אמירת ותן טל ומטר בתפילה

שלום וברכה! אשמח להלכות ותן טל אם טעה את כל האפשריות תודה

הרב המשיב: הרב יוסי ברינר תאריך חשון תשפ"א

שלום וברכה. במענה לשאלתך.

מתחילים בז' בחשון לשאול גשמים ולכן במקום "ותן ברכה" אומרים "ותן טל ומטר לברכה". במקרה ואדם שכח ולא אמר, בעיקרון הוא צריך לחזור, אלא שכאן יש כמה דינים.

א. אם נזכר לפני שומע תפילה - יאמר בשומע תפילה "ותן טל ומטר" לפני "כי אתה". במקרה ונזכר ממש אחרי שומע תפילה, לפני שאמר "רצה", אומר שם.

ב. אם נזכר אחרי שמוע תפילה ולפני שעקר רגליו - חוזר לברך עלינו.

ג. אם נזכר לאחר עקירת רגליו - חוזר לראש התפילה (היום מקולב לומר תחנונים אחרי התפילה ורק לאחר מכן לעקור רגליו).

 

יה"ר שנזכה לשנה ברוכה בגשמים.