אוצר ההלכה - מאמרים

אוצר ההדר - הלכות ארבעת המינים

הלכות ארבעת המינים, מדריך הלכתי ומעשי. מהם הדברים החשובים שיש להקפיד עליהם בקניית ארבעת המינים, עצות מעשיות ועוד.

אלול תשע"ו

שינה בסוכה - ברכה ושליחות

האם יש לברך על שינה בסוכה? הסבר שיטת רבינו תם שעיקר הקביעות בסעודה היא האכילה. הסבר מנהגו של האדמו"ר מבעלז למינוי שליח לשינה בסוכה.

 

המאמר נכתב במלואת שנים עשר שנים לפטירתו של מו"ר הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל. יתומים היינו.

תשרי תש"פ

זימון לתלמידים בכיתה

האם תלמידים שאוכלים יחד בכיתה בשולחנות נפרדים צריכים או יכולים לזמן?

טבת תש"פ

נטילת קלי צום בשבת

האם בערב תשעה באב שחל במוצאי שבת קודש מותר ליטול קלי צום בשבת כדי להקל על הצום.

ז אב תשפ"א

מראה ההדר

תמונות מלוות לספר אוצר ההדר על הלכות ארבעת המינים.

ניסן תשע"ח

אין מעבירין על המצוות

ישנו כלל האומר שאין מעבירין על המצוות. מה יהיה הדין במקרה ועומדות בפני האדם שתי בררות: לקיים מצווה עכשיו, ובכך להקפיד על כלל זה, או לדחות את המצווה ולקיים מצווה מהודרת יותר. מה הדין?

כ"ז חשון תש"פ

שינוי שם של תורם

ראובן תרם חפץ לבית הכנסת, ובתמורה לכך כתבו את שמו כתורם החפץ. לאחר שעבר זמן, החפץ התבלה ורוצים לחדשו. התורם החדש מתנה את תרומתו בכך שיכתבו את שמו על החפץ. האם מותר לכתוב את שמו של התורם השני, והאם חובה להשאיר את שמו של התורם הראשון?

מנחם אב תש"פ

אמירת תודה למלווה

האם מותר ללווה לומר תודה למלווה או שיש באמירה כזו משום איסור ריבית?

תמוז תש"פ

ספינת הקורונה בהלכה

מה היה על המדינה לעשות ליושבי ספינת הקורונה שחלו? להשאירם שם על מנת לא לסכן אחרים או להציל אותם ובכך לסכן אחרים?

 

במאמר זה נדון גם בחיוב הרופא לרפא, ובשיקולים ציבוריים בנושא זה.

אייר תשפ"א

אמירת חצי פסוק

קיימא לן שכל פסוק דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן, כלומר: אסור לנו להפסיק באמצע פסוק. כיצד אם כן אומרים "וזאת התורה אשר ש משה לפני בני ישראל על פי ה' ביד משה" למרות ש"על פי ה' וכו'" איננו פסוק שלם?

יח חשון תשפ"ב