בית כנסת, תפילה וברכות - מאמרים

זימון לתלמידים בכיתה

האם תלמידים שאוכלים יחד בכיתה בשולחנות נפרדים צריכים או יכולים לזמן?

טבת תש"פ

שינוי שם של תורם

ראובן תרם חפץ לבית הכנסת, ובתמורה לכך כתבו את שמו כתורם החפץ. לאחר שעבר זמן, החפץ התבלה ורוצים לחדשו. התורם החדש מתנה את תרומתו בכך שיכתבו את שמו על החפץ. האם מותר לכתוב את שמו של התורם השני, והאם חובה להשאיר את שמו של התורם הראשון?

מנחם אב תש"פ

אמירת חצי פסוק

קיימא לן שכל פסוק דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן, כלומר: אסור לנו להפסיק באמצע פסוק. כיצד אם כן אומרים "וזאת התורה אשר ש משה לפני בני ישראל על פי ה' ביד משה" למרות ש"על פי ה' וכו'" איננו פסוק שלם?

יח חשון תשפ"ב
שאל את הרב

בית כנסת, תפילה וברכות - שאלות ותשובות