בית מדרש

ויקרא פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק י'.
אוצר המקרא על התנך

ויקרא פרק כ

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר ויקרא פרק כ'.
אוצר המקרא על התנך

מצוות ערכין

מה הטעם של מצות ערכין וסכום השקלים?

במדבר פרק א

ביאור ושננם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק א'.
אוצר המקרא על התנך

במדבר פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק י'.
אוצר המקרא על התנך

במדבר פרק כ

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק כ'.
אוצר המקרא על התנך

במדבר פרק ל

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר במדבר פרק ל'.
אוצר המקרא על התנך

השבטים שבעבר הירדן המזרחי

מדוע שניים וחצי השבטים מוותרים על נחלה בארץ ישראל ? האם יש פירוש מעבר לסיבה שרואים בפשט ? האם לא חשוב להם להיות חלק מעם ישראל ? הם לא סומכים על הקב"ה שיהיה להם טוב גם בארץ ישראל ?

דברים פרק א

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק א'.
אוצר המקרא על התנך

דברים פרק י

ביאור ושננתם עם חלק מההערות לספר דברים פרק י'.
אוצר המקרא על התנך