חלוקת היום ל-24 שעות

מהיכן המקור בתורה שיש 24 שעות ביום?

הרב המשיב: מערכת אוצר התורה - ושננתם תאריך חשון תשע"ט

שלום וברכה.

לענ"ד אין מקור בתורה לכך שיש 24 שעות ביום. כדאי לעיין בפירוש רש"י למסכת ראש השנה יא,ב ד"ה "ואזדו", שם כתב שיש 12 מזלות ברקיע, וכל מזל משמש שעתיים, כך שבסך הכל משמשים שנים עשר המזלות לאורך יממה שלמה. כנראה שמשום כך חילקו את היום ל-24 שעות, כנגד שנים עשר המזלות. 
חשוב לציין שלאחר שהתקבלה חלוקה זו, ישנן השלכות הלכתיות רבות לכך, כגון שעות התפילה ועוד.

חורף נעים ושנזכה לגשמים רבים