לימוד אמונה וגמרא

שלום הרב . מדוע יותר חשוב ללמוד גמרא מאמונה?(שאלה שנשאלתי ולא ידעתי לענות עליה)

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך ז חשון

 

לענ"ד השאלה לא מנוסחת נכון. תורת ה' תמימה וחשוב ללמוד את כל התורה: תנ"ך, אמונה, גמרא והלכה. חשוב ללמוד את כולם לעומק.
השאלה היא אולי אחרת. למה אנחנו משקיעים יותר שעות בלימוד גמרא מאשר בלימוד אמונה. ראשית, בגילאים מאוחרים יותר, יש אנשים שתפקידים לשים דגש גדול יותר בלימודם בלימוד אמונה מאשר בלימוד גמרא. אבל בשלבים הראשונים של הלימוד (ושלבים אלו כוללים שנים רבות) חשוב יותר ללמוד גמרא, ואסביר.
א. מבחינת פיתוח שכל של תורה. בלימוד גמרא אנחנו מפתחים את היכולת לקבל "שכל של תורה" כפי שמו"ר הגר"א שפירא זצ"ל היה אומר. שכל של תורה זה אומר שאתה מתרגל לחשוב במונחים שהתורה חשבה. כאשר אתה לומד לעומק את הסברות השונות במחולקות אביי ורבא (לדוגמה) ואתה מתחיל להבין את צורת החשיבה שלהם, ממילא כל הראיה בלימוד משתנה. זה ההבדל בין מי שלומד הלכה רק ממשנה ברורה (או מספרי קיצורים של דורנו) לבין מי שלומד את השתלשלות ההלכה, את ההבנות השונות של הראשונים בהסבר הסוגיא שמהווה את המקור של ההלכה, וכך הוא יכול להגיע לדרגה של פסיקה בעצמו. 
ב. פיתוח שכל של תורה נותן לאדם להתבונן לדברים בעומק גדול יותר גם בלימוד אמונה. ברגע שהוא מצליח לנתח עניין לעומק כפי שהורגל בלימוד גמרא, הוא ישתמש בכלים שרכש גם לצורך לימוד מעמיק באמונה.
ג. היסודות של האמונה נמצאים גם הן בגמרא, בעיקר בדברי האגדה שבהם. פעם שמעתי מפי הרב ד"ר יצחק סמואל זצ"ל שבתלמוד הבבלי הכניסו את כל מה שחשבו שאדם צריך ללמוד, ולכן יש שם יותר אגדתא מאשר בירושלמי. כך גם לומדים את יסודות האמונה מתוך דברים שכתובים בגמרא.