מאמרים על ספרי הנביאים - מאמרים

כרם נבות

המאמר יעסוק בשאלה האם ומדוע היה מותר לאחאב לקחת את כרם נבות לאור משפט המלוכה.

סיון תשע"ח

תאריך הבקעת חומת ירושלים

בפסוקי המקרא כתוב שחומת ירושלים הובקעה בט' תמוז, ובמשנה כתוב שהחומה הובקעה בי"ז תמוז. כיצד מתיישבים הדברים? האם צמו בי"ז בתמוז בתקופת בית המקדש השני?

תמוז תשע"ח

האם פנחס הוא אליהו הנביא

האם פנחס ואליהו הם אותו אדם?

תמוז תשע"ח
שאל את הרב

מאמרים על ספרי הנביאים - שאלות ותשובות