אכילת חרוסת בפסח

חרוסת זכר לתפוח שהיו יולדות שם בנות ישראל במצרים. ואני תמה א. מה פשר הלידה דווקא שם, ב. מדוע בהלכה לא התקבל טעם זה בחרוסת ומאידך העדיפו להביא טעם של טיט ג. מה המקום בחרוסת למיני פירות שנמשלו בהם ישראל אגוז רימון וכו'

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך יא ניסן תשפ"ב

לגבי עצם המנהג לטבול בחרוסת נאמרו על כך מספר טעמים:

א. זכר לטיט שבני ישראל היו משתעבדים בו במצרים. זו גם המשמעות של השם חרוסת - חרסין - זכל ללבנים שהכינו בנ"י במצרים.

ב. כדי להמית את התולעים שיש במרור (יש הרבה להרחיב  בטעם זה - אם חשוב לך תחזור אליי פעם נוספת).

 

הסיבה שבחרוסת משתמשים בתפוחים זה לזכר התפוחים שהיו בנות ישראל יולדות  במצרים. כך גם יש סיבה שמשתמשים באגוזים. אבל זה נאמר על הרכיבים, ולא על עצם השימוש בחרוסת שהוא משני הטעמים שכתבתי.

 

הלידה במצרים היא דבר גדול שבתוך כל השיעבוד בנות ישראל הקפידו להמשיך את שושלת עם ישראל ולא התייאשו (עיין שמות פרק ב ובמדרשי חז"ל שם).

 

חג כשר ושמח!