ירושלים של זהב - מאמרים

הקדמה

הקדמה לספר ירושלים של זהב - אוצר מאמרים בענייני מעלתה של היער ירושלים.

אייר תשע"ח

בהר ה' יראה

מהו מקור קדושת ירושלים? מה משמעות השם ירושלים? מדוע לא הוזכרה ירושלים בתורה?

אייר תשע"ח

עליה להר הבית בזמן הזה

הסבר השיטות האוסרות את העליה להר הבית בזמן הזה.

תמוז תשע"ח

עליה לרגל בזמן הזה

האם יש חובת עליה לרגל בזמן הזה? סיכום המשא ומתן בין הגאון הרב שלמה דוד כהנא, לבין מו"ר הגאון הרב אברהם שפירא בנושא.

הדברים לעילוי נשמתו של מו"ר שנפטר בחג הסוכות.

חג הסוכות תשפ"ב
שאל את הרב

ירושלים של זהב - שאלות ותשובות