אוצר לדרך כרך ו - נביאים וכתובים - מאמרים

שורש מלחמת דוד וגליית

מדוע הסכים עם ישראל להצעתו של גלית לדו קרב ולא למלחמה של צבא נגד צבא? מדוע נבהל שאול מהצלחתו של דוד?

סיון תשע"ח
שאל את הרב

אוצר לדרך כרך ו - נביאים וכתובים - שאלות ותשובות