אוצר לדרך כרך ב - מאמרים

גיוס בחורי ישיבות

האם יש חובה על תלמידי חכמים ובחורי ישיבות להתגייס לצבא? 

המאמר נכתב לעילוי נשמת חבריי היקרים שמואל וייס ועמיחי מרחביה הי"ד שנפלו על הגנת המולדת בחומת מגן ובמלחמת לבנון השניה.

ב אייר תשפ"א
שאל את הרב

אוצר לדרך כרך ב - שאלות ותשובות