.

[66] מצודות.

[67] מצודות.

[68] מצודות.

[69] מצודות.

[70] מצודות.

[71] מצודות.

[72] מצודות.

[73] מצודות.

[74] מצודות.

[75] מצודות.

[76] מצודות.

[77] מצודות.

[78] מצודות.

[79] מצודות.

[80] מצודות.

[81] מצודות.

[82] מצודות.

[83] מצודות.

[84] מצודות.

מחלוקות בית שמאי ובית הלל

הסבר יסודות המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל ועיסוק בשאלה האם לעתיד לבא תהיה הלכה כבית שמאי
שיעורי עיון בגמרא

תהילים פרק ו

ביאור אוצר המקרא לספר תהילים פרק ו אוצר המקרא הוא קיצור של אוצר מפרשי התנ"ך לרפואת ידידי אוריאל דוד בן יוכבד בתוך שאר חולי ישראל
אוצר המקרא על התנך

תהילים פרק ה

ביאור אוצר המקרא לספר תהילים פרק ה אוצר המקרא הוא קיצור אוצר מפרשי התנ"ך
אוצר המקרא על התנך

יוסף ואחיו לפרשת וישב

מה הקשר בין כתונת הפסים לגלות? מדוע הפלה יעקב את יוסף ומדוע רצו אחיו להרוג אותו?
אוצר לדרך - אמונה