ויקרא - מאמרים

ישראל מקדשים את המועדות לפרשת אמר

מדוע מופיעה מצוות השבת בפתח פרשת המועדות? מה המשמעות של תקנתו של משה רבינו ללמוד הלכות חג בחג?

אייר תש"פ

חלוקת הציווי על הקרבנות בין פרשת ויקרא לפרשת צו

מדוע התורה חילקה את הציווי על ידי הקרבנות בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו? מה טעם הציווי על הקרבנות? איך הכל קשור להקרבת קרבן פסח?

יא ניסן תשפ"א
שאל את הרב

ויקרא - שאלות ותשובות