נושאים כלליים - מאמרים

שינה בסוכה - ברכה ושליחות

האם יש לברך על שינה בסוכה? הסבר שיטת רבינו תם שעיקר הקביעות בסעודה היא האכילה. הסבר מנהגו של האדמו"ר מבעלז למינוי שליח לשינה בסוכה.

 

המאמר נכתב במלואת שנים עשר שנים לפטירתו של מו"ר הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל. יתומים היינו.

תשרי תש"פ

אין מעבירין על המצוות

ישנו כלל האומר שאין מעבירין על המצוות. מה יהיה הדין במקרה ועומדות בפני האדם שתי בררות: לקיים מצווה עכשיו, ובכך להקפיד על כלל זה, או לדחות את המצווה ולקיים מצווה מהודרת יותר. מה הדין?

כ"ז חשון תש"פ

אמירת תודה למלווה

האם מותר ללווה לומר תודה למלווה או שיש באמירה כזו משום איסור ריבית?

תמוז תש"פ

ספינת הקורונה בהלכה

מה היה על המדינה לעשות ליושבי ספינת הקורונה שחלו? להשאירם שם על מנת לא לסכן אחרים או להציל אותם ובכך לסכן אחרים?

 

במאמר זה נדון גם בחיוב הרופא לרפא, ובשיקולים ציבוריים בנושא זה.

אייר תשפ"א

סיום מסכת

מה המקור של סיום מסכת? האם קטן יכול להוציא גדולים בסיום המסכת שלו? האם מותר לקטן לומר קדיש בסיום המסכת?

תשרי תשפ"ב
שאל את הרב

נושאים כלליים - שאלות ותשובות